ARHIVA EDUKACIJA NzN

školska godina 2021./22.

1.02.2022.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ:

Natalija Palčić

natalija.palcic@gmail.com

IV. gimnazije “Marko Marulić”

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Uskoro

KLJUČNE RIJEČI

problemska nastava

ISHODI

Polaznici će:

– prepoznavati povezanosti ljudskog djelovanja i ekonomskog razvoja s očuvanjem okoliša i gospodarskim rastom

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 1 školski sat

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

PREDAVAČ:

Natalija Palčić

natalija.palcic@gmail.com

IV. gimnazije “Marko Marulić”

VRIJEME: 18.45 – 19.30

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Lokalna primjena globalnih procesa izražava se na različite načine ovisno o različitim čimbenicima, najčešće društveno- kulturnim. U glokalizaciji se pojedincima pruža prostor za prilagodbu, inoviranje i upravljanje unutar glokaliziranog svijeta.

KLJUČNE RIJEČI

globalizacija, lokalizacija, glokalizacija

ISHODI

Polaznici će:

Moći opisivati aspekte globalne ekonomije; uspoređivati aktualne ekonomske procese na domaćem i globalnom tržištu

2.02.2022.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

PREDAVAČ:

Perislava Bešić- Smlatić

perislava.besic-smlatic@skole.hr

Srednja škola Ivana Lucića-Trogir

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Kako kvalitetno vrednovati?
Kod prikupljanja informacija o postignućima učenika, njihovom učenju služimo se s tri različita pristupa vrednovanja: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenoga. Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje su oblici formativnog vrednovanja koja su  usmjerena na  učenika te se odvijaju  za vrijeme učenja i poučavanja i ne rezultiraju ocjenom. Vrednovanje za učenje omogućava učeniku da unaprijedi svoje učenje, a učitelju njegovo poučavanje. Vrednovanje kao učenje temelji se na samovrednovanju, samorefleksiji učenika i vršnjačkom vrednovanju.  Važnu ulogu ima kvalitetna, konstruktivna povratna informacija. Ona omogućava učeniku uvid u ono što treba promijeniti da bi bio uspješniji. Vrednovanje naučenoga je sumativno vrednovanje jer procjenjuje ostvarenost odgojno-obrazovnih ishoda u određenom razdoblju i rezultira ocjenom.

KLJUČNE RIJEČI

vrednovane za učenje, vrednovanje kao učenje, vrednovanje naučenog, formativno vrednovanje, sumativno vrednovanje, povratna informacija

ISHODI

Polaznici će:

-odrediti svrhu formativnog i sumativnog vrednovanja, razlikovati vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, razlikovati bilješku od povrate informacije, napisati konstruktivnu i kvalitetnu informaciju

3.02.2022.

PODRUČJE: rad s darovitim učenicima

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, učitelji hrvatskog jezika i stranih jezika

PREDAVAČ:

Ružica Kandić

ruzica.kandic@skole.hr

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Radionica “Kreativno pisanje” na interaktivan način potiče sudionike na aktivno sudjelovanje u razvijanju maštovitih priča, koristeći pritom jezično- komunikacijske vještine.
Radionica usmjerava sudionike da u poticajnom okruženju stvore primjer opipljivog sadržaja za učenike, koji će kroz vođene vježbe razviti svoje vještine, te osvijestiti i primijeniti svoja znanja kroz različite aspekte jezika- jezične strukture, gramatičke strukture, vokabular, pisanje i čitanje.

KLJUČNE RIJEČI

kreativno pisanje, jezično- komunikacijske kompetencije, poticajno okruženje, razvijanje jezičnih vještina

ISHODI

Polaznici će:

– razvijati vještinu pisanja na kreativan način
-analizirati sadržaj s više jezičnih aspekata

-stvarati opipljiv sadržaj za podučavanje

PODRUČJE: Socio-emocionalna podrška u odgojno-obrazovnom sustavu

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: odgajatelji, učitelji razredne nastave, stručni suradnici

PREDAVAČ:

Đurđica Kamenjarin

durdica.kamenjarin@skole.hr

Ženski đački dom, Split

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Važnost prepoznavanja, razumijevanja i imenovanja emocija u cilju unapređenja komunikacijskih kompetencija. Razlikovanje osnovnih i složenih emocija, te prepoznavanje emocija po facijalnoj ekspresiji i elementima neverbalne komunikacije. Upoznavanje s mehanizmima kontrole i upravljanja emocijama.

KLJUČNE RIJEČI

Emocije, raspoloženja, kontrola emocija, upravljanje emocijama.

ISHODI

Polaznici će:

– prepoznati i imenovati emociju, opisati karakteristične facijalne ekspresije za primarne emocije, povezati emociju s fiziološkom reakcijom, procijeniti važnost razumijevanja i prepoznavanja emocija kod sebe i drugih, upravljati vlastitim emocijama.

5.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave, nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ:

Ivana Bokavšek

ivanabokavsek@gmail.com

Osnovna škola Spinut

VRIJEME: 9.30 – 11.45

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Sway je višenamjenski digitalni alat i nije zahtjevan za uporabu. Nudi mogućnost kreiranja nastavnog sadržaja, online lekcije, izložbe radova itd. ovisno o našim, učiteljskim potrebama. Što je najvažnije, nemamo GDPR brige, jer je lako interno djeljiv. Moguć je i suradnički rad i učenje u projektnim aktivnostima što je i veliki izazov u
online i hibridnom obrazovanju.

KLJUČNE RIJEČI

Office 365, online lekcija, višenamjenski digitalni alat

ISHODI

Polaznici će:

-znati kako planirati i pripremiti izradu cijele Sway digitalne lekcije ili obrazovnog

8.02.2022.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave

PREDAVAČ:

Sanja Domičić Bauk / Fani Vidović

sanja.domic@gmail.com / fani.vidovic1@skole.hr

OŠ Kman-Kocunar, Split / OŠ don Lovre Katića

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Nakon vođene mašte s glazbom u pozadini svaka skupina dobiva po jedan predmet koji nema prepoznatljivu svrhu. Predmet će proći kroz ruke svih članova skupine  iznijeti svoj taktilni doživljaj. Nakon što svi članovi skupine iznesu svoj doživljaj predmeta, predmet mogu pogledati i porazgovarati o tome kakav su izgled predmeta očekivali i što ih je iznenadilo u opisima drugih. Svaka skupina dat će predmetu odgovarajuće onomatopejsko ime koje ne treba imati značenje. Neobični predmeti pozivaju na maštanje pa će se upotrijebiti za stvaranje nove bajke. O njima se zna da su vrlo vrijedni, jer su povezani s prastarim bajkama koje je napisala Ivana Brlić Mažuranić.
Sudionici radionice pozvani su da koristeći dobivene predmete otkriju čemu su ti predmeti služili (koristiti naziv predmeta kojeg su mu dali), na koji su način povezani s bajkom i kako mijenjaju tijek bajke.  Svaka skupina dobiva po jednu bajku Ivane Brlić Mažuranić. Njihov je zadatak promijeniti tijek bajke u kojoj likovi prelaze iz jedne bajke u drugu te stvoriti novu bajku.

Prezentacija novonastale bajku
(U omotnicama se nalaze  upute o načinu prezentiranja.)
1. skupina – napisati izvještaj  kako je nastala  nova bajka
2. skupina – reportaža o novoj bajci s mjesta događaja (mikrofon u ruci, razgovor sa sudionicima)Office 365, online lekcija, višenamjenski digitalni alatKLJUČNE RIJEČI

3. skupina – scenski prikaz nove bajke
4. skupina – pripovijedanje nove bajke uz zvučne efekte
5. skupina – pripovijedanje nove bajke (u obliku monologa u prvom licu)
Evaluacija

KLJUČNE RIJEČI

bajka, lektira, kreativnost, dramatizacija

ISHODI

Polaznici će:

– razvijati maštovitost i kreativnost
– mijenjati tijek bajke
– stvarati nove ideje i rješenja
–  dramatizirati novostvorenu bajku
– uvažavati i prihvaćati  drugačiji načina razmišljanja

9.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave

PREDAVAČ:

Danijela Maurac

nela9m@gmail.com

Osnovna škola Bol, Split

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija se sastoji od predavanja i radionice. Predavanjem bi se objasnila uloga i važnost projektne nastave u nastavnom procesu i uloga iste na razvoj učeničkih kompetencija. Sudionici bi dobili naputke na koji način osmisliti projekt, kako ga provesti po etapama te kako ga diseminirati na raznim platformama. Na radionici bi sudionici pokušali uz vođenje osmisliti jedan projekt, pokušali smisliti zadatke za učenike, povezali ishode kurikuluma i projekta i odabrali adekvatne digitalne aplikacije .

KLJUČNE RIJEČI

projekt, suradnja, planiranje, kreativnost, STEM

ISHODI

Polaznici će:

– shvatiti ulogu problemske nastave u cilju razvijanja učeničkih kompetencija 21.stoljeća, kreativnosti, komunikacije, samostalnosti, suradnje, IKT-a . Planiranje projekata temeljeno na godišnjem kurikulumu te implementiranje projektne nastave u različite nastavne predmete. Korištenje IKT-a u projektima. Prezentiranje projekta na raznim edukativnim platformama te povezivanje s partnerima na nastavničkim platformama (eTwinning, Scientix, STEM…).

10.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

PREDAVAČ:

Željko Cvitković Đone

zeljko.cvitkovic-done@skole.hr

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića u Sinju

 

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Kroz predavanje i  radionicu educirati nastavnike kako i zašto uz korištenje dostupnih digitalnih alata izraditi VR šetnju ili priču.

KLJUČNE RIJEČI

VR šetnja/priča

ISHODI

Učinkovito korištenje dostupnih digitalnih VR alata za izradu VR šetnje ili priče za potrebe odgojno-obrazovng procesa

12.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA:

Radionica je namijenjena nastavnicima osnovnih i srednjih škola koji žele upoznati i koristiti aplikaciju WIX pomoću koje mogu izrađivati osobne web stranice (npr. vlastiti e-portfolio). U slučaju zanimanja polaznici radionice mogu biti i druge osobe, bez obzira na struku i dob. Rad u radionici ne zahtijeva prethodno stečene vještine i znanje, osim što polaznici moraju imati aktivnu adresu elektroničke pošte i što moraju poznavati osnove rada s web preglednicima (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).

PREDAVAČ:

Mirjana Gaćina Bilin

mirjana.gacina-bilin@skole.hr

Zdravstvena škola

 

VRIJEME: 09.30 -12.45

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

WIX je besplatan, digitalan alat jednostavan za korištenje, izradu web stranica različite namjene, profesionalnog izgleda, služeći se uglavnom drag and drop tehnikom.
U potpunosti je prilagođen korisnicima. Čak i onima koji nikada nisu imali iskustva s izradom bilo kakvih web stranica niti su ikada programirali.
Budući da je sve automatizirano, korisniku je olakšan tehnički dio izrade web stranice, no imamo mogućnost prilagoditi strukturu web stranice vlastitim željama.
Poželjno je pri tom poštivati sva pravila koja objedinjuju izradu mrežne stranice.
Pri tom valja razmisliti:
• na koji način korisnik želi prikazati sadržaj (što je važno istaknuti, na koji se sadržaj želi privući pozornost);
• odrediti i navesti koja je točno namjena web stranice i što sve korisnik želi uključiti; na papiru skicirati željeni izgled stranice (s naslovnicom, navigacijom i bočnim izbornicima, ako ih korisnik želi);
• odrediti pretpostavljene boje, font; definirati proračun očekivanih troškova koji se mogu odvojiti za izradu stranice;
• pripremiti sadržaj za unos na stranicu (najviše se vremena izgubi na stvaranje i unos sadržaja, slika, video materijala);
• prilikom odabira slika i video materijala potrebno je obratiti pozornost na autorska prava.
Zbog svega navedenog, najteži dio izrade web stranice je njeno osmišljavanje.
Ako se ne želimo izgubiti u šumi mogućnosti koje nam WIX nudi, poželjno je imati jasnu viziju onoga što želimo postići svojom web stranicom.
Polaznici će naučiti: kreirati vlastiti račun na wix sustavu, sastaviti web stranicu prema uputama te objaviti link web stranice na padletu, kreirati račun na aplikaciji SlideShare za potrebe ugradnje prezentacije na web stranicu.
Polaznici će dobiti upute u pisanom obliku kako bi u budućnosti mogli samostalno sastavljati nove web stranice te portfolio.
Ova radionica razvija intelektualne i praktične vještine koje nas pripremaju za život i rad u dobu koje dolazi. Izradom web stranice dajemo sebi mogućnost da stavimo znanje u funkciju i omogućimo našim učenicima da imaju drugačiji, inovativni način učenja koji će doprinijeti postizanju ishoda, ali i pripremiti učenika za život i rad u suvremenom društvu

Obrazac se automatski zatvara kada broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

KLJUČNE RIJEČI

Besplatan, digitalan, online, alat, jednostavan, intuitivan, izrada web stranica, profesionalnog izgleda, drag and drop, mrežne, stranice

ISHODI

Polaznici će:

 

– kreirati vlastiti račun na WIX sustavu (preko Facebook ili Google korisničkog računa ili klasičnim načinom unosa podataka.)
-upoznati se sa sučeljem aplikacije i svim njenim mogućnostima
– savladavati niz funkcionalnosti prije nego mrežna stranica poprimi izgled kakav je korisnik zamislio
-snalaziti se u mnoštvu mogućnosti koje alat nudi
– sastaviti web stranicu prema uputama voditelja radionice
– kreirati račun na aplikaciji SlideShare za potrebe ugradnje prezentacije na web stranicu
– ugraditi već postojeću prezentaciju (ppt, prezi, emaze, sway) u web stranicu
– postaviti poveznicu svoje web stranice na PADLET koji će biti unaprijed pripremljen za sve polaznike radionice.
– započeti sastavljanje portfolia prema uputama voditelja radionice (kako bi ga polaznici mogli sami dovršiti kod kuće)

15.02.2022.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji

PREDAVAČ:

Tihana Modrić/ Martina Galić

tihana.modric@skole.hr / banovac.martina@gmail.com

Osnovna škola “Bol”, Split/Osnovna škola “Bol”, Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

U ovoj radionici oblikovat ćete u digitalnom alatu Wizer.me interaktivan sadržaj u svrhu formativnog i sumativnog praćenja i vrednovanja ostvarenosti ishoda učenja. Uz pomoć Wizer alata nastavnici mogu motivirati učenike da riješe zadatke na zabavan i interaktivan način. Prikladan je za domaće zadaće, radne zadatke za vrijeme nastave ili zadatke za ponavljanje i primjenjiv je za različite predmete.

KLJUČNE RIJEČI

Wizer.me, vrednovanje

ISHODI

Polaznici će:

– koristiti se alatima digitalne tehnologije za praćenje i vrednovanje napretka učenika

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: svi koji rade u nastavi te stručni suradnici

PREDAVAČ:

Marijana Petrić Maršić

petricmarijana@yahoo.com

Obrtna tehnička škola

VRIJEME: 18.45 -20.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija je namijenjena nastavnicima i stručnim suradnicima. Cilj edukacije je sudionike upoznati sa psihološkom osnovom procesa vrednovanja koja pozitivno korelira sa motivacijom pri učenju.  Psihologija definira različite vrste učenja, a u njihovoj osnovi postoji jedina psihološka zakonitost koja se ne smije zanemariti niti u procesu vrednovanja učenikova rada i obrazovnog napredovanja. Radi se o mehanizmu pozitivnog potkrepljenja koji u najvećoj mjeri povećava vjerojatnost pojave poželjnog ponašanja i povećava motivaciju za rad. Kroz praktične vježbe sudionici će usvojiti postupak pozitivnog potkrepljenja. Naučit će kakve on veze ima sa formativnim vrednovanjem i kako ga uključiti u proces vrednovanja. Da bi usvojeno znanje znali bolje primijeniti ovladat će i tehnikom davanja povratne informacije o učenikovu akademskom napredovanju.

KLJUČNE RIJEČI

pozitivno potkrepljenje, vrste učenja, povratna informacija, formativno vrednovanje, motivacija za učenje

ISHODI

Polaznici će:

– objasniti mehanizam pozitivnog potkrepljenja, primijeni mehanizam pozitivnog potkrepljenja, kreirati kratku i jasnu povratnu informaciju o uspjehu učenika, razlikovati vrste učenja, objasniti utjecaj formativnog vrednovanja na motivaciju za učenje

16.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svim zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima

PREDAVAČ:

Marica Brzica / Mirjana Kovačević Bašić

mbrzica77@gmail.com

OŠ Visoka / OŠ Žnjan-Pazdigrad

VRIJEME: 17.00 -20.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Nakon kratkog uvodnog ponavljanja osnova rada u alatu Wakelet, sudionicima će biti prikazana suradnja s kolegama u posebnim prostorima (Spaces) Wakelet alata – područjima koja mogu biti skrivena za sve koji nisu članovi prostora, ali po potrebi mogu biti i javno objavljena.
U drugom dijelu radionice ćemo formirati razred učenika na Teams platformi napravljen od sudionika radionice te ćemo kreirani razred povući na Wakelet platformu – u zaštićeni dio učiteljeva profila. Sudionici će iz položaja učenika vidjeti mogućnosti i svrhu Wakelet razreda. Izrađivat će kolekcije iz položaja učenika, surađivat će u Spaces unutar učeničkog računa te će uočiti razinu zaštićenosti učeničkog računa. Također će uočiti mogućnosti, ovlasti i svrhu učiteljeve uloge u upravljanju Wakelet razredima.
U zadnjem dijelu ćemo upoznati Wakelet mobilnu aplikaciju – uvijek je pri ruci, a idealna je zamjena za web aplikaciju. Omogućuje trenutno spremanje mrežnih oznaka u kolekciju, ali i sve ostalo što pruža web aplikacija.

KLJUČNE RIJEČI

suradnja, Spaces, Wakelet razredi, zaštićenost, mrežne oznake, mobilna aplikacija

ISHODI

Polaznici će:
–        kreirati, organizirati, podijeliti i surađivati u Spaces u Wakeletu
–        stvoriti razrede u Wakeletu uvozeći učenike iz Teamsa
–        upoznati sučelje i mogućnosti te svrhu učeničkih računa iz položaja učitelja i učenika
–        surađivati u Spaces unutar učeničkog računa
–        pokrenuti mobilnu Wakelet aplikaciju
–        kreirati kolekciju u mobilnoj aplikaciji
–        spremiti mrežnu oznaku u kolekciju u mobilnoj aplikaciji
–        koristiti Space u mobilnoj aplikaciji
–        uspješno koristiti mobilnu Wakelet aplikaciju

17.02.2022.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: odgojno-obrazovni djelatnici

PREDAVAČ:

Ivica Borić / Ruža Gudelj

boric.ivica@gmail.comruza.gudelj@skole.hr

SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj

VRIJEME: 17.00 -18.30

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Polaznicima radionice će se objasniti putem vođenih vježbi kako samostalno osmisliti i izraditi digitalni obrazovni sadržaj.

KLJUČNE RIJEČI

digitalni obrazovni sadržaji, licenciranje digitalnog sadržaja

ISHODI

Polaznici će:
– samostalno objaviti i podijeliti digitalni obrazovni sadržaj,
– samostalno licencirati vlastiti digitalni obrazovni sadržaj.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: odgojno-obrazovni djelatnici

PREDAVAČ:

Milena Knezović

milena.knezovic@skole.hr

Obrtnička škola

VRIJEME: 18.45 -20.15

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Proširena stvarnost ima veliku primjenu u učenju i poučavanju. Kroz radionicu će sudionici upoznati jedan od alata kojim mogu kreirati vlastitu proširenu stvarnost te je dijeliti sa svojim učenicima bilo da su u školi ili kod kuće. Tijekom radionice sudionici će instalirati na svoje pametne telefone aplikaciju Asseblr Edu, kreirati razrede, upoznati se s mogućnostima koje nudi aplikacija te samostalno izraditi model proširene stvarnosti.

KLJUČNE RIJEČI

proširena stvarnost, Assemblr Edu

ISHODI

Polaznici će:

-razumjeti pojam proširene stvarnosti,
-instalirati i upoznati se sa značajkama aplikacije Assemblr Edu,
-izraditi primjer proširene stvarnosti koristeći aplikaciju Assemblr Edu,
-koristiti proširenu stvarnost u učenju i poučavanju uz pomoć aplikacije Assemblr Edu.

19.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Microsoft Excel može uvelike olakšati rad u svim sferama ljudskog djelovanja. U program su pozvani svi jednako.

PREDAVAČ:

Zvonimir Jurun

zvone.jurun@gmail.com

AD Plastak d.d., Visoko učilište Algebra

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 SplitVRIJEME: 9.30 -12.45

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija je podijeljena na 3 nastavna dana po 2 školska sata. Kroz 3 dana edukacije će se proći od početnog do naprednog nivoa Microsoft Excel programa na praktičnim primjerima.

U prvom nastavnom danu planirano je naučiti kako formatirati podatke u Excelu, kada i zašto zaključavamo ćelije, prebrojiti, zbrojiti i izračunati prosjek podataka. U posebnoj lekciji će se proći kako razdvojiti ime od prezimena, kako spojiti više tekstualnih polja te ukazati na važnost rada s datumima i uvjetnom formatiranju ćelija.

Aktivnost drugog nastavnog dana započinje s prečacima i trikovima za efektivniji rad u programu nakon čega će se naučiti pretražne (Vlookup, Hlookup, Match, Xlookup, Lookup…) i logičke funkcije (If, And, Not, Or, Iferror…) Excela.

Zadnji nastavni dan planiran je za filtriranje i sortiranje podataka na osnovnom i naprednom nivou te kako čitati podatke sa grafikona. Također će se usvojiti Pivot tablice, donosno sistematizacija podataka u tablici, njihova vizualizacija za prezentaciju te na kraju primijeniti zaštita podataka unutar dokumenta i zaštita samog dokumenta.

Naposljetku prvog i drugog nastavnog dana polaznici će dobiti zadatke za vježbu koje će pokušati samostalno riješiti. Zatečeni problemi će se riješiti zajedno u grupi.

KLJUČNE RIJEČI

Microsoft Excel; funkcije Excela; prečice i trikovi za efikasniji rad; logičke funkcije; automatizacija

ISHODI

Jednostavnije rješavanje analitičkih i svakodnevnih zadataka te njihova automatizacija uz samostalnu promjenu Microsoft Excel-a. Nakon edukacije polaznici će imati kreativniji pristup rješavanju problema.

22.02.2022.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

PREDAVAČ:

Darija-Marija Jelić

djelic40@gmail.com

Elektrotehnička škola Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 SplitVRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Kako bismo povećali motivaciju učenika Z generacije za nastavne aktivnosti i učenje, potrebno je koristiti inovativne metode poučavanja. Jedna od besplatnih platformi koja omogućava realizaciju nastavničkih ideja je Wakelet.  Platforma je u startu osmišljena kao alat za izradu kolekcija različitih sadržaja i linkova, no s vremenom je pokazala veliku vrijednost u suradničkoj nastavi i omogućila nastavnicima upravljanje učenjem u nastavi uživo i na daljinu. Vrlo je korisna u realizaciji projektne nastave na STEM načelu.
Kroz radionicu polaznici će upoznati Wakelet besplatnu platformu za spremanje, organizaciju i čuvanje različitih sadržaja u formi kolekcije;  upoznati mogućnosti korištenja Wakelet platforme u nastavi kao alata za suradnju i upravljanje učenjem; upoznati način korištenja Wakeleta u projektnoj nastavi; upoznati primjere korištenja Wakeleta u sklopu laboratorijskih vježbi strukovnih predmeta; izraditi svoju Wakelet kolekciju i nadam se, biti potaknuti na korištenje Wakelet platforme u svojoj učionici.

KLJUČNE RIJEČI

Wakelet kolekcija; projektna nastava; suradničko učenje; inovativno poučavanje; zanimljiva nastava; STEM poučavanje

ISHODI

Sudionici će:

– upoznati Wakelet besplatnu platformu za spremanje, organizaciju i čuvanje različitih sadržaja u formi kolekcije

– upoznati mogućnosti korištenja Wakelet platforme u nastavi kao alata za suradnju i upravljanje učenjem

– upoznati način korištenja Wakeleta u projektnoj nastavi – STEM poučavanju

– upoznati primjere korištenja Wakeleta u sklopu laboratorijskih vježbi strukovnih predmeta

– izraditi svoju Wakelet kolekciju.

23.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Učitelji i stručni suradnici

PREDAVAČ:

Fadila Zoranić

fadila.zoranic@gmail.com

Osnovna škola Spinut

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Imate pun mobitel fotografija dječjih radova, fotografija iz aktivnosti koje ste proveli u razredu, privatnih fotografija….. Ne da vam se prebacivati na računalo ili jednostavno za to nemate vremena. Nije ni potrebno! Na ovoj radionici naučit ćemo kako koristiti nekoliko jednostavnih aplikacija putem kojih će te izraditi odlični kratki video, slide show, kolaž, logo ili poster.

KLJUČNE RIJEČI

Smartphone, aplikacija, prezentacija rada

ISHODI

Polaznici će se upoznati s nekoliko aplikacija te će nakon radionice, putem mobilnog uređaja moći izraditi samostalno kolaž, poster, video i slide show video.

24.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji i stručni suradnici

PREDAVAČ:

Ela Veža

Ela.veza@skole.hr

OŠ Trstenik

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Učiteljima će se prezentirati različiti primjeri korištenja umjetne inteligencije u svakodnevnom životu te kako je primijeniti u nastavi. Prikazat će se gdje su učenici u svakodnevnom dodiru s UI te kako je implementirati u nastavu. Umjetna inteligencija je svuda oko nas te se može p(r)oučavati iz različitih perspektiva, pa će zainteresiranim nastavnicima kroz radionicu biti prikazani primjeri korištenja UI u nastavi različitih predmeta.

KLJUČNE RIJEČI

umjetna inteligencija, AI, kurikulum

ISHODI

Polaznici će.

– prepoznati gdje i kako se može koristiti umjetna inteligancija u poučavanju različitih nastavnih predmeta i u radu s različitim dobnim skupinama,
odabrati adekvatan način za implementaciju umjetne inteligencije u kurikulum

26.02.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Microsoft Excel može uvelike olakšati rad u svim sferama ljudskog djelovanja. U program su pozvani svi jednako.

PREDAVAČ:

Zvonimir Jurun

zvone.jurun@gmail.com

AD Plastak d.d., Visoko učilište Algebra

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 09.30 -11.00

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija je podijeljena na 3 nastavna dana po 2 školska sata. Kroz 3 dana edukacije će se proći od početnog do naprednog nivoa Microsoft Excel programa na praktičnim primjerima.

U prvom nastavnom danu planirano je naučiti kako formatirati podatke u Excelu, kada i zašto zaključavamo ćelije, prebrojiti, zbrojiti i izračunati prosjek podataka. U posebnoj lekciji će se proći kako razdvojiti ime od prezimena, kako spojiti više tekstualnih polja te ukazati na važnost rada s datumima i uvjetnom formatiranju ćelija.

Aktivnost drugog nastavnog dana započinje s prečacima i trikovima za efektivniji rad u programu nakon čega će se naučiti pretražne (Vlookup, Hlookup, Match, Xlookup, Lookup…) i logičke funkcije (If, And, Not, Or, Iferror…) Excela.

Zadnji nastavni dan planiran je za filtriranje i sortiranje podataka na osnovnom i naprednom nivou te kako čitati podatke sa grafikona. Također će se usvojiti Pivot tablice, donosno sistematizacija podataka u tablici, njihova vizualizacija za prezentaciju te na kraju primijeniti zaštita podataka unutar dokumenta i zaštita samog dokumenta.

Naposljetku prvog i drugog nastavnog dana polaznici će dobiti zadatke za vježbu koje će pokušati samostalno riješiti. Zatečeni problemi će se riješiti zajedno u grupi.

KLJUČNE RIJEČI

Microsoft Excel; funkcije Excela; prečice i trikovi za efikasniji rad; logičke funkcije; automatizacija

ISHODI

Jednostavnije rješavanje analitičkih i svakodnevnih zadataka te njihova automatizacija uz samostalnu promjenu Microsoft Excel-a. Nakon edukacije polaznici će imati kreativniji pristup rješavanju problema.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi odgojno obrazovni djelatnici

PREDAVAČ:

Željka Milošević Paro

zeljka.milosevic.paro@gmail.com

Škola likovnih umjetnosti Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 11.15 -12:45

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

nastavnici će ovladati digitalnim alatom Artsteps te uz pomoć mentora pripremiti izložbu

KLJUČNE RIJEČI

prezentacija, diseminacija, izložba, virtualni prostor

ISHODI

Nastavnici su sposobni napraviti izložbu /prezentaciju radova svojih učenika

1.03.2022.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 1 školski sat

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Razrednici,predmetni učitelji,stručni suradnici

Mirena Buljan Bašić

mirenabuljanbasic@gmail.com

Osnovna škola Dinka Šimunovića Hrvace

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -17.45

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Kroz tri nagrađivana filmska uratka učenika naše filmske grupe prikazati probleme s kojima se susreću osnovnoškolci, otkriti kako učenici s teškoćama u jednom području, mogu biti nadareni u drugom području te opisati kako nastaju amaterski filmski uratci. Na primjerima pokazati načine kako se radovi mogu primjeniti u učionicama.

KLJUČNE RIJEČI

učenici, film, tolerancija, predrasude, nadareni učenici, učenici s teškoćama

ISHODI

Sudionici će:
– prepoznati tri teme/problema s kojima se susreću učenici u svakodnevnom životu obrađene iz perspektive učenika osnovne škole
– usporediti tri učenička uratka (filma) tematski i tehnički
– procijeniti važnost rada s učenicima s teškoćama
– otkriti kako učenici s teškoćama mogu biti nadareni u određenim područjima
– na primjeru uvidjeti kako primijeniti suvremene metode i materijale u nastavi
– pronaći vlastite ideje za rad i vrednovanje rezultata učeničkih radova

2.03.2022.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, predmetni nastavnicima, stručni suradnici i svi u školi koji žele sudjelovati u povećanju vidljivosti škole ili dostupnosti informacija o školi

Suzana Mikulić

suzana.mikulic@skole.hr

Ekonomska i upravna škola, Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Newsletter (bilten) ima snažnu ulogu u strategiji marketinga sadržaja te je ujedno jedna od tehnika digitalnog marketinga koja pomaže izgraditi kvalitetan odnos s klijentima i izgraditi dobru sliku o sebi. Sadržaj newslettera uvjetovan je ciljevima marketinške komunikacije s korisnicima što znači da sadržaj newsletter ne mora nužno biti komercijalne prirode, može imati edukativnu ili savjetodavnu ulogu. Sagledavanje mogućnosti newslettera s aspekta obrazovnih ustanova upravo je usmjereno na informativnu i edukativnu ulogu jer su usmjereni na komunikacije između škole, roditelja i učenika. Školski newsletter predstavlja izvor informacija o događanjima u školskoj zajednici te pomaže boljoj digitalnoj vidljivosti škole i web komunikaciji za poboljšanje imidža. Bitne su tri značajke školskog newsletter: informirati, podsjetiti, povezati čime se može dodatno ojačati roditeljsku uključenost u školske programe.

KLJUČNE RIJEČI

školski newsletter, vidljivost škola, marketing škole

ISHODI

Sudionici će:

– objasniti značaj korištenja newslettera u školama, ilustrirati načine korištenja newslettera u školama, koristiti MailChimp za izradu newslettera

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji, stručni suradnici, ravnatelji

Davorka Deur

davorkadeur@gmail.com

OŠ Josip Pupačić Omiš

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 18.45 -20.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

U OŠ Josip Pupačić  je razvijen autohtoni kurikulum koji potiče dječje literarno stvaralaštvo i njegovanje knjževnosti i književnog jezika i zavičajnih govora, učeničko glazbeno i likovno stvaralaštvo. Otvara veće mogućnosti umjetničkog izražavanja učenicima i razvija estetske vrijednosti.
Potiče komunikaciju učenika i učitelja unutar škole. Povezuje školu sa lokalnom zajednicom, ustanovama na području SDŽ i Cijele Hrvatske. Surađujemo sa Gradskom knjižnicom Omiš, Centrom za kulturu Omiš, Festivalom dalmatinskih klapa Omiš, Gradom Omišom i Mjesnim odborima Kučiće i Slime, Društvom profesora hrvatskog jezika, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Društvom hrvatskih književnika Zagreb, Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom Zagreb, Filozofskim fakultetom u Split.
Nacionalni literarno likovni natječaj “Josip Pupačć i ja” nas povezuje uvijek s novim školama diljem Hrvatske.
Povezuje većinu nastavnih predmeta: hrvatski jezik, likovnu i glazbenu kulturu, tehničku kulturu, povijest i zemljopis).
Provodeći ovaj projekt njegujemo tradicijsku baštinu Omiškog kraja, obnavljamo zaboravljene običaje, otkrivamo nove priče, izrađujemo suvenire.

KLJUČNE RIJEČI

književnost, klapsko pjevanje, zavičaj, tradicija, poduzetništvo u učeničkoj zadruzi

ISHODI

Poticati autohtonost školskih kurikuluma

3.03.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici

Miranda Barac

mirandabarac@yahoo.com

Obrtnička škola

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Ako postoji slatkiš među digitalnim alatima, onda je to zasigurno Educandy. Ovaj izuzetno jednostavan alat pruža bezbroj mogućnosti igranja i kreiranja mnoštva zabavnih interaktivnih igara.  Tijekom ove radionice sudionici će za svoje učenike izraditi digitalne materijale koje će im ponuditi kroz igrice poput memory, križić-kružić, anagrama, križaljke, osmosmjerke, igre pridruživanja te kvizova. Ove igrice se mogu koristiti na početku sata kao uvod i zagrijavanje, a isto tako na kraju sata mogu poslužiti za formativno vrednovanje. Odlične su za ponavljanje, utvrđivanje  i sistematizaciju gradiva.  Uz Educandy učenje je zabavno, lako i slatko.

KLJUČNE RIJEČI

Educandy, digitalni alat, interaktivna igra, učenje, zabava

ISHODI

Sudionici će: – moći izraditi razne zabavne interaktivne igre koristeći se digitalnim alatom Educandy. Isto tako će na kraju moći  podijeliti izrađene interaktivne igre sa svojim učenicima.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, predmetni nastavnicima, stručni suradnici i svi u školi koji žele sudjelovati u povećanju vidljivosti škole ili dostupnosti informacija o školi

Suzana Mikulić

suzana.mikulic@skole.hr

Ekonomska i upravna škola, Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 18.45 -20.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Newsletter (bilten) ima snažnu ulogu u strategiji marketinga sadržaja te je ujedno jedna od tehnika digitalnog marketinga koja pomaže izgraditi kvalitetan odnos s klijentima i izgraditi dobru sliku o sebi. Sadržaj newslettera uvjetovan je ciljevima marketinške komunikacije s korisnicima što znači da sadržaj newsletter ne mora nužno biti komercijalne prirode, može imati edukativnu ili savjetodavnu ulogu. Sagledavanje mogućnosti newslettera s aspekta obrazovnih ustanova upravo je usmjereno na informativnu i edukativnu ulogu jer su usmjereni na komunikacije između škole, roditelja i učenika. Školski newsletter predstavlja izvor informacija o događanjima u školskoj zajednici te pomaže boljoj digitalnoj vidljivosti škole i web komunikaciji za poboljšanje imidža. Bitne su tri značajke školskog newsletter: informirati, podsjetiti, povezati čime se može dodatno ojačati roditeljsku uključenost u školske programe.

KLJUČNE RIJEČI

školski newsletter, vidljivost škola, marketing škole

ISHODI

Sudionici će:

– objasniti značaj korištenja newslettera u školama, ilustrirati načine korištenja newslettera u školama, koristiti MailChimp za izradu newslettera

5.03.2022.

PODRUČJE: Podrška učiteljima i poticanje suradnje među učiteljima

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji

Ivana Rako Vuksan / Alma Šuto

ivana.rako2@skole.hr

Osnovna škola Zmijavci

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000 Split

VRIJEME: 09.30 -12.45

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Dvije organizatorice javnog događaja žele ovom edukacijom predstaviti svoj projekt stručnog usavršavanja na lokalnoj razini: Susret odgojno-obrazovnih djelatnika Imotske krajine. Susret se već dvije godine odvija u Osnovnoj školi Zmijavci pod organizacijskom palicom i vodstvom učiteljica engleskog jezika i informatike. Stručni skup traje 5 radnih dana, a polaznici su, kao i predavači, učitelji, nastavnici i stručni suradnici iz imotskih osnovnih i srednjih škola. Kako je došlo do ideje ovog Susreta? Kako se realizirala ideja? Kako i vi možete organizirati stručni skup?
Pridružite nam se na radionici i otkrijte.

KLJUČNE RIJEČI

Stručno usavršavanje, javni događaj, razmjena iskustava

ISHODI

Sudionici:

– prepoznaju načine planiranja svog stručnog usavršavanja
– Identificiraju faze planiranja javnog događaja
– Prikupljaju i organiziraju podatke potrebne za provedbu događanja
– koriste digitalne alate od planiranja do provedbu javnog događaja

8.03.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, stručni suradnici

Manuela Brnčić Dadić /Marija Jurišić Šarlija

manuela.brncic-dadic@skole.hr

Obrtna tehnička škola Split / Zdravstvena škola Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -19.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Miro online ploča je izvrstan alat za vizualnu suradnju koji nas čini produktivnijima u učionici i izvan nje – nastave na daljinu. Postoje različite online ploče, ali Miro nije samo digitalna ploča, već i revolucionarna primjena onoga što ploča može biti u digitalno doba.

Bez obzira prate li učenici nastavu u školi ili online ili rade u timu na zajedničkom projektu, Miro pruža zanimljivo, intuitivno iskustvo s više mogućnosti za suradnju u stvarnom vremenu i asinkroni timski rad na mrežnoj ploči. Moguće je stvorite resurse, voditi nastavu i rješavati zadatke  u realnom vremenu, te unutar ploče organizirati videopoziv. Nudi višestruke softverske integracije s aplikacijom poput Teams i mnogih drugih.

Na radionici ćemo upoznati sudionike sa mogućnostima upotrebe ove ploče koje nastavniku omogućuju uvid u sve aktivnosti učenika. Sudionici radionice će se najprije upoznati sa sučeljem ploče i osnovnim značajkama zbog kojih se Miro ističe, poput ljepljivih bilješki, digitalnih markera i oblika. Kreirati će vlastiti račun. Svaki polaznik će naučiti kako pisati, crtati, učitavati slike, dokumente, prezentacije, videozapise, koristiti ploču u prezentacijske svrhe te spremiti ploču u pdf formatu. Upoznati će se i sa načinom dijeljenja ploče te će naučeno primijeniti na zajedničkoj ploči.

KLJUČNE RIJEČI

kolaboracija, digitalna ploča, Miro

ISHODI

Polaznici će:

– napraviti vlastiti račun

– kreirati scenarij nastavnog sata na ploči

– podijeliti ploču s ostalim polaznicima preko linka ili QR koda

– koristiti ploču unutar meet-a

– procijeniti u kojoj mjeri i kada koristiti online ploču u svojoj nastavi.- Identificiraju faze planiranja javnog događaja
– Prikupljaju i organiziraju podatke potrebne za provedbu događanja
– koriste digitalne alate od planiranja do provedbu javnog događaja

9.03.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji i nastavnici predmetne nastave, stručni suradnici kao i svi koji žele svoj medijski prostor i žele pokrenuti svoj novinski portal, mrežnu stranicu ili blog

Zrinka Maras

zrinkamaras@gmail.com

Prirodoslovna škola Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija je koncipirana kao interaktivno predavanje putem kojeg će polaznici moći na praktičan i jednostavan način upoznati se s osnovama pokretanja novinskog portala u kontekstu digitalnog školskog lista. U uvodnom dijelu kratko će biti upoznati s važnošću medijske poruke kao i njezinoj dalekosežnosti i utjecaju na širu javnost. Naučit će razliku između digitalnog i digitaliziranog školskog lista, što je potrebno za njihovu službenu registraciju i kako jedan i drugi mogu promovirati učenička i školska postignuća. Polaznici će također biti upoznati s alatima potrebnim za izradu jednog i drugog što uključuje nekoliko riječi o korištenju Adobe InDesigna za izradu digitaliziranog školskog lista, odnosno WordPressa za izradu digitalnog lista. Polaznici će u srednjem dijelu edukacije imati priliku saznati  što je to WordPress i koji gradivni elementi su potrebni da bi se kreirala glavna struktura mrežnog portala što uključuje i živu demonstraciju jedne takve stranice (Digitalni školski portal FLORA Prirodoslovne škole Split). Polaznici će usvojiti nove pojmove poput kategorije, tag-a, izbornika, i ostalih pojmova vezanih za izgradnju jednog novinskog portala te će biti upoznati s kriterijima koje je potrebno primijeniti prilikom odabira teme stranice budućeg novinskog portala. Završni dio edukacije bazirao bi se na praktičnoj primjeni takvog portala u sklopu nastave Hrvatskog jezika (objava literarnih i inih medijskih sadržaja u svrhu promocije učeničkih postignuća) kao i praktičnu primjenu znanja predviđenih za usvajanje  pojmova poput vijesti, izvješća, reportaže, medija i medijske poruke propisanih od strane Ministarstva nacionalnim kurikulumom. Uz to, polaznici bi bili upućeni u osnove vođenja virtualnog novinskog portala i zaduženja učenika koja s tim dolaze.

KLJUČNE RIJEČI

Novinski portal, Digitalni školski list, digitalne kompetencije, WordPress, Uredništvo novinskog portala, Tematska responzivnost, Digitalni dizajn, Medijska poruka i mediji

ISHODI

U okviru ovog interaktivnog predavanja polaznici će moći:
1.  Savladati osnove izgradnje stranice u WordPressu te se upoznati s osnovnim elementima potrebnima prilikom izgradnje stranice.
2. Upoznati se s osobitostima digitaliziranog i digitalnog školskog lista kao i prednostima i nedostacima jednog i drugog formata.
3. Uočiti važnost digitalnog oglašavanja i njegove dalekosežne medijske poruke.
4. Naučiti o osnovama održavanja medijskog portala, zaduženjima koja idu s njim i o važnosti stranične responzivnosti.
5. Uočiti praktično-teorijsku primjenu ovakvog digitalnog sadržaja u nastavi Hrvatskog jezika

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: svi zainteresirani sudionici obrazovnog procesa

Tamara Banović

tamara.banovic@skole.hr

OŠ Josip Pupačić, Omiš

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 18.45 -20.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Cilj ovoga izlaganje je predstaviti e-twinning zajednicu kao zajednicu odgojno-obrazovnih djelatnika predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, koja nudi sigurnu elektroničku platformu za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova čiju registraciju odobrava nacionalna služba za potporu eTwinningu.  Zajednica eTwinning sigurno je i provjereno okružje za učitelje i učenike. Tijekom predavanja i radionice sudionici se mogu registrirati na platformu i uspostaviti međusobne kontakte. Prikazat ću na koji način je moguće prijaviti projekt, kako pozvati i pronaći partnere i na koji način komunicirati u virtualnom okružju. Također, prezentirat ću što je TwinSpace i kako se na njemu snalaziti, kako učenike uključiti u projekt te kao primijeniti TwinSpace kao virtualnu učionicu za svoje projekte u sklopu eTwinninga. Objasnit ću postupak prijave projekta za Nacionalnu oznaku kvalitete, europske nagrade eTwinninga i oznaku eTwinning koja se dodjeljuje školama.
Sudionicima će biti predstavljen e-Twinning projekt „Ljekovite biljke našeg zavičaja“ koji se u OŠ Josip Pupačić proveo u suradnji učiteljice razredne nastave i učiteljice biologije s učenicima četvrtoga razreda. Naglasak će biti na korištenju digitalnih alata tijekom projekta (Wakelet, Bookcreator, Padlet, Canvai lino).

KLJUČNE RIJEČI

e-Twinning platforma, suradničko učenje, razvoj informatičkih kompetencija

ISHODI

Sudionici će nakon predavanja imati uvid u način rada na e-Twinnig platformi, moći se se registrirati na platformi , priključiti se projektima te dobiti uvid na koji način i sami mogu prijaviti projekt i pozvati sudionike na suradnju, kako uključiti učenike na Twinspece, kako zatražiti oznaku kvalitete za provedene projekte.
10.03.2022.

PODRUČJE: rad s darovitim učenicima

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici matematike

Blanka Runtić

blanka.runtic@skole.hr

OŠ Kman-Kocunar Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -19.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija se sastoji od predavanja i radionice kojima je cilj ojačati stručne kompetencije učitelja i nastavnika u području pisanja brojeva glagoljicom kako bi bili motivirani za uključivanje glagoljičnih sadržaja u dodatnu nastavu matematike, izvannastavne aktivnosti, razredne i školske projekte. U glagoljici ne postoje posebni znakovi za brojeve, već svako slovo glagoljične azbuke uz glasovnu ima i brojevnu vrijednost te postoje određena pravila prema kojima se zapisuju brojevi.
Za sudjelovanje u edukaciji nije nužno predznanje polaznika jer će u teorijskom uvodu biti izložene osnove glagoljičnog pisma i pisanja brojeva glagoljicom te metodički postupci u radu s učenicima. U radioničkom dijelu bit će prikazani primjeri zadataka na glagoljici koji obuhvaćaju pojam broja, operacije s brojevima, slovo kao znak za broj, uzorke i nizove, aktivnosti uparivanja i aktivnosti s brojevnim ili funkcijskim strojem. Kako bi polaznici mogli samostalno osmisliti matematičke zadatke na glagoljici, bit će pojašnjen postupak instalacije glagoljičnih fontova na računalo.
Glagoljične matematičke aktivnosti stvaraju poticajno intelektualno okruženje, omogućuju razvoj kognitivnih sposobnosti učenika te potiču interes i ljubav prema glagoljičnoj baštini.

KLJUČNE RIJEČI

azbuka, dodatna nastava, glagoljični brojevi, kurikulum

ISHODI

Nakon edukacije polaznici će moći:
– rabiti glagoljičnu azbuku u čitanju i pisanju brojeva
– riješiti matematičke zadatke na glagoljičnom pismu
– osmisliti glagoljične matematičke zadatke
– integrirati glagoljične matematičke aktivnosti u dodatnu nastavu matematike, izvannastavne aktivnosti i projekte
– instalirati glagoljični font na računalo

12.03.2022.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji informatike i tehničke kulture

Alma Šuto / Ivana Rako Vuksan

alma.suto@skole.hr

Osnovna škola Zmijavci

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 9.30 -12.45

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Radionica Suradničke aktivnosti u integriranoj nastavi ima za cilj osvijestiti polaznike o mogućnosti povezivanja tema iz različitih predmeta u zanimljive aktivnosti za učenike. Na radionici će polaznici uključiti umjetnosti u svijet informatike i tehnologije na engleskom jeziku. U tu svrhu, nakon uvodnog dijela (brainstorminga) i istraživanja, polaznici će pronaći umjetničko djelo poznatog umjetnika koju će kasnije pomoću digitalnih alata preraditi u suvremeni kontekst.
Polaznici će steći uvid u scenarij učenja koji predlaže aktivnosti kako bi učenici ostvarili odgojno-obrazovne ishode iz područja informatike, Engleskog jezika, Likovne kulture i nekoliko međupredmetnih tema. Cilj radionice je potaknuti učitelje i nastavnike na kreiranje aktivnosti za učenike kojima se može ostvariti više ishoda učenja uz korištenje web alata i suradničkih aktivnosti kako bih nastavu učinili kreativnom, dinamičnom i inovativnom jer učenici izrazito pozitivno reagiraju prilikom provedbe ovakvih scenarija učenja.

KLJUČNE RIJEČI

projektna nastava, integrirana nastava, suradničke aktivnosti, uporaba tehnologije, strani jezik, prerada umjetničkih djela

ISHODI

Sudionici:

–  planiraju projektnu nastavu u koju uključuju ishode iz više predmeta i međupredmetnih tema
– razlikuju uvjete korištenja prije kreiranja sadržaja poštujući autorsko pravo i pravilno ga upotrebljavaju
– prikupljaju i organiziraju različite podatke potrebne za provedbu projektne nastave
– razumiju primjenu suradničkog učenja i rada u timu

15.03.2022.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji

Tihana Modrić /  Martina Galić

tihana.modric@skole.hrbanovac.martina@gmail.com

Osnovna škola “Bol”, Split / Osnovna škola “Bol”, Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -19.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Zainteresirani sudionici upoznat će se s inovativnim metodama (istraživačko učenje, obrnuta učionica, suradničko učenje, projektna nastava, igrifikacija) koje su usmjerene na učenika. Predstavit ćemo način na koji se pojedina metoda može integrirati u procese učenja i poučavanja uz i bez IKT-a.

KLJUČNE RIJEČI

string-art, UNESCO, kulturno naslijeđe

ISHODI

Uvesti promjene u svoj način rada; personalizirati poučavanje; učiniti poučavanje zabavnim; suradničkim i otvorenim; stvoriti okruženje u kojem će učenik najbolje učiti; ojačati digitalne kompetencije, demonstrirati primjere iz prakse.

16.03.2022.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici

Željko Cvitković Đone

zeljko.cvitkovic-done@skole.hr

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića u Sinju

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Kroz predavanje poučiti predmetne nastavnike kako se može na daljinu upravljati sa računalom, mobitelom ili tabletom u procesu poučavanja i vrednovanja, a posebno u  nastavi na daljinu.

KLJUČNE RIJEČI

TeamViewer, AnyDesk

ISHODI

Učinkovito korištenje raspoloživih digitalnih alata u procesu poučavanja i vrednovanja na daljinu.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici

Anita Čupić /  Esma Sarajčev

anita1.cupic@gmail.com / esma.sarajcev@gmail.com

OŠ kraljice Jelene / OŠ prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 18.45 -20.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Predavačice će tijekom predavanja pokazati na koji način koristeći suvremenu tehnologiju možemo realizirati ishode zadane predmetnim kurikulom Hrvatskog jezika. Naglasak je na vezi lektirnih djela i digitalnih mogućnosti aplikacije Learning Aps.org. Aplikacija je besplatna i učenici razredne nastave je s lakoćom mogu koristiti. Učitelji predložene aktivnosti mogu realizirati s učenicima u razredu kao i u nastavi na daljinu.
Lektirna djela: Pale sam na svijetu, Poštarska bajka i Čudnovate zgode šegrta Hlapića.

KLJUČNE RIJEČI

čitanje, online kviz, lektira

ISHODI

Učitelji će se upoznati s mogućnostima aplikacije Learning Aps.org u cilju ostvarivanja kurikulumskih ishoda nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Rješavat će različite tipove zadataka (kviz višestrukog izbora, povezivanje parova, dopunjavanje praznina, križaljke), pratiti svoj vlastiti napredak te sami stvoriti jedan metodički predložak za obradu lektirnog djela.
17.03.2022.

PODRUČJE: Socio-emocionalna podrška u odgojno-obrazovnom sustavu

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Svi odgojno-obrazovni djelatnici

Anamaria Marelja

amarelja9@gmail.com

CI SDŽ

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Jeste li se ikad našli u situaciji kada se obveze gomilaju do krova, ali, Vi se ne pomičete do posljednjeg trenutka? Takva pojava je toliko učestala da ima i svoj znanstveni naziv, a to je prokrastinacija. Cilj ovog predavanja/radionice jest upoznati se sa samom definicijom prokrastinacije kao i obrazaca ponašanja, mišljenja i osjećanja povezanih s njom. Sudionici će tijekom radionice naučiti obratiti pažnju na prisutnost znakova prokrastinacije u vlastitom životu i procijeniti utjecaj istih na osobno funkcioniranje. Također, u sklopu radionice, sudionici će imati prilike upoznati se s strategijama nošenja s obvezama, organizacijom vremena i povećanja produktivnosti.

KLJUČNE RIJEČI

prokrastinacija, produktivnost, samohendikepiranje, upravljanje vremenom, obaveze

ISHODI

definiranje prokrastinacije, prepoznavanje i navođenje obrazaca mišljenja, ponašanja i osjećanja povezanih s njom, opisivanje situacija u kojima se javlja

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici

Nikolina Carić

nika.caric@gmail.com

Srednja škola Hvar

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 18.45 -20.15

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Obiteljsko poduzetništvo specifičan je oblik malog poduzeća te se razlikuje po specifičnosti odnosa – u obitelji i poslovanju, ali i odnosa obiteljskog poduzetnika prema samome poduzeću. Cilj edukacije je upoznati sudionike s važnošću obiteljskog poduzetništva, s obzirom da je to budućnost Hrvatske poljoprivrede. S obzirom da imam iskustva i u obiteljskom poduzetništvu i u radu s učenicima koji se obrazuju na tom polju, mogu ponuditi primjere dobre prakse koji nam svima mogu koristiti u budućnosti.

KLJUČNE RIJEČI

obiteljsko poduzetništvo, vizija, cilj, primjeri iz prakse

ISHODI

1. Definirati pojmove poduzetništvo i obiteljsko poduzetništvo
2. Napraviti pregled razvoja obiteljskog poduzetništva u RH
3. Analizirati primjeri dobre prakse u RH
4. Definirati ključne značajke obiteljskog poduzetništva
5. Motivirati učenike i kolege za promicanje obiteljskog poduzetništva

19.03.2022.

PODRUČJE: STEM

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

Ivan Vulić

ivan.vulic3@skole.hr

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000 Split

VRIJEME: 09:30-11:45

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija o 3D ispisu
Cijela edukacija podijeljena je na pet dijelova.
Prvi dio je kratki uvod, u kojem ćemo ukratko predstaviti povijest 3D ispisa.
Drugi dio edukacije odnosi se na tehnologije 3D ispisa. Danas se 3D ispis kao naziv odnosi na nekolicinu različitih tehnologija koje omogućuju proizvodnju objekata u 3D-u, sloj po sloj. Predstaviti ćemo 3 glavne tehnologije 3D ispisa, objasniti kako rade i navesti primjere uporabe.
Treći dio odnosi se na materijale korištene u 3D ispisu, njihova fizikalna svojstva te moguća primjena u nastavi.
Četvrti dio odnosi se na softver za 3D ispis. U tom dijelu bavit ćemo se pregledom najboljih programa za izradu 3D modela, ali i onih koji služe za pripremu 3D modela za 3D ispis.
U petom dijelu planirana je praktična radionica gdje bi se na konkretnom 3D printeru demonstrirala priprema materijala i 3D pisača za ispis jednog 3D objekta.

KLJUČNE RIJEČI

3D printer, 3D ispis, 3D modeliranje

ISHODI

Upoznati sudionike edukacije sa načinom rada 3D printera te materijalima koji se koriste za 3D ispis.
Upoznati sudionike sa mogućom primjenom tehnologije 3D ispisa u nastavi.

22.03.2022.

PODRUČJE: Rad s darovitim učenicima

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, stručni suradnici

Nives Bogdan /   Zdenka Jerkovic

nives.bogdan@skole.hrzdenka.jerkovic@skole.hr

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -19.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

 1. DIO:a) Predavačice će dati kratak pregled teorija darovitosti koje bi trebale biti polazište za izradu kvalitetnih radionica.b) Slijedi predstavljanje tematski vezanih radionica za potencijalno darovite učenike razredne nastave u kombinaciji predavanja i radionica kako bi sudionici po završetku mogli dati svoj osvrt na predstavljene radionice iz uloge učenika i učitelja.2. DIO:a) Radionički oblik rada u kojem, uz mentoriranje predavačica, polaznici izrađuju jednu radionicu za potencijalno darovite učenike.b) Polaznici će u grupama predstaviti svoje radionice nakon čega slijedi analiza istih uz povratne informacije ostalih skupina.NAPOMENA: Iako je naglasak stavljen na potencijalno darovite pojedince, edukacija i radionice ovakvog tipa mogu se provoditi i u okviru redovne nastave, a dijelovi radionica koje služe kao socioemocionalna podrška učenicima primjenjivi su kao aktivnosti na Satu razrednika.

KLJUČNE RIJEČI

teorije darovitosti, sposobnosti, predanost zadatku, kreativnost, inovativnost, timski rad, podrška, daroviti, radionice

ISHODI

Nakon edukacije polaznik će:

1. DIO:

– opisati teorije darovitosti i izdvojiti ključne pojmove teorija

– izdvojiti što bi kvalitetna radionica za potencijalno darovite učenike trebala sadržavati (vodeći se najpoznatijim teorijama darovitosti)

– usporediti prethodno viđene i provedene radionice s predstavljenim radionicama

– izdvojiti najvažnije elemente radionica

2. DIO:

– kreirati i demonstrirati radionice za skupinu darovitih učenika

– analizirati i usporediti predstavljene radionice

– izdvojiti ključne dijelove radionica

– predlagati sugestije za unaprjeđenje

23.03.2022.

PODRUČJE: Rad s darovitim učenicima

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, stručni suradnici

Nives Bogdan /   Zdenka Jerkovic

nives.bogdan@skole.hrzdenka.jerkovic@skole.hr

Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -19.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

2. DIO:

a) Radionički oblik rada u kojem, uz mentoriranje predavačica, polaznici izrađuju jednu radionicu za potencijalno darovite učenike.

b) Polaznici će u grupama predstaviti svoje radionice nakon čega slijedi analiza istih uz povratne informacije ostalih skupina.

NAPOMENA: Iako je naglasak stavljen na potencijalno darovite pojedince, edukacija i radionice ovakvog tipa mogu se provoditi i u okviru redovne nastave, a dijelovi radionica koje služe kao socioemocionalna podrška učenicima primjenjivi su kao aktivnosti na Satu razrednika.

KLJUČNE RIJEČI

teorije darovitosti, sposobnosti, predanost zadatku, kreativnost, inovativnost, timski rad, podrška, daroviti, radionice

ISHODI

Nakon edukacije polaznik će:

2. DIO:

– kreirati i demonstrirati radionice za skupinu darovitih učenika

– analizirati i usporediti predstavljene radionice

– izdvojiti ključne dijelove radionica

– predlagati sugestije za unaprjeđenje

24.03.2022.

PODRUČJE: Socio-emocionalna podrška u odgojno-obrazovnom sustavu

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Svi odgojno-obrazovni djelatnici

Anamaria Marelja

amarelja9@gmail.com

CI SDŽ

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 17.00 -18.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

uskoro…Predavačica prokrastinira

KLJUČNE RIJEČI

 

samokritičnost, perfekconizam, empatija

ISHODI

Razvijanje empatije prema samome sebi
Prepoznavanje štetnih obrazaca reagiranja
Prepoznavanje perfekcionističkih težnji

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

TRAJANJE: 1 školski sat

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, stručni suradnici

Marija Jurišić Šarlija / Manuela Brnčić Dadić

marija.jurisic-sarlija@skole.hr

Zdravstvena škola Split / Obrtna tehnička škola Split

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 18.45 -19.30

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Godinu dana nakon pandemije Covid-19 ustanovili smo što smo dobro učinili tijekom online nastave. Kada smo kretali sa virtualnom nastavom imali smo uvjerenja kako ona treba izgledati, a sada imamo znanja temeljena na iskustvu nas i učenika. Ključne kompetencije koje treba razvijati kod učenika su inicijativa i poduzetništvo. Najprirodnije ih je poticati kroz projektnu nastavu, u sklopu redovne nastave gdje učenici sami planiraju, organiziraju ,realiziraju i  prezentiraju svoj rad na suvremen način. Time se učenici pripremaju za tržište rada.

Kroz interaktivno izlaganje predstavit ćemo pet realiziranih projekta na temu poduzetništva i digitalne kompetencije koje su učenici kroz njih stekli: stvaranje i dijeljenje digitalnih sadržaja, online komunikacija i suradnja, sigurnost i rješavanje problema. Timskim radom učenici su se usredotočili na problem koji njihova ideja – proizvod rješava, kako online predstaviti svoj proizvod i doprijeti do korisnika njihova proizvoda.  Realizacija projekata ostvarena je  koristeći: YouTube – objava videa, Canva – digitalni plakati i letci, WIX i AdobeSpark – izrada web – stranice, BookCreator – slikovnica, GoogleForms – kviz, Wakelet – dijeljenje sadržaja. Komunikacija unutar timova odvijala se preko Teams-a i Chatzy-a.

KLJUČNE RIJEČI

Poduzetništvo, projekt, online nastava

ISHODI

Sudionici će moći:

– uvidjeti potrebu i način realiziranja projektne online nastave

– uvidjeti potrebu za poticanje poduzetništva

– procijeniti kada i u kojoj mjeri koristiti navedena digitalna rješenja u projektu.

26.03.2022.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici

Marija Krstinić

krstinicm@gmail.com

OŠ Split 3

MJESTO: Prostorije CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20, II.kat, 21000 Split

VRIJEME: 9.30 -11.00

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Učitelji će kroz radionice upoznati mogućnosti digitalnih alata, njihovu primjenu u nastavi, isprobati alate, zaključiti o prednostima i nedostacima te izraditi vlastite primjere zadataka u određenim alatima. Sudionici trebaju ponijeti vlastite laptope za aktivno sudjelovanje.

KLJUČNE RIJEČI

Plickers

ISHODI

Učitelj izrađuje kviz koristeći alat Plickers

školska godina 2020./21.

23.02.2021.

PODRUČJE: Karakteristike učenja današnje generacije

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Nastavnici i stručni suradnici

PREDAVAČ: Ružica Vorgić Krvavica, Obrtna tehnička škola

ruzica11@yahoo.com

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija će dati uvid u karakteristike „generacije x“generacije y” i  „generacije z“. Reći će ponešto o tome kako današnje generacije percipiraju i procesiraju informacije, te kako motivirati i podučavati današnje generacije, a što svakako predstavlja izazov u svakodnevnom radu nastavnika.

KLJUČNE RIJEČI

Generacija x, y, z

ISHODI

Polaznici će razlikovati pojmove generacija x, y, z; prepoznat će karakteristike ovih generacija

24.02.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA:predmetni nastavnici društveno-humanističkog područja

PREDAVAČ: Perislava Bešić-Smlatić, Srednja škola Ivana Lucića-Trogir

perislava.besic-smlatic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Metode aktivnog učenja potiču  učenika na samostalnu konstrukciju znanja
Oblici aktivnog učenja:  poticajni su za učenika, zahtijevaju od učenika više kognitivne
razine mišljenja, potiču razvoj generičkih kompetencija ,potiču međupredmetnu suradnju, izlaze izvan okvira učionica, potiču iskustveno učenje (Loomen),
Jedna od tih metoda je istraživačko učenje koje omogućava učenicima sudjelovanje u aktivnostima koje im omogućavaju prilagodbu znanja  i stjecanje novog znanja. Temelji se na postavljanju ključne teze ili ključnog pitanja. Faze istraživačkog rada su: orijentacija, konceptualizacija, istraživanje, zaključak, rasprava.
Kod rješavanje problema potrebno je postaviti (otkriti problem). Rješavanje problema je postupak pronalaženja jednog ili više rješenja za određenu izazovnu situaciju ili poteškoću.

KLJUČNE RIJEČI

metode aktivnog učenja, istraživačko učenje, rješavanje problema, uloga nastavnika

ISHODI
objasniti pojam istraživačkog učenja i rješavanja problema, implementirati ih u nastavi

25.02.2021.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

HTML5 Icon

TRAJANJE: 1 školski sat

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Milena Knezović, Obrtnička škola 

milena.knezovic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 17.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz predavanje će sudionicima biti prezentirane neke od mogućnosti alata Edpuzzle. Kako kreirati račun na spomenutoj platformi te kako iskoristiti gotove video lekcije kojima se dodaju interaktivni dijelovi, tj. pitanja. Učenici tijekom praćenja video lekcije moraju dati odgovore  prije nego nastave dalje s lekcijom. Nastavnik može pratiti njihov napredak i angažman tijekom lekcije. Na platformi se mogu kreirati razredi kao zatvorene grupe te na taj način dobiti statistika za pojedine razrede. Jako koristan alat za nastavu online.Kroz predavanje će sudionicima biti prezentirane neke od mogućnosti alata Edpuzzle. Kako kreirati račun na spomenutoj platformi te kako iskoristiti gotove video lekcije kojima se dodaju interaktivni dijelovi, tj. pitanja. Učenici tijekom praćenja video lekcije moraju dati odgovore  prije nego nastave dalje s lekcijom. Nastavnik može pratiti njihov napredak i angažman tijekom lekcije. Na platformi se mogu kreirati razredi kao zatvorene grupe te na taj način dobiti statistika za pojedine razrede. Jako koristan alat za nastavu online.

KLJUČNE RIJEČI

interaktivna video lekcija, online nastava, edpuzzle, ikt alati,

ISHODI
Sudionici će nakon ovog predavanja moći: : kreirati Edpuzzle račun,  stvoriti razrede,  izraditi video lekciju koja će biti interaktivna koristeći postojeće video uratke, podijeliti s učenicima lekciju i pratiti njihov napredak i angažman prilikom praćenja lekcija.

Digitalni alati u mojoj nastavi

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni učitelji i nastavnici

PREDAVAČ: Ivana Bokavšek, Osnovna škola Spinut

ivanabokavsek@gmail.com

VRIJEME: 18.00 – 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Na ovoj radionici će se kombinirati različiti digitalni alati u svrhu kreiranja različitih aktivnosti koji djeluju na radni učinak i radnu motivaciju kod učenika u učionici, a posebice u nastavi na daljinu.

KLJUČNE RIJEČI

digitalni alati, kritičko promišljanje, kreativnost,  učionička nastava, nastava na daljinu

ISHODI
Sudionici primjenjuju različite digitalne alate za uspješnu izvedbu nastave čija primjena potiče učenike na konverzaciju, kritičko promišljanje i kreativno izražavanje.

27.02.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici, daroviti učenici i osnovci i srednjoškolci, odrasli

PREDAVAČ: Julijana Voloder, Škola likovnih umjetnosti, Split

julivoloder@gmail.com

VRIJEME: 9.00 – 11.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Samostalnim izborom sudionici se odlučuju za rad umjetnika te pristupaju izradi reljefa od starog kartona u srednjem formatu 40x50cm.
– Određuju kompoziciju, proporcije, planove, glavne i sporedne plohe.
– Nakon iscrtane skice slijedi “krojenje” i izrezivanje.
– Pristupa se impregnaciji svih skrojenih dijelova s pozadinom.
– Primjenjuju se tehnike slikanja, art-folio, ljepljenje zlatnih listića, ukrašavanje konturnim pastama i art-tyvekom.
– Zadnja dorada je završno lakiranje reljefa.

KLJUČNE RIJEČI

eko-dizajn, reciklaža – staro u novom, otpadom do umjetničkog djela, mix-media, suvremeni medij

ISHODI
likovno izražavanje osvještavanjem ekologije, primjene novih metoda tehnologije procesa mix -media, likovne transformacije pomoću tehnika reciklaže, poticanje osobnog istraživanja i eksperimentiranja

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici i stručni učitelji, stručni suradnici

PREDAVAČ: Alma Vodopija, Srednja škola “Antun Matijašević Karamaneo”

alma.vodopija@skole.hr

VRIJEME: 11.15 – 12.45

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
U uvjetima održavanja nastave na daljinu kao i upravljanja školom na daljinu, izazovno je održati motiviranost učenika i nastavnika te uspješno integrirati IKT u svakodnevni rad. Edukacija ima cilj prezentacije tzv.blended classroom modela, manipulacije različitim modelima učenja u nastavi na daljinu te upoznavanja s načinom rada u školi s malim odgojno obrazovnim skupinama. Poseban izazov predstavlja rad s učenicima u strukovnim zanimanjima, odnosno realizacija praktične nastave u uvjetima škole na daljinu. Integracijom različitih područja rada i obrazovnih područja u projektima u kojima je uključena škola, učenike i nastavnike motivira se za samostalno rad i napredovanje. Komunikacija i interakcija ključne su za uspješnu realizaciju nastave, a u predavanju se posebno dotiče posebnosti izolirane otočne sredine te transformaciji “ograničavajućih okolnosti” u “olakotne okolnosti”.

KLJUČNE RIJEČI

IKT, nastava na daljinu, blended classroom, prilagodba, motiviranje, održavanje pažnje, interaktivnost

ISHODI
Sudionici će po završetku aktivnosti moći komparirati prezentirane alate u organizaciji i koordinaciji nastavnog procesa u uvjetima nastave na daljinu ili integrirane nastave uz digitalne sadržaje.
Sudionici će steći sliku prednosti i izazova organizacije, provedbe i motiviranja učenika na rad u malim skupinama.

2.03.2021.

PODRUČJE: Profesionalno usmjeravanje                

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Djelatnici u sustavu odgoja i obrazovanja

PREDAVAČ: Branka Perić, Osnovna škola Gradac

fperic8@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Trenutna situacija na tržištu rada je takva da mnogi poslovi nestaju, mnoga zanimanja su u procesu transformacije te se pojavljuju novi oblici zapošljavanja. Fokus se s dosadašnjih zanimanja premješta na sposobnost rješavanja problema, kooperaciju, osobne interese, a umjesto radnih mjesta, težište se stavlja na projekte uz koje će biti vezani različiti timovi, različite radne situacije i radne pozicije. Promjene u svijetu rada nužno zahtijevaju i promjene u sustavu odgoja i obrazovanja. Kroz predavanje (i radionicu) učitelji će steći uvid u trenutno stanje u svijetu rada, kao i ono u budućnosti, te važnost škole u pripremi učenika za svijet rada.

KLJUČNE RIJEČI

svijet rada, karijerno savjetovanje, vještine za budućnost

ISHODI

Nakon edukacije nastavnici će moći:
– prepoznati nove oblike zapošljavanja
– usporediti trenutno stanje u svijetu rada s onim u budućnosti
– prepoznati ulogu odgojno-obrazovnog sustava u pripremi učenika za svijet rada sutrašnjice

PODRUČJE:  Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju          

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave, nastavnici u srednjoj školi, stručni suradnici

PREDAVAČ: Tamara Banović, Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš

tamara.banovic@skole.hr

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

U uvodnom dijelu prezentirati ću način snimanja video lekcije koristeći digitalni alat Power Point, a potom bi svaki od sudionica izradio videolekciju na svom računalo i podijelio materijal s ostalim sudionicima edukacije.

KLJUČNE RIJEČI

video lekcija, PowerPoint

ISHODI

Nakon provedene edukacije nastavnici će samostalno izraditi video lekciju u PowerPoint prezentacijskom alatu.

3.03.2021.

PODRUČJE: Kako se zdravo hraniti              

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Svi nastavnici koje interesira zdrava hrana

PREDAVAČ: Mario Pavić, Srednja strukovna škola Blaž Jurijev Trogiranin

pavicmario1979@gmail.com

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
O pandemiji, broj zaraženih, broj oporavljenih, pravilna prehrana za vrijeme i nakon preboljele bolesti, prehrana na području Dalmacije, 14 specijaliteta Dalmatinske kuhinje koji vraćaju u život

KLJUČNE RIJEČI

Dalmatinski specijaliteti, lijek, pandemija, covid 19

ISHODI

Naučiti kako naša Dalmatinska hrana može biti lijek u doba Covida 19
Usvojiti znanja o Dalmatinskim specijalitetima od predjela, juha, glavnih jela sa prilozima i slastica
Naučiti kako se pravilno hraniti za vrijeme bolesti
Naučiti kako se pravilno hraniti nakon preboljele bolesti

4.03.2021.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja           

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Ivica Borić, SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj

boric.ivica@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se upoznati s alatima koji služe izradi testova i rubrika.  MS Forms učiteljima i nastavnicima nudi mogućnost provjeravanja ishoda, stvarajući ankete, testove i upitnike s jednostavnim uvidom u rezultate. Pomoću ovog alata može sew napraviti kratka provjeru znanja među učenicima i automatski vidjeti odgovore i statistiku. U Google Classroom-u se mogu izrađivati ​​rubrike za vrednovanje raznih vrsta zadataka. Rubrike pružaju podršku za sva tri načina vrednovanja jer učenici znaju što se od njih očekuje, imaju povratnu informaciju o svojim rezultatima, mogu se njima koristiti za samovrednovanje, a učitelju i nastavniku omogućavaju objektivniju procjenu postignuća učenika.

KLJUČNE RIJEČI

digitalna provjera znanja, rubrike, Google Classroom, MS Forms, vrednovanje

ISHODI

Nakon uspješno završene edukacije polaznik će moći:
– samostalno koristiti digitalni alate namijenjene vrednovanju: MS Forms, Google Classroom (rubrike) te analizirati njihove karakteristike i mogućnosti primjene,
– izraditi provjeru znanja koristeći alat MS Forms
– izraditi rubriku namijenjenu vrednovanju u alatu Google Classroom
– samostalno objaviti i podijeliti digitalnu provjeru znanja
– vrednovati uz pomoć digitalnih rubrika

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces          

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Fadila Zoranić, Osnovna škola Spinut

fadila.zoranic@gmail.com

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će zajednički napraviti integrirani plan terenske nastave te će u okviru ishoda planirati aktivnosti koje će se provoditi na terenskoj nastavi (posjet muzeju, posjet tržnici, posjet Dioklecijanovoj palači), te će za svaku aktivnost upoznati digitalne alate koje će moći koristiti na mobilnim uređajima

KLJUČNE RIJEČI

planiranje, digitalna tehnologija, web alati

ISHODI

Polaznici će izraditi integrirani plan terenske nastave
Polaznici će moći koristiti web alate i aplikacije u okviru terenske nastave na mobilnim uređajima

9.03.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju          

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, knjižničari

PREDAVAČ: Blanka Runtić, Osnovna škola Kman – Kocunar Split

blanka.runtic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Vođeno istraživačko učenje aktivni je oblik učenja, nastao zbog potrebe škole da se prilagodi suvremenom društvu. Globalna povezanost koju omogućuje informacijsko komunikacijska tehnologija zahtijeva nove vještine, znanja i načine učenja kako bi učenici stekli kompetencije potrebne za suočavanje s izazovima informacijskog okruženja i cjeloživotnog učenja. Vođeno istraživačko učenje integrirano razvija različita područja: usvaja se kurikulumski sadržaj, razvija informacijska pismenost, učenici uče kako učiti, razvijaju kompetenciju pismenosti na materinskom jeziku i socijalne vještine.
Proces traženja informacija prate različite emocije i misli. One variraju od nesigurnosti, optimizma, konfuzije, frustracije, jasnoće, samopouzdanja, osjećaja postignuća ili razočarenja. Nažalost, učenici su često u pojedinim fazama prepušteni samima sebi. Sudionici će na predavanju naučiti kako osmisliti istraživačko učenje za svoje učenike i prepoznati kritične trenutke u kojima je nužna intervencija učitelja ili knjižničara. Upoznat će se s obilježjima, etapama i strategijama vođenog istraživačkog učenja prema modelu kojeg su razvile autorice Kuhlthau, Maniotes i Caspari (2012).

KLJUČNE RIJEČI

informacijsko komunikacijska tehnologija, intervencija, strategije, traženje informacija, vođeno istraživačko učenje

ISHODI

Nakon edukacije sudionici će moći:
– povezati globalne fenomene u društvu s uvođenjem vođenog istraživačkog učenja
– razumjeti teorijsku utemeljenost vođenog istraživačkog učenja
– opisati obilježja, etape i strategije vođenog istraživačkog učenja
– primijeniti vođeno istraživačko učenje
– usporediti emocije i misli koje se pojavljuju tijekom procesa traženja informacija s  osobnim iskustvom u istraživačkom učenju
– odrediti prednosti istraživačkog pristupa za učenike

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces          

 

TRAJANJE: 1 školski sat

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Maja Mamut, Osnovna škola don Lovre Katića, Solin

maja.mamut@skole.hr

VRIJEME: 18.45-19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Sudionicima edukacije predstavio bi se projekt „Slova moga grada“ koji uključuje cjeloviti inovativni pristup kulturno-povijesnoj i prirodnoj baštini usmjeren njihovom očuvanju i promidžbi. Posebnost projekta ogleda se u tome što se njime ostvaruje vertikalna suradnja u odgojno-obrazovnom procesu jer obuhvaća timove učenika nižih i viših razreda osnovne škole te učenike srednje strukovne škole. Isto tako, kao rezultat projekta nastao bi virtualni turistički vodič za djecu u svrhu edukacije djece i turističke promocije grada. Projekt  je osmišljen  s ciljem  provođenja cjelovitog pedagoškog modela usmjerenog na učenika. Ovim pristupom učenju postiže se razvoj vještina procjene i analize informacija i ideja, dizajn i stvaranje novih informacija uvođenjem širokog raspona suvremenih  metoda, tehnologija i alata. Projekt obuhvaća široka područja umjetničkog stvaralaštva te društvenih i humanističkih znanosti: turizam, komunikacijsko – informacijske tehnologije, povijest, povijest umjetnosti, arheologija, etnologija, filologija…

KLJUČNE RIJEČI

inovativni pristup kulturno-povijesnoj i prirodnoj baštini, vertikalna suradnja u odgojno-obrazovnom procesu, stvarati inovativna, konkurentna i kreativna rješenja

ISHODI

Integrirati nova znanja i primjere dobre prakse u vlastitu nastavnu praksu.
– Razlikovati različite oblike suradnje te razmjene dobre prakse i znanja među nastavnicima i školama.
– Educirati, motivirati, usmjeriti i potaknuti učenike na korištenje novih načina rješavanja problema, novih oblika kreativnog izražavanja.
– Rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju učinkovito.
– Razviti organizacijske i upravljačke sposobnosti (planiranje, provođenje projekta, praćenje izvršenja).
– Biti otvoren za nove ideje i mogućnosti, stvarati inovativna, konkurentna i kreativna rješenja.

10.03.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju          

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Nives Bogdan i Edita Rizvan, Osnovna škola kraljice Jelene, Solin / Osnovna škola kraljice Jelene,Solin

nives.bogdan@skole.hr / edita.rizvan@skole.hr

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Predavačice, koje imaju bogato iskustvo u snimanju videolekcija i koje su za Školu za život i jednu izdavačku kuću snimile preko 40 videolekcija, naučeno znanje prenijet će polaznicima u obliku predavanja i radionica.
U predavaoničkom dijelu polaznici će vidjeti primjere dobrih videolekcija i čuti koje dijelove treba sadržavati kvalitetna videolekcija, koliko bi trebala trajati, kako se obraćati učenicima, kako postaviti materijale, a da se poštuju autorska prava, kako postavljati poveznice na lekcije. Vidjet će kako učinjenu video ili audio snimku brisati ili skraćivati, kako napraviti snimku lekcije te je sačuvati u MP4 obliku. Polaznicima će se dati prijedlozi alata za snimanje i pokazat će im se više načina na koje mogu spremiti i dijeliti snimljenu videolekciju.
U radioničkom dijelu polaznici će napraviti videolekciju prolazeći sve pokazane korake. Napravit će PowerPoint prezentaciju koja će sadržavati poveznice, slike, video uratke, tekst i ostale ključne dijelove koje videolekcija treba sadržavati. Videolekciju će  sačuvati u MP4 obliku, spremiti i podijeliti.

KLJUČNE RIJEČI

videolekcija, dodavanje slike, videa, poveznica, snimanje, format MP4

ISHODI

Nakon održane edukacije sudionici će:
– napraviti kvalitetnu videolekciju u alatima koristeći mogućnosti navedenih alata (umetanje slika, videa, poveznica)
– postavljati poveznice na video lekcije
– uređivati, brisati dijelove videa
– spremati video kao mp4, postaviti videolekciju na youtube ili neki drugi videokanal

PODRUČJE: Ostalo        

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Ante Vlah, Elektrotehnička škola Split

etsrac@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Predavanje opisuje detaljni postupak potreban za napredovanje učitelja i nastavnika u zvanje mentor-savjetnik-viši savjetnik sa svim dokumentima koje je potrebno ispuniti, primjerima potvrda za pojedine bodovne kategorije, dokumentacijom koju je potrebno priložiti prilikom prijave, obvezama sudjelovanja na edukacijama, savjetovanjima, projektima i objavom materijala. Opisana je organizacija mapa i dokumenata potrebnih za dokazivanje uvjeta za napredovanje, te sam postupak slanja dokumentacije.

KLJUČNE RIJEČI

napredovanje u zvanje, mentor, savjetnik, viši savjetnik, asoo, azoo, opći uvjeti, uvjeti izvrsnosti, bodovanje, stručno usavršavanje

ISHODI

 1. Saznati sve relevantne poveznice vezane uz napredovanje
 2. Na radionici dobiti sve dokumente koje trebaju ispuniti
 3. Posjetiti relevantne portale koji omogućavaju skupljanje sati stručnog usavršavanja
 4. Posjetiti relevantne portale potrebne za objavu vlastitih sadržaja potrebnih za obnovu zvanja
 5. Posjetiti relevantne portale potrebne za zadovoljavanje općih uvjeta napredovanja
11.03.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju          

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Nastavnici i stručni suradnici u srednjoj školi

PREDAVAČ: Aleksandra Dužević, Škola likovnih umjetnosti, Split

aleksandra.duzevic@windowslive.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Kao voditeljica Volonterskog kluba u Školi likovnih umjetnosti, Split, na edukaciji bih upoznala nastavnike sa:
– zakonskom regulativom vođenja Volonterskog kluba u Srednjoj školi
– uvođenjem međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje u predmete struke
– organizacijom i načinom vođenja Volonterskog kluba
– konkretnim primjerom, tj. projektom „art-help“ koji je dobio nacionalnu
nagradu “Dobrota nas veže i spaja” koje dodjeljuje Nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga društva za volonterske inicijative u školama i inovativne modele razvoja
filantropije u srednjim školama
– diseminacijom projekta, tj. rada učenika i nastavnika
Nakon toga kroz radionicu sudionici bi sami osmislili i opisali mogući projekt u svojoj zajednici.
Na kraju bi primjere prodiskutirali. Evaluacija.

KLJUČNE RIJEČI

volontiranje, drušvena angažiranost, povezivanje s lokalnom zajednicom

ISHODI

Nakon uspješno završene edukacije polaznik će moći:
● uočiti određeni društveni problem
● osmisliti rješavanje određenog problema/potrebe u društvenoj zajednici
● usmjeriti stečena znanja i vještine učenika na rješavanje konkretnog
društvenog problema
● potaknuti suradnju između organizacija civilnog društva i škole u zajedničkom
rješavanju društvenih problema u zajednici.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju          

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne i predmetne nastave i nastavnike srednjih škola

PREDAVAČ: Tamara Banović, Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš

tamara.banovic@skole.hr

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2 , 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija bi se sastojala od dva dijela. Prvi dio bilo bi predavanje u kojemu bi sudionici upoznali digitalni alat Google Forms, neke primjere korištenja ovoga alata u nastavi . Nakon predavanja slijedi radionički tip rada, svaki sudionik otvorio bi svoj korisnički račun i izradio primjer kviza i igre Escape Room  koja bi se koristila na nastavi.

KLJUČNE RIJEČI

IKT, igrifikacija, Escape Room

ISHODI

Nakon edukacije polaznici će moći samostalno izraditi Escape room igru korištenjem digitalno alata Google Forms.

13.03.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju          

HTML5 Icon

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ: Marija Jurišić Šarlija / Manuela Brnčić Dadić, Zdravstvena škola Split/ Obrtna tehnička škola Split

marija.jurisic-sarlija@skole.hr / manuela.brncic-dadic@skole.hr

VRIJEME: 9.30 – 11.45

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Book Creator jednostavan je alat za izradu digitalnih knjiga. Na jednostavan način potiče kreativnosti tijekom poučavanja, motivira učenike da samostalno kreiranje sadržaja i pomaže im u razvoju vještina potrebnih za budućnost. Ovom radionicom ćemo pokazati resurse i ideje koje nam nudi ovaj alat. Book Creator može se koristiti u bilo kojem predmetu, na bilo kojoj razini i moguća je suradnja u stvarnom vremenu. S Book Creator-om učenici mogu pričati priče, demonstrirati svoje razumijevanje i podijeliti svoje znanje s ostalima. Može se koristiti kao dio formativnog vrednovanja. S Book Creator-om učenici mogu reagirati na način na koji jednostavno ne bi mogli olovkom i papirom. Od audio i video odgovora, upotrebe glasa za tekst na iPad tipkovnici, do mogućnosti za OpenDyslexic font. Pomoću ovog alata nastavnici mogu slušati glasove učenika, zabilježiti njihovo razmišljanje i imati dobar proizvod koji dokumentira njihov napredak. Te se informacije mogu koristiti za formiranje manjih grupa učenika, prepoznati kome treba podrška jedan na jedan ili za planiranje nove lekcije za cijeli razred.
Na početku radionice je planirano kratko predstavljanje alata na primjeru unaprijed izrađene e-knjige kojom će polaznici pristupiti u ulozi učenika. Tijekom radionice sudionici će se upoznati sa prednostima i resursima alata. Polaznici će se registrirati u alat, te će vođenom aktivnosti usvojiti izradu svoje prve e-knjige – od  kreiranja stranica do stvaranja potpunog scenarija poučavanja. Po završetku radionice polaznici će međusobno razmijeniti izrađene nastavne sadržaje u ulozi nastavnika i učenika. Kroz navedene aktivnosti će se  provjeriti ostvarenost cilja i ishoda radionice.

KLJUČNE RIJEČI

e-knjiga, nastava na daljina, suradnja, formativno vrednovanje, digitalni sadržaj

ISHODI

Nakon pohađanja radionice o Book Creator-u polaznici će  moći:
• kreirati svoje biblioteke e-knjiga
• dodati i zatim oblikovati tekst, te ga hipervezati na određenu stranicu u knjizi
• dodati slike, video i audio
• umetnuti karte, datoteke i druge vrste medija s drugih web mjesta
• fotografirati i snimati video direktno u e-knjigu pomoću kamere na svom uređaju
• kreirati kod da se učenici pridruže biblioteci i započnu stvaranje svoje knjige
• kreirati nove interaktivne i poticajne digitalne nastavne materijale i sadržaje za obrnutu učionicu
• koristiti različite mogućnosti dijeljenja – uključujući objavljivanje na mreži, preuzimanje kao ePub datoteke ili izvoz u PDF-u
• učinkovito primijeniti navedeni digitalni alat  u svrhu unapređivanja nastave na daljinu
• uvidjeti da se alat može izvrsno koristiti za suradnju, učenje i formativno vrednovanje

16.03.2021.

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija         

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici i stručni suradnici

PREDAVAČ: Nikola Muslim, Elektrotehnička škola Split

nikolamuslimskola@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Sve nepotrebno iz izvedbenog programa potrebno je ukloniti. Učenike treba osposobljavati za buduće poslove, a ne ih usmjeravati na programe od kojih nema koristi.

KLJUČNE RIJEČI

obnovljivi izvori energije, elektroenergetika, elektromotorni pogoni, elektroenergetska postrojenja

ISHODI

Izmjena izvedbenog programa za elektrotehničke škole

17.03.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces        

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Natalija Palčić, IV.gimnazija “Marko Marulić” Split

natalija.palcic@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Predavanje i radionica o vanosti poučavanja poduzetničkih kompetencija i poticanja učenika na planiranje osobnog razvoja u cilju poboljšanja zapošljivosti i boljeg pozicioniranja na tržištu rada. Kako provesti projektu mobilnost u okviru Erasmus+ projekta u vrijeme ograničenja koje nam nameću pandemijske mjere? Koje su prednosti i nedostaci virtualne mobilnosti?

KLJUČNE RIJEČI

Erasmus+, poduzetničke kompetencije, virtualna mobilnost, diseminacija

ISHODI

Polaznici će: prepoznati važnost razvijanja poduzetničkih kompetencija učenika, primjeniti digitalnu tehnologiju u svrhu kvalitetnijeg provođenja mobilnosti, steći potrebne vještine za organiziranje virtualne mobilnosti

18.03.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju  

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Nastavnicima predmetne nastave u OŠ i nastavnicima SŠ

PREDAVAČ: Jozica Pažanin Dedić i Suzana Mikulić, Ekonomska i upravna škola Split

jozica.pazanin@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Polaznici će nakon što upoznaju pojam infografike, samostalno na temelju dobivenog zadataka, u odabranom digitalnom alatu izraditi infografiku koja će sadržavati sve elemente digitalnog sadržaja (tekst, slika i multimedija). Osim sa izradom sadržaja, sudionici će se upoznati s mogućnostima objavljivanja kreirane infografike.

KLJUČNE RIJEČI

Infografika, vizualizacija sadržaja, plan izrade infografike, alati za izradu infografike

ISHODI

upoznati osnovne karakteristike infografike; koristiti digitalne alate za izradu infografike; kreirati infografiku; oblikovati infografiku; objaviti kreiranu infografiku

23.03.2021.

PODRUČJE: Bonton u online nastavi

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Nastavnici i stručni suradnici

PREDAVAČ: Ružica Vorgić Krvavica, Obrtna tehnička škola

ruzica11@yahoo.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Polaznici će osvijestiti specifičnost nastave na daljinu, definirati neprihvatljiva ponašanja, principe dobre online nastave te kako prevenirati nepoželjna ponašanja u online nastavi. Svakako će se govoriti o zahtjevnoj ulozi nastavnika u online okruženju.

KLJUČNE RIJEČI

“Online gramatika”, pravila ophođenja, sigurnost na internetu

ISHODI

Polaznici će definirati principe dobrog poučavanja u online nastavi, definirati prihvatljvost jezika i gramatike te pravila ophođenja u online nastavi.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ: Nives Bogdan i Zdenka Jerković, Osnovna škola kraljice Jelene, Solin / Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

nives.bogdan@skole.hr / zdenka.jerkovic@skole.hr

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Genially je prezentacijski digitalni alat koji omogućuje stvaranje interaktivnih i animiranih sadržaja. Sadržaji se mogu kreirati u obliku prezentacija, slika, izvješća, igara, kvizova, infografika i drugih visoko interaktivnih elemenata. Materijal može biti javno dostupan radi poboljšanja komunikacije, stjecanja novih ideja i poticanja na inovativne načine podučavanja i učenja.
1. dio edukacije – Genially za početnike
Prvi dio edukacije sastoji od dva dijela: predavanja i radionice.
Na predavanju se polaznike upoznaje s prezentacijskim alatom Genially i mogućnostima koje on nudi u besplatnoj verziji.
Prezentira im se postupak otvaranja korisničkog računa, način rada s predlošcima, način uređivanja stranica, pozadina, postupak ugradnje sadržaja, interaktivnih elemenata, slika, teksta, mogućnosti dodavanja animacije, pregledavanja kreacije, suradnje, namještanja postavki, spremanja kreacije, dijeljenja i postupak povratka na arhiv.
U radioničkom dijelu edukacije polaznici će kreirati svoj Genially račun, te će korištenjem predloška napraviti jednu Genially kreaciju koju će podijeliti s kolegama.

KLJUČNE RIJEČI

Genially, interaktivni alat, prezentacija, animacija, kviz, escape room

ISHODI

Nakon edukacije polaznik će:
– kreirati svoj korisnički račun
– napraviti svoju kreaciju služeći se predlošcima
– sačuvati i podijeliti napravljenu kreaciju

25.03.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2  školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Ivica Borić, SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj

boric.ivica@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Obrazovni sadržaj u formi web stranice stvara se uz pomoć Google Sites-a. Postoji mnogo mogućnosti koje Google Sites nudi, od odabira željenog predloška ili stvaranja vlastitog, do dodavanja fotografija, video sadržaja, kalendara te mnogih drugih dodataka od kojih je većina u sustavu Google usluga kao npr. Google karte. Postoje mnogi drugi digitalni alati za stvaranje web stranica ali je Google Sites za razliku od ostalih alata vrlo jednostavan za korištenje. Nije ga potrebno prethodno skinuti na računalo, već se može koristiti online. Postojeće web stranice se mogu mijenjati uz mogućnost zajedničke suradnje s ostalim korisnicima.

KLJUČNE RIJEČI

Google Sites, digitalni obrazovni sadržaj

ISHODI

Nakon uspješno završene edukacije  polaznik će moći:
– osmisliti i realizirati plan razvoja digitalnog nastavnog sadržaja,
– samostalno koristiti digitalni alat  Google Sites za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja te analizirati njegove karakteristike i mogućnosti primjene,
– izraditi vlastiti digitalni obrazovni sadržaj  u skladu s planom razvoja digitalnog nastavnog sadržaja i suvremenom pedagogijom,
– samostalno objaviti i podijeliti digitalni obrazovni sadržaj,
– samostalno licencirati vlastiti digitalni obrazovni sadržaj.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

HTML5 Icon

TRAJANJE: 1 školski sat

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne i predmetne nastave

PREDAVAČ: Anita Čota, Osnovna škola Trilj

anita.cota1@skole.hr

VRIJEME: 18.45 – 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Učitelji će se upoznati s radom u Wakeletu. Predstaviti će im se digitalni alat s kojim će lakše i preglednije moći objasniti nastavne sadržaje i uz pomoć kojeg će s lakoćom izbjeći dodatna pitanja i čestu nepreglednost materijala kojeg šalju učenicima.

KLJUČNE RIJEČI

On-line nastava

ISHODI

Upoznati se s prednostima rada u digitalnom alatu Wakelet

27.03.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ: Marija Jurišić Šarlija /Manuela Brnčić Dadić, Zdravstvena škola Split/ Obrtna tehnička škola Split

marija.jurisic-sarlija@skole.hr/manuela.brncic-dadic@skole.hr

VRIJEME: 9.30 – 11.45

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

On line bijela ploča je izvrstan alat za vizualnu suradnju koji nas čini produktivnijim u učionici i izvan nje – nastava na daljinu. Postoje različite online ploče, a na radionici upoznati ćemo sudionike sa mogućnostima upotrebe A Web Whiteboard i Microsoft Whiteboard  – unutar Office 365.
Radionica će započeti kratkim opisima alata. Ovi alati omogućavaju jednostavnu izradu zadataka, pohranjivanje i dijeljenje sa svakim učenikom bilo gdje i bilo kada u realnom vremenu i izvan njega. Sa ovim alatima učenici koji nisu u školi, na nastavi, mogu pratiti predavanje u stvarnom vremenu.  On line ploče nam štede vrijeme i papir. Njihova prednost je bliskost i dostupnost učenicima, njihovo aktivnije sudjelovanje u nastavnom procesu, olakšavanje načina dobivanja, obrade, pohranjivanja i posredovanja informacija te postizanje ishoda učenja.
Nastavniku omogućuju učinkovitiju pripremu, kontrolu rada učenika i izvođenje nastave. Konkretni primjeri iz nastave matematike i fizike s upotrebom takvih ploča bit će prikazani na radionici: uvođenje novog pojma, rješavanje i uvježbavanje zadataka, ocjenjivanje učeničkih radova, timski rad. Njihovim korištenjem kreiramo repozitorij za učenike i roditelje, potiče se suradničko učenje, prihvaćanje različitosti, komunikacija i kreativnost. Nastavnik preko ploče istovremeno može podijeliti zadatke različite težine, istovremeno može provjeriti aktivnosti svakog pojedinog učenika ili grupe i tako stvoriti ugodno radno ozračje koje motivira učenike.
Sudionici će biti upoznati sa sučeljem ploče, osnovnim funkcijama te će kreirat vlastiti račun. Svaki polaznik će naučiti kako se oblikuju slova, crtaju geometrijski oblici, ubacuju slike, dokument, prezentacije te kako se ploča može spremiti u pdf formatu i u obliku slike.  Polaznici će biti upoznati i sa načinom dijeljenja i korištenja ploča u realnom vremenu preko Google Meet-a ili Teams-a. Na zajedničkoj ploči, polaznici će primijeniti naučeno na jednostavnim zadacima.

KLJUČNE RIJEČI

online ploča, suradnja, videopoziv

ISHODI

Polaznici će:
napraviti vlastiti račun
kreirati scenarij nastavnog sata na ploči
podijeliti ploču s ostalim polaznicima preko linka ili QR koda
koristiti ploču unutar Meet-a
procijeniti u kojoj mjeri i kada koristiti online ploču u svojoj nastavi

30.03.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju 

HTML5 Icon

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ: Nives Bogdan i Zdenka Jerković, Osnovna škola kraljice Jelene, Solin / Osnovna škola kraljice Jelene, Solin

nives.bogdan@skole.hr / zdenka.jerkovic@skole.hr

VRIJEME: 18.00 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Genially je prezentacijski digitalni alat koji omogućuje stvaranje interaktivnih i animiranih sadržaja. Sadržaji se mogu kreirati u obliku prezentacija, slika, izvješća, igara, kvizova, infografika i drugih visoko interaktivnih elemenata. Materijal može biti javno dostupan radi poboljšanja komunikacije, stjecanja novih ideja i poticanja na inovativne načine podučavanja i učenja.
2. dio edukacije – Mali genijalni Genially trikovi za velike kreacije  (Napredni Genially)
Drugi dio edukacije namijenjen je korisnicima koji su prošli prvi dio edukacije i iskusnijim Genially korisnicima.
Mali trikovi koji će se demonstrirati polaznicima i koje će sami iskušati u svojoj radionici, pomoći će im u obogaćivanju interaktivnih kvizova i escape room kreacija.
Polaznici će na radionici uz upute i smjernice izraditi jedan Genially sadržaj u kojem će primijeniti nova znanja.

KLJUČNE RIJEČI

Genially, interaktivni alat, prezentacija, animacija, kviz, escape room

ISHODI

Nakon edukacije polaznik će:
– napraviti niz zanimljivih slajdova primjenjujući brojne kreativne mogućnosti koje pruža Genially
– napraviti Genially sadržaj koji će sadržavati interaktivne animirane dijelove

6.04.2021.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

HTML5 Icon

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: nastavnicima matematike u osnovnim i srednjim školama

PREDAVAČ: Zrinka Korbar, III. gimnazija, Zagreb

zrinka26@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Upoznavanje polaznika s digitalnim alatima koji se mogu iskoristiti za poučavanje i vrednovanje učenika, bez obzira provodi li se vrednovanje u online okruženju ili uživo u razredu. Nakon uvoda prikazala bih neke digitalne alate koje koristim u nastavi, naglasila njihove prednosti i nedostatke, a zatim bi  polaznici izradili pomoću odabranog digitalnog alata izradili i na kraju prikazali provjeru koju bi mogli iskoristiti u nastavi.

KLJUČNE RIJEČI

digitalni alati, vrednovanje, provjera znanja

ISHODI

samostalna izrada provjere znanja pomoću digitalnih alata

7.04.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Nada Ratković, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj

nada.ratkovic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Interaktivno predavanje i radionica „Metodički scenarij kreativne projektne nastave“ namijenjeni su svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele implementirati inovativni, interaktivni i interdisciplinarni koncept projektne nastave u nastavničku praksu „u novom normalnom“. Metodički scenarij kreativne projektne nastave kao složeni oblik nastave pretpostavlja inovativnost i modernizaciju uz integraciju i ciljano korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju kako bi se ostvarili planirani odgojno-obrazovni ishodi učenja, očekivanja međupredmetnih tema i unaprijedio nastavni proces svih sudionika.
Polaznici će se upoznati s različitim vrstama nacionalnih i međunarodnih projekata (ERASMUS+ projekt, EU projekt i e Twinning projekt) svim važnim elementima za izradu uspješne projektne prijave, kvalitetnu provedbu, realizaciju i diseminaciju projekta te digitalnim alatima potrebnim za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti. Stoga je cilj edukacije stjecanje novih znanja i vještina, razvijanje i osnaživanje kompetencija nastavnika u području projektne nastave i rada na različitim projektima. Kroz razmjenu znanja, iskustava, ideja, metoda, web 2.0 alata i primjera dobre prakse polaznici će raditi na osmišljavanju projektnih ideja i kreiranju novih projektnih prijedloga te rješavanju mogućih problema i rizika kod projekta. Za projektne aktivnosti koristit će se digitalna platforma LMS Loomen, virtualna učionicu kao repozitorij za provedbu edukacije, konstruktivne rasprave, razmjenu sadržaja i nastavak rada na unaprjeđenju projektnih prijedloga.

KLJUČNE RIJEČI

metodički scenarij, projektna nastava, projekti, IKT, kompetencije

ISHODI

identificirati izazove i prednosti projektnog poučavanja „u novom normalnom”
– implementirati inovativni, interaktivni i interdisciplinarni metodički scenarij kreativne projektne nastave u poučavanje na konkretnom primjeru iz prakse,
– upoznati različite vrste projekata, elemente uspješne projektne prijave za kvalitetnu provedbu, realizaciju i diseminaciju projekta,
– razlikovati digitalne alate za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti na konkretnom primjeru iz prakse,
– uočiti probleme i rizike prilikom osmišljavanja projektnog prijedloga,
– razraditi vlastiti projektni prijedlog prema pravilima projektnog natječaja.

8.04.2021.

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Andrea Bilandžić, Turističko- ugostiteljska škola Split

andrea.bilandzic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Kroz Power point prezentaciju objasniti metode izrade poduzetničkog pothvata od vizije, preko misije do cilja, predstaviti sudionicima neke od nagrađenih projekata i objasniti etape razvoja od ideje do dolaska na tržište, ukazati na važnost promocije i održivog  razvoja. Poseban naglasak bi bio na motivaciji učenika za sudjelovanje na projektima ovakvog tipa.  Sudionici bi imali priliku sudjelovati na radionici prilikom koje bi provjerili svoje poduzetničke i kreativne sposobnosti.

KLJUČNE RIJEČI

Poduzetnički projekt, vizja, misija, cilj, primjeri iz prakse, uspješna realizacija,  prototip, gotov proizvod, vidljivost i održivost projekta, financiranje projekta, isplativost

ISHODI

Definirati, interpretirati i povezivati temeljne pojmove iz područja poduzetništva- realizacije poduzetničkog pothvata,  identificirati i definirati probleme iz područja poduzetništva, razumjeti uzročno-posljedične veze utjecaja procesa razvoja gospodarstva na društvene promjene i stanje okoliša te kritički vrednovati mogućnosti implementacije koncepcija održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u poduzetničkom projektu, inplementirati poduzetničko razmišljanje u predmetnu nastavu, istraživati ponašanje potrošača – potencijalnih kupaca, spremno reagirati na nepredviđene situacije za vrijeme izrade projekta,  motivirati učenike i kolege na sudjelovanje u projektima…

13.04.2021.

PODRUČJE: Rad s darovitim učenicima

HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Ana Majić, CI SDŽ

brecic@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Postojeći zakonski akti predviđaju postojanje Tima za darovite u našim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pri sustavnom radu s darovitim učenicima, koji bi uključivao identifikaciju, pružanje podrške te praćenje i vrednovanje, ključnu ulogu u školi ima upravo Tim za darovite.
Kroz predavanje, sudionici će se upoznati s ulogama i zaduženjima članova Tima za darovite, obvezama i dužnostima Tima, kao i njegovom ulogom u radu škole.
Kroz radionicu, sudionici će proći korake u uspostavi Tima te otkriti kako izraditi dokumentaciju potrebnu za rad Tima – Pravilnik o radu i Plan rada Tima za darovite.
Nakon završene edukacije, sudionici će u svojim školama moći pokrenuti osnivanje Tima za darovite ili podići funkcioniranje postojećeg Tima (ukoliko on samo formalno postoji radi upisa polaznika u CI SDŽ) na zadovoljavajući nivo.

KLJUČNE RIJEČI

daroviti učenici, Tim za darovite, podrška darovitima

ISHODI

Nakon edukacije sudionici će moći:
– navesti uloge i zaduženja članova Tima za darovite
– objasniti ulogu Tima za darovite u radu škole
– objasniti na koji način Tim za darovite koordinira identifikaciju, pružanje podrške i praćenje darovitih učenika
– procjeniti važnost Tima za darovite za cjeloviti razvoj darovitih učenika
– izraditi Pravilnik o radu Tima za darovite i Plan rada Tima za darovite

14.04.2021.

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Ružica Kandić i Marijana Gudić, OŠ kraljice Jelene, Solin

ruzica.kandic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Osnovna svrha ove edukacije je kod učitelja i učenika potaknuti da postane poduzetna osoba, koja ispunjava svoj potencijal na kreativan, konstruktivan, odgovoran i inovativan način te se prilagođava brzo izmjenjivim okolnostima u mnogim segmentima života.
Također je potrebno ohrabriti učitelje i učenike da svoje ideje pretvore u djela, jer poduzetništvo se provlači kroz svaku dimenziju našeg života.
Razvijanje poduzetničkog načina promišljanja i djelovanja u svakodnevnom životu i radu su preduvjet za stjecanje radnih navika i razvoj osobina poduzetne osobe (odgovornost, samostalnost, marljivost, inicijativnost, kreativnost, inovativnost, sposobnost donošenja odluka, samopouzdanje, odlučnost u djelovanju, spremnost na razuman rizik i upravljanje rizikom, mobilnost…)
Kroz radionicu se potiče razvijanje poduzetničkog pothvata od ideje do realizacije, na konkretnom primjeru izrade balzama za usne, od izrade troškovnika, izrade samog proizvoda do osmišljavanja marketinških aktivnosti prema ciljanoj tržišnoj skupini.

KLJUČNE RIJEČI

Poduzetništvo, inovativnost, kreativnost, financijska pismenost, marketing, tržište

ISHODI

Očekivanja u skladu s Kurikulumom međupredmetne teme Poduzetništvo, 3. odgojno-obrazovni ciklus: A.3.1., A.3.2., B.3.1., C.3.1, C.3.2.

15.04.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Nastavnici, učitelji

PREDAVAČ: Ivica Borić, SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj

boric.ivica@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Sway je alat koji služi za izradu, organizaciju i dijeljenje sadržaja u formi interaktivnog mrežnog platna (Sway priča). Izrada i organizacija sadržaja pojednostavljena je korištenjem gotovih predložaka i odabirom prikladnog dizajna. Nakon odabira predloška i dizajna, potrebno je dodati tekst, slike i multimediju, pri čemu je moguće pretražiti i uvesti odgovarajući sadržaj i s vanjskih izvora (Youtube, Flickr, OneDrive). Korisnik također ima mogućnost dodavanja ovlasti uređivanja pojedincima ili grupi s kojima dijeli sadržaj.

KLJUČNE RIJEČI

digitalni obrazovni sadržaj, MS Sway, digitalna priča

ISHODI

Nakon uspješno završene radionice  polaznik će moći:
– samostalno koristiti digitalni alat MS Sway  za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja  te analizirati njegove karakteristike i mogućnosti primjene,
– izraditi vlastiti digitalni obrazovni sadržaj  u formi priče
– samostalno objaviti i podijeliti digitalni obrazovni sadržaj

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

TRAJANJE: 1 školski sat

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave i ostali zainteresirani

PREDAVAČ: Zrinka Zokić, Osnovna škola Hvar

zrinka.zokic@skole.hr

VRIJEME: 18.45 – 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Namjera je upoznati sudionike s inovativnim didaktičko-metodičkim CLIL pristupom učenju i poučavanju te dati prosudbu učinaka implementacije CLIL koncepta poučavanja u razrednoj nastavi. Valja osvijestiti uočene prednosti i nedostatke integriranog učenja sadržaja različitih predmeta i stranog jezika. Pretpostavka je da će sudionici biti motivirani primijeniti CLIL metodologiju u svojoj radnoj sredini.

KLJUČNE RIJEČI

CLIL edukacijski pristup, razredna nastava, jezične kompetencije, osuvremenjivanje

ISHODI

Senzibilizirati i osnažiti kolege za primjenu inovativnog CLIL pristupa učenju i poučavanju u svojim sredinama kako bi osuvremenili nastavu, unaprijedili jezične kompetencije svojih učenika i potaknuli ih na učenje stranih jezika.
Osvijestiti važnost cjeloživotnog učenja i jačanja suradničkih odnosa s ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.
Promicati višejezičnost kao snažan simbol nastojanja Europske unije da budemo ujedinjeni u raznolikosti.

17.04.2021.

PODRUČJE: Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju

HTML5 Icon

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni učitelji i nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ: Ivana Bokavšek/ Miranda Barac, Osnovna škola Spinut / Obrtnička škola

ivanabokavsek@gmail.com / mirandabarac@yahoo.com

VRIJEME: 9.30 – 11.45

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Na ovoj radionici će se kombinirati aktivnosti koje se provode uz pomoć digitalne tehnologije kako bi sudionici uspješno pripremili i izradili video lekciju koja, metodički gledano, ima sve elemente jednog nastavnog sata pri čemu se ne izostavlja određivanje ishoda. Sudionicama će se dati i prijedlozi za vrednovanje kako bi mogli video lekciju uspješno kompletirati. Na kraju radionice sudionici snimaju svoju video lekciju.

KLJUČNE RIJEČI

video lekcija, digitalni alati, vrednovanje

ISHODI

Sudionik planira i priprema izradu cijele video lekcije koja zadovoljava metodičke standarde jednog nastavnog sata i izrađuje snimljenu video lekciju koristeći digitalne alate.

20.04.2021.

PODRUČJE: Izvannastavne aktivnosti

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni učitelji i nastavnici, stručni suradnici zainteresirani za glagoljicu

PREDAVAČ: Blanka Runtić, Osnovna škola Kman – Kocunar Split

blanka.runtic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Posljednjih godina svjedočimo popularizaciji glagoljice u našoj društvenoj zajednici, a posljedično tomu i u odgojno-obrazovnom sustavu. Ta pojava odraz je potrebe za očuvanjem kulturne baštine i nacionalnog identiteta u današnjem dobu globalizacije i interkulturalne komunikacije. Edukacija se sastoji od predavanja i radionice kojima je cilj ojačati stručne kompetencije učitelja i potaknuti odgojno-obrazovne djelatnike na uključivanje  glagoljice u kurikulum. Na predavanju će biti izložen kratak kontekstualni okvir potreban za razumijevanje postanka i uloge glagoljice, kao i važnosti promicanja glagoljaške baštine u primarnom obrazovanju. Uz redovitu nastavu glagoljica se može integrirati i u školski kurikulum planiranjem i programiranjem dodatnog rada, izvannastavnih aktivnosti i projekata. Bit će prikazane metode i aktivnosti kojima se učitelji mogu koristiti poučavajući glagoljicu u okviru pojedinih nastavnih cjelina: Uvod u glagoljicu, Vježbe čitanja, Glagoljska kaligrafija, Pisanje brojeva na glagoljici, Igre s glagoljicom i Kreativne radionice. Cjeline su preuzete iz „Glagoljice za osnovce“ (Valec-Rebić, 2013) te su prilagođena učenicima mlađeg školskog uzrasta. U radioničkom obliku rada polaznici će se koristiti glagoljičnom azbukom u čitanju tekstova pisanih kombinirano latinicom i uglatom glagoljicom te u pisanju riječi i brojeva na glagoljici uz pomoć tuša i pera.

KLJUČNE RIJEČI

azbuka, čitanje, igre, kaligrafija, kreativne radionice, kurikulum, uglata glagoljica

ISHODI

Nakon edukacije sudionici će moći:
– opisati postanak i ulogu glagoljice
– objasniti važnost promicanja glagoljaške baštine u primarnom obrazovanju
– razlikovati područja rada u poučavanju glagoljice
– osmisliti i prilagoditi glagoljične aktivnosti u redovitoj nastavi, dodatnom radu,
izvannastavnim aktivnostima i projektima
– rabiti glagoljičnu azbuku u čitanju i pisanju riječi i brojeva

21.04.2021.

PODRUČJE: Menadžment

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Slaven Škrabić, Turističko-ugostiteljska škola Split

vapor.tucepi@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Približiti nastavnicima pojam menadžmenta kao pojam koji se rijetko povezuje sa obrazovno-odgojnim radom, upoznati ih s osnovnim funkcijama i njihovim značajem, istaknuti važnost etičnog i društveno odgovornog djelovanja, specifičnost menadžmenta u obrazovanju kao i pravilno odabrane i  postavljene strategije rada kao menadžer u nastavi te ih kroz radionice i aktivno rješavanje postavljenih zadataka uputiti u specifičnosti i načine rada menadžmenta u obrazovanju.

KLJUČNE RIJEČI

nastavnik, menadžment, komunikacija

ISHODI

-Upravljati ljudskim resursima i adekvatno komunicirati
– Osmisliti djelovanje kao menadžer na konkretnim primjerima u radu-
– Planirati, voditi, organizirati i kontrolirati procese upravljanja u svakodnevnom radu    u nastavi
– Osmisliti postupke vrednovanja i samovrednovanja
– Spoznati značaj komunikacije  i njene pravilne primjene pri svakodnevnom radu
– Upoznati značaj etičkog i društveno-odgovornog djelovanja pri radu

22.04.2021.

PODRUČJE: Rad s darovitim učenicima

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Mia Milun, III. gimnazija, Split

miamilun1309@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 11, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Objasniti prednosti i potrebu razvijanja suradničkog učenja u nastavi  te pokazati razne metode rada s konkretnim primjerima iz prakse (metoda slagalice, koncentrični krugovi, recipročno poučavanje…)

KLJUČNE RIJEČI

suradničko učenje, metode suradničkog učenja

ISHODI

Stvaranja i razvijanja novih ideja, novih kombinacija ili jedinstvene inovacije; Razvijanje individualne i skupne odgovornosti i suradničkih umijeća; Svladati vještine integracije digitalnih obrazovnih materijala, digitalnih alata i suvremenih metoda učenja i poučavanja u svoju obrazovnu praksu

PODRUČJE: Mentalno zdravlje

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: Ines Roso Perić, Zdravstvena škola Split

ines.roso-peric@skole.hr

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Stres je sastavni dio našeg života i većina nas je sigurno bar jednom izjavila da je pod stresom. Postoje različite definicije stresa, a jedna od njih je da je stres stanje koje se javlja u situaciji nesklada između zahtjeva koje okolina postavlja pred pojedinca i njegovih mogućnosti reagiranja na te zahtjeve. Ljudi se međusobno razlikuju po načinu reagiranja na stres i po načinu suočavanja sa stresom. Iako često ne možemo utjecati na izvore stresa, možemo utjecati na to kako ćemo se suočiti sa stresom.
Polaznici će tijekom edukacije imati priliku identificirati što kod njih izaziva stres, naučiti koje su moguće reakcije na stres i koji su načini nošenja sa stresom te upoznati neke tehnike za ublažavanje stresa.

KLJUČNE RIJEČI

stres, izvori stresa, ublažavanje stresa

ISHODI

Sudionici će prepoznati potencijalne izvore stresa, razlikovati načine suočavanja sa stresom, primijeniti neku od tehnika za ublažavanje stresa.

28.04.2021.

PODRUČJE: Rad s darovitim učenicima

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici, svi koje interesira ponuđena tema

PREDAVAČ: Željka Milošević Paro, Škola likovnih umjetnosti Split

zeljka.milosevic.paro@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 11, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Razvoj društva i globalizacija naglasili su vrijednosti očuvanja baštine kao autentičnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog dobra za prepoznavanje i čuvanje nacionalnog identiteta. Današnji zadatak umjetničkog obrazovanja, osim senzibiliziranja mladih, te prezentiranja kulturne baštine, je usmjeriti učenike/ce ka tržištu rada uz sagledavanje društva i okruženja kroz  originalan, osoban i umjetnički okvir.

KLJUČNE RIJEČI

inovativnost, kurikulum međupredmetne teme, etnografska / tradicijska baština, kulturno nasljeđe, projektne aktivnosti

ISHODI

-polaznici će snimiti (izraditi) zadatak , usporediti i modificirati  estetske, likovne, izražajne mogućnosti i načine snimanja, ovisno o temi na kojoj se radi

PODRUČJE: Erasmus+

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Odgajatelji;  učitelji, stručni suradnici u OŠ i SŠ

PREDAVAČ: Fadila Zoranić, Osnovna škola Spinut

fadila.zoranic@gmail.com

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Upravo je završilo jedno i otvara se novo programsko razdoblje u okviru Erasmus+ programa (2021-2027.).
Cilj izlaganja je upoznati sudionike s mogućnostima za profesionalni razvoj, koje se pružaju u okviru Erasmus+ programa. Upoznat će se s ključnim aktivnostima programa (KA1, KA2,KA3), s posebnim osvrtom na aktivnosti iz ključne aktivnosti KA1: strukturirani tečajevi, job-shadowing i mogućnosti za poučavanje u inozemstvu.
Osim toga, sudionici predavanja će se upoznati s temeljnim platformama Erasmus+ programa School Education Gateway i eTwinning, kao alatima za stručno usavršavanje, povezivanje s odgojno-obrazovnim djelatnicima i sustručnjacima u Europi te mogućnostima za pokretanje virtualnih projekata.
Sudionici izlaganja steći će uvid u mogućnosti za profesionalni razvoj, koje se pružaju u okviru Erasmus+ programa.

KLJUČNE RIJEČI

Erasmus+, eTwinning, SEG, ERP

ISHODI

Polaznici će:
– steći znanja o ključnim aktivnostima programa u novom programskom razdoblju
– upoznati se s mogućnostima u okviru ključnih aktivnosti
– upoznati alate u Erasmus+ projektima (savjeti za korištenje platformi School Education Gateway i eTwinning)

29.04.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 12

CILJNA SKUPINA: Nastavnici elektrotehničke i strojarske grupe predmeta

PREDAVAČ: Darija-Marija Jelić, Elektrotehnička škola Split

djelic40@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Vrlo je važno pri poučavanju sadržaja predmeta učenicima približiti važnost obrađenih tema kroz primjenu rješavanjem problemskih zadataka. Time će učenici uvidjeti praktičnu primjenljivost teorijski upoznatih pojmova, što će kod njih razvijati interes za svladavanje gradiva te općenito za struku za koju se obrazuju.
PLC programiranje možemo primijeniti praktički u svim predmetima elektrotehničkog i strojarskog smjera, na način da osmislimo zadatak, programiramo njegovu izvedbu te realiziramo na PLC opremi.
Učeniku možemo, nakon prikazanog primjera, prepustiti programiranje i  realizaciju zadanog zadatka, a kao još viši nivo razvijanja njegove kreativnosti i logičkog razmišljanja prepustiti sve korake od osmišljavanja zadatka vezano uz teorijski obrađenu temu, programiranje prema osmišljenom zadatku te realizaciju na PLC opremi.
Kroz ovu radionicu kolege će vidjeti i na koji način uz manja ulaganja opremiti polivalentni školski laboratorij kojeg će moći koristiti za  većinu strukovnih predmeta.

KLJUČNE RIJEČI

Programabilni logički kontroleri,  praktična primjena znanja, zanimljiva nastava, rješavanje problemskih zadataka, opremanje laboratorija

ISHODI

Sudionici će: upoznati osnove PLC programiranja; programirati i realizirati program prema zadanim problemskim zadatcima; upoznati se s mogućnošću opremanja polivalentnog školskog laboratorija;  praktički primijeniti različite sadržaje okvirnog plana elektrotehničke i strojarske grupe predmeta

4.05.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici i učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: Gorana Babić, OŠ dr. Franje Tuđmana Brela i OŠ oca Petra Perice Makarska

babic.gorana@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Polaznici će se upoznati sa značajkama projektne nastave ili će se podsjetiti na značajke projektne nastave. U radioničkom dijelu kroz grupni rad okušat će se u konkretnom projektu. Također, sudionike ćemo upoznati s primjerima dobre prakse iz naše škole te ih potaknuti na provedbu sličnih u svojim školama ( 2 slikovnice iz OŠ Brela koje su rezultat dvaju jednogodišnjih školskih projekata- 1. Breljanske legende o Pelegrinu i Nevistinoj stini, 2. Iz Brela, e pa šta!- o višnjama koje su othranile generacije Breljana prije pojave turizma i bile simbol mjesta, te treća, digitalna radionica lokalnih legendi koja je rezultat međunarodnog eTwinning projekta Mystery of History in Legends koji je dobio nacionalnu oznaku kvalitete u 2019.godini. Također će sudionici biti upoznati s rezultatima eTwinning projekta Famous people in Europe koji obuhvaća integraciju više nastavnih predmeta- Geografije, Hrv.jezika, Eng.jezika, Povijesti, Likovne kulture, Fizike i SRZ. Taj projekt dobio je i nacionalnu i europsku oznaku kvalitete za 2019.godinu)

KLJUČNE RIJEČI

projektno poučavanje, rješavanje problema, kritičko mišljenje, suradničko-timski rad, integracija, digitalni alati, interdisciplinarnost, kulturna baština

ISHODI

Sudionici će nakon odslušanog predavanja i odrađene radionice:
– osmisliti i napisati kvalitetan plan izvođenja projektnih aktivnosti
– osmisliti i odabrati projektne aktivnosti kao i načine njihove evaluacije te načine mjerenja učinka samoga projekta

– uvrstiti projektne aktivnosti u što veći broj predmeta (RN) te češće primjenjivati projektne aktivnosti u skladu s kurikulumom nastavnog predmeta Hrvatski jezik
– uvrstiti različite oblike diseminacije (širenja projektnih rezultata)u svojoj lokalnoj zajednici i šire
– upoznati popis suradničkih digitalnih alata koji se mogu koristiti u projektnoj nastavi
– vidjeti primjere dobre prakse kako promovirati zavičajnu baštinu kroz ove oblike aktivnosti

5.05.2021.

PODRUČJE: Rad s darovitim učenicima

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: John Rogošić, CI SDŽ

jrogosic@gmail.com

VRIJEME: 17.00 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Analizirajući edukativne programe iz robotike koji se provode na području Splitsko-dalmatinske županije u osnovnim školama i udrugama došli smo do zaključka da je nužno provesti promjene u dosadašnjem radu koji se temelji na entuzijazmu nastavnika i mentora ali i nažalost nedovoljnoj međusobnoj povezanosti udruga i ustanova u kojima se provode slični ili identični programi. Stoga se nametnula ideja o jednoj vrsti standardizacije programa odnosno suradnje kroz organizirane susrete – natjecanja pod nazivom RoboStart. Cilj je da se program u početku prilagodi stvarnom stanju u školama/udrugama na način da aktivnosti i zadaci budu prilagođeni već postojećoj opremi (Lego, Fishertechnik, mBot i sl.) te nivou znanja učenika i mentora te da se postepeno podižu uvjeti po pitanju opreme i složenosti zadataka.

Aktivnosti programa „RoboStart“ odvijale bi se na tri razine:

 • Organizacija edukacija za nastavnike i mentore u školama i udrugama iz područja robotike i novih tehnologija
 • Kroz izvannastavne aktivnosti pokrenuti sistematičan rad s potencijalno darovitom djecom u programima robotike i novih tehnologija.
 • Dodatno motiviranje učenika i mentora organiziranjem susreta/natjecanja pod nazivom RoboStart.

KLJUČNE RIJEČI

robotika, robostart

ISHODI

Educirati nastavnike i učenike iz područja robotike, koji će usvojeni nivo znanja i vještina prezentirati na susretima-natjecanjima RoboStart.

6.05.2021.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Ruža Gudelj, SSŠ bana Josipa Jelačića u Sinju

ruza.gudelj@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija je namijenjena svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji žele koristiti digitalne alate, a cilj edukacije je upoznavanje s besplatnim alatom SOCRATIVE i načinima na koje ona olakšava proces ocjenjivanja i vrednovanja. U prvom dijelu edukacije sudionici će upoznati mogućnosti digitalnog alata koji omogućava brzu provjeru znanja bez dodatne registracije za učenike. U drugom dijelu edukacije sudionici će moći sudjelovati u radionici tijekom koje će izraditi vlastiti digitalni sadržaj u aplikaciji Socrative. Kroz radionicu, procijenit će prednosti i nedostatke aplikacije te će donijeti osobni stav o učinkovitosti primjene alata za formativno vrednovanje.

KLJUČNE RIJEČI

socrative, kviz, vrednovanje, digitalni alati

ISHODI

Sudionici će:
primijeniti inovativne i kreativne tehnike vrednovanja
istražiti osnovne mogućnosti digitalnog alata Socrative
izraditi vlastiti digitalni sadržaj

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

 

TRAJANJE: 2 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici, stručni suradnici

PREDAVAČ: Ivana Jambrović Čugura, III. gimnazija, Split

ijambrovic@yahoo.com

VRIJEME: 18.45 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Za vrijeme nastave na daljinu nastavnici su bili suočeni s izazovima ostvarivanja i vrednovanja ishoda.  Kako provesti vrednovanje da ono bude valjano, odnosno da budemo sigurni kako su učenici ostvarili ishode umjesto da su vješto varali. Nastavnicima će biti demonstrirani primjeri ostvarivanja ishoda nastave psihologije za vrijeme nastave na daljinu, prikazani primjeri korištenja određenih digitalnih alata te primjer ostvarivanja korelacije s drugim predmetima.

KLJUČNE RIJEČI

vrednovanje, nastava na daljinu, digitalni alati, psihologija

ISHODI

Potaknuti nastavnike na promjenu načina vrednovanja ostvarenja ishoda. Potaknuti istraživanje digitalnih alata koji mogu pomoći u organizaciji nastave na daljinu.

11.05.2021.

PODRUČJE: Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji prirode, biologije i kemije

PREDAVAČ: Tamara Banović, Osnovna škola Josip Pupačić, Omiš

tamara.banovic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 20.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Edukacija je radioničkog tipa, sudionici rade u malim grupama (4 osobe) i za rad koriste materijale koje, ukoliko im odgovara, mogu koristiti i u razredu sa svojim učenicima. Ovisno o epidemiološkoj sutaciji, radionica se može prilagoditi i individualnom radu sudionika.

KLJUČNE RIJEČI

svojstva tla, sastav tla, heuristička nastava, istraživački projekti

ISHODI

Nakon edukacije sudionici će upoznati čitav niz radionica za istraživanje tla koje su temeljene na samostalnim istraživanjima.

13.05.2021.

PODRUČJE: Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

HTML5 Icon

TRAJANJE: 3 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Marija Jurišić-Šarlija, Zdravstvena škola Split

marija.jurisic-sarlija@skole.hr

VRIJEME: 17.00 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul.Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK

Liveworksheets omogućuje pretvaranje tradicionalnih ispita znanja izrađenih u datotečnim formatima .doc, .pdf ili .jpg u interaktivne nastavne listiće. Pomoću njih dijagnostičko, formativno i sumativno vrednovanje u nastavnom procesu je jednostavnije i brže. Interaktivni listići imaju mogućnost uključivanja zvukova, videozapisa, zadataka povlačenja i puštanja, pridruživanja, zadaci kratkog odgovora i višestrukog izbora te vježbe izgovora za koje je potreban mikrofon.
Na početku radionice je planirano kratko predstavljanje alata na primjeru unaprijed izrađenog interaktivnog listića kojem će polaznici pristupiti u ulozi učenika. Tijekom radionice polaznici će se upoznati s prednostima alata: jednostavnost izrade, štedi vrijeme i papir (budimo ekološki osviješteni), postojanje velike zbirke izrađenih interaktivnih listića… Polaznici će se registrirati u alat, te će vođenom aktivnosti usvojiti izradu interaktivnog nastavnog listića. Voditelji radionice će podijeliti sa polaznicima listić kreiran u Wordu. Sudionici radionice će preuzeti dokument učitati u Liveworksheets i oblikovati tipove zadataka (npr. zadatke višestrukog izbora, pridruživanja).
Korištenje ovog alata potiče upotrebu digitalnog okruženja za vrednovanje ostvarenosti ishoda i veću motivaciju učenika. Po završetku radionice polaznici će međusobno razmijeniti izrađene nastavne sadržaje u ulozi nastavnika i učenika. Kroz navedene aktivnosti će se  provjeriti ostvarenost cilja i ishoda radionice.

KLJUČNE RIJEČI

Liveworksheets, vrednovanje, interaktivni listići

ISHODI

Polaznici će:

 • napraviti vlastiti račun
 • sastaviti interaktivni listić i kreirati tip zadataka u listiću
 • podijeliti listić s ostalim polaznicima
 • primijeniti gotove listiće iz zbirke interaktivnih listića koje drugi korisnici dijele
 • procijeniti u kojoj mjeri i kada koristiti Liveworksheets u svojoj nastavi

školska godina 2019./20.

01.02.2020.

PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENA NA ISHODIMA UČENJA

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, Centar izvrsnosti SDŽ
brecic@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 09.00 – 12.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Edukacija je namijenjena svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji izrađuju svoje kurikulume na temelju ishoda učenja, a cilj edukacije je upoznavanje s besplatnom aplikacijom DORA i načinima na koje ona olakšava proces izrade predmetnog kurikuluma. U prvom dijelu edukacije sudionici će obnoviti znanja o izradi kurikuluma temeljenih na ishodima učenja (Bloomova taksonomija, konstruktivno povezivanje ishoda, aktivnosti učenja i poučavanja te načina vrednovanja). U drugom dijelu edukacije sudionici će moći sudjelovati u radionici tijekom koje će se registrirati u aplikaciju DORA i pod vodstvom edukatora upoznati način rada i sve mogućnosti aplikacije.

KLJUČNE RIJEČI
ishodi učenja, konstruktivno povezivanje, izrada kurikuluma

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći:
povezati ishode učenja sa odgovarajućim načinima poučavanja i načinima vrednovanja;
izraditi kurikulume temeljene na ishodima učenja; navesti mogućnosti aplikacije DORA;
koristiti aplikaciju DORA za izradu svojih kurikuluma

PODRUČJE: OSTALO

 

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.comHTML5 Icon

VRIJEME: 09.00 – 11.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom radionice polaznici će najprije naučiti osnovne pretpostavke uspješne komunikacije i osvijestiti vlastite eventualne greške pri komuniciranju. Nakon toga će definirati tim i osnovne značajke uspješnog tima te navesti neke od temeljnih karakteristika dobrog menadžera/vođe. Sukladno osviještenim komunikacijskim vještinama, osnažit će se kao članovi tima.

KLJUČNE RIJEČI
Komunikacija, rad u timovima, timski igrač

ISHODI
– naučiti osnove uspješne komunikacije
– definirati tim i navesti osnovne značajke uspješnog tima i uspješnog vođe
– definirati osnovne značajke timskog igrača

05.02.2020.

PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENA NA ISHODIMA UČENJA

 

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Odgojno-obrazovni djelatnici:nastavnici, učitelji, stručni suradnici

PREDAVAČ: NADA RATKOVIĆ, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
nada.ratkovic1@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 16:45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kako bismo bolje razumjeli novu paradigmu učenja i razloge zašto dolazi do novih tendencija i promijenjenog pogleda na nastavu, potrebno je razumjeti kurikulumski pristup poučavanja koji je usmjeren na odgojno-obrazovne ishode učenja i vrednovanje kao temelj za osmišljavanje i provođenje cjelovitih promjena u učenju i poučavanju. Edukacija će započeti s uvodnom refleksijom o ključnim pojmovima o kurikulumskom planiranju i oblikovanjem pitanja kako bi se dobile smjernice i odgovori za radionicu i završnu refleksiju. Poseban naglasak je na organizacijskim područjima predmeta, odgojno-obrazovnim ishodima predmeta i obilježjima ishoda na makrorazini i mikrorazini, o kurikulumima međupredmetnih tema, tri pristupa vrednovanju, elementima vrednovanja, aktivnom učeniku i aktivnom učenju, planiranju godišnjeg izvedbenog kurikuluma i tematskom planiranju. Na radionici polaznici će oblikovali odgojno-obrazovne ishode, uočiti probleme i pogreške pri oblikovanju, osmisliti metode vrednovanja za provjeravanje ostvarenosti predloženih ishoda za učenike, osmisliti aktivnosti koje imaju logičan slijed i koje omogućuju ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja među-predmetnih tema. Na kraju edukacije uslijedit će završna refleksija o procesu kurikulumskog planiranja i odgovori na preostala pitanja.
KLJUČNE RIJEČI
koncept ishoda učenja, metodički scenariji, inovativne nastavne metode, međupredmetne teme, vrednovanje
ISHODI
povezati ishode učenja, aktivnosti i vrednovanja primjenjujući kurikulumski pristup poučavanju, uočiti važnost metodičkih scenarija i nastavnih metoda, pratiti vlastito napredovanje tijekom učenja, surađivati uspješno u različitim situacijama, samovrednovati proces učenja, kolegijalno vrednovati proces učenja i rezultate skupine.

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

 

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi oo djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovu radionici polaznici ce isprobati pristupacnu arduino platformu kao temelj edukacije ucenika i njihovo uvodjenje u svijet elektronike i programiranja. Izradit cemo nekoliko brzih, zanimljivih i lako razumljivih projekata koje je dodatno moguce individualizirati i prosiriti njihovu funkcionalnost. Polaznici se mole da svoj dolazak potvrde putem maila predavaca.

KLJUČNE RIJEČI
arduino, projekt, jednostavno, brzo

ISHODI
Sudionici će moći:
– samostalno istraziti gotove primjere arduino projekata
– prilagoditi projekte svojim potrebama
– osmisliti i realizirati vlastite projekte koristeci arduino

06.02.2020.

PODRUČJE: IDENTIFIKACIJA DAROVITIH UČENIKA

 

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: stručni suradnici, učitelji

PREDAVAČ: ĐURĐICA KAURLOTO MARTINIĆ, Agencija za odgoj i obrazovanje
durdica.km@gmail.com
VRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Postupci identifikacije potencijalno darovitih učenika ovise o shvaćanju pojma darovitosti. Ne postoji jedinstvena metoda identifikacije koja odgovara svim darovitim učenicima. Važno je koristiti višestruke mjere i kriterije kako bi prikupili što više informacije iz što različitijih izvora te kako bismo pravilno zahvatili darovitost i u potencijalu i produktu. Identifikacija darovitih i talentiranih učenika i djece je kontinuiran proces i ne smije se smatrati jednokratnom procedurom. Škole bi trebale kontinuirano vrednovati svoje identifikacijske procese i prilagođavati ih potrebama djece i mogućnostima pružanja podrške. Identifikacija darovite djece i učenika sastoji se od dvije različite faze: uočavanja i utvrđivanja darovitosti. Uočavanje je prepoznavanje pokazatelja koji upućuju na darovitost. Darovite učenike uočavaju roditelji, vršnjaci, odgajatelji, učitelji i stručni suradnici. Kako je darovitost vrlo složen koncept i kompleksna pojava, odabir instrumenta za prepoznavanje darovitosti igra važnu ulogu u pravilnom pristupu darovitosti i pružanju odgovarajuće odgojno-obrazovne podrške. Valjana identifikacija omogućit će fleksibilnije kreiranje programa za darovite učenike te uspostavljanje sustava suradnje i podrške u napredovanju darovitih učenika kroz redovnu nastavu (individualizirani pristup i diferencijaciju programa) te u dodatnoj nastavi, kroz izborne, izvannastavne i izvanškolske programe, rad na projektu, mentorski rad i sl.

KLJUČNE RIJEČI
darovitost, identifikacija darovitih učenika, odgojno-obrazovna podrška darovitim učenicima, mentorski i savjetodavni rad s darovitima

ISHODI
prepoznati potencijalno darovite učenike;
razviti kompetencije za rad s darovitima;
usvojiti vrste darovitosti;
primijeniti inovativne i kreativne tehnike u poučavanju učenika

PODRUČJE: OSTALO

 

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici

PREDAVAČ: SANJA NIZIĆ, OŠ Tučepi, Tučepi
sanja.nizic@gmail.com

VRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom radionice prisutni će se upoznati s inovativnim metodama u procesu poučavanja koje koriste igru, zabavu i timski rad u poučavanju ( QR code, kviz Socrative, escape room,…). Dok se učenici, bez straha od provjeravanja, igraju učitelj formativno vrednuje. Prisutni će imati priliku upoznati se kako provesti integriranu nastavu.

KLJUČNE RIJEČI
igra, integracija, timski rad, formativno vrednovanje

ISHODI
Sudionici će moći:
– samostalno izraditi zadatke za međupredmetnu integraciju (escape room)
– samostalno izraditi kviz Socrative
– izraditi zadatke za timski rad
– razmijeniti iskustva

12.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici

PREDAVAČ: MARLENA BOGDANOVIĆ, Osnovna škola Tučepi,
tucepi@veselaucionica.com

HTML5 IconVRIJEME: 18.30. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Formativno vrednovanje – otkrivanje onoga što učenici znaju dok još uvijek uče može biti prilično zahtjevno za učitelje jer rezultati ove vrste vrednovanja prvenstveno trebaju dati odgovore na pitanja: Jesmo li ostvarili planirane ishode? Trebaju li naši učenici drugačiji put u usvajanju novih znanja i vještina? Koji su učenici spremni krenuti dalje, a kojima treba dodatna potpora? Ako želimo shvatiti što naši učenici doista znaju, moramo razmotriti više vrsta informacija. Samo jedna vrsta informacija nije dovoljna za planiranje sljedećeg koraka u poučavanju. Zato su nam potrebni različiti alati koje možemo brzo i lako implementirati, brzo i jednostavno prikupiti potrebne informacije ne stvarajući dodatna opterećenja učenicima. Tijekom edukacije polaznici će se upoznati s nizom upravo takvih digitalnih alata. Svaki od njih isproban je u neposrednom radu s učenicima, a tijekom praktičnog dijela edukacije polaznici će imati priliku uvjeriti se u njihovu funkcionalnost i praktičnost u ulogama učitelja i učenika.
KLJUČNE RIJEČI
digitalni alati, učenička postignuća, formativno vrednovanje
ISHODI
Sudionici će:
– uočiti da za evaluaciju učenika tijekom učenja trebamo više izvora informacija – upoznati nekoliko digitalnih alata za formativno vrednovanje koji optimalno funkcioniraju na različitim uređajima, a koji su provjereni u praksi
– spoznati prednosti upotrebe digitalnih alata nad klasičnim metodama praćenja i evaluacije učenika tijekom učenja
– otkriti da su prednosti digitalnih alata u praćenju postignuća učenika daleko veće od njihovih nedostataka

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: voditelji UZ i nastavnici

PREDAVAČ: ANĐELKA PRLIĆ, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić, Nehaj
andelka.prlic@skole.hr
HTML5 IconVRIJEME: 17.00. – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Klaster je interesno udruženje proizvođača čiji je cilj povećanje konkurentnosti i zajednički nastup. Lokalna hrana je hrana koja se proizvodi neposredno uz mjesto prodaje. Na predavanju će biti prikazani osnovni razlozi za udruživanje u klastere, prednosti, nedostatci te način osnivanja. Cilj klastera lokalne hrane je integriranje lokalne hrane i kulture u turistički proizvod. Održivi turizam je pokretač razvoja lokalne zajednice kroz lokalnu hranu i kulturu. Primjer „Kreativno proljeće u Kaštelima“ i „Kaštelanskih veličanstvenih sedam“. Drugi dio je radionica za sve sudionike koji će u grupnom radu predložiti tradicijska jela, slatka ili slana, koja bi mogla biti osnova za neki budući klaster dalmatinske spize.
KLJUČNE RIJEČI
klaster, lokalna hrana, turizam, kreativno proljeće,t radicijska jela, dalmatinska spiza
ISHODI
Sudionici će moći:
Opisati klastere
Argumentirati prednost i važnost povezivanja proizvođača lokalne hrane i plasiranja kroz turizam
Napraviti prijedlog lokalne hrane iz svog zavičaja za neki budući klaster dalmatinske spize

13.02.2020.
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave, nastavnici

PREDAVAČ: BLAŽENKA KUNAC, OŠ PUJANKI,
blazenka.kunac@gmail.com

VRIJEME: 18:30-20:00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Aktivnost učenika vrlo je bitna za njihovo uspješno praćenje nastavnog procesa. Kako postići da učenici budu aktivni i usredotočeni na predmet i to ne samo u jednom dijelu nastavnog sata nego čitavih 45, odnosno 90 minuta?
Svaka minuta je bitna, od ulaska u učionicu do zaključnog dijela sata kada sistematiziramo što smo radili i zadajemo domaći rad. Između ta dva dijela sata nalaze se mnoge aktivnosti između kojih bi trebao postojati glatki prijelaz, unaprijed dogovoren i uvježban. Sve aktivnosti imaju svoje specifičnosti, a odgovornost za njihovo provođenje je i na učitelju i na učeniku, pri čemu je bitna njihova verbalna i neverbalna međusobna komunikacija.
U predavanju ću opisati i potkrijepiti primjerima neke nastavne tehnike koje koristim da bih u učionici postigla pozitivno i aktivno ozračje u kojem su svi učenici aktivni.

KLJUČNE RIJEČI
nastavne tehnike, metode podučavanja, komunikacija u učionici

ISHODI
Sudionici će:
– razlikovati i opisati nastavne tehnike kojima se postiže bolja aktivnost učenika,
– povezati svaku tehniku s ciljem svoga poučavanja,
– istražiti i predvidjeti mogućnosti primjene pojedine tehnike s obzirom na svoj stil poučavanja i učenike kojima predaje,
– planirati korištenje novih tehnika poučavanja u svom radu.

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi učitelji i nastavnici koji žele koristiti IKT alate u nastavi

PREDAVAČ: IVANA RAKO VUKSAN, Osnovna škola Zmijavci
ivana.rako2@skole.hr

HTML5 IconVRIJEME: 18.30. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Radionica je namjenjena nastavnicima svih nastavnih predmeta koji žele obogatiti svoju nastavu digitalnim sadržajima. Polaznici će upoznati online alat AdobeSpark za izradu web stranica, slikovnih i video prikaza. Ovaj besplatan alat omogućuje nastavniku dinamičan i interaktivan prikaz nastavnih cjelina, kao i priliku učenicima za stvaranje svojih materijala za učenje ili prezentiranje. Radionica je zamišljena u tri koraka: predstavljanje vlastitih materijala nastavnice engleskog jezika, upute za korištenje mogućnosti alata te izrada vlastitih materijala polaznika.
KLJUČNE RIJEČI
online alat, AdobeSpark, plakat, video, web stranica
ISHODI
Sudionici će:
upoznati mogućnosti online alata AdobeSpark:
stvoriti nastavne materijale u predstavljenom alatu:
razviti zanimanje za korištenje online alata u nastavi:

15.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: ALMA ŠUTO, Osnovna škola Zmijavci
alma.suto@skole.hr

HTML5 IconVRIJEME: 09.00. – 12.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovu radionicu polaznici će se upoznati s nekoliko besplatnih web alata na kojima se mogu kreirati mnoge vrsta interaktivnih sadržaja za podučavanje. Alati omogućuju izradu sadržaja za nastavu koji će učenicima na njima zanimljiv način predstaviti nastavne sadržaje kako bi se lakše ostvarili ishodi učenja. Istim alatima je moguće izraditi igrice za formativno vrednovanje što je definitivno suvremeni pristup učenju sa IKT-om. Polaznici će na radionici kroz upute i smjernice izraditi nekoliko sadržaja, podijeliti ga s ostalim polaznicima preko Padlet ploče te ispuniti upitnik zadovoljstva održanom radionicom. Radionica tako doprinosi polaznicima radionice, razvijanju sposobnosti upoznavanja novih alata za izradu zanimljivih interaktivnih sadržaja, koji će polaznicima omogućiti korištenje u budućem radu.

KLJUČNE RIJEČI
igrifikacija nastave, web alati, vrednovanje

ISHODI
Sudionici će:
1. Prijaviti se na platforme za kreiranje igara obrazovnog sadržaja,
2. Razmotriti uvjete korištenja prije kreiranja sadržaja,
3. Prikupiti i organizirati različite podatke potrebne za izradu sadržaja poštujući autorskog prava,
4. Analizirati, izabrati i koristi odgovarajuću vrstu alata za predstavljanje sadržaja/nastavnih sadržaja,
5. Kreirati jedan obrazovni sadržaj, i dijeliti obrazovni sadržaj.

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji, predmetni nastavnici, strucni suradnici

PREDAVAČ: DARIJA MLADIN, OŠ Jesenice
vjernost@net.hr

VRIJEME: 09.00 – 12.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Ekološki i moralni problem gladi i očuvanje prirode mogu se rješavati zajedno kroz projekt koji istovremeno brine o smanjenju gladi u svijetu zbrinjavajući otpad, čuva okoliš, štedeći energiju, vodu, ljudski faktor. U najvećem svom dijelu papirom je moguće potaknuti projekt školovanja djece osuđene na umiranje od gladi. Dok drugi dio papira povratak doživljava kroz kreativne ideje te takvi radovi doprinose potrebitima u bližoj ili daljoj sredini.Spoznaja kako organizirati i kome se obratiti od ideje do provedbe te kako uključiti što više subjekata uz buđenje interesa i poticanja.

KLJUČNE RIJEČI
Ekološki i moralni problem-glad u svijetu, papir-“otpad” koji hrani, papir-kreativnost-inovativnost-potrebitost

ISHODI
Sudionici će moći
– prepoznati važnost dvaju ekoloških i moralnih problema (glad,očuvanje okoliša)
– predložiti sustav i organizaciju načina provedbe projekta (prikupljanja, ali i školovanja djece u siromašnim zemljama)
– kreirati povratak odbačenog papira kroz uporabni ili ukrasni predmet

19.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi oo djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kažu da jedna slika vrijedi 1000 riječi. Koliko onda vrijedi znanje potrebno da se stvori takva slika, napravi jedan video i sve to ukomponira u jednu priču. Saznajte što je sve potrebno da od ideje dođete do gotovog foto, audio i video uratka. Kroz radionicu testirajte svoju kreativnost i iskoristite opremu koju imate na najbolji mogući način.

KLJUČNE RIJEČI
osnove, fotografija, snimanje i obrada zvuka, snimanje i obrada videa, rad na računalu i korekcije

ISHODI
– hardverski preduvjeti (oprema)
– fotografija – tehnika i kreativnost
– snimanje i obrada zvuka – kako postici najbolje rezultate
– snimanje i obrada videa – tehnika i kreativnost
– objava sadržaja na web-u

20.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: MARICA BRZICA i MIRJANA KOVAČEVIĆ BAŠIĆ
mbrzica77@gmail.com
Osnovna škola Visoka i Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad

VRIJEME: 16.45 – 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Fizička udaljenost škola u današnje vrijeme više ne predstavlja problem zahvaljujući razvoju digitalnih tehnologija. Tu smo udaljenost premostili virtualnim kanalima kojim se srećemo gotovo u istom trenutku. Vrlo je lako ostvariti međuškolsku suradnju – istodobno oživjeti nastavni proces, kao i zainteresirati učenike za sam predmet. U prvom dijelu edukacije ćemo prikazati na koji smo način povezali učenike iz naših škola. Polaznicima će biti prezentirana sama ideja, način na koji smo ju realizirali te korištene metode formativnog vrednovanja učenika. Formativno smo vrednovali razinu usvojenosti ishoda koje smo ispitivali kvizovima i stav učenika o provedenoj aktivnosti. U drugom dijelu edukacije će polaznici upoznati web 2.0 alate koje smo koristili tijekom naše suradnje – Skype, Kahoot, Quizizz, Mentimeter. Kroz radionicu će izraditi vlastiti digitalni sadržaj u aplikaciji Quizizz. Kroz rad, dijeljenje i surađivanje procijenit će prednosti i nedostatke aplikacije te će donijeti osobni stav o učinkovitosti primjene alata za formativno vrednovanje u svrhu unapređivanja učenja.

KLJUČNE RIJEČI
online suradnja, natjecanje, kviz, web 2.0 alati, formativno vrednovanje

ISHODI
Sudionici će moći:
– istražiti osnovne mogućnosti uporabe aplikacija Skype, Kahoot, Quizizz, Mentimeter
– istražiti mogućnosti primjene odabranih web 2.0 alata u praksi
– izraditi vlastiti digitalni sadržaj u aplikacijama Kahoot i Quizizz
– kroz rad, dijeljenje i surađivanje procijeniti prednosti i nedostatke aplikacije
– učinkovito primijeniti navedene digitalne alate za formativno vrednovanje u svrhu unapređivanja učenja
– uvidjeti da se digitalna tehnologija može izvrsno koristiti za suradnju među školama
– primijeniti međuškolsko natjecanje online kanalima u svom radu

PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ
Centar izvrsnosti SDŽ
brecic@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME:16.45-19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Uspješna veza roditelj-škola ostvaruje se prvenstveno kroz odnos razrednika i roditelja jer su razrednici najčešće prvi kontakt roditelja sa školom. Razrednik stoga ima iznimno važnu ulogu u odnosu učenik-roditelj-škola i trebao bi raditi na razvoju vještina vezanih uz rad s roditeljima. Poznavanje oblika suradnje s roditeljima, potencijalnih izvora sukoba učitelja i roditelja kao i karakteristika uspješnog roditeljskog sastanka predstavljaju važna znanja za kompetentnog razrednika.

KLJUČNE RIJEČI
odnos roditelj/razrednik, roditeljski sastanak, suradnja

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti ulogu učitelja/razrednika u stvaranju odnosa roditelj-škola; navesti oblike suradnje s roditeljima; prepoznati potencijalne izvore sukoba učitelja i roditelja; isplanirati uspješan roditeljski sastanak; primijeniti savjete za rad sa “teškim” roditeljima

26.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi oo djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Gotovo svi su navikli koristiti OS i programe koje je potrebno platiti kako bi se legalno mogli koristiti. Međutim, na tržištu postoje alternativni operativni sustavi i programski paketi koji mogu udovoljiti potrebama tipičnog kućnog i uredskog korisnika, a koji su potpuno besplatni za korištenje. Možda do sada za njih niste znali, možda ste se bojali nepoznatog i drugačijeg, ali sada je prilika da se ipak upoznate sa svim alatima koje ste se dosad bojali koristiti.

KLJUČNE RIJEČI
open source, freeware, alati, linux, libre office, audacity, kden live

ISHODI
– linux kao alternativa windows OS-u, sličnosti, razlike
– libre office paket kao alternativa microsoft office paketu
– audacity kao besplatna alternativa adobe audition programu
– kden live kao besplatna alternativa adebe premiere programu
– ostali sitni i korisni programi

27.02.2020.
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:24

CILJNA SKUPINA: predmetni učitelji Likovne kulture, učitelji razredne nastave (pošto predaju i Likovnu kulturu)

PREDAVAČ: Nataša Stipica Kilić, Osnovna škola “Lučac”
natasa.kilic@skole.hr

VRIJEME: 18:30-20:00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Edukacija se provodi u cilju pružanja potpore učiteljima Likovne kulture i ostalim učiteljima pri planiranju i poučavanju u okviru obrazovne reforme. Ona je ujedno i odgovor na pitanje “Što se to promijenilo u nastavi LK koja je oduvijek bila aktivna i praktična nastava?” Tijekom edukacije (kombinacija predavanja, dijeljenja primjera dobre prakse te radioničkog dijela) polaznici stječu uvid u suvremenije poučavanje s naglaskom na aktivno učenje i ulogu učenika- nositelja učenja. Također propituju svoju ulogu u procesu poučavanja. Uspoređuju različite aktivnosti koje su uobičajene u nastavi LK s promjenama koje se uvode (različite strategije i metode). Gledajući konkretne primjere iz učionice, polaznici stvaraju vlastita znanja i stavove te ih primjenjuju u osmišljavanju sata/teme.

KLJUČNE RIJEČI
nastavni plan i program, kurikulumsko planiranje nastave, aktivno učenje, uloga učenika/učitelja, tradicionalna/ suvremena nastava, strategije i metode u nastavi LK, nastavni sadržaji, kompetencije, refleksija, vrednovanje

ISHODI
Sudionici će:
– prepoznati poučavanja temeljeno na razvoju kompetencija
– usporediti aktivnosti u nastavi LK prema ulozi učenika/učitelja
– razlikovati tradicionalno od suvremenog načina poučavanja
– osmisliti aktivno učenje/sat na zadanu temu

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: MIRJANA GAĆINA BILIN, Zdravstvene škola, Split
mirjana.gacina-bilin@skole.hr

HTML5 IconVRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Canva je besplatan web alat za grafički dizajn , pogodan za brzu i laku izradu atraktivnog sadržaja. Uporaba je jednostavna i intuitivna. Nije potrebno prethodno informatičko znanje. Namijenjen je onome tko želi svojim prezentacijama, posterima i infografikama dati profesionalni izgled. Pogodan je i za nastavnike i za učenike. CANVA omogućuje izradu različitih grafičkih materijala na temelju unaprijed definiranih predložaka poput brošura, letaka, plakata, prezentacija, infografika, dopisa, naslovnica časopisa, logotipa, pozivnica, razglednica, akreditacija, objava na društvenim mrežama,… Postoji i mogućnost definiranja vlastitih dimenzija grafičkih materijala. Korisnik ima pristup velikom skupu resursa (slike, ikone, fontovi) unutar kojih može pronaći što želi kako bi dizajnirao po svojoj zamisli. Korisnik ima mogućnost korištenja ogromnog broja besplatnih resursa, ali i resurse označene kao premium čija je cijena 1$. Korisnik se može registrirati klasičnim načinom: e-mail adresom ili koristeći svoj Facebook ili Google korisnički račun. Moguće je dodati vlastite datoteke, ali besplatni korisnički račun ima ograničenje na ukupno 1GB datoteka koje korisnik može učitati u alat Moguća je i izrada timova koji su u besplatnom obliku korisničkog računa ograničeni na 10 članova.
KLJUČNE RIJEČI
canva, predložak, brošura, letak, plakat, prezentacija, infografika, dopis, naslovnica časopisa, logo, pozivnica, razglednica, akreditacija, objava na društvenim mrežama, web, online, alat, besplatan, intuitivan, grafički dizajn, interaktivan ISHODI
Sudionici će moći:
• analizirati i usporediti gotove, stvarne primjere iz prakse
• upoznati sučelje web alata CANVA
• izraditi jedan CANVA sadržaj prema uputama predavača na temelju odabranog predloška (dizajna)
• odabrati predložak u kojem korisnik može odabrati unaprijed definirane položaje elemenata unutar dokumenta
• ugraditi i oblikovati u CANVA sadržaj elemente poput slika, okvira, ikona, videozapisa, te drugih interaktivnih elemenata
• ugraditi i oblikovati u CANVA sadržaj tekst (naslov, podnaslov ili paragraf)
• postaviti pozadinu koja može biti jednobojna ili s teksturama ili slika
• dovršiti CANVA sadržaj prema vlastitim interesima
• izraditi novi CANVA sadržaj prema vlastitim interesima
• preuzeti na računalo vlastitit, gotov rad u različitim formatima (pdf, jpg, png)
• podijeliti CANVA sadržaj putem linka za pregledavanje
• ugraditi vlastiti CANVA sadržaj na zajedničku Padlet ploču
• analizirati i argumentirano ocijeniti radove ostalih polaznika radionice putem Padlet ploče

29.02.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: svi učitelji i stručni suradnici

PREDAVAČ: Petra Kokeza, Rovena Trivanović Srednja škola Bol
0602petra@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME:09:00-11.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Predavanje i radionica su usmjereni na diseminaciju KA2 Erasmus+ projekta “Be a Responsible Citizen in the Digital World of Tomorrow” i aktivno kreiranje načela i ponašanja povezanih sa kvalitetnom komunikacijom uz uvažavanje primjera i sugestijapolaznika. Misao i vodilja radionice je citat Maye Angelou : “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”.

KLJUČNE RIJEČI
ERASMUS+, kvalitetna komunikacija, KA2, internacionalizacija, diseminacija

ISHODI
Polaznici će:
izdvojiti dobrobiti uključivanja u Erasmus+ programe na osobnoj i institucionalnoj razini
imenovati primjere unaprijeđenja institucije/škole kroz Erasmus+ programe
interpretirati načela i ponašanja kvalitetne komunikacije

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

HTML5 Icon

Zbog velikog interesa za radionicu pokušat ćemo pronaći dodatni termin!
TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVICA BORIĆ , SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj
boric.ivica@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 09.00 – 12.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
1.Kako izraditi i podijeliti digitalni obrazovni sadržaj uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta?
2.Kako vrednovati uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta?
3.Igrifikacija uz pomoć Wordwall aplikacije
Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet, koji dobivaju pojedinačni korisnici u ustanovama članicama CARNET-a (škole, fakulteti, instituti) i koji im omogućuje korištenje CARNET-ovih usluga. Uz pomoć AAI@EduHr identiteta korisnici mogu jednostavno i besplatno izraditi, podijeliti i koristiti digitalne obrazovne sadržaje. U ovoj radionici polaznik će steći vještine potrebne za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja uz pomoć digitalne aplikacija Sway. Sway je Office 365 alat koji služi za izradu, organizaciju i dijeljenje sadržaja u formi interaktivnog mrežnog platna. Izrada i organizacija sadržaja pojednostavljena je korištenjem gotovih predložaka i odabirom prikladnog dizajna. Dokument izrađen pomoću Swaya moguće je podijelit na više načina, a korisnici AAI@EduHr identiteta mogu svoje digitalne sadržaje besplatno objaviti i na Edutoriju (repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaj). Aplikacija Forms koja služi za izradu jednostavnih testova. Pomoću ovog alata učitelj/nastavnik može napraviti provjeru znanja i automatski vidjeti odgovore i statistiku. Testovi mogu sadržavati neograničen broj pitanja različitih vrsta: pitanja s višestrukim odabirom, da/ne pitanja ili pitanja s tekstualnim odgovorima. Prilikom formiranja svakog pitanja učitelj/nastavnik određuje težinu pitanja (broj bodova) i točan odgovor. Učenici testu mogu pristupiti nakon što im učitelj/nastavnik podijeli poveznicu za test. Kroz Wordwall radionicu polaznici će se upoznati s digitalnim alatom Wordwall koji je zbog svoje jednostavnosti i kvalitete popularan u području igrifikacije. Glavna prednost Wordwalla u odnosu na slične alate je ta da nudi ispis kreiranih predložaka. Zbog toga se kreirani sadržaj može koristiti i bez digitalne tehnologije, tj. učenici zadatke izrađene u ovoj aplikaciji mogu rješavati i na papiru. Interaktivne aktivnosti se mogu igrati na bilo kojem uređaju koje ima pristup internetu, kao što su računalo, tablet, mobilni uređaj ili pametna ploča. Učenici ih mogu igrati samostalno ili uz vodstvo učitelja/nastavnika. Radni listovi se mogu ispisati odmah nakon kreiranja sadržaja ili se mogu spremiti i preuzeti kao PDF datoteka

KLJUČNE RIJEČI
digitalni obrazovni sadržaj, AAI@EduHr, vrednovanje, aplikacija Forms, Wordwall, igrifikacija, digitalni predlošci

ISHODI
Sudionici će moći:
Polaznik će samostalno pristupiti alatu Office 365 za škole.
Polaznik će steći vještine potrebne za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja uz pomoć digitalne aplikacija Sway.
Polaznik će izraditi i podijeliti digitalni dokument uz pomoć aplikacije Sway.
Polaznik će kreirati račun na Edutoriju.
Polaznik će samostalno pristupiti aplikaciji Forms.
Polaznik će izraditi i podijeliti online test uz pomoć aplikacije Forms.
Polaznik će vrednovati rezultate online testa izrađenog u aplikaciji Forms.
Polaznik će se upoznati s metodom igrifikacije.
Polaznik će kreirati račun u aplikaciji Wordwall.
Polaznik će steći vještine samostalnog korištenja funkcija koje nudi aplikacija Wordwall

04.03.2020.
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: odgojno obrazovni djelatnici

PREDAVAČ: TAMARA BANOVIĆ, OŠ Josip Pupačić, Omiš, tamara.banovic@skole.hrHTML5 Icon

VRIJEME: 16:45-18:15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom rada sudionici će se upoznati s tehnikom Escape (class)room igre koja u središte stavlja učenike – igrače koji rade suradnički u timovima. Koristeći ranije usvojene nastavne sadržaje igrači rješavaju različite zadatke i zagonetke kako bi došli do ključa koji otključava vrata učionice. Naglasak ovog izlaganja je na mogućnosti korištenja digitalnih alata u kreiranju zadataka za Escape room igru. Sudionici će sudjelovati u pripremljenoj radionici i ponuditi svoje ideje za izradu Escape room igre u svojim učionicama. Radionica je u prvom redu namijenjena učiteljima kemije i biologije jer je tema radionice posvećena obilježavanju 150 godina otkrića periodnog sustava elementa te su zadatci i zagonetke vezani za nastavne sadržaje iz kemije.

KLJUČNE RIJEČI
Escape room, timski rad, kritičko rješavanje problema, IKT u nastavi

ISHODI
Sudionici će:
izraditi scenarij jedne Escape room igre,
provesti iste ili slične aktivnosti u svojim učionici nakon sudjelovanja u pripremljenoj radionici

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 18.30 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA : obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Razvoj digitalne tehnologije nužno ne dovodi do smanjenja čitalačke pismenosti ukoliko se digitalni alati koriste u obrazovnu svrhu. Na ovoj radionici će se kombinirati aktivnosti koje se provode uz pomoć digitalne tehnologije kako bismo razvijali pismenost kod učenika općenito, ali isto tako i aktivnosti koje se provode bez digitalnih alata i koje doprinose poboljšanju pismenosti. Digitalna bilježnica OneNote će nam biti zajednička „vježbaonica“ na ovoj radionici.

KLJUČNE RIJEČI

čitalačka i slušalačka pismenost, OneNote

ISHODI
Sudionici će znati:
primijeniti digitalnu tehnologiju u svrhu poboljšanja čitalačke pismenosti,
prilagoditi korištenje digitalnih alata i načina za razvijanje čitalačke i slušalačke pismenosti za svoj predmet,
sastaviti svoj primjer

05.03.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Odgojno-obrazovni djelatnici (učitelji, nastavnici, stručni suradnici)

PREDAVAČ: NADA RATKOVIĆ, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
nada.ratkovic1@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 16:45 – 19:00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Današnje promjene u obrazovnim potrebama stavljaju naglasak na prilagodbu novim IKT tehnologijama, aktivnim oblicima učenja i inovativnim metodama podučavanja. U nastavi usmjerenoj na učenika nastavnici permanentno traže nove načine poučavanja. Kao dobro rješenje se javlja interaktivni i interdisciplinarni koncept igrifikacije koji se može integrirati u svaki nastavni sat, nastavni predmet i kurikulum. Primjena i dizajniranje aktivnosti u obliku igre podiže razinu uključenosti učenika, razvija kreativnost, međusobnu interakciju i motivaciju što omogućava svakom učeniku napredak u skladu s vlastitim potrebama i mogućnostima. Igre koje mogu biti u različitom obliku potiču učenike na samostalno učenje, akcijsko istraživanje i rješavanje problema dok se odvija učenje. Tek tada igrifikacija u obrazovanju postaje dobar odabir za stjecanje učeničkih znanja i vještina koje su danas neophodne. Kako se igrifikacija temelji na primjeni IKT-a na predavanju i radionici sudionicima će biti predstavljeni neki najčešće korišteni digitalni alati (Nearpod, WordWall, Escaperoom, Quizizz,), sadržajni elementi, tehnike i digitalne igre potrebne za uspješnu implementaciju igrifikacije, tijekom nastavnog sata ili kod kuće kao sastavni dio obrnute učionice. Sve navedeno otvara pitanje kada uključiti i/ili ne uključiti igrifikaciju u nastavni proces. Sudionici predavanja i radionice će usavršiti i ojačati svoje pedagoške i digitalne kompetencije za implementaciju novog metodičkog scenarija u nastavu što je i cilj edukacije.
KLJUČNE RIJEČI
koncept igrifikacije, digitalni alati, interaktivni sadržaji, digitalne igre, pedagoške i digitalne kompetencije
ISHODI
– upoznati izazove koncepta igrifikacije u suvremenoj nastavi,
– primijeniti tehnologije za igrifikaciju u obrazovanju pri izradi digitalnih obrazovnih sadržaja za učenje,
– analizirati prednosti primjene igrifikacije u kurikulumu i obrazovnom procesu,
– ojačati digitalne kompetencije u planiranju, pripremi i uvođenju novih igara i metodičkih scenarija u nastavu,
– koristiti prikladan digitalni alat i sustav za izradu, modificiranje i dijeljenje interaktivnih sadržaja,
– kreirati nove interaktivne i poticajne digitalne nastavne sadržaje za suvremenu učionicu,
– steći uvid u doseg i učinkovitost pojedinog digitalnog alata za izradu interaktivnih sadržaja
– osmisliti digitalne igre namijenjenih učenju točno određenih digitalnih sadržaja,
– integrirati digitalne sadržaje u nastavničku praksu.