Trajanje radionice: 90 minuta
Maksimalan broj sudionika: 30
Namijenjena: nastavnicima matematike OŠ

 

O voditeljima radionice:

Mladen Brajica, profesor matematike i informatike, radi u OŠ A. Mihanovića, Drniš. Kombinacijom klasične matematike, projektne nastave i upotrebom digitalnih tehnologija nastoji kod učenika pobuditi interes za STEM područje. Rado se uključuje u “matematička događanja” i potiče učenike na sudjelovanje. Različite učeničke talente nastoji implementirati
u neposredni odgojno-obrazovni rad.
Višnja Šuperba, profesor matematike i fizike, radi u OŠ Brodarica. Nastoji kreirati poticajnu okolinu koja će kod učenika pobuditi znatiželju i kreativnost, a postavljeni zadatci biti izazov. Njeguje međupredmetnu suradnju i suradnju s razrednom nastavom. Sudjeluje u različitim projektima.

 

Kratki opis radionice:
Voditelji će u radionici pokazati drugačiji pristup nastavi matematike i demonstrirati osmišljavanje aktivnosti za učenike kojima se može motivirati cjelokupnu populaciju, a istovremeno detektirati iznadprosječne i potencijalno darovite učenike. Iz svake od pet matematičkih domena odabrali su po jednu temu na kojoj će demonstrirati korištenje matematičkih procesa, formativno vrednovanje, istraživački projektni rad, detektiranje iznadprosječnih sposobnosti i rad s darovitim učenicima. Osmišljavanjem različitih aktivnosti za učenike, koje povezuju matematiku s ostalim disciplinama, pokazat će i kako se mogu poticati i drugi talenti.

 

PRIJAVA (od četvrtka u 17h)-samo za sudionike konferencije