Ovdje možete pronaći sve važne dokumente namijenjene školama, predavačima/mentorima te akte CI SDŽ.

Škole:

2020./21.

 1. CI matematike – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 2. CI novih tehnologija i informatike – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 3. CI prirodoslovlja – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 4. CI poduzetništva – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 5. CI baština – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 6. Identifikacija darovitih učenika u području matematike – prijedlog za školski kurikul osnovnih škola (word, pdf)
 7. Program edukacija nastavnika i stručnih suradnika – prijedlog za godišnji plan i program škola (word, pdf)
 8. Kalendar rada CI SDŽ šk.god. 2020./21. (excel, pdf)

2019./20. 

 1. CI matematike – prijedlog za školski kurikul
 2. CI informatike – prijedlog za školski kurikul
 3. CI novih tehnologija – prijedlog za školski kurikul
 4. CI prirodoslovlja – prijedlog za školski kurikul
 5. Identifikacija darovitih učenika u području matematike – prijedlog za školski kurikul osnovnih škola
 6. Program edukacije za nastavnike i stručne suradnike – prijedlog za godišnji plan i program škola
 7. Kalendar rada CI SDŽ šk.god. 2019./20.

2018./19.

 1. Kalendar CI SDZ 2018-19 
 2. Hodogram identifikacije – CI SDZ 2019
 3. Privola za prikupljanje i obradu podataka- CI SDZ 2019.
 4. OBRAZAC IOOP-d
 5. Aktiv ravnatelja, 19.9.2018. – CI SDZ 2018_2019

2017./18.

 1. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih  učenika
 2. Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika
 3. Analiza obrazovnih sustava u EU u radu s darovitom djecom s posebnim naglaskom na darovitosti u području matematičke i računalne pismenosti te uvođenju novih tehnologija u nastavne procese
 4. Pravilnik o radu s darovitim učenicima XV. gimnazije – Zagreb – primjer
 5. Hodogram identifikacije – grafički prikaz 2018.
 6. Plan rada tima za darovite – prijedlog
 7. Plan rada tima za darovite – kalendar vizual – prijedlog
 8. Smjernice o radu s potencijalno darovitim učenicima 
Dokumenti CI SDŽ:
 1. STRATEŠKI PLAN CI SDŽ
 2. Kurikuli Centra izvrsnosti
 3. Financijsko izvješće CI SDŽ za 2019.
 4. Bilješke uz financijsko izvješće za 2019.
 5. Plan nabave
Predavači/mentori:

1.  CIM – sažetak predavanja 2018. – primjer