Ovdje možete pronaći sve važne dokumente namijenjene školama, predavačima/mentorima te akte CI SDŽ.

Škole:

2023./24. 

 1. Kalendar rada CI SDŽ šk.god. 2023./24. – radna verzija (excel, pdf)
 2. CI matematike – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 3. CI novih tehnologija i informatike – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 4. CI prirodoslovlja – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 5. CIPO – Dalmatinski suvenir – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 6. CIBA – Čuvari baština – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 7. CIMAJ – Multimedija i jezik – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 8. RAST – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 9. ROBOSTART – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 10. Festival izvrsnosti – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 11. Identifikacija darovitih učenika u području matematike T42023 – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 12. Edukacije za odgojno obrazovne djelatnike – prijedlog opisa aktivnosti godišnjeg plana i programa škola (pdf)
 13. Središnje povjerenstvo CI SDŽ 2023./2024. (pdf)
 14. Stručno povjerenstvo CIM 2023./2024. (pdf)
 15. Stručno povjerenstvo CIP 2023./2024. (pdf)
 16. Stručno povjerenstvo CINT 2023./2024. (pdf)
 17. Stručno povjerenstvo CII 2023./2024. (pdf)
 18. Praćenje i vredovanje polaznika (pdf)
 19. Odluka o odabiru CIBA 2023._2024 (pdf)
 20. Odluka o odabiru CIPO 2023._2024 (pdf)
 21. Odluka o odabiru CIMAJ 2023._2024 (pdf)
 22. Odluka o odabiru RAST 2023._2024 (pdf)
 23. Odluka o odabiru RoboStart 2023._2024 (pdf)

Evaluacije 22./23.

 1. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija mentora
 2. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija polaznika
 3. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija roditelja
 4. Izvješće – evaluacija Čuvari baštine CIBA
 5. Izvješće – evaluacija Dalmatinski suvenir CIPO
 6. Izvješće – evaluacija Multimedije i jezika CIMAJ
 7. Izvješće – evaluacija RAST
 8. Izvješće – evaluacija Mother Earth

2022./23. 

 1. Kalendar rada CI SDŽ šk.god. 2022./23. – radna verzija (excel, pdf)
 2. Upute za korištenje aplikacije MIA – roditelji/staratelji 2022./23.
 3. CI matematike – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 4. CI novih tehnologija i informatike – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 5. CI prirodoslovlja – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 6. CIPO – Dalmatinski suvenir – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 7. CIBA – Čuvari baština – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 8. CIMAJ – Multimedija i jezik – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 9. RAST – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 10. Festival izvrsnosti – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 11. Identifikacija darovitih učenika u području matematike T42023 – prijedlog opisa aktivnosti školskog kurikula (pdf)
 12. Edukacije za odgojno obrazovne djelatnike – prijedlog opisa aktivnosti godišnjeg plana i programa škola (pdf)
 13. Središnje povjerenstvo CI SDŽ 2022./2023. (pdf)
 14. Stručno povjerenstvo CIM 2022./2023. (pdf)
 15. Stručno povjerenstvo CIP 2022./2023. (pdf)
 16. Stručno povjerenstvo CINT 2022./2023. (pdf)
 17. Stručno povjerenstvo CII 2022./2023. (pdf)

Evaluacije 21./22.

 1. Evaluacija T42021- školski koordinatori
 2. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija mentora
 3. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija polaznika
 4. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija roditelja
 5. Izvješće – evaluacija Čuvari baštine CIBA
 6. Izvješće – evaluacija Dalmatinski suvenir CIPO
 7. Izvješće – evaluacija Multimedije i jezika CIMAJ
 8. Izvješće Nastavnik za nastavnika 2020.-21
 9. Izvješće o testiranju za upis u programe CI SDZ 2022.23
 10. Izvješće – evaluacija ENTER 2022.

2021./22.

 1. Kalendar rada CI SDŽ šk.god. 2021./22. – radna verzija (excel, pdf)
 2. CI matematike – prijedlog za školski kurikul (word)
 3. CI novih tehnologija i informatike – prijedlog za školski kurikul (word)
 4. CI prirodoslovlja – prijedlog za školski kurikul (word)
 5. CI poduzetništva – prijedlog za školski kurikul (word)
 6. CI baština – prijedlog za školski kurikul (word)
 7. CI multimedije i jezika (word)
 8. Identifikacija darovitih učenika u području matematike – prijedlog za školski kurikul osnovnih škola (word)
 9. Program edukacija nastavnika i stručnih suradnika – prijedlog za godišnji plan i program škola (word)

Evaluacije 20./21.

 1. Evaluacija T42021- školski koordinatori
 2. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija mentora
 3. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija polaznika 
 4. Izvanškolski programi CI SDŽ- evaluacija roditelja
 5. Izvješće – evaluacija Čuvari baštine CIBA
 6. Izvješće – evaluacija Dalmatinski suvenir CIPO
 7. Izvješće Nastavnik za nastavnika 2020.-21
 8. Izvještaj evaluacija Male mudrosti za velika postignuća
 9. Izvještaj o edukaciji Voditelji projekata
 10. Knin- izvještaj o edukaciji za rad s darovitima
 11. Livno- izvještaj o edukaciji za rad s darovitima

2020./21.

 1. CI matematike – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 2. CI novih tehnologija i informatike – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 3. CI prirodoslovlja – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 4. CI poduzetništva – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 5. CI baština – prijedlog za školski kurikul (word, pdf)
 6. Identifikacija darovitih učenika u području matematike – prijedlog za školski kurikul osnovnih škola (word, pdf)
 7. Program edukacija nastavnika i stručnih suradnika – prijedlog za godišnji plan i program škola (word, pdf)
 8. Kalendar rada CI SDŽ šk.god. 2020./21. (excel, pdf)

2019./20. 

 

 1. CI matematike – prijedlog za školski kurikul
 2. CI informatike – prijedlog za školski kurikul
 3. CI novih tehnologija – prijedlog za školski kurikul
 4. CI prirodoslovlja – prijedlog za školski kurikul
 5. Identifikacija darovitih učenika u području matematike – prijedlog za školski kurikul osnovnih škola
 6. Program edukacije za nastavnike i stručne suradnike – prijedlog za godišnji plan i program škola
 7. Kalendar rada CI SDŽ šk.god. 2019./20.

2018./19.

 

 1. Kalendar CI SDZ 2018-19 
 2. Hodogram identifikacije – CI SDZ 2019
 3. Privola za prikupljanje i obradu podataka- CI SDZ 2019.
 4. OBRAZAC IOOP-d
 5. Aktiv ravnatelja, 19.9.2018. – CI SDZ 2018_2019

2017./18.

 

 1. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih  učenika
 2. Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika
 3. Analiza obrazovnih sustava u EU u radu s darovitom djecom s posebnim naglaskom na darovitosti u području matematičke i računalne pismenosti te uvođenju novih tehnologija u nastavne procese
 4. Pravilnik o radu s darovitim učenicima XV. gimnazije – Zagreb – primjer
 5. Hodogram identifikacije – grafički prikaz 2018.
 6. Plan rada tima za darovite – prijedlog
 7. Plan rada tima za darovite – kalendar vizual – prijedlog
 8. Smjernice o radu s potencijalno darovitim učenicima 
Dokumenti CI SDŽ:

 

 1. STRATEŠKI PLAN CI SDŽ
 2. Statut ustanove
 3. Kurikuli Centra izvrsnosti
 4. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 5. Financijsko izvješće CI SDŽ za 2019.
 6. Bilješke uz financijsko izvješće za 2019.
 7. Plan nabave 2020.
 8. Financijsko izvješće CI SDŽ za 2020.
 9. Bilješke uz financijsko izvješće za 2020.
 10. Plan nabave 2021. – dopunjeno
 11. Procedura za informacijsko održavanje imenika
 12. Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
 13. Procedura praćenja i naplate vlastitih prihoda i primitaka
 14. Procedura o stvaranju ugovornih obveza
 15. Procedura izdavanja i obračuna naloga za službeno putovanje
 16. Financijsko izvješće CI SDŽ za 2021.
 17. Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.
 18. Plan nabave 2022.
 19. Godišnje izvješće za 2022.
 20. Odluka o imenovanju službenica za informiranje za 2022.
 21. Odluka o imenovanju službenica za informiranje za 2023.
 22. Plan nabave 2023.
 23. Financijsko izvješće CI SDŽ za 2022.
 24. Politika kvalitete
 25. Plan nabave 2023 – izmjena 1
 26. Plan nabave 2023. – izmjena 2
 27. Plan nabave 2023. – izmjena 3
 28. Odluka o imenovanju službenice za informiranje 2024.
 29. Godišnje izvješće za 2023.
 30. Financijsko izvješće CI SDŽ za 2023.

 

Predavači/mentori:

1.  CIM – sažetak predavanja 2018. – primjer