Program edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika: «Nastavnik za nastavnika» 


Predviđena područja edukacije koja će se organizirati u drugom dijelu ove školske godine su:

1.  izrada kurikuluma temeljena na ishodima učenja,
2.  upotreba informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu,
3.  mentorski rad,
4.  aktivne i inkluzivne metode učenja,
5.  projektno poučavanje,
6.  identifikacija darovite djece,
7.  priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje,
8.  razvoj poduzetničkih kompetencija,
9.  ostalo


školska godina 2019./20.

katalog edukacija za ovu školsku godinu je u izradi

...pregled edukacija prošle školske godine...

19.01.2019.

19.01.2019. Erasmus+ u praksi - korisni savjeti
PODRUČJE: Priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 09.15 - 12.00

MJESTO: III.gimnazija Split, Matice hrvatske 11

Učionica: Čitaonica u prizemlju

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 18.1.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Radionica za prijavitelje Erasmus+ projekata: sve faze Erasmus+ projekta (planiranje projekta, pregled prijavnog obrasca, pripremna faza, mobilnost, diseminacija i evaluacija), primjeri dobre prakse provođenja Erasmus+ KA1 projekata, praktični savjete pri izradi i izvedbi Erasmus+projekata.

KLJUČNE RIJEČI

Erasmus+, KA1, KA2, projekti

ISHODI
Sudionici će znati:
Polaznici će znati koji su benefiti apliciranja Erasmus+ projekata, sve faze Erasmus+ projekta (planiranje projekta, pregled prijavnog obrasca, pripremna faza, mobilnost, diseminacija i evaluacija), biti će upoznati s primjerima dobre prakse provođenja Erasmus+ KA1 projekata, praktične savjete pri izradi i izvedbi Erasmus+projekata.

02.02.2019.

02.02.2019. Socioemocionalni razvoj darovite djece
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Dubravka Pešorda
OŠ Fra Pavla Vučkovića Sinj dubravka.pesorda@gmail.com
VRIJEME: 09.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split 

Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 29.1.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U radu s darovitom djecom smo se skloni fokusirati na njihove intelektualne sposobnosti te često očekujemo da se ponašaju kao odrasle osobe – ako su inteligentni poput odraslih, to mora značiti da su jednako sposobni regulirati emocije, zar ne? Zapravo – ne. Njihov razvoj je često specifičan, pa i otežan zbog velikog nesrazmjera sposobnosti i emocionalne spremnosti. Na ovom predavanju ćemo se usmjeriti na osobitosti socioemocionalnog razvoja darovitih, usporediti ga s tipičnim dječjim razvojem te razotkriti najčešće predrasude koje imamo. Upoznat ćemo se i s različitim tipovima darovite djece.

KLJUČNE RIJEČI

emocionalni razvoj, socijalni razvoj, mentalno zdravlje, podrška

ISHODI
Sudionici će moći opisati karakteristike socioemocionalnog razvoja darovitih, razlikovati tipove darovite djece te prepoznati najčešće probleme s kojima se daroviti učenici nose
02.02.2019. OD IDEJE DO PROVEDBE PROJEKTA
PODRUČJE: Priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: odgojno obrazovni djelatnici

PREDAVAČ: Alma Šuto, Ivana Rako Vuksan i Matea Znaor
OŠ Zmijavci
alma.suto@skole.hr
VRIJEME: 09.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split 

Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 29.1.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Osnovni je cilj radionice je upoznavanje načina rada školskog projektnog tima na pisanju projektnog prijedloga za Erasmus+ projekte, traženju i odabiru stručnih usavršavanja, traženju i odabiru projektnih partnera i provedbi projekata. Polaznici će se upoznati sa digitalnim alatima koje mogu koristiti kroz sve faze rada od planiranja, provedbe, evaluacije i prezentacije projekata. Na taj način će se polaznicima pružiti stvarne situacije za uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije u svim fazama rada od ideje do povedbe projekta. Polaznici će učiti iz iskustva i naučiti kako surađivati, donositi odluke, razvijati samopouzdanje i koristiti dodatne mogućnosti u procesu cjeloživotnog učenja. Poticati će se polaznike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Polaznici će razvijati sposobnost evaluacije i prezentacije svog rada kao i samostalno donositi zaključke.

KLJUČNE RIJEČI

projekt, ishodi projekta, mobilnost, projektni partneri, digitalni alati za suradnju, digitalni alati za evaluaciju, digitalni alati za prezentaciju projekta

ISHODI
Polaznici će se upoznati sa portalima za pronalazak odgovarajućih stručnih usavršavanja u inozemstvu i pronalazak partnera. Polaznici će kreirati zajednički dokument za pisanje projektnih prijedloga web alatom za suradnju (Office365), - Polaznici će izraditi evaluacijski upitnik nekim od alata koji žele (Testmoz, Office365/Forms,..) - Polaznici će izraditi datoteku za diseminaciju (prezentaciju) projekta nekim web alatom (Animoto, Office365/Sway,..)

07.02.2019.

07.02.2019.
DIGITALNI ALATI I DIGITALNI NASTAVNI MATERIJALI ZA POUČAVANJE U NASTAVI
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji OŠ i SŠ, stručni suradnici

PREDAVAČ: NADA RATKOVIĆ, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj,
nada.ratkovic1@gmail.com

VRIJEME: 18:00 - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 6.2.2019.), Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U današnje vrijeme, kada se cjeloživotno učenje i kontinuirano stručno usavršavanje smatra imperativom, e-portfolio postaje “must have” alat e-učenja pojedinca. Prepoznat je kao važan u procesu unaprjeđenja kvalitete poučavanja, modela obrazovanja usmjerenoga na učenika. E-portfolio koristi digitalnu tehnologiju za prikupljanje podataka o procesu učenja, stečenim znanjima i vještinama te postignutim rezultatima. Na principu radi kako poučavaš, odabrati će se digitalni alat otvorenog pristupa Mahara za izradu e-portfolija. Radni okvir sustava temelji se na principu korisnik upravlja informacijama i datotekama unutar portfolija koje drugi korisnici mogu vidjeti. Sustav prikuplja i sprema digitalne artefakte: tekst, slike, videozapise, audio-zapise, blogove i oznake. Polaznici će se upoznati s mogućnostima sustava i naučiti kako korak po korak unutar sustava izraditi stranice, blogove i grupe te komunicirati s drugim korisnicima sustava. Prikazat će se načini korištenja sustava kao nastavne aktivnosti, za praćenje napretka učenika te kao alata za samoprezentaciju. Polaznici će naučiti urediti profil, izraditi životopis sa multimedijalnim sadržajem, spremiti datoteke, objaviti blog, kako iskoristiti sustav u projektnoj nastavi te za evaluaciju učenika i nastavnika i praćenje napretka. Objasnit će se izrada skupine, upis članova, izrada digitalnog repozitorija, pristup materijalima i dijelovima e-portfolija. Potrebno predznanje je korištenje računala i upravljanje datotekama, osnove pisanja i obrade teksta.
KLJUČNE RIJEČI
e-portfolio, digitalni alati, e-učenje, digitalni repozitorij,
ISHODI
•Identificirati vrste besplatnih digitalnih alata, ovladati osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za razumijevanje digitalnih alata, steći uvid u doseg i učinkovitost pojedinog digitalnog alata, procijeniti njihovu primjerenost i korisnost za poučavanje u nastavi •Prepoznati novu dimenziju i značenje e-učenja, upoznati najnovije digitalne trendove, kreirati nove interaktivne i poticajne digitalne nastavne materijale i sadržaje za obrnutu učionicu, primijeniti dobru praksu za uključivanje digitalnih tehnologija i IKT–a u poučavanju u nastavi kao podršku učenju i stvaranju •Koristiti prikladan digitalni alat i sustav za izradu e-portfolija, odabrati izvore informacija, surađivati i raditi na sustavu u online okruženju, uređivati i stvarati svoje digitalne sadržaje u e-portfoliju, razumjeti terminologiju dijeljenja i objavljivanja e-portfolija, spremiti i organizirati digitalne artefakate u online repozitorij, implementirati sustav e-portfolio za samoprocjenu kompetencija, prilagođavati se novim potrebama profesionalnog razvoja pojedinca
07.02.2019.
Nabava i opremanje računalne učionice/laboratorija
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 17.00 - 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 06.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovu radionicu saznajte kako ispravno odabrati komponente računala s ciljem pouzdanog, dugovječnog i brzog rada, a da pritom niste prepušteni na milost i nemilost trgovaca. Uvođenjem informatike u osnovne škole, država je osigurala određena sredstva za opremu računalnih učionica, ali nerijetko to nije dovoljno. Naučite gdje napraviti kompromis i kako izvući najbolje iz ograničenih sredstava. Kupujete vlastito računalo? Naučite kako odabrati najbolje za budžet koji imate na raspolaganju.

KLJUČNE RIJEČI
cijena, best buy, dugoročna isplativost, najbolji izbor, ponuda, javna nabava

ISHODI
Polaznici će samostalno znati složiti računalnu konfiguraciju i ostale elemente računalne učionice u sklopu sredstava koji im stoje na raspolaganju.

14.02.2019.

14.02.2019.
Izrada web stranica i video clipova pomoću besplatnog Adobe Spark online alata
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 17.00 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 13.2.2018.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Online alat Adobe Spark omogućava besplatnu i jednostavnu izradu tri osnovne komponente: plakata, web stranice i video clipa. Kroz radionicu ćemo izraditi vlastite projekte i pokazati koliko je alat intuitivan, lagan za korištenje i koristan u svakodnevnoj interakciji. Za korištenje nije potrebno predznanje, pa je alat namjenjen svima, od učenika, nastavnika, sve do roditelja i starijih. Svi se mogu uključiti i biti prisutni na web-u.

KLJUČNE RIJEČI
Adobe Spark, plakat, web stranica, video clip, jednostavno, brzo, prilagođeno početnicima

ISHODI
Polaznici će kroz radionicu izraditi vlastiti projekt koji će uključivati web stranicu određene tematike, i video uradak vezan uz proizvoljnu temu. Naučit će kako na lagan način objavljivati svoje radove i koristiti ih kao edukcijsko sredstvo u komunikaciji s učenicima i roditeljima.
14.02.2019.
Učenjem kroz igru - learningapps.org
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 12

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici, učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: IVICA BORIĆ
boric.ivica@gmail.com
SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj


VRIJEME: 18.00 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 13.2.2018.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Learningapps je aplikacija koja pruža podršku učenju i podučavanju kroz interaktivne module koji se mogu ugraditi u digitalne obrazovne sadržaje ili koristiti samostalno

KLJUČNE RIJEČI
učenje kroz igru, podrška učenju, formativno vrednovanje, interaktivno učenje i podučavanje

ISHODI
Uz pomoć Learningapps nastavnik preuzima i/ili stvara interaktivni nastavni sadržaj kojim učenici uče kroz igru.

12.02.2019.

12.02.2019. PRIMJENA CLIL AKTIVNOSTI U NASTAVI 1/3
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave i nastavnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.05 - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Moderno doba migracije i integracije stanovništva diljem Europe i europski razvojni plan pokazuju da metode podučavanja moraju pratiti ista društvena zbivanja zbog veće potrebe za višom jezičnom kompetencijom te kvalitetnom radnom snagom. CLIL metoda priprema učenike izazovima modernog društva gdje su radna kompetitivnost i interkulturalna, jezična i kognitivna kompetencija važni faktori uspješnosti na tržištu rada. CLIL metoda se pokazala iznimno učinkovitom jer izravno sjedinjuje strani jezik, u ovom slučaju engleski i drugi nastavni predmet, npr. kemija, povijest, geografija, fizika, matematika itd. Uporaba stranog jezika u kontekstu drugog nastavnog predmeta je direktna i praktična dok sadržaj nastavnog predmeta poprima novu dimenziju. Učenici kroz ciljani jezik usvajaju sadržaj nastavnog predmeta i na taj način razvijaju društvene, kulturološke, kognitivne vještine kao i vještine učenja što olakšava stjecanje postignuća u savladavanju gradiva nastavnog predmeta i predmeta stranog jezika. CLIL metoda se može koristiti u podučavanju svih uzrasta učenika i na bilo kojem stranom jeziku.

KLJUČNE RIJEČI

CLIL metoda, suvremeni pristup poučavanju, pojedinačni rad, grupni rad, engleski jezik u realnom okruženju, digitalni alati

ISHODI
Sudionici će znati:
1. što je CLIL metoda i njena primjena; 2. koristiti engleski jezik za pripremu teksta stručnog sadržaja; 3. koristiti digitalne alate (jezični oblak/digitalni poster-preporučene CLIL aktivnosti) u primjeni CLIL metode; 4. kako pripremiti zadatke razumijevanja na stručnom tekstu koristeći engleski jezik; 5. usmjeriti učenje na učenika i preuzeti ulogu «monitoringa». Na kraju radionice sudionici će prikazati svoje uratke i na taj način dobiti odgovore na sva preostala pitanja.
12.02.2019. TABLETI U RAZREDNOJ NASTAVI
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave i nastavnici

PREDAVAČ: MARLENA BOGDANOVIĆ, Osnovna škola Tučepi,
marlena.bogdanovic@skole.hr

VRIJEME: 17.00 - 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split

Učionica: učionica 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Predavanje detaljno prikazuje proces uvođenja tabletnih računala u nastavu koji se kroz istoimeni projekt već petu godinu provodi u učionici predavačice. Uvođenje tabletnih računala u nastavu ne znači da moramo izbrisati i negirati tradiciju i sve ono dobro iz dosadašnjeg sustava odgoja i obrazovanja. Vremena se sve brže mijenjaju i mi, odgojno-obrazovni djelatnici u 21. stoljeću, moramo misliti na sveobuhvatan razvoj ali i potrebe naših malih "digitalnih urođenika" – ne samo u STEM području, već i na njihove potrebe za usvajanjem zdravih životnih navika, brige o vlastitom zdravlju i odgovornog odnosa prema digitalnoj tehnologiji. Sudionici ovog predavanja imat će prilike vidjeti kako su učenici reagirali na ovaj pristup kombiniranja tradicionalnih sa suvremenim metodama poučavanja, te kako im mi možemo pomoći shvatiti kako suvremena tehnologija daje goleme mogućnosti za razvoj njihovih sveobuhvatnih potencijala, kako tehnologiju ne bi sveudilj koristili samo za zabavu i igru. Tijekom predavanja bit će prikazan niz konkretnih primjera implementacije po temama nastavnih predmeta za sva četiri razreda razredne nastave.

KLJUČNE RIJEČI

tabletno računalo, razredna nastava, inovacije u odgoju i obrazovanju, nastavna praksa

ISHODI
Sudionici će znati:
1. Razlikovati odgovorno i svrsishodno korištenje tehnologije u nastavnom procesu od nekontroliranog i neodgovornog korištenja 2. Prepoznati korisne sadržaje i nove metode rada koje omogućava korištenje tableta u nastavi 3. Osvijestiti važnost implementacije zdravih životnih navika od najranije dobi 4. Kombinirati klasične i nove metode rada sa najmlađim učenicima

16.02.2019.

16.02.2019. ISHODI UČENJA
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA ( 2 predavanja + 2 radionica)

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: MARICA SIČENICA, Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš, marica.sicenica@skole.hr

VRIJEME: 9.15. - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
U ovoj prezentaciji definirani su ishodi učenja, objašnjena je razlika između ciljeva i ishoda učenja te je pojašnjena važnost ishoda učenja. Opisan je postupak pisanja ishoda učenja temeljen na Bloomovoj taksonomiji te su dane preporuke za pisanje ishoda učenja i provjeru ispravnosti definiranih ishoda.

KLJUČNE RIJEČI

ishodi učenja, Bloomova taksonomija
ISHODI
1. Definirati ishode učenja
2. Objasniti razliku poučavanja temeljenog na sadržajima i poučavanja temeljenog na ishodima učenja
3. Primijeniti Bloomovu taksonomiju za pisanje ishoda učenja
4. Napisati ishode učenja na razini predmeta/nastavne jedinice
5. Odrediti nedostatke koje uzrokuju loše napisani ishodi učenja
16.02.2019. SURADNIČKO UČENJE
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, predmetni učitelji,pedagozi, psiholozi, defektolozi, logopedi, studenti Učiteljskog studija, studenti Predškolskog odgoja-svi koji rade s djecom i roditeljima u odgojno obrazovnom procesu

PREDAVAČ: Dragana Đurić
draganad62@gmail.com
OŠ Grohote


VRIJEME: 9.15. - 11.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj ove radionice je neposredno iskustvo suradničkog učenja kroz odabrane metode te osnaživanje polaznika na njihovu primjenu u radu s učenicima.

KLJUČNE RIJEČI

suradničko učenje, suradnička grupa, suradničke vještine, metode suradničkog učenja
ISHODI
Sudionik će moći: - razlikovati suradničko učenje od „grupnog rada“ - planirati i pripremiti strategije/metode suradničkog učenja - odabrati razvijanje socijalnih vještina suradničke komunikacije među učenicima

19.02.2019.

19.02.2019. PRIMJENA CLIL AKTIVNOSTI U NASTAVI 2/3
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave i nastavnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.00 - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Moderno doba migracije i integracije stanovništva diljem Europe i europski razvojni plan pokazuju da metode podučavanja moraju pratiti ista društvena zbivanja zbog veće potrebe za višom jezičnom kompetencijom te kvalitetnom radnom snagom. CLIL metoda priprema učenike izazovima modernog društva gdje su radna kompetitivnost i interkulturalna, jezična i kognitivna kompetencija važni faktori uspješnosti na tržištu rada. CLIL metoda se pokazala iznimno učinkovitom jer izravno sjedinjuje strani jezik, u ovom slučaju engleski i drugi nastavni predmet, npr. kemija, povijest, geografija, fizika, matematika itd. Uporaba stranog jezika u kontekstu drugog nastavnog predmeta je direktna i praktična dok sadržaj nastavnog predmeta poprima novu dimenziju. Učenici kroz ciljani jezik usvajaju sadržaj nastavnog predmeta i na taj način razvijaju društvene, kulturološke, kognitivne vještine kao i vještine učenja što olakšava stjecanje postignuća u savladavanju gradiva nastavnog predmeta i predmeta stranog jezika. CLIL metoda se može koristiti u podučavanju svih uzrasta učenika i na bilo kojem stranom jeziku.

KLJUČNE RIJEČI

CLIL metoda, suvremeni pristup poučavanju, pojedinačni rad, grupni rad, engleski jezik u realnom okruženju, digitalni alati

ISHODI
Sudionici će znati:
1. što je CLIL metoda i njena primjena; 2. koristiti engleski jezik za pripremu teksta stručnog sadržaja; 3. koristiti digitalne alate (jezični oblak/digitalni poster-preporučene CLIL aktivnosti) u primjeni CLIL metode; 4. kako pripremiti zadatke razumijevanja na stručnom tekstu koristeći engleski jezik; 5. usmjeriti učenje na učenika i preuzeti ulogu «monitoringa». Na kraju radionice sudionici će prikazati svoje uratke i na taj način dobiti odgovore na sva preostala pitanja.
19.02.2019. GODIŠNJI IZVEDBENI KURIKULUM
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji i nastavnici

PREDAVAČ: Ela Veža
ela.veza@ucitelji.hr
OŠ Trstenik
VRIJEME: 17.00- 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Izraditi godišnji izvedbeni kurikulum za sebe i svoje učenike izazov je za svakog učitelja. Početničko nesnalaženje tijekom godine s vremenom je prevladano te se tijekom školske godine može lakše pristupiti poboljšavanju postojećeg. Uz analizu dosadašnjih planiranja nastave učitelji će promišljati o novim načinima i promjenama koje mogu iskoristiti na svoju dobrobit kao i svojih učenika.

KLJUČNE RIJEČI

godišnji izvedbeni kurikulum, ishodi, aktivnosti

ISHODI
Sudionici će znati:
Učitelj i nastavnici će analizirati dosadašnja planiranja nastave i promišljati o novim načinima. Uočiti razlike u izradi godišnjeg izvedbenog kurikuluma prema ishodima učenja
19.02.2019. SURADNJA S RODITELJIMA
PODRUČJE: OSTALO: SURADNJA S RODITELJIMA
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, PJG Pitagora
brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME:17.30-19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Uspješna veza roditelj-škola ostvaruje se prvenstveno kroz odnos razrednika i roditelja jer su razrednici najčešće prvi kontakt roditelja sa školom. Razrednik stoga ima iznimno važnu ulogu u odnosu učenik-roditelj-škola i trebao bi raditi na razvoju vještina vezanih uz rad s roditeljima. Poznavanje oblika suradnje s roditeljima, potencijalnih izvora sukoba učitelja i roditelja kao i karakteristika uspješnog roditeljskog sastanka predstavljaju važna znanja za kompetentnog razrednika.

KLJUČNE RIJEČI
odnos roditelj/razrednik, roditeljski sastanak, suradnja

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti ulogu učitelja/razrednika u stvaranju odnosa roditelj-škola; navesti oblike suradnje s roditeljima; prepoznati potencijalne izvore sukoba učitelja i roditelja; isplanirati uspješan roditeljski sastanak; primijeniti savjete za rad sa "teškim" roditeljima

21.02.2019.

21.02.2019.
Izrada i obrada videa pomoću Da Vinci Resolve
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 17.00 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 16.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Jedna slika govori tisuću riječi, koliko ih govori jedan video clip? Naučite kako koristiti profesionalni, ali svejedno besplatni alat za obradu videa Da Vinci Resolve, a koji se stavlja bok uz bok s velikim imenima poput Adobe Premiere i Final Cut Pro. Izradite vaš video uradak i objavite ga na društvenim mrežama, youtube-u, facebooku. Kroz radionicu ćete saznati sve što je potebno da vaš video od obične snimke postane nešto čime se možete ponositi.

KLJUČNE RIJEČI
izrada, obrada, video, Da Vinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut Pro, profesionalni alat, besplatan

ISHODI
Polaznici će naučiti kako obraditi video u alatu Da Vinci Resolve, te koji su preduvjeti za dobar video uradak. Kroz radionicu će samostalno napraviti kratki video clip kojeg će moći objaviti na društvenim mrežama u prikladnom formatu.
21.02.2019. PRIMJENA CLIL AKTIVNOSTI U NASTAVI 3/3
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave i nastavnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.00 - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 16.2.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Moderno doba migracije i integracije stanovništva diljem Europe i europski razvojni plan pokazuju da metode podučavanja moraju pratiti ista društvena zbivanja zbog veće potrebe za višom jezičnom kompetencijom te kvalitetnom radnom snagom. CLIL metoda priprema učenike izazovima modernog društva gdje su radna kompetitivnost i interkulturalna, jezična i kognitivna kompetencija važni faktori uspješnosti na tržištu rada. CLIL metoda se pokazala iznimno učinkovitom jer izravno sjedinjuje strani jezik, u ovom slučaju engleski i drugi nastavni predmet, npr. kemija, povijest, geografija, fizika, matematika itd. Uporaba stranog jezika u kontekstu drugog nastavnog predmeta je direktna i praktična dok sadržaj nastavnog predmeta poprima novu dimenziju. Učenici kroz ciljani jezik usvajaju sadržaj nastavnog predmeta i na taj način razvijaju društvene, kulturološke, kognitivne vještine kao i vještine učenja što olakšava stjecanje postignuća u savladavanju gradiva nastavnog predmeta i predmeta stranog jezika. CLIL metoda se može koristiti u podučavanju svih uzrasta učenika i na bilo kojem stranom jeziku.

KLJUČNE RIJEČI

CLIL metoda, suvremeni pristup poučavanju, pojedinačni rad, grupni rad, engleski jezik u realnom okruženju, digitalni alati

ISHODI
Sudionici će znati:
1. što je CLIL metoda i njena primjena; 2. koristiti engleski jezik za pripremu teksta stručnog sadržaja; 3. koristiti digitalne alate (jezični oblak/digitalni poster-preporučene CLIL aktivnosti) u primjeni CLIL metode; 4. kako pripremiti zadatke razumijevanja na stručnom tekstu koristeći engleski jezik; 5. usmjeriti učenje na učenika i preuzeti ulogu «monitoringa». Na kraju radionice sudionici će prikazati svoje uratke i na taj način dobiti odgovore na sva preostala pitanja.

25.02.2019.

25.02.2019. Kako uspješno učiti u timu?
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:20

CILJNA SKUPINA: učitelji predmetne nastave

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT, fzoranic@gmail.com

VRIJEME: 17:00-18:30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: učionica 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se upoznati sa metodom suradničkog učenja kao oblikom aktivnog učenja, te sa zahtjevima za uspješno učenje u timu. Na praktičnom primjeru, kroz rad u grupi, izradu pravila za rad u grupi, zaduženjima svakog člana, polaznici će raditi na konkretnim zadatcima. Tijekom radionice polaznici će naučiti glavne korake pri uvođenju suradničkog učenja u poučavanje te će se upoznati sa nekim strategijama za razvijanje suradničkog učenja te s ulogom učitelja.

KLJUČNE RIJEČI
suradničko učenje, tim, suradnja, aktivno učenje, interakcija

ISHODI
Sudionici će:
-usvojiti korake za razvoj tima u razredu -usvojiti nekoliko strategija suradničkog učenja -upoznati se s koracima u planiranju i realizaciji zadataka
25.02.2019. Opisno praćenje i ocjenjivanje učenika
PODRUČJE: OSTALO: SURADNJA S RODITELJIMA
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, PJG Pitagora
brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME:17.30-19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.2.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Opisno praćenje razvoja učenika predstavlja važnu informaciju o učeniku. Treba sadržavati informacije o napretku i razvoju učenika tijekom školske godine, pri čemu bilješka mora razumljiva ne samo nastavniku, nego i razredniku, roditeljima i samom učeniku. S obzirom na to da je rubrika za bilješke u e-dnevniku praktično neograničena, važno je poznavati osnovna pravila pri opisnom praćenju učenika. Kroz predavanje i radioncu nastavnici će steći znanja o tome kako i zašto opisno pratiti učenika uz konkretne primjere izraza koji se odnose na pojedine ocjene te primjere primjerenih i neprimjerenih bilježaka.

KLJUČNE RIJEČI
opisno ocjenjivanje, e-dnevnik, primjerene bilješke

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti važnost opisnog praćenja i ocjenjivanja učenika; razlikovati primjerene i neprimjerene bilješke o učeniku; odabrati pravilan opisni izraz brojčane ocjene; izraditi bilješku o učeniku koja je razumljiva i primjerena

26.02.2019.

26.02.2019.
KORIŠTENJE QR KODA U TERENSKOJ NASTAVI
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.00. - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Terenska nastava je složen proces učenja i podučavanja koje mora imati svoje ciljeve, svrhu i ishode. Kvalitetno uvođenje tehnologije u obrazovanje je podjednako složen proces koji zahtjeva napredno znanje i svijest učitelja o korištenju digitalnih alata i uređaja te kako iste ukomponirati u nastavu. Pri tom treba paziti da određeni alati i uređaji potpuno odgovaraju ciljevima i ishodima nastave, a posebice učeničkom uzrastu. Spajanjem terenske nastave i korištenjem QR koda jača se istraživački rad kod učenika, rad u grupama kao i osjećaj za timski rad. Na taj način tradicionalni frontalni pristup nastavi, koji jednim dijelom ograničava učenje usmjereno na učenika, ne prevladava. Takav pristup učenju dovodi do veće motivacije učenika, jer u sebi ima i komponente igre i natjecanja te pruža učenicima osjećaj za opušteniji rad kao i veću samostalnost u donošenju odluka. Isto tako utječe na odnos učitelj-učenik koji postaje suradnički, jer učitelj preuzima ulogu “monitoringa” i ne izvodi nastavu frontalnog pristupa. Ovom prezentacijom i radionicom će se demonstrirati terenska nastava u kojoj su sudjelovali učenici 6.i 7.razreda te učitelji engleskog jezika i likovne kulture u Dioklecijanovoj palači. Primjenjivo je za sve predmete, teme i uzraste učenika, korelacija više predmeta je očita, učenička pažnja i primjena naučenog uvelike je vidljiva, stvaranje i očitavanje QR koda je jednostavno, ne zahtjeva visok stupanj informatičke pismenosti, uključuje uporabu mobilnih uređaja u nastavi i dokazuje pozitivne strane korištenja mobilnih uređaja u nastavi i van nastave. Tijekom pripreme ove terenske nastave naglasak je bio na podučavanju učenika korištenju mobilnih uređaja u obrazovne svrhe te primjeni naučenog gradiva iz različitih predmeta na terenu, u realnom okruženju.

KLJUČNE RIJEČI
terenska nastava, QR kod, međupredmetni pristup u nastavi, upotreba informacijske-komunikacijske tehnologije

ISHODI
- sudionici će znati podučiti učenike korištenju pametnog telefona/tableta u obrazovnu svrhu, - koristiti QR kod, - povezati gradivo likovne kulture 6.razreda, povijesti 5.razreda i engleskog jezika kako bi izvršili zadatke na terenu, tj. primjeniti primjer međupredmetnog povezivanja, - podučiti učenike da donose zaključke timskim radom, - podučiti učenike korištenju interneta kako bi prikupili informacije o ciljanom izlošku ili lokalitetu, - podučiti učenike kako selektirati informacije i sažeto ujediniti u QR kod
26.02.2019.
Izrada kviza Socrative za provjere znanja
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: Lucija Carević Brešković, Srednja škola Bol, Srednja škola Brač
lucija.carevic-breskovic@skole.hr

VRIJEME: 17.15. - 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Prilikom provjera znanja i vrednovanja učeničkih postignuća često se nađemo u nezavidnom položaju ispravljajući ispite do iznemoglosti, a ujedno se dogodi da niti učenici niti roditelji nemaju dovoljno informacija o napredovanju ili nemamo dovoljno ocjena. Radionicom želimo potaknuti nastavnike predmetne nastave da osim klasičnih oblika formativnog i sumativnog vrednovanja pokušaju u svoju nastavu uvesti i kviz Socrative koji im daje brzu povratnu informaciju o postignućima i time im štedi vrijeme ispravljanja provjera. Predstavit ćemo mogućnosti i ograničenja kviza kako bi sudionici, svatko u svom predmetu, mogli zaključiti u kojoj mjeri i za kakve tipove provjere znanja ga mogu iskoristiti. Na ovaj način želimo potaknuti nastavnike da češće, a na drugačiji način, vrednuju učenička postignuća ili bilježe njihov napredak.
KLJUČNE RIJEČI
kviz, Socrative, formativno i sumativno vrednovanje
ISHODI Sudionici će otvoriti vlastiti račun u Socrative Teacher, biti sposobni samostalno izraditi kviz za provjeru znanja u svom području rada, znati ga pokrenuti i odrediti postavke kviza te biti sposobni uvesti kviz i prilagoditi ga svojim potrebama ali i svoj kviz podijeliti s drugima.

28.02.2019.

28.02.2019.
PLAN GRADNJE
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: KATARINA SABLIĆ, Osnovna škola Spinut,
sablic.katarina@gmail.com

VRIJEME: 18.00. - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Zamislite da učenici moraju napraviti nešto poput 'stvarnog poslovnog zadatka u stvarnom životu' s kvalitetnim korištenjem tehnologije, alata i postupaka. Nešto što je barem u teoriji primjenjivo i zahtjeva primjenu znanja iz više predmeta, vodstvo učitelja i suradnju tima. Gdje učenici odabiru cilj, a postupke dolaska do cilja i konačan ishod možemo jasno vrednovati. Zamišljeno se naziva 'projektno poučavanje' i konačan ishod ove radionice je isplanirati jednu temu za projektno poučavanje učenika sa svim navedenim elementima. Dakako, uz prikazan primjer iz prakse i detaljne upute.
KLJUČNE RIJEČI
PBL, projekt, projektna nastava, projektno poučavanje, inovativne metode u nastavi, korelacija, planiranje, rubric
ISHODI
Sudionici će moći - kritizirati prikazan primjer projektnog poučavanja i preporučiti poboljšanja; - osmisliti slabo strukturiran problem, postaviti početne uvjete i predvidjeti moguće ishode; - artikulirati kriterije i standarde za procjenu učenikova rada (osmisliti rubric); - izložiti osmišljenu temu ostalim sudionicima.
28.02.2019.
Praktična primjena micro:bita u razrednoj nastavi
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 15

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: MARLENA BOGDANOVIĆ, Osnovna škola Tučepi,
marlena.bogdanovic@skole.hr

VRIJEME: 17.00. - 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Zahvaljujući brojnim akcijama Instituta za razvoj i inovativnost mladih mikroračunalo micro:bit već je stiglo u brojne osnovne i srednje škole, školske i gradske knjižnice. Učitelji i učenici ih mogu besplatno posuditi i njima se koristiti, obogatiti svakodnevnu nastavu, odnijeti ih kući i ukućanima pokazati kako je programirati lako i kako se lako može postati stvaratelj, a ne samo puki korisnik tehnologije koju su neki drugi osmislili, stvorili i programirali. Micro:bit se može koristiti od 1. razreda osnovne škole. On može obogatiti nastavu gotovo svih predmeta koje poučavamo u razrednoj nastavi. Tijekom ove radionice učitelji razredne nastave će imati priliku izraditi nekoliko zgodnih programa i kroz praktične primjere vidjeti kako ih je lako implementirati u nastavu, naučiti se služiti sadržajima koji su drugi izradili i prilagoditi ih vlastitim potrebama. Neprocjenjiv je osjećaj da si naučio upravljati tehnologijom kroz programiranje - vještinu koja se u javnosti percipira kao izuzetno teška i rezervirana za nekolicinu „čudaka“! Ponos na vlastito postignuće, jačanje samopouzdanja i motiviranje na daljnje učenje – sve su to dodane vrijednosti koje će sudionici dobiti kroz ovu radionicu i vrlo ih lako već idući dan prenijeti na vlastite učenike.
KLJUČNE RIJEČI
razredna nastava, mikroračunalo micro:bit, inovacije u nastavi
ISHODI
Sudionici će moći:
1. Prepoznati micro:bit mikroračunalo kao praktično pomagalo u nastavi svih predmeta i moćan alat za uvođenje najmlađih u programiranje 2. Uočiti kako micro:bit omogućuje korisniku da postane aktivan stvaratelj nove tehnologije, a ne samo puki korisnik uređaja koje je netko drugi programirao 3. Revidirati svoje mišljenje kako je programiranje teško i nemoguće naučiti 4. Dizajnirati nekoliko jednostavnih programa za micro:bit, koje mogu naučiti izrađivati i najmlađi, a koji su primjenjivi i korisni u nastavi 5. Prepoznati gdje se i kako nalaze upute i gotovi programi za micro:bit na internetu i kako se lako preuzimaju na svoj uređaj

02.03.2019.

02.03.2019. Nastavne tehnike - kreativnost nastavnika
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: SANJA NIZIĆ, Osnovna škola Tučepi,
sanja-nizic@net.hr

VRIJEME: 09.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 26.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj ove radionice je probuditi interes i motivaciju nastavnika za nove nastavne tehnike, poticati kreativnost nastavnika te razmjenu mišljenja i iskustava. Koristeći različite nastavne tehnike potaknut ćemo učeničku motivaciju i aktivnost.
KLJUČNE RIJEČI
nastavne tehnike, formativno vrednovanje
ISHODI
Sudionici će moći: - opisati nastavnu tehniku - odabrati tehniku koja je primjerena pojedinom dijelu ili tipu nastavnog sata - samostalno provesti nastavnu tehniku tijekom nastave
02.03.2019. Osobni i socijalni razvoj potencijalno darovitih učenika
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ZVJEZDANA ATLAGA, Osnovna škola don Lovre Katića,
zvjezdana.atlaga@skole.hr

VRIJEME: 09.15 - 11.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 26.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Osobni i socijalni razvoj jedna je od ključnih kompetencija u obrazovanju. Podrazumijeva odnose međusobnog uvažavanja i aktivno sudjelovanje svih sudionika odgojno obrazovnog procesa. Škola treba svim učenicima osigurati uvijete koje zadovoljavaju njihove potrebe i potencijale u skladu s međupredmetnom temom Osobni i socijalni razvoj učenika. Specifične osobine ili ponašanja koje opažamo kod potencijalno darovitih mogu izazvati nerazumijevanja i neprikladna reagiranja okoline (iz najbolje namjere), ali mogu poticati na razmišljanje kako afirmirati jake strane učenika i prepoznavanje individualnoga područja za napredovanje. Podrška zdravom razvoju učenika odnosi se na teme koje se uče, ali i na odnose u odgojno - obrazovnom procesu i komunikaciju. Potrebno je osnažiti se razvijanjem empatije za uvažavanje i prihvaćanje različitosti među učenicima te osigurati prikladnu podršku za procjenjivanje osobnog i socijalnog razvoja kao sastavnog dijela procesa učenja i poučavanja.
KLJUČNE RIJEČI
Osobni i socijalni razvoj učenika, samopoštovanje, socijalni odnosi, individualna podrška učeniku; potrebe darovitih učenika, izazovi odrastanja kod potencijalno darovitih učenika
ISHODI
Sudionici će moći: Razumjeti važnost razvijanja osobnih i socijalnih vještina učenika kao dio procesa učenja i poučavanja. Surađivati s kolegama u kreiranju uvjeta za osobni i socijalni razvoj potencijalno darovitih učenika kroz odgovoran i brižan odnos. Pružiti pomoć potencijalno darovitim učenicima te osigurati pravednost i podršku u sustavu odgoja i obrazovanja. Poučavati učenike ponašanjima koja omogućuju ostvarivanje želja, potreba i potencijala.

06.03.2019.

06.03.2019. KVALITETNA ŠKOLA
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: svi uključeni u odgojno obrazovni rad, škole, učitelji, stručni suradnici, studenti pripadajućih studija

PREDAVAČ: INES IVANOVSKI, Osnovna škola Lučac,
ines.ivanovski@gmail.com

VRIJEME: 18.00 - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 01.03.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Predstaviti ću projekt Kvalitetna škola Williama Glassera koji nudi mogućnost postizanja većeg zadovoljstva radom kako nas učitelja tako i učenika kao i svih u procesu. Sudionici će kroz predstavljanje projekta steći uvid u cjelokupan proces, uočiti prednosti za sebe kao i okruženje u kojem radi.Imati će priliku raspravljati, pitati, polemizirati te vidjeti primjere.
KLJUČNE RIJEČI
Kvaliteta, kvalitetna škola Williama Glassera, učitelj u kvalitetnoj školi
ISHODI
Sudionici će: - znati će što je to Kvalitetna škola Williama Glassera - znati će koje prednosti koje sam projekt nudi - znati će kako postati učitelj u KŠWG - znati će kako se ako žele mogu uključiti

07.03.2019.

07.03.2019.
CLOUDS
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: KATARINA SABLIĆ, Osnovna škola Spinut,
sablic.katarina@gmail.com

VRIJEME: 17.00. - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Sigurno Vam je nekada zatrebao dokument, fotografija ili drugi podatak s uređaja koji fizički nije uz Vas. Cilj ove radionice je omogućiti da se više ne susrećete sa spomenutim problemom. Cloud servisi za pohranu podataka omogućuju pohranu Vaših podataka na internetu, kao i pristup istima u svakom trenutku, sa svakog uređaja. Na takav način u dozvoljenoj količini možete smjestiti sve dokumente, te im pristupati po želji putem smartphonea, laptopa, kućnog računala ili tableta. Također možete i uređivati dokumente te omogućiti i drugim korisnicima pristup i/ili uređivanje. Najjednostavnije rečeno: Cloud account je Vaš novi i poboljšani hard disk na mjestu dostupnom putem interneta. I to potpuno besplatno.
KLJUČNE RIJEČI
cloud, dijeljenje datoteka, dostupnost, sigurnost, servisi za pohranu podataka u oblaku, Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive
ISHODI
Sudionici će moći - odabrati Cloud servis koji najbolje odgovara individualnim potrebama, napraviti Cloud account i instalirati aplikaciju za lakše korištenje na svom računalu i/ili pametnom telefonu; - upotrijebiti Cloud servis za pohranu odabranog sadržaja i demonstrirati dostupnost i mogućnost uređivanja tog sadržaja na bilo kojem drugom uređaju povezanom na internet; - podijeliti dokument s dodijeljenim sudionikom radionice i u konačnici ga zajednički doraditi; - procijeniti mogućnosti korištenja u svakodnevnom radu.
07.03.2019. Tko su potencijalno daroviti učenici i kako im omogućiti razvoj potencijala?
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici

PREDAVAČ: HANA PAVER, Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena,
hana.paver23@gmail.com

VRIJEME: 16.00. - 17.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 01.03.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
'Darovitost je sklop osobina koje učeniku omogućavaju trajno postignuće natprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti. Ono je uvjetovano visokim stupnjem razvijenosti pojedinih sposobnosti, osobnom motivacijom i izvanjskim poticanjem.'' (Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika) Jedna bitna stavka je znati što je to darovitost, te osvijestiti koji mitovi o darovitosti postoje kako bismo ih i suzbili. Druga bitna stavka je kako prepoznati potencijalno darovitu djecu. Treća bitna stavka jest kako im omogućiti dovoljno poticaja za razvoj njihovih potencijala. To su pitanja na koja postoje odgovori potkrepljeni dobrim primjerima iz prakse. Mogućnost da možemo stvoriti poticajnu školsku okolinu potencijalno darovitom učeniku daje mogućnost da otvorimo vrata tim učenicima kako bi dali svoj maksimalni doprinos društvu u kojem žive. Stoga je bitno krenuti od što ranije dobi s prilagođavanjem školskog sustava njihovim odgojno-obrazovnim potrebama.
KLJUČNE RIJEČI
darovitost, daroviti učenici, mitovi o darovitosti, identifikacija darovitosti
ISHODI
Učitelj će znati mitove o darovitoj djeci. Učitelj će znati prepoznati osobine potencijalno darovitih učenika. Učitelj će biti sposoban dati precizniju procjenu darovitosti kod učenika. Učitelj će moći primijeniti principe rada s potencijalno darovitima u nastavi.

12.03.2019.

12.03.2019.
Poučavanje projektom - izazovi i mogućnosti
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji predmetne nastave

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, Osnovna škola Spinut,
fzoranic@gmail.com

VRIJEME: 17.00. - 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 07.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U uvodnom dijelu polaznici će razmijeniti iskustva vezano za dosadašnju provedbu projekta (prednosti, problemi u realizaciji, učestalost korištenja, dokumentiranje, prikaz rezultata, ...). Upoznat će se sa ključnim elementima upravljanja projektom (planiranje i realizacija, administracija, sastavnice uspješnog projekta, korištenje IKT ...). U praktičnom dijelu, kroz rad u skupinama polaznici će izraditi "dizajn" interdisciplinarnog projekta .
KLJUČNE RIJEČI
projekt, plan, aktivnosti, interdisciplinarnost, korelacija nastavnih sadržaja
ISHODI
sudionici će upoznati osnovne elemente "dizajna" projekta, upoznati se sa zahtjevima projektnog poučavanja, moći će osmisliti projekt i izraditi plan, osuvremeniti raniju praksu novim elementima naučiti kako upravljati projektom
12.03.2019. Metode rada s potencijalno darovitim učenicima za učitelje razredne nastave
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave/br>
PREDAVAČ: HANA PAVER, Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena,
hana.paver23@gmail.com

VRIJEME: 16.00. - 17.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 06.03.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Biti darovit jest imati posebnu potrebu tijekom školovanja. Važno je dobiti uvid u načine rada sa darovitima unutar redovnog školskog programa, proširiti svoje vještine kako bi ostvarili uspjehi učenici kroz zadovoljstvo, napredovanje i školski uspjeh, te kako bismo ostvarili uspjeh i mi učitelji i nastavnici. Na vještinama za omogućavanje ostvarivanja uspjeha kod potencijalno darovitih bitno je raditi kako bismo im omogućili osjećaj zadovoljstva i uspjeha. Neke od tih vještina obuhvaćaju: poticanje kreativnosti, određene izmjene metoda rada, specifične tehnike: 'oluja mozgova'', stvaranje relevantnih pitanja, lista redefnicija, traženje originalnosti, i druge koje će biti prikazane kroz praktičan rad na ovoj radionici. Vještina da možemo stvoriti poticajnu školsku okolinu potencijalno darovitom učeniku daje nam mogućnost da otvorimo vrata tim učenicima kako bi dali svoj maksimalni doprinos društvu u kojem žive, stoga je bitno prilagoditi školski sustav i njihovim odgojno-obrazovnim potrebama.
KLJUČNE RIJEČI
darovitost, daroviti učenici, metode rada, vještine
ISHODI
Učitelj će moći prilagoditi zadatke potencijalno darovitoj djeci. Učitelj će znati tehnike rada s potencijalno darovitom djecom u nastavi. Učitelj će moći primijeniti principe rada s potencijalno darovitima u nastavi.

13.03.2019.

13.03.2019.
PROJEKTNA NASTAVA
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: PREDMETNA I RAZREDNA NASTAVA OŠ, NASTAVNICI SŠ

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split, krvavica.ruzica@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 16.00 - 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 07.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava pređe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se upoznati sa / podsjetiti na značajke projektne nastave. U radioničkom dijelu kroz grupni rad okušat će se u konkretnom projektu. Konačno, osvrnut će se i na važnost vrednovanja grupnog uratka.

KLJUČNE RIJEČI
Samostalnost, suradnja, grupni rad, rješavanje problema, interdisciplinarnost

ISHODI
Definirati obilježja i prednosti projektne nastave, osmisliti projektnu nastavu, vrednovati dionike projektnog uratka
13.03.2019. Metode rada s potencijalno darovitim učenicima za učitelje predmetne nastave
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: Učitelji predmetne nastave/br>
PREDAVAČ: HANA PAVER, Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena,
hana.paver23@gmail.com

VRIJEME: 16.00. - 17.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 06.03.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava pređe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Darovitost je uvjetovana visokim stupnjem razvijenosti pojedinih sposobnosti, osobnom motivacijom i izvanjskim poticanjem. Mi, nastavnici, imamo mogućnost utjecati na njihovo izvanjsko poticanje, koje će utjecati i na razvoj njihove sposobnosti te osobnu motivaciju. Važno je dobiti uvid u načine rada sa darovitima unutar redovnog školskog programa, proširiti svoje vještine kako bismo ostvarili uspjeh mi na profesionalnoj razini i učenici kroz napredovanje i uspjehe. Na vještinama za omogućavanje ostvarivanja uspjeha kod potencijalno darovitih bitno je raditi kako bismo im omogućili osjećaj zadovoljstva i uspjeha. Neke od tih vještina obuhvaćaju: poticanje kreativnosti, određene izmjene metoda rada, specifične tehnike: ''oluja mozgova'', stvaranje relevantnih pitanja, lista redefnicija, traženje originalnosti, i druge metode koje će biti praktično prikazane kroz ovu radionicu. Vještina da možemo stvoriti poticajnu školsku okolinu potencijalno darovitom učeniku daje nam mogućnost da otvorimo vrata tim učenicima kako bi dali svoj maksimalni doprinos društvu u kojem žive, stoga je bitno krenuti od što ranije dobi s prilagođavanjem školskog sustava njihovim odgojno-obrazovnim potrebama.
KLJUČNE RIJEČI
darovitost, daroviti učenici, metode rada, vještine, predmetna nastava
ISHODI
Učitelj će moći prilagoditi zadatke potencijalno darovitoj djeci. Učitelj će znati tehnike rada s potencijalno darovitom djecom u nastavi. Učitelj će moći primijeniti principe rada s potencijalno darovitima u nastavi.

14.03.2019.

14.03.2019.
Potaknimo kreativnost učenika kroz PLC programiranje
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 12

CILJNA SKUPINA: Nastavnici SŠ

PREDAVAČ: DARIJA MARIJA JELIĆ, Elektrotehnička škola Split,
darija.jelic@st.t-com.hr VRIJEME: 16.15 - 19.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 07.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Nastavnici strukovnih škola nastoje svojim učenicima približiti strukovne sadržaje i njihovu praktičnu primjenu. S tom željom smo u našoj školi uredili laboratorij s PLC panelima koje koristimo u nastavi različitih predmeta: automatika, elektronika, ugradbeni računalni sustavi… čime smo nastavu učenicima učinili puno zanimljivijom i izbjegli vječno pitanje „što će ovo meni u životu…?“ Ovim načinom obrade sadržaja učenici razvijaju logičko razmišljanje i suradničke vještine timskog rada. Uvodeći ovu metodu usvajanja sadržaja unaprijedili smo nastavu i učinili je učenicima puno zanimljivijom te doživjeli i pitanja tipa: „možemo li ostati i preko velikog odmora…“ Programabilni logički kontroler (engl. programmable logic controller, PLC) je digitalno računalo namijenjeno za uporabu u industrijskim uvjetima rada, koje se može programirati tako da obavlja upravljačke funkcije i standard su suvremene automatizacije. PLC se ne programira standardnim programskim jezicima već je njegovo programiranje vro jednostavno i prilagođeno svima koji poznaju funkcioniranje jednostavnog strujnog kruga. PLC nadzire pokazivanja senzora koji prate upravljačku veličinu, ulazne parametre programski obrađuje i kreira izvršne signale za izlazne uređaje (motore, ventile, pumpe, alarmne uređaje…). Seminar je zamišljen kao nastavak osnova PLC programiranja koji je održan prošle godine, ali će biti realiziran na način da ga može pratiti i nastavnik koji se do danas nije upoznao s PLC programiranjem.

KLJUČNE RIJEČI
zanimljiva nastava, PLC, programiranje, upravljanje, automatizacija, timski rad, kreativnost, praktična primjena naučenog, analogni senzori, uvjetno pokretanje motora

ISHODI
Sudionici će :
Sudionici će : -jednostavnim programiranjem upravljačkih sustava praktično primijeniti nastavni sadržaj različitih predmeta, -razvijati različite ideje primjene suvremene tehnologije u nastavi tehničkih predmeta i opremanja školskog laboratorija -usvajati metode poticanja kreativnog razmišljanja učenika -savladati osnove programiranja PLC SIEMENS S7-1200 programskim alatom SIMATIC STEP 7 kroz teme: -programiranje upravljačkih sustava s funkcijom usporedbe; -digitalizacija analognog signala senzora. -programiranje upravljačkih funkcija s analognim senzorom temperature. -programiranje alarmnih sustava (požar, provala...) -upravljanje trofaznim asinkronim motorom frekventnim regulatorom i PLCom -realizacija upravljačkog sustav sa senzorima nivoa tekućine te upravljanje vodenim pumpama.
14.03.2018. Komunikacijske vještine
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA : 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.com HTML5 Icon

VRIJEME: 16.00 - 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 26.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se podsjetiti na različite načine i aspekte komunikacije, te u radioničkom dijelu edukacije promišljati o sebi i svojim stilovima komuniciranja. Cilj je edukacije osvijestiti mogućnosti rada na sebi i poboljšavanja funkcioniranja u socijalnim odnosima.

KLJUČNE RIJEČI
Verbalna i neverbalna komunikacija, upravljanje stresom, kontrola emocija, pretpostavke, uvjerenja, vrijednosti

ISHODI
Definirati vrste i oblike komuniciranja, osvijestiti svoj stil komuniciranja, osvijestiti mogućnosti rada na sebi
14.03.2018.
IZRADA KRATKOG FILMA
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ALMA ŠUTO, Osnovna škola Zmijavci,
alma.suto@skole.hr

VRIJEME: 16.00 - 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 26.2.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Osnovni je cilj radionice je upoznavanje rada na projektnom zadatku kroz sve faze rada na istom od planiranja, provedbe, prezentacije radova do vrednovanja. Projektni zadatak će pomoći učenicima razviti vještine stvaranja video uratka kroz praktičan rad. Na taj način će se učenicima pružiti stvarne situacije za uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije i svih segmenata potrebnih za stvaranje video uratka. Učenici će učiti iz iskustva i naučiti kako odigrati vodeću ulogu u procesu učenja, kao i kako kreativnost, inovacije, donošenje odluka, samopouzdanje koristiti u procesu cjeloživotnog učenja. Poticati će se učenike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Učenici će razvijati sposobnost prezentacije svog rada kao i samostalno donositi zaključke.

KLJUČNE RIJEČI
Video, videotehnika, videouradak, kadar, ploča scenarija, titlovi, video efekti.

ISHODI
- Polaznici će izraditi knjigu snimanja i sinopsis filma web alatom za suradnju (Office365), gdje će bilježiti kadar svake snimke te zvukove, glazbu itd. - Polaznici će izraditi film sastavljanjem snimljenih scena alatom koji žele (Movie Maker, Animato, Kizoa, YouTube..) - Polaznici će svom video uratku dodati engleske titlove - Polaznici će izraditi filmski plakat za reklamiranje filma (Canva ili Lucidpress)

16.03.2019.

16.03.2019. AKTIVNO UČENJE U NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: UČITELJI RN, KNJIŽNIČARI

PREDAVAČ: TEREZIJA ZOKIĆ, Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi,
terezijazokic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 13.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Predavanje s elementima radionice nudi niz primjera dobre prakse kako će učitelji jednostavnim i lako primjenjivim metodama i oblicima rada postići da učenici lakše usvajaju nastavne sadržaje Hrvatskog jezika. Predlaže učiteljima kako izbjeći klasičan i stereotipan pristup obradi i provjeri nastavnih sadržaja te nudi niz suvremenih i kreativnih prijedloga i ideja. Predlaže primjenu različitih oblika rada u kojima su lektirna djela poticaj za nastavu Likovne kulture. Predavanje – radionica je obogaćena s četiri lako primjenjive kratke i zanimljive didaktičke igre koje se već sutradan mogu primijeniti u nastavi.

KLJUČNE RIJEČI
aktivno učenje, klasična nastava, suvremena nastava, nastavni listići, didaktičke igre

ISHODI
- učitelj će moći primijeniti suvremene metode rada i oblike aktivnog poučavanja - moći će usmjeriti učenike na primjenu metoda aktivnog učenja u nastavnom procesu - učitelj će moći osmisliti i izraditi nastavne listove i kartice za didaktičke igre - učitelj će moći korelirati sadržaje Hrvatskog jezika i Likovne kulture - moći će osmisliti i preporučiti učenicima plan izrade plakata
16.03.2019.Profesionalni razvoj učitelja
PODRUČJE: MENTORSKI RAD
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: UČITELJI RN

PREDAVAČ: JADRANKA DOMAZET, Agencija za odgoj i obrazovanje,
jadranka.buvinic@azoo.hr VRIJEME: 9.15 - 12.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 13.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Pod pojmom "stručno usavršavanje" najčešće se podrazumijeva sudjelovanje učitelja na stručnim skupovima, seminarima, konferencijama i sl. U hrvatskim prilikama takav oblik stručnog usavršavanja još uvijek ne znači i profesionalni razvoj učitelja. Profesionalni razvoj je proces unapređenja profesionalnih i općih kompetencija učitelja. Tijekom radionice sudionici će reflektirati o svom osobnom i profesionalnom razvoju, mogućnostima i ograničenjima istoga. Istaknut će se vještine cjeloživotnog učenja koje snažno pridonose profesionalnosti.

KLJUČNE RIJEČI
mentoriranje, stručno usavršavanje, profesionalni razvoj, cjeloživotno učenje

ISHODI
Sudionici će moći razlikovati pojmove stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, navesti faze profesionalnog razvoja te razvijati vještine cjeloživotnog učenja.
16.03.2019. Identifikacija darovite djece; Mentorski i savjetodavni rad s darovitim učenicima
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: UČITELJI RN, stručni suradnici-pedagozi

PREDAVAČ: ĐURĐICA KAURLOTO MARTINIĆ, Agencija za odgoj i obrazovanje,
durdica.km@gmail.com VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 10

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 13.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Postupci identifikacije potencijalno darovitih učenika ovise o shvaćanju pojma darovitosti. Ne postoji jedinstvena metoda identifikacije koja odgovara svim darovitim učenicima. Važno je koristiti višestruke mjere i kriterije kako bi prikupili što više informacije iz što različitijih izvora te kako bismo pravilno zahvatili darovitost i u potencijalu i produktu. Identifikacija darovitih i talentiranih učenika i djece je kontinuiran proces i ne smije se smatrati jednokratnom procedurom. Škole bi trebale kontinuirano vrednovati svoje identifikacijske procese i prilagođavati ih potrebama djece i mogućnostima pružanja podrške. Identifikacija darovite djece i učenika sastoji se od dvije različite faze: uočavanja i utvrđivanja darovitosti. Uočavanje je prepoznavanje pokazatelja koji upućuju na darovitost. Darovite učenike uočavaju roditelji, vršnjaci, odgajatelji, učitelji i stručni suradnici. Kako je darovitost vrlo složen koncept i kompleksna pojava, odabir instrumenta za prepoznavanje darovitosti igra važnu ulogu u pravilnom pristupu darovitosti i pružanju odgovarajuće odgojno-obrazovne podrške. Valjana identifikacija omogućit će fleksibilnije kreiranje programa za darovite učenike te uspostavljanje sustava suradnje i podrške u napredovanju darovitih učenika kroz redovnu nastavu (individualizirani pristup i diferencijaciju programa) te u dodatnoj nastavi, kroz izborne, izvannastavne i izvanškolske programe, rad na projektu, mentorski rad i sl.

KLJUČNE RIJEČI
darovitost, identifikacija darovitih učenika, odgojno-obrazovna podrška darovitim učenicima, mentorski i savjetodavni rad s darovitima

ISHODI
učitelji i stručni suradnici će znati prepoznati osobine potencijalno darovitih učenika; učitelji i stručni suradnici upoznat će se s modelima identifikacije darovitih učitelji stručni suradnici upoznat će načine rada s darovitim učenicima učitelji i stručni suradnici upoznat će mentoriranje kao oblik rada s darovitim učenicima

20.03.2019.

20.03.2019. ZADOVOLJAN UČITELJ
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 18

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, predmetni učitelji,pedagozi, psiholozi, defektolozi, logopedi, studenti Učiteljskog studija, studenti Predškolskog odgoja-svi koji rade s djecom i roditeljima u odgojno obrazovnom procesu

PREDAVAČ: INES IVANOVSKI, Osnovna škola Lučac,
ines.ivanovski@gmail.com

VRIJEME: 17.00 - 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 18.03.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Škola je ustanova u kojoj svi uključeni pokušavaju biti zadovoljni, uspješni, primjećeni i voljeni. Zahvaljujući tome što je veliki broj osoba uključenih u proces, a vide to na različite načine, često su nezadovoljni. Škola samim tim postaje jedno od nesretnijih mjesta na kojem koje vrvi frustracijama. Kako je to škola naša svakodnevnica u kojoj trebamo kvalitetno broditi, sudionici radionice će dobiti priliku kroz uglavnom radionički tip rada, raditi na: razumijevanju vlastitog i tuđeg ponašanja kao i psiholoških potreba što se čini nužnim u radu s djecom i roditeljima, postizanju osobne i profesionalne ravnoteže, razumjeti osobne psihološke potrebe i način postizanja ravnoteže, razikovati razine odgovornosti te djelotvornost u zauzimanju za sebe. Svakako će biti bliže razumijevanju kako biti svakodnevno što zadovoljniji učitelj.
KLJUČNE RIJEČI
- Zadovoljstvo - Uravnoteženost / osobna i profesionalna/ - Psihološke potrebe - Razumijevanje ponašanja - Zauzimanje za sebe - Djelotvornost i odgovornost
ISHODI
Sudionici će se: - zauzeti za sebe unutar sustava na djelotvorniji način - prepoznati put do zadovoljstva u profesionalnom i /osobnom/životu - razlikovati razine odgovornosti te postupati u skladu s tim - preuzimati inicijativu

21.03.2019.

21.03.2019. IZRADA KURIKULUMA I PLANOVA RADA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 4 (3 SATA PREDAVANJE+1 SAT RADIONICA)

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, PJG Pitagora/ Zdravstvena škola Split,
brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME: 17.00 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Planiranje rada nastavnika temeljeno na ishodima učenja u fokus stavlja učenika, a nastavniku mijenja perspektivu pri planiranju. Cilj predavanja je upoznati nastavnike sa pojmom konstruktivnog povezivanja koje se odnosi na povezanost ishoda učenja, aktivnosti učenika, metoda poučavanja i metoda ocjenjivanja. Pri planiranju rada temeljenom na ishodima učenja, osim preciznog definiranja ishoda učenja, potrebno je povezati prikladan način poučavanja i adekvatne aktivnosti s određenim ishodom, kao i unaprijed planirati način vrednovanja pojedinog ishoda učenja.

KLJUČNE RIJEČI
ishodi učenja, metode poučavanja, konstruktivno povezivanje, planiranje rada

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti što je konstruktivno povezivanje; povezati ishode učenja sa odogovarajućim načinima poučavanja i načinima vrednovanja; izraditi planove i programe rada temeljene na ishodima učenja (aktivnosti u kurikulumu, izvedbeni plan i program, godišnji plan i program...); izraditi detaljan plan rada u kojem će povezati elemente- ishodi učenja, načini poučavanja i načini evaluacije.
21.03.2019. Obrazovne strategije nastavnog rada s potencijalno darovitim učenicima
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: učiteljima razredne i predmetne nastave, stručnim suradnicima pedagozima

PREDAVAČ: Zvjezdana Atlaga

zvjezdana.atlaga@skole.hr

OŠ don Lovre Katića

VRIJEME: 17.00 - 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 20.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
U iščekivanju novih smjernica za rad s potencijalno darovitim učenicima, kao i veće autonomije u planiranju ishoda sadržaja, metoda i oblika rada, učitelji će kreirati odgojno-obrazovni proces vođen najboljim interesom učenika. Potrebno je učenicima pružiti priliku da rade drugačije i da rade marljivo jer jedino tako mogu izgraditi samopoštovanje.

KLJUČNE RIJEČI
Školski tim za podršku darovitima; Nastava kao dinamičan višekratni proces; Sažimanje i diferencijacija; Izbor sadržaja kao model rada

ISHODI
Uočavati i procjenjivati osobine i ponašanja učenika koji ukazuju na moguću darovitost. Razumjeti i primijeniti različite oblike diferenciranog poučavanja i ocjenjivanja. Osmišljavati, provoditi i vrednovati različite ishode u okviru istih odgojno obrazovnih ciljeva. Dati učenicima mogućnost izbora u pogledu sadržaja, procesa učenja, načina prezentacije, oblika rada i ocjenjivanja. Surađivati s kolegama i roditeljima radi unapređivanja učenja i napredovanja potencijalno darovitih učenika.

30.03.2019.

30.03.2019. PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split, krvavica.ruzica@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 09.15 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: INFORMATIČKA učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 28.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava pređe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će naučiti / podsjetiti se osnovnim pravilima i koracima u izradi prezentacije i uvriježenim pravilima prezentiranja. Osvijestit će mogućnosti korištenja medija, te se podsjetiti na neka od pravila javnog nastupa i na načine savladavanja treme.

KLJUČNE RIJEČI
Izrada prezentacije, vještine prezentiranja

ISHODI
Izraditi kvalitetnu prezentaciju, uspješno prezentirati, pobijediti tremu
30.03.2019.
Škola i zdravlje
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE 4 SATA

BROJ SUDIONIKA 16

CILJNA SKUPINA O.O. DJELATNICI

PREDAVAČ MIRJANA TADIĆ, Prirodoslovna tehnička škola - Split i Elektrotehnička škola Split mirjanatadic82@yahoo.ie HTML5 Icon

VRIJEME 9.15 - 12.45

MJESTO Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 28.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava pređe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Svjedoci smo svakodnevnih poteškoća s kojima se učenici susreću u školi. Savladavanje velike količine gradiva u kratkom vremenu, učestalo vrednovanje njihova stečena znanja, prekratke pauze odmaranja između pojedinih satova, višesatno sjedenje tijekom nastave, neminovno ostavljaju trag na zdravlje učenika. Posljedice tome su nemogućnost koncentriranja na rad, pad imuniteta, njihova učestala izbivanja s nastave, otežano savladavanje prijeđenog gradiva, sve to u konačnici rezultira stjecanjem nezadovoljavajućih rezultata. Kako bi prevenirali ovako nepovoljno učeničko okruženje, školski sustav se treba pozabaviti s organizacijom izvođenja nastave te učiniti učenicima što ugodniji boravak u školskim prostorijama. Ministarstvo odgoja i obrazovanja, osnivači škola te djelatnici obrazovnih ustanova trebaju se pobrinuti za stvaranje zdravog okruženja te svojim primjerom usmjeravati učenika ka stjecanju zdravih navika.

KLJUČNE RIJEČI
školski sustav, zdravlje, pravilna prehrana, nacionalne smjernice, utjecaj o.o. djelatnika, usvojene zdrave navike, zakonske odredbe i propisi, suradnja

ISHODI
sudionik: - znati prepoznati težinu problematike, biti sposoban reagirati i utjecati unutar svoje škole iz koje dolazi, koristiti radne materijale
30.03.2019.
Izazovi projektnog poučavanja
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE 3 SATA

BROJ SUDIONIKA 20

CILJNA SKUPINA O.O. DJELATNICI

PREDAVAČ NIVES BOGDAN
Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
nives.bogdan@gmail.com

VRIJEME 9.15 - 12.45

MJESTO Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 28.3.2019.): Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava pređe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Projektno poučavanje oblik je suvremene nastave u kojoj je učenik u središtu nastavnog procesa. Razvija partnerski odnos između učenika i učitelja, ali i ostalih sudionika projekta, potiče metode suradničko - timskog rada, otvorenost prema životnim i realnim problemskim situacijama i zadatcima. Poboljšava razvoj istraživačkih, organizacijskih, komunikacijskih i kritičkih sposobnosti učenika i učitelja i primjenu novih nastavnih metoda poučavanja. Kroz osmišljavanje i planiranje projektnih aktivnosti učitelji jačaju svoje kompetencije, a to su: sposobnost planiranja, socijalne, komunikacijske i menadžerske sposobnosti, digitalne i jezične kompetencije. Istovremeno proširuju svoja znanja i iskustva svojim kolegama u obrazovanju. Poželjno je integrirati projektne aktivnosti u što više nastavnih predmeta jer na taj način učenici postaju aktivni sudionici nastavnog procesa koji rješavaju probleme multidisciplinarno. Ovo predavanje i radionica pomoći će vam u uspješnom planiranju i provođenju projektnog poučavanja. Objasnit će se svi važni elementi koji projektnu nastavu čine kvalitetnom i uspješnom te će se ponuditi ideje za osmišljavanje novih projekata. Demonstrirat će se uspješni primjeri projektne nastave učenika nižih razreda osnovne škole. Objasnit će se i prikazati te kroz radionicu i izvježbati koraci koji od ideje dovode do uspješne realizacije.

KLJUČNE RIJEČI
projektno poučavanje, rješavanje problema, kritičko mišljenje, suradničko-timski rad, integracija, digitalni alati

ISHODI
Nakon uspješno odslušanog predavanja i i završene radionice sudionici će moći osmisliti i napisati kvalitetan plan projektnih aktivnosti, osmisliti i odabrati projektne aktivnosti i načine njihove evaluacije te načine mjerenja učinka projekta, integrirati projektne aktivnosti u što veći broj predmeta,vrste i oblike diseminacije u svojoj zajednici i šire te će sastaviti popis digitalnih alata koji se mogu koristiti u projektnoj nastavi.

školska godina 2017./18.

10.02.2018.

10.02.2018. POPUNJENO!
KORIŠTENJE QR KODA U TERENSKOJ NASTAVI
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 18

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15. - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.), Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Terenska nastava je složen proces učenja i podučavanja koje mora imati svoje ciljeve, svrhu i ishode. Kvalitetno uvođenje tehnologije u obrazovanje je podjednako složen proces koji zahtjeva napredno znanje i svijest učitelja o korištenju digitalnih alata i uređaja te kako iste ukomponirati u nastavu. Pri tom treba paziti da određeni alati i uređaji potpuno odgovaraju ciljevima i ishodima nastave, a posebice učeničkom uzrastu. Spajanjem terenske nastave i korištenjem QR koda jača se istraživački rad kod učenika, rad u grupama kao i osjećaj za timski rad. Na taj način tradicionalni frontalni pristup nastavi, koji jednim dijelom ograničava učenje usmjereno na učenika, ne prevladava. Takav pristup učenju dovodi do veće motivacije učenika, jer u sebi ima i komponente igre i natjecanja te pruža učenicima osjećaj za opušteniji rad kao i veću samostalnost u donošenju odluka. Isto tako utječe na odnos učitelj-učenik koji postaje suradnički, jer učitelj preuzima ulogu “monitoringa” i ne izvodi nastavu frontalnog pristupa. Ovom prezentacijom i radionicom će se demonstrirati terenska nastava u kojoj su sudjelovali učenici 6.i 7.razreda te učitelji engleskog jezika i likovne kulture u Dioklecijanovoj palači. Primjenjivo je za sve predmete, teme i uzraste učenika, korelacija više predmeta je očita, učenička pažnja i primjena naučenog uvelike je vidljiva, stvaranje i očitavanje QR koda je jednostavno, ne zahtjeva visok stupanj informatičke pismenosti, uključuje uporabu mobilnih uređaja u nastavi i dokazuje pozitivne strane korištenja mobilnih uređaja u nastavi i van nastave. Tijekom pripreme ove terenske nastave naglasak je bio na podučavanju učenika korištenju mobilnih uređaja u obrazovne svrhe te primjeni naučenog gradiva iz različitih predmeta na terenu, u realnom okruženju. KLJUČNE RIJEČI terenska nastava, QR kod, međupredmetni pristup u nastavi, upotreba informacijske-komunikacijske tehnologije ISHODI - sudionici će znati podučiti učenike korištenju pametnog telefona/tableta u obrazovnu svrhu, - koristiti QR kod, - povezati gradivo likovne kulture 6.razreda, povijesti 5.razreda i engleskog jezika kako bi izvršili zadatke na terenu, tj. primjeniti primjer međupredmetnog povezivanja, - podučiti učenike da donose zaključke timskim radom, - podučiti učenike korištenju interneta kako bi prikupili informacije o ciljanom izlošku ili lokalitetu, - podučiti učenike kako selektirati informacije i sažeto ujediniti u QR kod
10.02.2018. POPUNJENO!
DRAMSKO PEDAGOŠKE METODE U ODGOJU I OBRAZOVANJU SRETNOG DJETETA
PODRUČJE: OSTALO
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 25

CILJNA SKUPINA: odgojitelji, učitelji razredne nastave, predmetni učitelji, voditelji dramskih i odgojnih skupina, pedagozi, psiholozi, defektolozi, logopedi, socijalni radnici, studenti Učiteljskog studija, studenti Predškolskog odgoja

PREDAVAČ: JASMINA ŽILJAK ILINČIĆ, dramski pedagog- freelancer, jasmina.ziljak@inet.hr

VRIJEME: 9.15. - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split,
Učionica:1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Radionica "Dramsko-pedagoške metode u odgoju i obrazovanju sretnog djeteta" nudi niz dramskih vježbi, metoda i tehnika, primjenjivih u predškolskom odgoju, ali i u odgojno-obrazovnom procesu u školi. Dramska pedagogija podrazumijeva niz metoda učenja koje se bazično koriste dramskom sposobnošću, kao antropološkom osobinom. Koristeći dramsku aktivnost u procesu odgoja i obrazovanja, dijete stječe najkvalitetnije znanje- ono iskustveno, angažirajući pri tom svoje cjelovito i kreativno Biće. Kreativnom dramskom igrom, ne samo da izazivamo i razvijamo dječji IQ, već potenciramo kreativnost, govorne sposobnosti, emocionalnu inteligenciju, motoričke sposobnosti, zdravu (samo)kritičnost, suradljivost, građanske vrednote i estetske kriterije.

KLJUČNE RIJEČI
dramski odgoj; dramska pedagogija; dramska igra u razvoju djetetovog IQ; stvaralaštvo; kreativnost

ISHODI
sudionici će se upoznati s osnovnim dramsko-pedagoškim postupcima primjenjivim u dramsko-pedagoškom radu; sudionici će ovladati znanjima, metodama i tehnikama dramske pedagogije koje će moći koristiti u radu s djecom i mladima; sudionici će (pro)buditi i razvijati vlastitu kreativnost, potrebnu u odgojno-obrazovnom procesu
10.02.2018. ISHODI UČENJA
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA ( 2 predavanja + 2 radionica)

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: MARICA SIČENICA, Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš, marica.sicenica@skole.hr

VRIJEME: 9.15. - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
U ovoj prezentaciji definirani su ishodi učenja, objašnjena je razlika između ciljeva i ishoda učenja te je pojašnjena važnost ishoda učenja. Opisan je postupak pisanja ishoda učenja temeljen na Bloomovoj taksonomiji te su dane preporuke za pisanje ishoda učenja i provjeru ispravnosti definiranih ishoda.

KLJUČNE RIJEČI

ishodi učenja, Bloomova taksonomija
ISHODI
1. Definirati ishode učenja
2. Objasniti razliku poučavanja temeljenog na sadržajima i poučavanja temeljenog na ishodima učenja
3. Primijeniti Bloomovu taksonomiju za pisanje ishoda učenja
4. Napisati ishode učenja na razini predmeta/nastavne jedinice
5. Odrediti nedostatke koje uzrokuju loše napisani ishodi učenja
10.02.2018. SADRŽAJ UČENIČKE I RAZREDNE MAPE GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
PODRUČJE: OSTALO (primjer dobre prakse)
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ PRIJAVA: 16

CILJNA SUDIONIKA: učitelji razredne nastave, stručni suradnici

PREDAVAČI: BENITA VLADUŠIĆ, TEREZIJA ZOKIĆ Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi, benitavladusic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Ovim ćemo izlaganjem pokazati kako smo realizirali teme Građanskog odgoja i obrazovanja na Satovima razrednika, kroz međupredmetne i interdisciplinarne sadržaje te organizaciju izvanučioničke nastave. Analizirat ćemo sadržaje učeničke i razredne mape počevši od naslovnica preko priloga poput nastavnih listića, pisanih i likovnih uradaka učenika te raznih zahvalnica. Cilj nam je osvijestiti važnost učeničkih mapa koje prate napredak svakog učenika. Ove mape mogu poslužiti za identifikaciju darovitih učenika i područja njihovih interesa koja mogu biti podloga za profesionalno usmjeravanje. Tijekom predavanja – radionice se provode dvije kratke i dinamične didaktičke igre koje su odlično prihvaćene, kako od učenika tijekom nastave, tako i kolega na našim edukacijama.

KLJUČNE RIJEČI
Građanski odgoj i obrazovanje, učeničke mape osobnog razvoja, razredne mape Građanskog odgoja i obrazovanja

ISHODI
- učitelj će moći izraditi radne listove za učeničke i razredne mape
- predložiti izradu naslovnica za učeničke mape
- planirati aktivnosti za izvanučioničku nastavu
- provesti didaktičke igre s učenicima tijekom nastave

15.02.2018.

15.02.2018. SUVREMENE TEHNIKE UČENJA I METODE POUČAVANJA U LEKTIRI
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OŠ/SŠ UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: BENITA VLADUŠIĆ, TEREZIJA ZOKIĆ Osnovna škola Bijaći,
benitavladusic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U današnje vrijeme djeca se odgajaju uz nove tehnologije i virtualni svijet. Sve ih je teže zainteresirati za čitanje, a samim time i za lektiru. U ovom izlaganju pokazat ćemo primjere dobre prakse o tome kao pridobiti, potaknuti i usmjeriti učenika na aktivno čitanje lektire. Predložiti ćemo učiteljima načine uz pomoć kojih će izbjeći klasičan i stereotipan pristup obradbi i provjeri lektire te ponuditi suvremene i kreativne primjere provjere i samoprovjere lektirnih naslova. Učitelji će moći vidjeti jednostavne i lako primjenjive alate koji navode učenika na samoinicijativno posezanje za knjigom. te primjere u kojima su lektirna djela poticaj za likovno stvaralaštvo. Tijekom predavanja - radionice provest ćemo dvije kratke i dinamične didaktičke igre koje su odlično prihvaćene, kako od učenika tijekom nastave, tako i od kolega na prethodno provedenim aktivnostima stručnog usavršavanja.

KLJUČNE RIJEČI

čitanje, lektira, strategije poučavanja, metode učenja

ISHODI
Sudionici će moći:
izraditi radne listove, materijal za didaktičke igre
provesti didaktičke igre s učenicima tijekom nastave
primijeniti suvremene metode rada i oblike poučavanja u nastavi lektire
učitelj će moći korelirati sadržaje lektire s nastavnim sadržajima Likovne kulture
preporučiti plan izrade plakata

17.02.2018.

17.02.2018. IZRADA KURIKULUMA I PLANOVA RADA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 4 (3 SATA PREDAVANJE+1 SAT RADIONICA)

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, PJG Pitagora/ Zdravstvena škola Split,
brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Planiranje rada nastavnika temeljeno na ishodima učenja u fokus stavlja učenika, a nastavniku mijenja perspektivu pri planiranju. Cilj predavanja je upoznati nastavnike sa pojmom konstruktivnog povezivanja koje se odnosi na povezanost ishoda učenja, aktivnosti učenika, metoda poučavanja i metoda ocjenjivanja. Pri planiranju rada temeljenom na ishodima učenja, osim preciznog definiranja ishoda učenja, potrebno je povezati prikladan način poučavanja i adekvatne aktivnosti s određenim ishodom, kao i unaprijed planirati način vrednovanja pojedinog ishoda učenja.

KLJUČNE RIJEČI
ishodi učenja, metode poučavanja, konstruktivno povezivanje, planiranje rada

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti što je konstruktivno povezivanje; povezati ishode učenja sa odogovarajućim načinima poučavanja i načinima vrednovanja; izraditi planove i programe rada temeljene na ishodima učenja (aktivnosti u kurikulumu, izvedbeni plan i program, godišnji plan i program...); izraditi detaljan plan rada u kojem će povezati elemente- ishodi učenja, načini poučavanja i načini evaluacije.
17.02.2018. Prezentacijske vještine
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.com

HTML5 Icon VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.):Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će naučiti / podsjetiti se osnovnim pravilima i koracima u izradi prezentacije i uvriježenim pravilima prezentiranja. Osvijestit će mogućnosti korištenja medija, te se podsjetiti na neka od pravila javnog nastupa i na načine savladavanja treme.

KLJUČNE RIJEČI
Izrada prezentacije, vještine prezentiranja

ISHODI
Izraditi kvalitetnu prezentaciju, uspješno prezentirati, pobijediti tremu
17.02.2018. Komunikacijske vještine
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA : 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se podsjetiti na različite načine i aspekte komunikacije, te u radioničkom dijelu edukacije promišljati o sebi i svojim stilovima komuniciranja. Cilj je edukacije osvijestiti mogućnosti rada na sebi i poboljšavanja funkcioniranja u socijalnim odnosima.

KLJUČNE RIJEČI
Verbalna i neverbalna komunikacija, upravljanje stresom, kontrola emocija, pretpostavke, uvjerenja, vrijednosti

ISHODI
Definirati vrste i oblike komuniciranja, osvijestiti svoj stil komuniciranja, osvijestiti mogućnosti rada na sebi
17.02.2018. BACKUP I SINHRONIZACIJA
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovo predavanje polaznici će se upoznati s pojmovima backup i sinkronizacija, te kroz niz primjera vidjeti zbog čega je u današnje vrijeme iznimno bitno voditi računa o sigurnosti naših podataka, te saznati načine na koje možemo ostvariti dovoljnu sigurnost za naše potrebe. U drugom dijelu predavanja, kroz radionicu će praktičnim primjerom, koristeći alate dostupne u samom operacijskom sustavu, te besplatnim alatima podignuti sigurnost svojih podataka na višu razinu.

KLJUČNE RIJEČI
backup, 3-2-1, 321, sigurnosna kopija, podaci, RAID, gubitak podataka, malware, kvar uređaja, sinkronizacija, dijeljenje podataka, alati za spašavanje podatka, usluge spašavanja podataka

ISHODI
Sudionik će primjenjivati dobru praksu backupa na svoje podatke i znati identificirati rizična ponašanja s podacima kako bi spriječio opasnosti koje mogu dovesti do gubitka podataka. U slučaju gubitka podataka, primjeniti će postupke koji mogu olakšati povratak izgubljenih podataka.

20.02.2018.

20.02.2018. POPUNJENO!
ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE RAČUNALNOM UČIONICOM/LABORATORIJEM
UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 16.30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 13.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 15.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovo predavanje i radionicu polaznici će saznati kako računalnu učionicu/laboratorij mogu održavati u ispravnom stanju te kako pratiti rad učenika za vrijeme rada na računalu. Za kraj, kroz radionicu će praktično primjeniti alate navedene u predavanju.

KLJUČNE RIJEČI
održavanje, računala, servisiranje, instalacija softvera, user experience, recovery, informatika, računalstvo, nadzor

ISHODI
Sudionici će naučiti i praktično primjeniti tehnike, alate i znanje stječeno ovom radionicom kako bi lakše održavali računala u učionici, te držali pod nadzorom korisnike tih računala u svrhu olakšavanja nastavnog procesa i poboljšanja međusobne suradnje nastavnik-učenik.
20.02.2018. E TWINNING ZA NAPREDNE
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: ALENKA MILJEVIĆ, OŠ BRAĆE RADIĆA, BRAČEVIĆ,
alenkamiljevic@gmail.com

VRIJEME: 18:30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U prvom dijelu radionice sudionicima će se prezentirati mogućnost korištenja eTwinning Live-a za pripremu i provedbu projekata s naglaskom na diseminaciju što se može primijeniti i za projekte iz programa Erasmus+. U nastavku radionice sudionici će imati priliku uređivati Twinspace (virtualni prostor projekta), dodavati materijale (fotografije, videa i datoteke), kreirat će i uređivati stranice i podstranice, uređivat će privatnost objavljenih materijala te će naučiti kako u projekt dodavati učenike i partnere. Kroz primjere iz prakse sudionicima će biti prikazano korištenje raznih web alata za suradnički rad na projektnim zadacima te kako nastale digitalne materijale prikazati na Twinspace-u.

KLJUČNE RIJEČI
eTwinning Erasmus+ međunarodni projekti Twinspace suradnički alati

ISHODI
sudionici će znati kreirati događaj na eTwinning Live-u
sudionici će znati upravljati virtualnim prostorom projekta
sudionici će se upoznati s web alatima za suradnju
sudionici će moći samostalno pokrenuti i voditi projekt

21.02.2018.

21.02.2018.POPUNJENO!
Kako prepoznati i poticati darovite učenike? PODRUČJE: identifikacija darovite djece
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 sata

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: Učitelji i nastavnici

PREDAVAČ: LANA DAMJANIĆ, OŠ JELSA
lana.damjanic@gmail.com

VRIJEME: 17.30 - 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Općenito bi se darovitost mogla odrediti kao sklop osobina koji čini da pojedinac ima potencijal za visoko, trajno iznadprosječno postignuće u nekom području. Darovitost, talent i kreativnost kao pojmovi nisu istoznačnice, a njihovo razlikovanje u određivanju i identificiranju može povisiti kvalitetu rada s djecom u odgojnom procesu i iskorištavanje njihovih potencijala. Sustav redovitog školovanja, odgojno obrazovnog procesa i djelovanja prilagođen je potrebama prosječnog djeteta - učenika, a ne darovitim pojedincima. Činjenica da se može utjecati na pojedinca poticajnom okolinom otvara nam mogućnosti koje bi trebao kvalitetnije iskorištavati školski sustav. Identifikacija darovitih provodi se u razrednoj nastavi, a program rada bi trebalo osmisliti individualno za svakog pojedinca. Iako se društvo trudi držati darovite i kreativne pojedince na svojim marginama zbog njihove različitosti i provokativnosti, ipak baš o njima najviše ovisi razvoj tog društva.

KLJUČNE RIJEČI
darovitost, daroviti učenici, iznadprosječno postignuće, program rada

ISHODI
Učitelj će znati prepoznati osobine potencijalno darovitih učenika
Učitelj će se upoznati sa mitovima i predrasudama o darovitoj djeci
Učitelj će moći razlikovati pojamove talent i darovitost
Učitelj će biti sposoban osmisliti program rada za darovito dijete

24.02.2018.

24.02.2018. POPUNJENO!
E TWINNING ZA POČETNIKE
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
HTML5 Icon
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: ALENKA MILJEVIĆ, OŠ BRAĆE RADIĆA, BRAČEVIĆ,
alenkamiljevic@gmail.com

VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
eTwinning je portal namijenjen međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Portal služi nastavnicima i njihovim učenicima za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola za rad na zajedničkim virtualnim projektima, ali i za razna stručna usavršavanja. eTwinning je značajan i za pripremu i provedbu projekata u sklopu programa Erasmus+ jer se na portalu škole mogu povezati s potencijalnim projektnim partnerima za potrebe svojih projekata iz područja ključnih aktivnosti 1 i 2. Nakon predstavljanja primjera dobre prakse sudionici će se registrirati na portal te ga pretraživati po odjeljcima koji sadržavaju korisnike, događanja, projekte, grupe, partnerske forume i stručna usavršavanja. Sudionici iz škola koje nemaju registrirane eTwinnere trebaju znati adresu elektroničke pošte ravnatelja/ice i adresu škole. Virtualni projekti na eTwinningu su potpuno besplatni te ne uključuju fizičku razmjenu učenika.

KLJUČNE RIJEČI
eTwinning, Erasmus+, međunarodni projekti, projektna nastava, stručno usavršavanje

ISHODI
sudionici će se upoznati s portalom eTwinning
sudionici će se registrirati na portal i kreirati profil
sudionici će znati pretraživati odjeljke na eTwinning Live-u po svojim interesima
sudionici će biti upoznati s primjerima dobre prakse
24.02.2018. VAŽNOST ODNOSA
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 1 SAT

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MARIJA BAŠIĆ, Osnovna škole Bijaći, Kaštel Novi,
anamarijabsc@gmail.com

VRIJEME: 9.15 - 10.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Svi ljudski problemi s kojima se borimo (nasilje, kriminal, zlostavljanje, ovisnost ...) proizlaze iz nezadovoljavajućih odnosa. Usmjerila sam se na nekoliko glavnih odnosa koje najčešće treba poboljšavati. To su odnosi: partner-partner, roditelj- dijete, rukovoditelj- radnik. U ovoj radionici će se razgovarati o kvaliteti međuljudskih odnosa te kako zadovoljiti svoje potrebe u interakciji s drugom osobom bez vanjske kontrole. Najčešće frustracije nastaju zbog očekivanja koja imamo od druge osobe te smatramo da je naše ponašanje odgovor na tuđe. Kroz radionicu će polaznici pokušati naučiti odabirati ponašanja koja zadovoljavaju oba partnera u bilo kojem odnosu.

KLJUČNE RIJEČI
odnos, izbor, frustracija

ISHOD
- osvijestiti koje su navike razarajuće za odnos
- naučiti da korištenjem skrbnih navika doprinosimo unapređenju odnosa
- shvatiti da je naše ponašanje motivirano iznutra
- razumjeti da misli prethode emocijama, a one ponašanju
24.02.2018. POPUNJENO!
Slidedog- Interaktivno prezentiranje-vještina uspješnih prezentacija
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici radionice će naučiti koristiti novi, interaktivni prezentacijski alat SlideDog koji će sudionicima olakšati stvaranje kompleksne prezentacije ukoliko žele osim Powerpoint prezentacije koristiti video isječke, YouTube isječke, PDF formate dokumenata, kreirajući na takav način vlastitu playlistu koja će se prikazivati bez problema u zadanom slijedu s prijelazima kao u video uratku. Predavač će im dati vlastiti primjer iz prakse gdje će vidjeti kako učenik 8.razreda prezentira temu iz Nastavnog plana i programa svojim kolegama u razredu. Nakon toga polaznici će dobiti zadatak da naprave na računalu svoju prezentaciju koristeći alat SlideDog prema uputama te prezentirati svoj uradak na isti način kako im je objašnjeno u uputama. Polaznici će upravljati slajdovima svoje prezentacije pomoću svojih pametnih telefona te imati izravan pristup prezentaciji izvođača radionice koristeći svoje pametne telefone ili tablete. Polaznici će napraviti evaluacijsku anketu kao i zadatak razumijevanja prezentacije te na taj način dobiti jasnu povratnu informaciju o uspješno prevedenom zadatku. Rezultati evuluacijske ankete i pitanja razumijevanja su vidljivi na monitoru računala. Izvođač radionice će također, pored izvedenih prezentacija, dobiti na uvid uspješnost svoje radionice putem odgovora polaznika na računalnoj površini.

KLJUČNE RIJEČI
novi prezentacijski alat, interaktivna prezentacija, učenje usmjereno na učenika

ISHODI
Nakon pohađanja radionice o prezentacijskom alatu SlideDog, polaznici će moći koristiti isti alat s ciljem da u prezentaciju uvedu četiri nove stavke: upravljanje slajdovima putem mobitela, interaktivan kontakt s publikom, testiranje razumijevanja publike putem interaktivnih pitanja višestrukog izbora i publika ima pristup prezentaciji putem linka kojeg prezentator podijeli te na taj način ima mogućnost putem pametnog telefona ili tableta izravno pratiti prezentaciju.
1. upravljati slideovima putem mobitela
- uvelike pomaže pri samopouzdanju i savladavanju treme prilikom same prezentacije. Ukoliko predavač nema prezentator, mobitel služi kao isto sredstvo i daje predavaču osjećaj napredne prezentacije.
2. uspostaviti interaktivan kontakt s publikom
- ishod same prezentacije se može evaluirati odmah, bez dosadašnje klasične forme napisane na papiru. Stoga je publici zanimljiviji način digitalne evaluacije koja ima svoj rezultat vidljiv na projekcijskom platnu. Isto se može tvrditi i za predavača koji svoju uspješnost vidi odmah i na taj način se stvara iskreniji kontakt s publikom kao i brzi učinak učenja na vlastitim greškama i samoevaluacije.
3. realizirati provjeru razumijevanja prezentacije
- značajna komponenta za predavača jer daje predavaču u važnom trenutku osjećaj vladanja prezentacijom kao i gradnje odnosa s publikom. U tom slučaju, prezentacija ne nalikuje na frontalni pristup individualnog načina, nego postaje «živa». Publika se trudi surađivati, jer se ne proziva poimenice i nema osjećaja od moguće neugodnosti ukoliko se pogriješi odgovor.
4. pristup prezentaciji
- nova i zanimljiva stavka koju publika rado voli koristiti jer joj daje osjećaj suradničkog odnosa i neizbježne aktivnosti. Publika se donekle poistovjećuje s predavačem i ima veću pažnju pri praćenju prezentacije. Moguće da tome uvelike pridonosi i faktor novog načina prezentacije koji smanjuje osjećaj suhoparnosti «još jedne prezentacije" i uporabe tableta ili mobitela na nastavi. Predavaču je ova stavka ključna, jer priprema prezentacije mora biti dobra kako bi vladao osjećajem da publika s većom pažnjom prati sadržaj. Prezentacija mora imati svoj pravilan slijed te vještina prepričavanja dolazi do izražaja. Ona vizualno treba biti kvalitetno zamišljena kako bi ishod prezentacije bio potpuniji.
POPUNJENO! 24.02.2018. FORUM TEATAR U ODGOJNO OBRAZOVNOM PROCESU
PODRUČJE: OSTALO
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici, stručni suradnici (pedagozi, psiholozi, logopedi, defektolozi, sociolozi, edukacijski rehabilitatori...), razrednici, voditelji raznim umjetničkih i odgojnih skupina...Važno: tehnika forum teatra primjenjiva u radu s djecom od cca 14 godina nadalje (naravno i sa srednjoškolcima, studentima, odraslima..), a s mlađim uzrastom moguće je ostvariti samo neke elemente(vježbe/metode) foruma, ali ne i cijelu tehniku u cjelini.

VODITELJICA RADIONICE: JASMINA ŽILJAK ILINČIĆ, dramski pedagog- freelancer,
jasmina.ziljak@inet.hr

VRIJEME: 9.15 - 12.45, pauza od 10.45-11.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Forum kazalište je najpoznatija i najčešće korištena vrsta Kazališta potlačenih, koje je ´70-ih godina prošlog stoljeća osmislio i razvio brazilski učitelj, redatelj i pisac- Augusto Boal. Teme forum kazališta su razne povrede ljuskih prava, komuknikacijski i ostali društveni konflikti zajednice, tj. neki konkretni oblik "tlačenja" u kojem je uočljiv antagonist-"tlačitelj" i protagonist-"žrtva tlačenja". Forum priče osmišljene su u obliku interaktivne, kreativne i intelektualne igre- komunikacije između "publike" i "gledatelja" , u kojoj gledatelji mogu postavljati pitanja "glumcima"(izvođačima), kao i ući u prizor i odigrati svoje ponuđeno rješenje. Cilj ovog vida teatra je humanizacija čovječanstva koje se uvježbava kroz kreativnu, dramski igru. Forum priče mogu biti javno izvedene, a mogu (p)ostati i metodom odgojno-obrazovnog procesa mladih/odraslih i vježbati se u učionici/radnom prostoru. Glumci i publika ne trebaju imati nikakvo kazališno iskustvo, a metoda se uspješno koristi, i u školskim sustavima, u više od 100 zemalja svijeta. VAŽNO: mole se sudionici radionice da dođu u ugodnoj odjeći i obući za rad (sportska/ casual“

KLJUČNE RIJEČI
Kazalište potlačenih; Forum teatar; građanski odgoj; teatrom protiv nasilja; ljudska prava; društvena svijest; demokratske vrijednosti

ISHODI
-sudionici će se upoznati s Forum teatrom- tehnikama rada; sudionici će biti osposobljeni za korištenje osnovnih metoda rada Forum teatra, koje će moći primijeniti u nastavi/odgojno-obrazovnom procesu/ radu s mladima u raznim umjetničkim organizacijama, domovima za djecu i mlade, udrugama i sl./ radu s mladima asocijanog ponašanja itd.; sudionici će (pro)buditi vlastitu kreativnost i govorne i izražajne sposobnosti

06.03.2018.

06.03.2018. POPUNJENO!
Web alati u nastavi - Prezi, Kahoot, Canva, Teacher's Corner, Toondoo
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: SANDA STANČIĆ, SREDNJA ŠKOLA HVAR, sanda.stancic1@gmail.com

VRIJEME: 16.30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: Zbog iznimno velikog interesa zatvorena je mogućnost prijave za ovaj termin. O mogućim dodatnim terminima bit ćete obaviješteni preko ovih stranica

SAŽETAK
Edukacija obuhvaća upoznavanje s besplatnim web alatima za koje nije potrebno prethodno informatičko znanje, a korištenje je jednostavno i intuitivno. Prikazali bi se stvarni primjeri iz prakse (dokazano djelotvorni kod učenika!). Također, na radionici bi sudionici izabrali jedan web alat i uz pomoć edukatora izradili nastavni sadržaj korištenjem tog web alata.

KLJUČNE RIJEČI
web alati, interaktivne prezentacije, kviz, križaljke, osmosmjerke, plakati, promotivni materijali, stripovi

ISHODI
upoznati /doznati o postojanju besplatnih web alata; razumjeti, shvatiti njihovu upotrebljivost u nastavi, izraditi vlastiti nastavni sadržaj uz pomoć web alata, upotrijebiti web alate u nastavi, istražiti nove web alate, procijeniti koji web alat je pogodan za pojedinu nastavnu jedinicu i pojedine učenike.
06.03.2018 Projekt GLOBE
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE 2 SATA

BROJ SUDIONIKA 16

CILJNA SKUPINA
PREDMETNA I RAZREDNA NASTAVA OŠ, NASTAVNICI SŠ

PREDAVAČ IVANA LIPOVAC, Prirodoslovno tehnička škola Split lipovac.ivana@gmail.com

VRIJEME 16.30 - 18.00

MJESTO Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Projektom će se pokazati kako razvijati učeničke osjetljivost za pitanja okoliša i stvaranje navike sustavnog promatranja. Kako usvajati metodologiju prirodoslovnog istraživanja i znanstvenog načina razmišljanja te donosit zaključke na temelju egzaktnih dokaza.

KLJUČNE RIJEČI
integrirana nastava, ekologija, kompeticije nastavnika za cjeloživotno učenje

ISHODI
Sudionik će moći: - napraviti integriranu nastavu uz pomoć GLOBE projekta
-analizirati GLOBE potatke
-usporediti GLOBE kroz kompeticije za cjeloživotno obrazovanje
-upotrijebiti GLOBE protokole

10.03.2018.

10.03.2018.POPUNJENO!
GOOGLE ALATI ½
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ , STRUČNO OSOBLJE

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split, etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ove dvije radionice (1. i 2. dio), polaznici će se aktivno upoznati s dostupnim Google online alatima i njihovom praktičnom primjenom u svakodnevnom radu i nastavnom procesu. Radom u Google alatima, polaznici će svoje znanje moći dijeliti sa suradnicima i učenicima, a ujedno im omogućiti praćenje rada učenika na zajedničim projektima, kao i online ocjenjivanje i popunjavanje upitnika. Neki od alata koji će biti korišteni u radionicama su: Search, Mail, Drive, Docs, Photo, Sites, Classroom, Youtube.

KLJUČNE RIJEČI
Google, online, search, mail, drive, photo, edukacija, calendar, docs, maps, earth, keep, youtube, classroom, sites, collaboration, suradnja

ISHODI
Sudionici će moći surađivati na zajedničkim projektima, komunikaciju s učenicima proširiti u online svijet, dijeliti materijale i dokumente putem interneta, stvarati i ispunjavati upitnike/ispitna pitanja na računalu, kreativno se izražavati putem računala i Google alata.
10.03.2018. Teorija izbora i motivacija u školskom radu
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 1 SAT

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MARIJA BAŠIĆ, Osnovna škole Bijaći, Kaštel Novi,
anamarijabsc@gmail.com

VRIJEME: 11.00 - 11.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Da bismo mogli učenicima ponuditi kvalitetniju školu potrebno je razumjeti potrebe učenika iz kojih proizlazi motiviranost za rad. Razumijevanje se temelji na odnosu. Što je bolji odnos i komunikacija lakše ćemo uskladiti obostrane interese i želje te stvoriti klimu za suradničko učenje. Prepoznavajući potrebe učenika te stvarajući okolnosti u kojima može zadovoljiti svoje potrebe i poučavajući ga širokoj lepezi izbora, ujedno potičemo razvoj emocionalne inteligencije djeteta te preveniramo neuspjeh i posljedice neuspjeha na mentalno zdravlje.

KLJUČNE RIJEČI
izbor, kontrola, potrebe, motivacija, škola

ISHOD
- razumjeti da je ponašanje izbor u određenim okolnostima a ne reakcja na tuđe ponašanje,
- svako ponašanje učenika je s ciljem zadovoljenja njegovih potreba
- sve potrebe zadovoljavamo kroz odnos, svaki odnos može biti još bolji
- što je bolji odnos kvalitetnija je nastava
10.03.2018. RIJEČI PRETOČENE U SLIKE (KNJIŽEVNOUMJETNIČKI TEKST KAO POTICAJ U NASTAVI LIKOVNE KULTURE)
PODRUČJE: OSTALO (primjer dobre prakse)
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 25

CILJNA SKUPINA: UČITELJI RN, KNJIŽNIČARI

PREDAVAČ: TEREZIJA ZOKIĆ, Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi,
terezijazokic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Nerijetko u nastavi Hrvatskog jezika književni tekst posluži kao poticaj u nastavi Likovne kulture. Jesmo li uvijek zadovoljni rezultatima korelacije tih dvaju predmeta? Je li moguće i kako izbjeći šablonu, kako u nastavi Hrvatskog jezika, tako i u nastavi Likovne kulture? Učitelje koji sumnjaju u svoj dar za nastavu Likovne kulture mogao bi ohrabriti podnaslov jednog bloga: Teachers don't have to be artists to teach art! U slobodnom prijevodu: Učitelji ne moraju biti umjetnici da bi predavali likovni! Namjera nam je ohrabriti upravo te učitelje, a one koji vole i skloni su nastavi Likovne kulture ponuditi mnoštvo ideja i prijedloga kako riječi mogu biti pretočene u sliku, odnosno, kako književni tekst može poslužiti kao poticaj u nastavi likovne kulture. Predavanje - radionica nudi niz primjera i ideja realizacije likovnog problema po etapama koje učitelji na jednostavan i lak način mogu primijeniti u svom radu. Tijekom predavanja – radionice se provode tri kratke i dinamične didaktičke igre koje su odlično prihvaćene, kako od učenika tijekom nastave, tako i kolega na našim edukacijama.

KLJUČNE RIJEČI
Hrvatski jezik, Likovna kultura, međupredmetna korelacija, šablona, didaktičke igre

ISHODI
- učitelj će moći korelirati sadržaje Hrvatskog jezika s nastavnim sadržajima Likovne kulture
- provesti didaktičke igre s učenicima tijekom nastave
- primjeniti različite likovne tehnike u nastavi Likovne kulture

15.03.2018.

15.03.2018. SURADNJA S RODITELJIMA
PODRUČJE: OSTALO: SURADNJA S RODITELJIMA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, PJG Pitagora/Zdravstvena škola Split, brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME:17.30-19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Uspješna veza roditelj-škola ostvaruje se prvenstveno kroz odnos razrednika i roditelja jer su razrednici najčešće prvi kontakt roditelja sa školom. Razrednik stoga ima iznimno važnu ulogu u odnosu učenik-roditelj-škola i trebao bi raditi na razvoju vještina vezanih uz rad s roditeljima. Poznavanje oblika suradnje s roditeljima, potencijalnih izvora sukoba učitelja i roditelja kao i karakteristika uspješnog roditeljskog sastanka predstavljaju važna znanja za kompetentnog razrednika.

KLJUČNE RIJEČI
odnos roditelj/razrednik, roditeljski sastanak, suradnja

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti ulogu učitelja/razrednika u stvaranju odnosa roditelj-škola; navesti oblike suradnje s roditeljima; prepoznati potencijalne izvore sukoba učitelja i roditelja; isplanirati uspješan roditeljski sastanak; primijeniti savjete za rad sa "teškim" roditeljima

17.03.2018.

POPUNJENO! 17.03.2018.GOOGLE ALATI 2/2
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ , STRUČNO OSOBLJE

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split, etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ove dvije radionice (1. i 2. dio), polaznici će se aktivno upoznati s dostupnim Google online alatima i njihovom praktičnom primjenom u svakodnevnom radu i nastavnom procesu. Radom u Google alatima, polaznici će svoje znanje moći dijeliti sa suradnicima i učenicima, a ujedno im omogućiti praćenje rada učenika na zajedničim projektima, kao i online ocjenjivanje i popunjavanje upitnika. Neki od alata koji će biti korišteni u radionicama su: Search, Mail, Drive, Docs, Photo, Sites, Classroom, Youtube.

KLJUČNE RIJEČI
Google, online, search, mail, drive, photo, edukacija, calendar, docs, maps, earth, keep, youtube, classroom, sites, collaboration, suradnja

ISHODI
Sudionici će moći surađivati na zajedničkim projektima, komunikaciju s učenicima proširiti u online svijet, dijeliti materijale i dokumente putem interneta, stvarati i ispunjavati upitnike/ispitna pitanja na računalu, kreativno se izražavati putem računala i Google alata.
17.03.2018. Vodikove tehnologije u sprezi s obnovljivim izvorima energije
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 25

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: DOMINA CIKATIĆ ŠANIĆ, članica međunarodnog znanstveno-istraživačkog tima u Laboratoriju za nove vodikove tehnologije /Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, domina.sanic@skole.hr HTML5 Icon

VRIJEME: 9.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Klasični načini dobivanja električne energije i topline u kućanstvima (zgradarstvu) se odnose na dva neovisna izvora- el. mreža i kotao za centralno grijanje. Međutim, primjenom novih tehnologija baziranih na vodikovim gorivnim člancima u sprezi s obnovljivim izvorima energije moguće su energetske uštede od min. 50 %. Moguće su i dodatne uštede korištenjem otpadne topline nastale proizvodnjom el. energije iz gorivnog članka, kao i radom dizalice topline koja u ljetnim mjesecima služi za hlađenje prostora. Pažljivim dimenzioniranjem komponenti ovog hibridnog sustava mogu se izbjeći viškovi proizvedene topline, kao i višak proizvedenog vodika za napajanje gorivnog članka.

KLJUČNE RIJEČI
vodikov gorivni članak, kogeneracijska tehnologija, dizalica topline, vjetroagregat, fotonaponski panel

ISHOD
Cilj: Povećanje kompetencija nastavnika u području obnovljivih izvora energije, mogućnost samostalnog izračuna potrebne toplinske i električne energije u kućanstvu preko obnovljivih izvora energije u sprezi s vodikovim gorivnim člankom
17.03.2018. Različite strategije rješavanja problemskih zadataka (u nastavi matematike)
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA:40

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: NIVES BARANOVIĆ FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
nives.baranovic@outlook.com HTML5 Icon

VRIJEME: 09.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 07.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 09.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj predloženog predavanja i radionice je upoznati učitelje sa različitim vrstama problemskih situacija koje se najčešće mogu riješiti na više različitih načina, primjenom različitih strategija i koje mogu imati različit broj rješenja, a sve u svrhu usavršavanja znanja i vještina rješavanja problemskih zadataka učitelja razredne nastave. U okviru predavanja opisat će se različite vrste problema i problemskih zadataka, njihove glavne karakteristike te sam proces rješavanja, koji je daleko važniji od samog rješenja. S obzirom da različite problemske situacije zahtijevaju i različite pristupe rješavanja, razmotrit će se nekoliko različitih strategija koje mogu doprinijeti njihovom efikasnijem rješavanju. Nakon predavanja, sudionici podijeljeni u grupe, okušat će se u rješavanju zadanih problemskih zadataka. Svoja rješenja će predstaviti, a zatim u zajedničkoj raspravi odrediti najefikasnije. U drugom dijelu radionice, sudionici će samostalno kreirati svoje problemske zadatke na temelju postojećih, koji nisu problemski. U završnom dijelu radionice napravit će se osvrt na obrađeni sadržaj u svrhu usustavljivanja i sažimanja najvažnijeg.

KLJUČNE RIJEČI
problem, proces rješavanja, strategija, rješenje

ISHODI
Nakon predavanja i radionice sudionici će moći: (1) opisati osnovne karakteristike problemskih zadataka i nekih strategija rješavanja.
(2) odabrati odgovarajuću strategiju ili kombinirati više njih u određenim problemskim situacijama u svrhu efikasnog rješavanja problema.
(3) samostalno preoblikovati određeni zadatak u zadatak problemskog tipa.

22.03.2018.

22.03.2018. Izrada pisane provjere znanja temeljena na ishodima učenja
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:25

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: DANIEL BESERMINJI OŠ Jelsa
dbeserminji@gmail.com

VRIJEME: 16.00 - 18.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: UČIONICA 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Izrada kvalitetne provjere znanja temeljene na ishodima učenja neophodna je za uspješnu nastavu; kako zbog povratne informacije samom učeniku, tako i učitelju / nastavniku. Na početku radionice sudionici će dobiti opće upute / smjernice za izradu pisane provjere znanja temeljene na ishodima učenja nakon koje će biti podijeljeni u grupe po odgovarajućim (istim ili srodnim) nastavnim predmetima. Svaka gupa izraditi će jednu provjeru znanja iz nastavne cjeline po želji. * Poželjno je da učitelji / nastavnici ponesu poneki vlastiti ispit znanja u cilju evaluacije istog i usporedbe sa provjerom znanja osmišljenom u grupi

KLJUČNE RIJEČI
Pisana provjera znanja; ishodi učenja; Bloomova taksonomija

ISHODI
Sudionici će nakon radionice moći: - osmisliti i izraditi pisanu provjeru znanja temeljenu na ishodima učenja učenja - vrednovati i ocijeniti razinu usvojenosti pojedinog ishoda učenja temeljenu na Bloomovoj taksonomiji
22.03.2018. SKUPLJENA BAŠĆINA
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI, STRUČNI SURADNICI

PREDAVAČ: SUZANA KAČIĆ BARTULOVIĆ, Ekonomsko-birotehnička škola, skacicbartulovic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.15 - 19.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Antiteza sintagme iz prvog hrvatskog romana, Zoranićevih Planina, “rasuta bašćina”- svijest o vlastitoj prošlosti, kulturi i nacionalnom jeziku te potreba njihove afirmacije. Mentoriranjem i projektnom nastavom odgovoriti na
a) problem rasute bašćine, neosviještenosti naroda o važnosti očuvanja hrvatske tradicije i kulture
b) problem hrvatskog jezika i stvaralaštva na hrvatskom jeziku
c) problem nedovoljne afirmacije nastavnika i učenika koji svojim radom pokazuju pozitivne primjere u koje se može uključiti šira društvena zajednica.

KLJUČNE RIJEČI
projekt, nastava, baština, aktualizirati, afirmirati

ISHODI
Sudionik će usvojiti teorijska i praktična znanja kako osmisliti, organizirati i voditi projektnu nastavu, primijenit će osnove mentoriranja, usvojit će kako sastaviti zadatke, prezentirati, vrjednovati i analizirati i postignute ciljeve.
22.03.2018.Razvijanje općih kompetencija učenika inovativnim pristupima učenju, podučavanju i vrednovanju
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: NEVA STRIZREP OŠ don Lovre Katića
neva.strizrep@skole.hr

VRIJEME: 18.15 - 19.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: Informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Pojam općih kompetencija obuhvaća širok skup ključnih kompetencija za koje je poznato da su od odlučujuće važnosti za uspjeh u školi, daljnje obrazovanje i tržište rada. Obuhvaćajuznanja, vještine i vrijednosti koje imaju svoju primjenu u različitim područjima koje se mogu razvijati i izvan formativnog obrazovanja. Neophodne su za život u globaliziranom, kompetitivnom društvu. Imperativ su suvremenoga obrazovanja jer potiču: - sposobnost kritičkog mišljenja - preuzimanje inicijative - uporabu digitalnih alata - rješavanje problema - suradnički rad Učenik primjenjuje znanja i vještine u novim i sličnim situacijama Zašto znanja nisu dovoljna? Učenje u društvu znanja postaje trajni proces koji počinje rođenjem, ne završava svjedodžbama i diplomama već postaje neophodno kroz cijeli život – učenje od “kolijevke do groba”. Osigurati neposredno iskustvo i aktivno sudjelovanje učenikau svim područjima učenja, u svim predmetima: - kroz sadržaje i aktivnosti koji su relevantni i učenicima zanimljivi - kroz autentična iskustva učenja bliska stvarnim, životnim situacijama jačanjem metakognicije i poticanjem prijenosa znanja i vještina u nove situacije.

KLJUČNE RIJEČI
učiti i kako učiti , informacijska pismenost , komunikacija i suradnja , kreativnost i inovativnost, digitalna pismenost

ISHODI
- uporaba računalne tehnologije u razvoju i primjeni inovativnog poučavanja i učenja - usavršavanje u učinkovitoj primjeni formativnog vrednovanja u svrhu unapređivanja učenja
22.03.2018.Formativno vrednovanje pomoću alata Plickers
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT, fzoranic@gmail.com

VRIJEME: (18.15 - 19.45) - odgođeno za 19.4.

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Zanima vas jesu li učenici usvojili određeni nastavni sadržaj. Jedan od najbržih načina da to doznate je kviz, koji ujedno motivira i aktivira vaše učenike. Proveli bi kviz a vaši učenici nemaju smartphone ili pristup internetu? Ili jednostavno ne želite koristiti učeničke mobilne uređaje. Onda je Plickers pravi alat za vas. Pomoću njega se na najbrži način dobije povratna informacija o znanju svakog učenika. Potrebno je kreirati pitanja u formi kviza i objaviti na vašem korisničkom računu. Učenici dobiju kartice s kodom a učitelj svojim mobilnim uređajem skenira „odgovore“ s kartica. Rezultat je vidljiv na vašem računalu (odnosno platnu ako je povezano s LCD projektorom i odgovori su tada vidljivi i učenicima). Jednom napravljene kartice možete koristiti za različite razrede.Polaznici trebaju donijeti sa sobom u word dokumentu napisan kviz u obliku pitanja koja nude 4 odgovora od kojih je jedan točan.

KLJUČNE RIJEČI
vrednovanje, kviz, skeniranje, kartica

ISHODI
Sudionici će:
- naučiti kako koristiti mogućnosti alata
- naučiti izraditi kviz koji će moći provesti na radnom mjestu
- moći objasniti sve korake potrebne za uspješnu provjeru znanja u alatu Plickers

05.04.2018.

05.04.2018. POPUNJENO! Stvaranje filma uz elemente CLIL metode
PODRUČJE: OSTALO
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OŠ/SŠ UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11. - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: Informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 21.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 21.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Izrada filma za potrebe učenja i nastave je izuzetan i učinkovit način sjedinjavanja više različitih ciljeva i ishoda nastave. Jača se individualni, ali i timski rad, kreativnost i mašta dolaze do potpunog izražaja, video-audio izričaj rezultira vještinom prepričavanja i pričanja priče što dovodi do jačanja digitalne i čitalačke pismenosti. Interes za učenjem o popratnim umjetnostima kao što je fotografija i gluma raste. Metoda se može koristiti u svrhu nastave bilo kojeg predmeta, u redovnoj nastavi ili za potrebe izvannastavne aktivnosti. Korelacija više predmeta je neizbježna i vodi ka uspješnom provođenju elemenata CLIL metode, kao što će biti prikazano u radionici. Sudionici bi trebali donijeti micro usb kabel za android mobitele ili kabel za iphone ukoliko je drugačiji od micro usb-a za potrebe sudjelovanja na radionici.

KLJUČNE RIJEČI

učenje usmjereno na učenika, upotreba informacijske-komunikacijske tehnologije, medijska kultura, film kao učinkovito nastavno sredstvo

ISHODI
Sudionici će znati:
1. kako pripremiti sve faze potrebne za stvaranje filma, tj, scenarija, opreme, podjele uloga i zadataka,
2. koristiti program za stvaranje filma, tj. uređivanje i montažu filma,
3. koristiti pametan telefon u svrhu snimanja,
4. usmjeriti učenje na učenika i preuzeti ulogu «monitoringa»
05.04.2018. Učenje i motivacija
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ PJG Pitagora/Zdravstvena škola Split
brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME: 17.30 - 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 21.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 21.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Učenici koji su motivirani za učenje postižu bolji uspjeh i imaju pozitivnije emocije vezane uz učenje. Iako smo svi svjesni ove veze, rijetko se susrećemo sa konkretnim savjetima kako u razredu povećati motivaciju učenika za učenje. Cilj predavanja je, uz kratki pregled vrsta motivacije, dati pregled tehnika i načina poučavanja koji u neposrednom radu s učenicima djeluju na njihovu motivaciju. Također, bit će objašnjena veza motivacije i vrednovanja znanja, zalaganja i napretka učenika.

KLJUČNE RIJEČI
motivacija, vrste motivacije, poticanje motivacije

ISHODI
Sudionici će moći:
-objasniti što je motivacija za učenje
-razlikovati vrste motivacije
-primijeniti načine poučavanja koji povećavaju motivaciju za učenjem
-primijeniti načine vrednovanja znanja, zalaganja i napretka koji povećavaju motivaciju za učenjem

14.04.2018.

14.04.2018. VIRTUALNA INSTRUMENTACIJA S PRIMJENOM NA PLATFORMI ARDUINO
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OŠ-UČITELJI TEHNIČKE KULTURE, SŠ-NASTAVNICI ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I STROJARSTVA

PREDAVAČ: DRAŽEN BORČIĆ, Srednja škola " Jure Kaštelan ", Omiš,
drazen.borcic@skole.hr HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 7.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 9.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Virtualna instrumentacija se temelji na mjernim instrumentima, kreiranim na nekoj računalnoj platformi, koji se pomoću sklopovskog sučelja (hardverske platforme) povezuju s "vanjskim svijetom" čije parametre želimo mjeriti i prikupljati. Softver povezuje blokovski dijagram i grafički prikaz koji simulira izgled stvarnog instrumenta s prekidačima, tipkalima , analognim i digitalnim pokaznicima koje korisnik može po volji uređivati te prilagoditi svojim potrebama, što nije moguće kod "klasičnog" instrumenta. U profesionalnim krugovima u prvom redu se koristi komercijalni programski alat LabVIEW s pripadajućim hardverskim sučeljem čija složenost i cijena predstavljaju ograničenje u nastavi na srednjoškolskoj razini. Kroz predavanje ćemo se upoznati s besplatnom aplikacijom otvorenog koda MyOpenLab koja ima dosta široku korisničku zajednicu koja učestvuje u razvoju softvera i prilaže brojne primjere. Na radionici će se kao sučelje preko kojega će se mjeriti i promatrati signali koristiti iznimno popularna mikroupravljačka platforma Arduino.

KLJUČNE RIJEČI
#virtualna instrumentacija;#arduino;#myopenlab;

ISHODI
Sudionici će :
- usvojiti osnovne pojmove o virtualnoj instrumentaciji, - znati izraditi jednostavnije virtualne instrumente,
- biti sposobni koristiti platformu Arduino za mjerenje i prikupljanje podataka.
Eventualno, iskusniji korisnici ( LabVIEW ), moći će procijeniti korisnost predloženog alata u edukacijske svrhe.
14.04.2018. PROJEKTNA NASTAVA
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: PREDMETNA I RAZREDNA NASTAVA OŠ, NASTAVNICI SŠ

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split, krvavica.ruzica@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 11.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 7.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 9.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se upoznati sa / podsjetiti na značajke projektne nastave. U radioničkom dijelu kroz grupni rad okušat će se u konkretnom projektu. Konačno, osvrnut će se i na važnost vrednovanja grupnog uratka.

KLJUČNE RIJEČI
Samostalnost, suradnja, grupni rad, rješavanje problema, interdisciplinarnost

ISHODI
Definirati obilježja i prednosti projektne nastave, osmisliti projektnu nastavu, vrednovati dionike projektnog uratka

19.04.2018.

19.04.2018. OSNOVE PLC PROGRAMIRANJA
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 8

CILJNA SKUPINA: Nastavnici SŠ

PREDAVAČ: DARIJA MARIJA JELIĆ, Elektrotehnička škola Split,
darija.jelic@st.t-com.hr VRIJEME: 16.15 - 19.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 12.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 14.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Programabilni logički kontroler (engl. programmable logic controller, PLC), koristi se u tehnologijama upravljanja industrijskim procesima. PLC je digitalno računalo namenjeno za uporabu u industrijskim uvjetima rada, koje se može programirati tako da obavlja upravljačke funkcije i standard su suvremene automatizacije. PLC se ne programira standardnim programskim jezicima već je njegovo programiranje prilagođeno tehnici koja je svim korisnicima relejnih sistema kao dotadašnjih standardnih uređaja upravljanja dobro poznata. PLC nadzire pokazivanja senzora koji prate upravljačku veličinu, ulazne parametre programski obrađuje i kreira izvršne signale za izlazne uređaje (motore, ventile, pumpe, alarmne uređaje…). Prednosti PLC-a su: mogućnost rada u industrijskim uvjetima (prašina, vlaga, vrućina, zračenja…) , jednostavno programiranje i instaliranje, velika brzina odziva, mrežna kompatibilnost, lako otklanjanje grešaka i testiranje, te visoka pouzdanost.

KLJUČNE RIJEČI
PLC, programiranje, upravljanje, automatizacija

ISHODI
Sudionici će :
savladati osnove programiranja PLC SIEMENS S7-1200 programskim alatom SIMATIC STEP 7 kroz teme: -Arhitektura PLC-a -Ulazne i izlazne jednobitne instrukcije -Programiranje upravljačkih sustava samoodržanja -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom bistabila -Programiranje upravljačkih sustava s timerima (TON, TONR, TOF, TP) -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom astabila -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom brojila -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom usporedbe
19.04.2018.Formativno vrednovanje pomoću alata Plickers
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT, fzoranic@gmail.com

VRIJEME: 16.15 - 17.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 12.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 14.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Zanima vas jesu li učenici usvojili određeni nastavni sadržaj. Jedan od najbržih načina da to doznate je kviz, koji ujedno motivira i aktivira vaše učenike. Proveli bi kviz a vaši učenici nemaju smartphone ili pristup internetu? Ili jednostavno ne želite koristiti učeničke mobilne uređaje. Onda je Plickers pravi alat za vas. Pomoću njega se na najbrži način dobije povratna informacija o znanju svakog učenika. Potrebno je kreirati pitanja u formi kviza i objaviti na vašem korisničkom računu. Učenici dobiju kartice s kodom a učitelj svojim mobilnim uređajem skenira „odgovore“ s kartica. Rezultat je vidljiv na vašem računalu (odnosno platnu ako je povezano s LCD projektorom i odgovori su tada vidljivi i učenicima). Jednom napravljene kartice možete koristiti za različite razrede.Polaznici trebaju donijeti sa sobom u word dokumentu napisan kviz u obliku pitanja koja nude 4 odgovora od kojih je jedan točan.

KLJUČNE RIJEČI
vrednovanje, kviz, skeniranje, kartica

ISHODI
Sudionici će:
- naučiti kako koristiti mogućnosti alata
- naučiti izraditi kviz koji će moći provesti na radnom mjestu
- moći objasniti sve korake potrebne za uspješnu provjeru znanja u alatu Plickers

21.04.2018.

21.04.2018. IZRADA ŠKOLSKE ZBIRKE KUKACA
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ , STRUČNO OSOBLJE

PREDAVAČ: BOŽE KOKAN, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt Split HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: PRIRODOSLOVNI MUZEJ, Poljana kneza Trpimira 3, 21000, Split, boze.kokan@gmail.com

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj radionice je pokazati nastavnicima kako mogu koristiti kukce u nastavi biologije. Svaki polaznik može isprobati cijeli proces izrade zbirke kukaca, počevši od hvatanja živog kukca, usmrćivanja, prepariranja i dokumentiranja ulovljenog primjerka. Nakon determiniranja primjeraka, uredit će se zbirku i zaštititi je od propadanja. Ako tko ne želi ubijati kukce, može aktivno sudjelovati u ostalim djelovima radionice. Radionica će se održati u prostorima Prirodoslovnog muzeja Split. Polaznici će imati na raspolaganju profesionalni pribor, opremu, literaturu i zanimljive edukativne materijale te će vidjeti kako izgledaju razne zbirke kukaca. Naučit će napraviti jeftinu školsku zbirku kukaca priručnim sredstvima. Voditelj radionice je prof. biologije i kemije s 20 godišnjim iskustvom rada u muzeju. Predznanje o kukcima nije uvjet za pristupanje radionici.

KLJUČNE RIJEČI
prepariranje, kukci, zbirka

ISHODI
1. Izrada i održavanje zbirke (upoznavanje faune, podučavanje učenika).
2. Uzgoj i uporaba kukaca u nastavi biologije (demonstracije, pokusi).
3. Prepoznavanje pouzdanih sadržaja o kukcima (literatura, internet).
4. Samostalna nabavka pribora i opreme za lov, prepariranje i izradu zbirke.
5. Stručno i znanstveno napredovanje u entomologiji (znanost o kukcima ).
21.04.2018. PROJEKT E-ŠKOLE U PRAKSI- OFFICE PAKET
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ (PONIJETI AAI identitet)

PREDAVAČ: JOSIP VRANJKOVIĆ, OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora, jvranjkovic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom edukacije sudionici će biti upoznati s projektom e-Škole, mogućnostima primjene u praksi, raznim aplikacijama i web servisima koje projekt e-Škole nudi svim učiteljima s AAI identitetom.

KLJUČNE RIJEČI
e-Škole, edukacija, windows, office, praksa, radionica

ISHODI
Sudionici će:
-istražiti i procijeniti mogućnosti projekta e-Škole
-primijeniti pojedine aplikacije i servise s kojim projekt e-Škole raspolaže
-razviti digitalne kompetencije i primijeniti ih u praksi
-razviti vlastiti stav o važnosti primjene informatizacije u obrazovnom sustavu
21.04.2018. ONE NOTE RADIONICA
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ (PONIJETI AAI identitet)

PREDAVAČ: JOSIP VRANJKOVIĆ, OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora
jvranjkovic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom edukacije sudionici će biti upoznati s Office paketom aplikacija koji omogućuje uporabu nekih od najkorištenijih alata za suradnički rad i komunikaciju. Poseban naglasak biti će postavljen na rad s aplikacijom OneNote i mogućnosti uporabe OneNotea u nastavi.

KLJUČNE RIJEČI
edukacija, windows, office, onenote, praksa, radionica

ISHODI
Sudionici će:
-istražiti mogućnosti primjene pojedinih Office aplikacija u praksi
-istražiti osnovne mogućnosti uporabe aplikacije OneNote
-izraditi vlastiti multimedijski sadržaj u aplikaciji OneNote
-kroz rad, dijeljenje i surađivanje procijeniti prednosti i nedostatke aplikacije
POPUNJENO! 21.04.2018 UVOĐENJE ZDRAVE PREHRANE U ŠKOLAMA
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
HTML5 Icon

TRAJANJE 4 SATA

BROJ SUDIONIKA 16

CILJNA SKUPINA O.O. DJELATNICI

PREDAVAČ MIRJANA TADIĆ, Prirodoslovna tehnička škola - Split i Elektrotehnička škola Split mirjanatadic82@yahoo.ie HTML5 Icon

VRIJEME 9.15 - 12.45

MJESTO Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Pravilna prehrana izrazito je bitna u doba odrastanja kada se stječu životne navike i ponašanja koja, ako su nepravilna, predstavljaju osnovu za kasniji razvoj kroničnih nezaraznih bolesti (debljina, šećerna bolest, neki oblici karcinoma, srčano-žilne bolesti) koje su danas najveći uzrok oboljevanja i smrtnosti razvijenog dijela svijeta. Prehrana školskog djeteta, koja uključuje organiziranu školsku prehranu, osim što predstavlja zadovoljenje bitnih energetsko-nutritivnih potreba, ono omogućuje i veći stupanj socijalizacije, unapređuju se međuljudski odnosi i smanjuju se rizici razvoja poremećaja u prehrani. Pravilno organizirana školska prehrana može pomoći u odabiru nutritivno pravilnih načina prehrane kroz intervencije kao što su usklađivanje jelovnika s obzirom na principe pravilne prehrane i promocija određenih jela. Osim pripreme i podjele obroka u skladu sa standardima i normativima, školska prehrana ima i važnu ulogu u edukaciji o prehrani kojom su obuhvaćeni učitelji, nastavnici, učenici i roditelji.

KLJUČNE RIJEČI
pravilna prehrana, nutricionistički normativi, praktična nastava, zdravlje, djeca, škola

ISHODI
Sudionici će razmotriti i procijeniti važnost uvođenja zdrave prehrane u školama, znati će prepoznati nutritivnu kvalitetu pojedinih namirnica te kreirati zdravi jelovnik, znat će analizirati dobivene podatke provedenog upitnika