Spremni na nove izazove?!

Program edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika: «Nastavnik za nastavnika»

 

Predviđena područja edukacije koja će se organizirati u drugom dijelu ove školske godine su:

1.  izrada kurikuluma temeljena na ishodima učenja,
2.  upotreba informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu (program osmišljen u partnerstvu s DigiTeachEu),
3.  mentorski rad,
4.  aktivne i inkluzivne metode učenja,
5.  projektno poučavanje,
6.  identifikacija darovite djece,
7.  priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje,
8.  razvoj poduzetničkih kompetencija,
9.  ostalo

školska godina 2019./20.

01.02.2020.

PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENA NA ISHODIMA UČENJA

 

TRAJANJE: 4 školska sata

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, Centar izvrsnosti SDŽ
brecic@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 09.00 – 12.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Edukacija je namijenjena svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji izrađuju svoje kurikulume na temelju ishoda učenja, a cilj edukacije je upoznavanje s besplatnom aplikacijom DORA i načinima na koje ona olakšava proces izrade predmetnog kurikuluma. U prvom dijelu edukacije sudionici će obnoviti znanja o izradi kurikuluma temeljenih na ishodima učenja (Bloomova taksonomija, konstruktivno povezivanje ishoda, aktivnosti učenja i poučavanja te načina vrednovanja). U drugom dijelu edukacije sudionici će moći sudjelovati u radionici tijekom koje će se registrirati u aplikaciju DORA i pod vodstvom edukatora upoznati način rada i sve mogućnosti aplikacije.

KLJUČNE RIJEČI
ishodi učenja, konstruktivno povezivanje, izrada kurikuluma

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći:
povezati ishode učenja sa odgovarajućim načinima poučavanja i načinima vrednovanja;
izraditi kurikulume temeljene na ishodima učenja; navesti mogućnosti aplikacije DORA;
koristiti aplikaciju DORA za izradu svojih kurikuluma

PODRUČJE: OSTALO

 

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.comHTML5 Icon

VRIJEME: 09.00 – 11.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom radionice polaznici će najprije naučiti osnovne pretpostavke uspješne komunikacije i osvijestiti vlastite eventualne greške pri komuniciranju. Nakon toga će definirati tim i osnovne značajke uspješnog tima te navesti neke od temeljnih karakteristika dobrog menadžera/vođe. Sukladno osviještenim komunikacijskim vještinama, osnažit će se kao članovi tima.

KLJUČNE RIJEČI
Komunikacija, rad u timovima, timski igrač

ISHODI
– naučiti osnove uspješne komunikacije
– definirati tim i navesti osnovne značajke uspješnog tima i uspješnog vođe
– definirati osnovne značajke timskog igrača

05.02.2020.

PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENA NA ISHODIMA UČENJA

 

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: Odgojno-obrazovni djelatnici:nastavnici, učitelji, stručni suradnici

PREDAVAČ: NADA RATKOVIĆ, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
nada.ratkovic1@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 16:45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kako bismo bolje razumjeli novu paradigmu učenja i razloge zašto dolazi do novih tendencija i promijenjenog pogleda na nastavu, potrebno je razumjeti kurikulumski pristup poučavanja koji je usmjeren na odgojno-obrazovne ishode učenja i vrednovanje kao temelj za osmišljavanje i provođenje cjelovitih promjena u učenju i poučavanju. Edukacija će započeti s uvodnom refleksijom o ključnim pojmovima o kurikulumskom planiranju i oblikovanjem pitanja kako bi se dobile smjernice i odgovori za radionicu i završnu refleksiju. Poseban naglasak je na organizacijskim područjima predmeta, odgojno-obrazovnim ishodima predmeta i obilježjima ishoda na makrorazini i mikrorazini, o kurikulumima međupredmetnih tema, tri pristupa vrednovanju, elementima vrednovanja, aktivnom učeniku i aktivnom učenju, planiranju godišnjeg izvedbenog kurikuluma i tematskom planiranju. Na radionici polaznici će oblikovali odgojno-obrazovne ishode, uočiti probleme i pogreške pri oblikovanju, osmisliti metode vrednovanja za provjeravanje ostvarenosti predloženih ishoda za učenike, osmisliti aktivnosti koje imaju logičan slijed i koje omogućuju ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja među-predmetnih tema. Na kraju edukacije uslijedit će završna refleksija o procesu kurikulumskog planiranja i odgovori na preostala pitanja.
KLJUČNE RIJEČI
koncept ishoda učenja, metodički scenariji, inovativne nastavne metode, međupredmetne teme, vrednovanje
ISHODI
povezati ishode učenja, aktivnosti i vrednovanja primjenjujući kurikulumski pristup poučavanju, uočiti važnost metodičkih scenarija i nastavnih metoda, pratiti vlastito napredovanje tijekom učenja, surađivati uspješno u različitim situacijama, samovrednovati proces učenja, kolegijalno vrednovati proces učenja i rezultate skupine.

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

 

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi oo djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovu radionici polaznici ce isprobati pristupacnu arduino platformu kao temelj edukacije ucenika i njihovo uvodjenje u svijet elektronike i programiranja. Izradit cemo nekoliko brzih, zanimljivih i lako razumljivih projekata koje je dodatno moguce individualizirati i prosiriti njihovu funkcionalnost. Polaznici se mole da svoj dolazak potvrde putem maila predavaca.

KLJUČNE RIJEČI
arduino, projekt, jednostavno, brzo

ISHODI
Sudionici će moći:
– samostalno istraziti gotove primjere arduino projekata
– prilagoditi projekte svojim potrebama
– osmisliti i realizirati vlastite projekte koristeci arduino

06.02.2020.

PODRUČJE: IDENTIFIKACIJA DAROVITIH UČENIKA

 

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: stručni suradnici, učitelji

PREDAVAČ: ĐURĐICA KAURLOTO MARTINIĆ, Agencija za odgoj i obrazovanje
durdica.km@gmail.com
VRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Postupci identifikacije potencijalno darovitih učenika ovise o shvaćanju pojma darovitosti. Ne postoji jedinstvena metoda identifikacije koja odgovara svim darovitim učenicima. Važno je koristiti višestruke mjere i kriterije kako bi prikupili što više informacije iz što različitijih izvora te kako bismo pravilno zahvatili darovitost i u potencijalu i produktu. Identifikacija darovitih i talentiranih učenika i djece je kontinuiran proces i ne smije se smatrati jednokratnom procedurom. Škole bi trebale kontinuirano vrednovati svoje identifikacijske procese i prilagođavati ih potrebama djece i mogućnostima pružanja podrške. Identifikacija darovite djece i učenika sastoji se od dvije različite faze: uočavanja i utvrđivanja darovitosti. Uočavanje je prepoznavanje pokazatelja koji upućuju na darovitost. Darovite učenike uočavaju roditelji, vršnjaci, odgajatelji, učitelji i stručni suradnici. Kako je darovitost vrlo složen koncept i kompleksna pojava, odabir instrumenta za prepoznavanje darovitosti igra važnu ulogu u pravilnom pristupu darovitosti i pružanju odgovarajuće odgojno-obrazovne podrške. Valjana identifikacija omogućit će fleksibilnije kreiranje programa za darovite učenike te uspostavljanje sustava suradnje i podrške u napredovanju darovitih učenika kroz redovnu nastavu (individualizirani pristup i diferencijaciju programa) te u dodatnoj nastavi, kroz izborne, izvannastavne i izvanškolske programe, rad na projektu, mentorski rad i sl.

KLJUČNE RIJEČI
darovitost, identifikacija darovitih učenika, odgojno-obrazovna podrška darovitim učenicima, mentorski i savjetodavni rad s darovitima

ISHODI
prepoznati potencijalno darovite učenike;
razviti kompetencije za rad s darovitima;
usvojiti vrste darovitosti;
primijeniti inovativne i kreativne tehnike u poučavanju učenika

PODRUČJE: OSTALO

 

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici

PREDAVAČ: SANJA NIZIĆ, OŠ Tučepi, Tučepi
sanja.nizic@gmail.com

VRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom radionice prisutni će se upoznati s inovativnim metodama u procesu poučavanja koje koriste igru, zabavu i timski rad u poučavanju ( QR code, kviz Socrative, escape room,…). Dok se učenici, bez straha od provjeravanja, igraju učitelj formativno vrednuje. Prisutni će imati priliku upoznati se kako provesti integriranu nastavu.

KLJUČNE RIJEČI
igra, integracija, timski rad, formativno vrednovanje

ISHODI
Sudionici će moći:
– samostalno izraditi zadatke za međupredmetnu integraciju (escape room)
– samostalno izraditi kviz Socrative
– izraditi zadatke za timski rad
– razmijeniti iskustva

12.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici

PREDAVAČ: MARLENA BOGDANOVIĆ, Osnovna škola Tučepi,
tucepi@veselaucionica.com

HTML5 IconVRIJEME: 18.30. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Formativno vrednovanje – otkrivanje onoga što učenici znaju dok još uvijek uče može biti prilično zahtjevno za učitelje jer rezultati ove vrste vrednovanja prvenstveno trebaju dati odgovore na pitanja: Jesmo li ostvarili planirane ishode? Trebaju li naši učenici drugačiji put u usvajanju novih znanja i vještina? Koji su učenici spremni krenuti dalje, a kojima treba dodatna potpora? Ako želimo shvatiti što naši učenici doista znaju, moramo razmotriti više vrsta informacija. Samo jedna vrsta informacija nije dovoljna za planiranje sljedećeg koraka u poučavanju. Zato su nam potrebni različiti alati koje možemo brzo i lako implementirati, brzo i jednostavno prikupiti potrebne informacije ne stvarajući dodatna opterećenja učenicima. Tijekom edukacije polaznici će se upoznati s nizom upravo takvih digitalnih alata. Svaki od njih isproban je u neposrednom radu s učenicima, a tijekom praktičnog dijela edukacije polaznici će imati priliku uvjeriti se u njihovu funkcionalnost i praktičnost u ulogama učitelja i učenika.
KLJUČNE RIJEČI
digitalni alati, učenička postignuća, formativno vrednovanje
ISHODI
Sudionici će:
– uočiti da za evaluaciju učenika tijekom učenja trebamo više izvora informacija – upoznati nekoliko digitalnih alata za formativno vrednovanje koji optimalno funkcioniraju na različitim uređajima, a koji su provjereni u praksi
– spoznati prednosti upotrebe digitalnih alata nad klasičnim metodama praćenja i evaluacije učenika tijekom učenja
– otkriti da su prednosti digitalnih alata u praćenju postignuća učenika daleko veće od njihovih nedostataka

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: voditelji UZ i nastavnici

PREDAVAČ: ANĐELKA PRLIĆ, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić, Nehaj
andelka.prlic@skole.hr
HTML5 IconVRIJEME: 17.00. – 18.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Klaster je interesno udruženje proizvođača čiji je cilj povećanje konkurentnosti i zajednički nastup. Lokalna hrana je hrana koja se proizvodi neposredno uz mjesto prodaje. Na predavanju će biti prikazani osnovni razlozi za udruživanje u klastere, prednosti, nedostatci te način osnivanja. Cilj klastera lokalne hrane je integriranje lokalne hrane i kulture u turistički proizvod. Održivi turizam je pokretač razvoja lokalne zajednice kroz lokalnu hranu i kulturu. Primjer „Kreativno proljeće u Kaštelima“ i „Kaštelanskih veličanstvenih sedam“. Drugi dio je radionica za sve sudionike koji će u grupnom radu predložiti tradicijska jela, slatka ili slana, koja bi mogla biti osnova za neki budući klaster dalmatinske spize.
KLJUČNE RIJEČI
klaster, lokalna hrana, turizam, kreativno proljeće,t radicijska jela, dalmatinska spiza
ISHODI
Sudionici će moći:
Opisati klastere
Argumentirati prednost i važnost povezivanja proizvođača lokalne hrane i plasiranja kroz turizam
Napraviti prijedlog lokalne hrane iz svog zavičaja za neki budući klaster dalmatinske spize

13.02.2020.
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne i predmetne nastave, nastavnici

PREDAVAČ: BLAŽENKA KUNAC, OŠ PUJANKI,
blazenka.kunac@gmail.com

VRIJEME: 18:30-20:00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Aktivnost učenika vrlo je bitna za njihovo uspješno praćenje nastavnog procesa. Kako postići da učenici budu aktivni i usredotočeni na predmet i to ne samo u jednom dijelu nastavnog sata nego čitavih 45, odnosno 90 minuta?
Svaka minuta je bitna, od ulaska u učionicu do zaključnog dijela sata kada sistematiziramo što smo radili i zadajemo domaći rad. Između ta dva dijela sata nalaze se mnoge aktivnosti između kojih bi trebao postojati glatki prijelaz, unaprijed dogovoren i uvježban. Sve aktivnosti imaju svoje specifičnosti, a odgovornost za njihovo provođenje je i na učitelju i na učeniku, pri čemu je bitna njihova verbalna i neverbalna međusobna komunikacija.
U predavanju ću opisati i potkrijepiti primjerima neke nastavne tehnike koje koristim da bih u učionici postigla pozitivno i aktivno ozračje u kojem su svi učenici aktivni.

KLJUČNE RIJEČI
nastavne tehnike, metode podučavanja, komunikacija u učionici

ISHODI
Sudionici će:
– razlikovati i opisati nastavne tehnike kojima se postiže bolja aktivnost učenika,
– povezati svaku tehniku s ciljem svoga poučavanja,
– istražiti i predvidjeti mogućnosti primjene pojedine tehnike s obzirom na svoj stil poučavanja i učenike kojima predaje,
– planirati korištenje novih tehnika poučavanja u svom radu.

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi učitelji i nastavnici koji žele koristiti IKT alate u nastavi

PREDAVAČ: IVANA RAKO VUKSAN, Osnovna škola Zmijavci
ivana.rako2@skole.hr

HTML5 IconVRIJEME: 18.30. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Radionica je namjenjena nastavnicima svih nastavnih predmeta koji žele obogatiti svoju nastavu digitalnim sadržajima. Polaznici će upoznati online alat AdobeSpark za izradu web stranica, slikovnih i video prikaza. Ovaj besplatan alat omogućuje nastavniku dinamičan i interaktivan prikaz nastavnih cjelina, kao i priliku učenicima za stvaranje svojih materijala za učenje ili prezentiranje. Radionica je zamišljena u tri koraka: predstavljanje vlastitih materijala nastavnice engleskog jezika, upute za korištenje mogućnosti alata te izrada vlastitih materijala polaznika.
KLJUČNE RIJEČI
online alat, AdobeSpark, plakat, video, web stranica
ISHODI
Sudionici će:
upoznati mogućnosti online alata AdobeSpark:
stvoriti nastavne materijale u predstavljenom alatu:
razviti zanimanje za korištenje online alata u nastavi:

15.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: ALMA ŠUTO, Osnovna škola Zmijavci
alma.suto@skole.hr

HTML5 IconVRIJEME: 09.00. – 12.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovu radionicu polaznici će se upoznati s nekoliko besplatnih web alata na kojima se mogu kreirati mnoge vrsta interaktivnih sadržaja za podučavanje. Alati omogućuju izradu sadržaja za nastavu koji će učenicima na njima zanimljiv način predstaviti nastavne sadržaje kako bi se lakše ostvarili ishodi učenja. Istim alatima je moguće izraditi igrice za formativno vrednovanje što je definitivno suvremeni pristup učenju sa IKT-om. Polaznici će na radionici kroz upute i smjernice izraditi nekoliko sadržaja, podijeliti ga s ostalim polaznicima preko Padlet ploče te ispuniti upitnik zadovoljstva održanom radionicom. Radionica tako doprinosi polaznicima radionice, razvijanju sposobnosti upoznavanja novih alata za izradu zanimljivih interaktivnih sadržaja, koji će polaznicima omogućiti korištenje u budućem radu.

KLJUČNE RIJEČI
igrifikacija nastave, web alati, vrednovanje

ISHODI
Sudionici će:
1. Prijaviti se na platforme za kreiranje igara obrazovnog sadržaja,
2. Razmotriti uvjete korištenja prije kreiranja sadržaja,
3. Prikupiti i organizirati različite podatke potrebne za izradu sadržaja poštujući autorskog prava,
4. Analizirati, izabrati i koristi odgovarajuću vrstu alata za predstavljanje sadržaja/nastavnih sadržaja,
5. Kreirati jedan obrazovni sadržaj, i dijeliti obrazovni sadržaj.

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji, predmetni nastavnici, strucni suradnici

PREDAVAČ: DARIJA MLADIN, OŠ Jesenice
vjernost@net.hr

VRIJEME: 09.00 – 12.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Ekološki i moralni problem gladi i očuvanje prirode mogu se rješavati zajedno kroz projekt koji istovremeno brine o smanjenju gladi u svijetu zbrinjavajući otpad, čuva okoliš, štedeći energiju, vodu, ljudski faktor. U najvećem svom dijelu papirom je moguće potaknuti projekt školovanja djece osuđene na umiranje od gladi. Dok drugi dio papira povratak doživljava kroz kreativne ideje te takvi radovi doprinose potrebitima u bližoj ili daljoj sredini.Spoznaja kako organizirati i kome se obratiti od ideje do provedbe te kako uključiti što više subjekata uz buđenje interesa i poticanja.

KLJUČNE RIJEČI
Ekološki i moralni problem-glad u svijetu, papir-“otpad” koji hrani, papir-kreativnost-inovativnost-potrebitost

ISHODI
Sudionici će moći
– prepoznati važnost dvaju ekoloških i moralnih problema (glad,očuvanje okoliša)
– predložiti sustav i organizaciju načina provedbe projekta (prikupljanja, ali i školovanja djece u siromašnim zemljama)
– kreirati povratak odbačenog papira kroz uporabni ili ukrasni predmet

19.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi oo djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kažu da jedna slika vrijedi 1000 riječi. Koliko onda vrijedi znanje potrebno da se stvori takva slika, napravi jedan video i sve to ukomponira u jednu priču. Saznajte što je sve potrebno da od ideje dođete do gotovog foto, audio i video uratka. Kroz radionicu testirajte svoju kreativnost i iskoristite opremu koju imate na najbolji mogući način.

KLJUČNE RIJEČI
osnove, fotografija, snimanje i obrada zvuka, snimanje i obrada videa, rad na računalu i korekcije

ISHODI
– hardverski preduvjeti (oprema)
– fotografija – tehnika i kreativnost
– snimanje i obrada zvuka – kako postici najbolje rezultate
– snimanje i obrada videa – tehnika i kreativnost
– objava sadržaja na web-u

20.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: MARICA BRZICA i MIRJANA KOVAČEVIĆ BAŠIĆ
mbrzica77@gmail.com
Osnovna škola Visoka i Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad

VRIJEME: 16.45 – 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Fizička udaljenost škola u današnje vrijeme više ne predstavlja problem zahvaljujući razvoju digitalnih tehnologija. Tu smo udaljenost premostili virtualnim kanalima kojim se srećemo gotovo u istom trenutku. Vrlo je lako ostvariti međuškolsku suradnju – istodobno oživjeti nastavni proces, kao i zainteresirati učenike za sam predmet. U prvom dijelu edukacije ćemo prikazati na koji smo način povezali učenike iz naših škola. Polaznicima će biti prezentirana sama ideja, način na koji smo ju realizirali te korištene metode formativnog vrednovanja učenika. Formativno smo vrednovali razinu usvojenosti ishoda koje smo ispitivali kvizovima i stav učenika o provedenoj aktivnosti. U drugom dijelu edukacije će polaznici upoznati web 2.0 alate koje smo koristili tijekom naše suradnje – Skype, Kahoot, Quizizz, Mentimeter. Kroz radionicu će izraditi vlastiti digitalni sadržaj u aplikaciji Quizizz. Kroz rad, dijeljenje i surađivanje procijenit će prednosti i nedostatke aplikacije te će donijeti osobni stav o učinkovitosti primjene alata za formativno vrednovanje u svrhu unapređivanja učenja.

KLJUČNE RIJEČI
online suradnja, natjecanje, kviz, web 2.0 alati, formativno vrednovanje

ISHODI
Sudionici će moći:
– istražiti osnovne mogućnosti uporabe aplikacija Skype, Kahoot, Quizizz, Mentimeter
– istražiti mogućnosti primjene odabranih web 2.0 alata u praksi
– izraditi vlastiti digitalni sadržaj u aplikacijama Kahoot i Quizizz
– kroz rad, dijeljenje i surađivanje procijeniti prednosti i nedostatke aplikacije
– učinkovito primijeniti navedene digitalne alate za formativno vrednovanje u svrhu unapređivanja učenja
– uvidjeti da se digitalna tehnologija može izvrsno koristiti za suradnju među školama
– primijeniti međuškolsko natjecanje online kanalima u svom radu

PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ
Centar izvrsnosti SDŽ
brecic@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME:16.45-19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Uspješna veza roditelj-škola ostvaruje se prvenstveno kroz odnos razrednika i roditelja jer su razrednici najčešće prvi kontakt roditelja sa školom. Razrednik stoga ima iznimno važnu ulogu u odnosu učenik-roditelj-škola i trebao bi raditi na razvoju vještina vezanih uz rad s roditeljima. Poznavanje oblika suradnje s roditeljima, potencijalnih izvora sukoba učitelja i roditelja kao i karakteristika uspješnog roditeljskog sastanka predstavljaju važna znanja za kompetentnog razrednika.

KLJUČNE RIJEČI
odnos roditelj/razrednik, roditeljski sastanak, suradnja

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti ulogu učitelja/razrednika u stvaranju odnosa roditelj-škola; navesti oblike suradnje s roditeljima; prepoznati potencijalne izvore sukoba učitelja i roditelja; isplanirati uspješan roditeljski sastanak; primijeniti savjete za rad sa “teškim” roditeljima

26.02.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi oo djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45. – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Gotovo svi su navikli koristiti OS i programe koje je potrebno platiti kako bi se legalno mogli koristiti. Međutim, na tržištu postoje alternativni operativni sustavi i programski paketi koji mogu udovoljiti potrebama tipičnog kućnog i uredskog korisnika, a koji su potpuno besplatni za korištenje. Možda do sada za njih niste znali, možda ste se bojali nepoznatog i drugačijeg, ali sada je prilika da se ipak upoznate sa svim alatima koje ste se dosad bojali koristiti.

KLJUČNE RIJEČI
open source, freeware, alati, linux, libre office, audacity, kden live

ISHODI
– linux kao alternativa windows OS-u, sličnosti, razlike
– libre office paket kao alternativa microsoft office paketu
– audacity kao besplatna alternativa adobe audition programu
– kden live kao besplatna alternativa adebe premiere programu
– ostali sitni i korisni programi

27.02.2020.
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:24

CILJNA SKUPINA: predmetni učitelji Likovne kulture, učitelji razredne nastave (pošto predaju i Likovnu kulturu)

PREDAVAČ: Nataša Stipica Kilić, Osnovna škola “Lučac”
natasa.kilic@skole.hr

VRIJEME: 18:30-20:00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Edukacija se provodi u cilju pružanja potpore učiteljima Likovne kulture i ostalim učiteljima pri planiranju i poučavanju u okviru obrazovne reforme. Ona je ujedno i odgovor na pitanje “Što se to promijenilo u nastavi LK koja je oduvijek bila aktivna i praktična nastava?” Tijekom edukacije (kombinacija predavanja, dijeljenja primjera dobre prakse te radioničkog dijela) polaznici stječu uvid u suvremenije poučavanje s naglaskom na aktivno učenje i ulogu učenika- nositelja učenja. Također propituju svoju ulogu u procesu poučavanja. Uspoređuju različite aktivnosti koje su uobičajene u nastavi LK s promjenama koje se uvode (različite strategije i metode). Gledajući konkretne primjere iz učionice, polaznici stvaraju vlastita znanja i stavove te ih primjenjuju u osmišljavanju sata/teme.

KLJUČNE RIJEČI
nastavni plan i program, kurikulumsko planiranje nastave, aktivno učenje, uloga učenika/učitelja, tradicionalna/ suvremena nastava, strategije i metode u nastavi LK, nastavni sadržaji, kompetencije, refleksija, vrednovanje

ISHODI
Sudionici će:
– prepoznati poučavanja temeljeno na razvoju kompetencija
– usporediti aktivnosti u nastavi LK prema ulozi učenika/učitelja
– razlikovati tradicionalno od suvremenog načina poučavanja
– osmisliti aktivno učenje/sat na zadanu temu

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: MIRJANA GAĆINA BILIN, Zdravstvene škola, Split
mirjana.gacina-bilin@skole.hr

HTML5 IconVRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Canva je besplatan web alat za grafički dizajn , pogodan za brzu i laku izradu atraktivnog sadržaja. Uporaba je jednostavna i intuitivna. Nije potrebno prethodno informatičko znanje. Namijenjen je onome tko želi svojim prezentacijama, posterima i infografikama dati profesionalni izgled. Pogodan je i za nastavnike i za učenike. CANVA omogućuje izradu različitih grafičkih materijala na temelju unaprijed definiranih predložaka poput brošura, letaka, plakata, prezentacija, infografika, dopisa, naslovnica časopisa, logotipa, pozivnica, razglednica, akreditacija, objava na društvenim mrežama,… Postoji i mogućnost definiranja vlastitih dimenzija grafičkih materijala. Korisnik ima pristup velikom skupu resursa (slike, ikone, fontovi) unutar kojih može pronaći što želi kako bi dizajnirao po svojoj zamisli. Korisnik ima mogućnost korištenja ogromnog broja besplatnih resursa, ali i resurse označene kao premium čija je cijena 1$. Korisnik se može registrirati klasičnim načinom: e-mail adresom ili koristeći svoj Facebook ili Google korisnički račun. Moguće je dodati vlastite datoteke, ali besplatni korisnički račun ima ograničenje na ukupno 1GB datoteka koje korisnik može učitati u alat Moguća je i izrada timova koji su u besplatnom obliku korisničkog računa ograničeni na 10 članova.
KLJUČNE RIJEČI
canva, predložak, brošura, letak, plakat, prezentacija, infografika, dopis, naslovnica časopisa, logo, pozivnica, razglednica, akreditacija, objava na društvenim mrežama, web, online, alat, besplatan, intuitivan, grafički dizajn, interaktivan ISHODI
Sudionici će moći:
• analizirati i usporediti gotove, stvarne primjere iz prakse
• upoznati sučelje web alata CANVA
• izraditi jedan CANVA sadržaj prema uputama predavača na temelju odabranog predloška (dizajna)
• odabrati predložak u kojem korisnik može odabrati unaprijed definirane položaje elemenata unutar dokumenta
• ugraditi i oblikovati u CANVA sadržaj elemente poput slika, okvira, ikona, videozapisa, te drugih interaktivnih elemenata
• ugraditi i oblikovati u CANVA sadržaj tekst (naslov, podnaslov ili paragraf)
• postaviti pozadinu koja može biti jednobojna ili s teksturama ili slika
• dovršiti CANVA sadržaj prema vlastitim interesima
• izraditi novi CANVA sadržaj prema vlastitim interesima
• preuzeti na računalo vlastitit, gotov rad u različitim formatima (pdf, jpg, png)
• podijeliti CANVA sadržaj putem linka za pregledavanje
• ugraditi vlastiti CANVA sadržaj na zajedničku Padlet ploču
• analizirati i argumentirano ocijeniti radove ostalih polaznika radionice putem Padlet ploče

29.02.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: svi učitelji i stručni suradnici

PREDAVAČ: Petra Kokeza, Rovena Trivanović Srednja škola Bol
0602petra@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME:09:00-11.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Predavanje i radionica su usmjereni na diseminaciju KA2 Erasmus+ projekta “Be a Responsible Citizen in the Digital World of Tomorrow” i aktivno kreiranje načela i ponašanja povezanih sa kvalitetnom komunikacijom uz uvažavanje primjera i sugestijapolaznika. Misao i vodilja radionice je citat Maye Angelou : “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”.

KLJUČNE RIJEČI
ERASMUS+, kvalitetna komunikacija, KA2, internacionalizacija, diseminacija

ISHODI
Polaznici će:
izdvojiti dobrobiti uključivanja u Erasmus+ programe na osobnoj i institucionalnoj razini
imenovati primjere unaprijeđenja institucije/škole kroz Erasmus+ programe
interpretirati načela i ponašanja kvalitetne komunikacije

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

HTML5 Icon

Zbog velikog interesa za radionicu pokušat ćemo pronaći dodatni termin!
TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVICA BORIĆ , SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj
boric.ivica@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 09.00 – 12.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
1.Kako izraditi i podijeliti digitalni obrazovni sadržaj uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta?
2.Kako vrednovati uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta?
3.Igrifikacija uz pomoć Wordwall aplikacije
Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet, koji dobivaju pojedinačni korisnici u ustanovama članicama CARNET-a (škole, fakulteti, instituti) i koji im omogućuje korištenje CARNET-ovih usluga. Uz pomoć AAI@EduHr identiteta korisnici mogu jednostavno i besplatno izraditi, podijeliti i koristiti digitalne obrazovne sadržaje. U ovoj radionici polaznik će steći vještine potrebne za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja uz pomoć digitalne aplikacija Sway. Sway je Office 365 alat koji služi za izradu, organizaciju i dijeljenje sadržaja u formi interaktivnog mrežnog platna. Izrada i organizacija sadržaja pojednostavljena je korištenjem gotovih predložaka i odabirom prikladnog dizajna. Dokument izrađen pomoću Swaya moguće je podijelit na više načina, a korisnici AAI@EduHr identiteta mogu svoje digitalne sadržaje besplatno objaviti i na Edutoriju (repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaj). Aplikacija Forms koja služi za izradu jednostavnih testova. Pomoću ovog alata učitelj/nastavnik može napraviti provjeru znanja i automatski vidjeti odgovore i statistiku. Testovi mogu sadržavati neograničen broj pitanja različitih vrsta: pitanja s višestrukim odabirom, da/ne pitanja ili pitanja s tekstualnim odgovorima. Prilikom formiranja svakog pitanja učitelj/nastavnik određuje težinu pitanja (broj bodova) i točan odgovor. Učenici testu mogu pristupiti nakon što im učitelj/nastavnik podijeli poveznicu za test. Kroz Wordwall radionicu polaznici će se upoznati s digitalnim alatom Wordwall koji je zbog svoje jednostavnosti i kvalitete popularan u području igrifikacije. Glavna prednost Wordwalla u odnosu na slične alate je ta da nudi ispis kreiranih predložaka. Zbog toga se kreirani sadržaj može koristiti i bez digitalne tehnologije, tj. učenici zadatke izrađene u ovoj aplikaciji mogu rješavati i na papiru. Interaktivne aktivnosti se mogu igrati na bilo kojem uređaju koje ima pristup internetu, kao što su računalo, tablet, mobilni uređaj ili pametna ploča. Učenici ih mogu igrati samostalno ili uz vodstvo učitelja/nastavnika. Radni listovi se mogu ispisati odmah nakon kreiranja sadržaja ili se mogu spremiti i preuzeti kao PDF datoteka

KLJUČNE RIJEČI
digitalni obrazovni sadržaj, AAI@EduHr, vrednovanje, aplikacija Forms, Wordwall, igrifikacija, digitalni predlošci

ISHODI
Sudionici će moći:
Polaznik će samostalno pristupiti alatu Office 365 za škole.
Polaznik će steći vještine potrebne za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja uz pomoć digitalne aplikacija Sway.
Polaznik će izraditi i podijeliti digitalni dokument uz pomoć aplikacije Sway.
Polaznik će kreirati račun na Edutoriju.
Polaznik će samostalno pristupiti aplikaciji Forms.
Polaznik će izraditi i podijeliti online test uz pomoć aplikacije Forms.
Polaznik će vrednovati rezultate online testa izrađenog u aplikaciji Forms.
Polaznik će se upoznati s metodom igrifikacije.
Polaznik će kreirati račun u aplikaciji Wordwall.
Polaznik će steći vještine samostalnog korištenja funkcija koje nudi aplikacija Wordwall

04.03.2020.
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: odgojno obrazovni djelatnici

PREDAVAČ: TAMARA BANOVIĆ, OŠ Josip Pupačić, Omiš, tamara.banovic@skole.hrHTML5 Icon

VRIJEME: 16:45-18:15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom rada sudionici će se upoznati s tehnikom Escape (class)room igre koja u središte stavlja učenike – igrače koji rade suradnički u timovima. Koristeći ranije usvojene nastavne sadržaje igrači rješavaju različite zadatke i zagonetke kako bi došli do ključa koji otključava vrata učionice. Naglasak ovog izlaganja je na mogućnosti korištenja digitalnih alata u kreiranju zadataka za Escape room igru. Sudionici će sudjelovati u pripremljenoj radionici i ponuditi svoje ideje za izradu Escape room igre u svojim učionicama. Radionica je u prvom redu namijenjena učiteljima kemije i biologije jer je tema radionice posvećena obilježavanju 150 godina otkrića periodnog sustava elementa te su zadatci i zagonetke vezani za nastavne sadržaje iz kemije.

KLJUČNE RIJEČI
Escape room, timski rad, kritičko rješavanje problema, IKT u nastavi

ISHODI
Sudionici će:
izraditi scenarij jedne Escape room igre,
provesti iste ili slične aktivnosti u svojim učionici nakon sudjelovanja u pripremljenoj radionici

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 18.30 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA : obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Razvoj digitalne tehnologije nužno ne dovodi do smanjenja čitalačke pismenosti ukoliko se digitalni alati koriste u obrazovnu svrhu. Na ovoj radionici će se kombinirati aktivnosti koje se provode uz pomoć digitalne tehnologije kako bismo razvijali pismenost kod učenika općenito, ali isto tako i aktivnosti koje se provode bez digitalnih alata i koje doprinose poboljšanju pismenosti. Digitalna bilježnica OneNote će nam biti zajednička „vježbaonica“ na ovoj radionici.

KLJUČNE RIJEČI

čitalačka i slušalačka pismenost, OneNote

ISHODI
Sudionici će znati:
primijeniti digitalnu tehnologiju u svrhu poboljšanja čitalačke pismenosti,
prilagoditi korištenje digitalnih alata i načina za razvijanje čitalačke i slušalačke pismenosti za svoj predmet,
sastaviti svoj primjer

05.03.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Odgojno-obrazovni djelatnici (učitelji, nastavnici, stručni suradnici)

PREDAVAČ: NADA RATKOVIĆ, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj
nada.ratkovic1@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 16:45 – 19:00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Današnje promjene u obrazovnim potrebama stavljaju naglasak na prilagodbu novim IKT tehnologijama, aktivnim oblicima učenja i inovativnim metodama podučavanja. U nastavi usmjerenoj na učenika nastavnici permanentno traže nove načine poučavanja. Kao dobro rješenje se javlja interaktivni i interdisciplinarni koncept igrifikacije koji se može integrirati u svaki nastavni sat, nastavni predmet i kurikulum. Primjena i dizajniranje aktivnosti u obliku igre podiže razinu uključenosti učenika, razvija kreativnost, međusobnu interakciju i motivaciju što omogućava svakom učeniku napredak u skladu s vlastitim potrebama i mogućnostima. Igre koje mogu biti u različitom obliku potiču učenike na samostalno učenje, akcijsko istraživanje i rješavanje problema dok se odvija učenje. Tek tada igrifikacija u obrazovanju postaje dobar odabir za stjecanje učeničkih znanja i vještina koje su danas neophodne. Kako se igrifikacija temelji na primjeni IKT-a na predavanju i radionici sudionicima će biti predstavljeni neki najčešće korišteni digitalni alati (Nearpod, WordWall, Escaperoom, Quizizz,), sadržajni elementi, tehnike i digitalne igre potrebne za uspješnu implementaciju igrifikacije, tijekom nastavnog sata ili kod kuće kao sastavni dio obrnute učionice. Sve navedeno otvara pitanje kada uključiti i/ili ne uključiti igrifikaciju u nastavni proces. Sudionici predavanja i radionice će usavršiti i ojačati svoje pedagoške i digitalne kompetencije za implementaciju novog metodičkog scenarija u nastavu što je i cilj edukacije.
KLJUČNE RIJEČI
koncept igrifikacije, digitalni alati, interaktivni sadržaji, digitalne igre, pedagoške i digitalne kompetencije
ISHODI
– upoznati izazove koncepta igrifikacije u suvremenoj nastavi,
– primijeniti tehnologije za igrifikaciju u obrazovanju pri izradi digitalnih obrazovnih sadržaja za učenje,
– analizirati prednosti primjene igrifikacije u kurikulumu i obrazovnom procesu,
– ojačati digitalne kompetencije u planiranju, pripremi i uvođenju novih igara i metodičkih scenarija u nastavu,
– koristiti prikladan digitalni alat i sustav za izradu, modificiranje i dijeljenje interaktivnih sadržaja,
– kreirati nove interaktivne i poticajne digitalne nastavne sadržaje za suvremenu učionicu,
– steći uvid u doseg i učinkovitost pojedinog digitalnog alata za izradu interaktivnih sadržaja
– osmisliti digitalne igre namijenjenih učenju točno određenih digitalnih sadržaja,
– integrirati digitalne sadržaje u nastavničku praksu.

11.03.2020.
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: učitelji PN i RN

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT
fzoranic@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 16:45-18:15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Prisjetimo se igara kojih smo se igrali u djetinjstvu? Kakve emocije nas vežu za te igre? Što smo naučili kroz te igre? Koristimo li mi danas igru u vlastitom radu? Možemo li je koristiti više i na koji način?Što trebamo imati na umu? Koje vrste igara koristiti i s kojim ciljem? Odgovore na ova i druga pitanja otkrit ćemo na radionici. Igrajmo se, zabavimo se i učimo zajedno!

KLJUČNE RIJEČI
Igra, vještine, GBL

ISHODI
Sudionici će:
– Upoznati različite podjele/vrste igara
– Obogatiti vlastiti repertoar igara u nastavi
– Prepoznati važnost igre u razvijanju komunikacije, kreativnosti, suradnje, rješavanju
problema, kritičkog mišljenja, prezentacijskih i drugih vještina

PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 18.30 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split br> Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Svaki učitelj provodi samoprocjenu svog rada na dnevnoj osnovi, svjesno ili nesvjesno. Ponekad je potreban i poticaj kad radna motivacija stagnira pod pritiskom učiteljskih obveza. Kako krenuti dalje, što učiniti da budemo bolji i da nam rad s učenicima bude kvalitetniji, raznovrsniji? Kako stvoriti nove ideje u mnoštvu kreativnih i već viđenih aktivnosti? Na ovoj radionici će predavačica pokazati primjere svoje dobre prakse te uz neke prezentirane načine, sudionici rade svoj „plan uspješnosti“ prema zadanim kriterijima važnosti koristeći OneNote.

KLJUČNE RIJEČI

motivacija, aktivnost, dobra praksa, uspješnost

ISHODI
Sudionik utvrđuje čimbenike potrebne za profesionalni razvoj učitelja, vrednuje svoj rad, zaključuje o važnosti samoprocjene svog rada i profesionalnog razvoja

PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom radionice polaznici će najprije naučiti osnovne pretpostavke uspješne komunikacije i osvijestiti vlastite eventualne greške pri komuniciranju. Nakon toga će definirati tim i osnovne značajke uspješnog tima te navesti neke od temeljnih karakteristika dobrog menadžera/vođe. Sukladno osviještenim komunikacijskim vještinama, osnažit će se kao članovi tima.

KLJUČNE RIJEČI
Komunikacija, rad u timovima, timski igrač

ISHODI
– naučiti osnove uspješne komunikacije
– definirati tim i navesti osnovne značajke uspješnog tima i uspješnog vođe
– definirati osnovne značajke timskog igrača

12.03.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 1 SAT

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: BENITA VLADUŠIĆ, TEREZIJA ZOKIĆ Osnovna škola Bijaći,
benitavladusic@gmail.com
HTML5 IconHTML5 Icon

VRIJEME: 18.30 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split br> Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
– Što novoga donosi Nacionalni kurikulum za nastavni predmet Hrvatski jezik za razrednu nastavu? – Što je sve novo u odnosu na stari i, još uvije dijelom važeći, Nastavni plan i program za osnovnu školu? – Kako bi mogao biti osmišljen obrazac metodičke preporuke, odnosno, pisane priprave i koje su njene sastavnice? Odgovore na ova i slična pitanja ćemo ponuditi kroz metodičku preporuku RIJEČ DANA: naglavačke – tematski dan. Ovo predavanje nudi i niz lako primjenjivih kreativnih ideja i primjera dobre prakse u nastavi hrvatskog jezika, ali i ostalih nastavnih predmeta.

KLJUČNE RIJEČI

ishodi učenja, integrirani dan, međupredmetna povezanost, obrazac pisane priprave, riječ dana, vrednovanje, primjeri dobre prakse

ISHODI
Učitelji će moći:
– ostvariti ishode učenja iz kurikula hrvatskog jezika kroz integrirani dan
– povezati sadržaje različitih nastavnih predmeta kroz integrirani dan
– primijeniti primjere uspješne nastavne prakse prema kurikulumu nastavnog predmeta Hrvatski jezik

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 1 ŠKOLSKI SAT

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, učitelji/nastavnici stranih jezika

PREDAVAČ: VANJA FAZINIĆ, Osnovna škola don Lovre Katića, Solin
vanja.fazinic@skole.hr

VRIJEME: 16.45. – 17.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kako nastavu učiniti učinkovitom i istovremeno zabavnom? Digitalni alat Cram za izradu obrazovnih kartica omogućava korištenje slike, teksta i zvuka što ga čini pogodnim kod svih tipova učenja. Motivirajući je i privlačan učenicima zbog suvremene grafike i učenja temeljenog na igri, dok učiteljima može biti inovativan alat za formativno vrednovanje znanja. Na ovoj interaktivnoj radionici sudionici će – izraditi korisničiki račun – istražiti kako se koristiti repozitorijem flash kartica koje su izradili drugi korisnici – izraditi vlastite flash kartice – preoblikovati kartice u edukacijske igrice – raspraviti kako pomoću alata Cram provjeriti usvojene ishode učenja Dodatna pogodnost ovoga alata je mogućnost dijeljenja s drugim korisnicima što učiteljima i nastavnicima omogućava stvaranje repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja na razini aktiva ili škole te unaprijeđuje interakciju s učenicima.

KLJUČNE RIJEČI
obrazovne (flash) kartice, učenje edukacijske igrice, interaktivni digitalni alat, repozitorij digitalnih materijala, formativno vrednovanje

ISHODI
1. Polaznici će izraditi korisnički račun. Temeljem korisničkog imena i adrese elektroničke pošte sudionici radionice će se registrirati na digitalnoj aplikaciji Cram.com.
2. Istražit će kako pretraživati i koristiti već izrađene javne materijale.
3. Polaznici će izraditi vlastite flash kartice, dodavati fotografije s interneta i vlastiti tekst.
4.Istražit će kako preoblikovati kartice u igricu. Osim klasične igre memorije, polaznici će unesene sadržaje moći koristiti i u obliku interaktivnih digitalnih igrica koje generira aplikacija. Uočit će kako ovako izrađene obrazovne sadržaje podijeliti s drugim korisnicima- učenicima i nastavnicima.
5. Raspravit ćemo kako pomoću digitalnog alata Cram provjeriti usvojene ishode učenja. Na kraju radionice polaznici će kritički promišljati te uvidjeti prednosti i nedostatke korištenja ovakvog načina provjere znanja u učionici.

PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici

PREDAVAČ: RENATA MIHALJEVIĆ, Prirodoslovna škola Split
renata.mihaljevic@skole.hr
VRIJEME: 18.00 – 19.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
eTwinning je platforma za suradničko učenje škola u Europi i šire. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi. Radionica je namijenjena predmetnim nastavnicima svih predmeta (osnovnih i srednjih škola) koji nemaju iskustva s eTwinningom, a željeli bi se uključiti u takav način projektne nastave i suradnje. Polaznici radionice će se kroz kratko predavanje upoznati općenito sa sustavom i njegovim mogućnostima. Nakon toga će se registrirati na platformu, kreirati profil te vođeni predavačem pretraživati odjeljke i sastavne dijelove platforme. Predavač će ih upoznati s primjerima dobre prakse i mogućnostima korištenja već gotovih projekata. Vidjet će kako izgleda virtualni prostor Twin space i koje su njegove mogućnosti. Na kraju će se polaznici radionice upoznati s koracima potrebnim za samostalno pokretanje projekta. Radionica je zamišljena kao baza za daljnja samostalna istraživanja i korištenja platforme i njenih mnogobrojnih mogućnosti. * Napomena: Sudionici iz škola koje do sada nemaju registriranih članova na eTwinning-u trebaju znati adresu elektroničke pošte ravnatelja/ice, adresu škole i matični broj škole jer su to podaci koji se traže prilikom registracije na platformu.

KLJUČNE RIJEČI
eTwinning platforma, registracija, profil, eTwinning live, Twin space, primjeri dobre prakse, koraci za pokretanje projekta

ISHODI
Polaznici će se registrirati na platformu.
Polaznici će pretraživati odjeljke i sastavne dijelove eTwinning platforme.
Polaznici će čuti primjere dobre prakse.
Polaznici će vidjeti sadržaje virtualnog prostora projekta Twin space-a.
Polaznici će vidjeti korake potrebne za samostalno pokretanje projekta.

14.03.2020.
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji informatike, engleskog jezika i umjetnosti

PREDAVAČ: ALMA ŠUTO, Osnovna škola Zmijavci
alma.suto@skole.hr

VRIJEME: 09.00 – 10.30

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Na oglednom satu polaznici će steći uvid u scenarij učenja koji predlaže aktivnosti kako bi učenici ostvarili odgojno-obrazovne ishode iz područja informatike, Engleskog jezika, Likovne kulture i nekoliko međupredmetnih tema, a koji je izrađen u sklopu projekta Erasmus+ KA1 PoUči. Polaznici Oglednog sata proći će kroz navedeni scenarij učenja, a koji povezuje umjetnost, strani jezik i IKT, prikazom svih aktivnosti učenika kojima su ostvareni definirani ishodi učenja. Cilj Oglednog sata je potaknuti učitelje i nastavnike na kreiranje aktivnosti za učenike kojima se može ostvariti više ishoda učenja uz korištenje web alata i suradničkih aktivnosti kako bih nastavu učinili kreativnom, dinamičnom i inovativnom jer učenici izrazito pozitivno reagiraju prilikom provedbe ovakvih scenarija učenja.

KLJUČNE RIJEČI
ICT, projektna nastava, Umjetnost, integrirana nastava

ISHODI
1. Sudionici će razumjeti kako u projektnoj nastavi uključiti umjetnosti u svijet informatike i tehnologije na engleskom jeziku.
2. Razmotriti uvjete korištenja prije kreiranja sadržaja poštujući autorskog prava,
3. Prikupiti i organizirati različite podatke potrebne za provedbu projektne nastave
4. Sudionici će razumjeti primjenu suradničkog učenja i rada u timu

PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: učitelji stranog jezike, zemljopisa, informatike, a i svi oni koji sudjeluju u međunarodnim projektima te oni koji traže ideje ta provođenje projektne nastave u svom predmetu

PREDAVAČ: IVANA RAKO VUKSAN, Osnovna škola Zmijavci
ivana.rako2@skole.hr
VRIJEME: 10.45 – 12.15

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kako uključiti učenike u zajednički projekt? Kako im podijeliti zaduženja? Kako ih potaknuti na istraživački rad? Odgovore na ova pitanja potražite na predstavljanju sata Izrada prezentacija za uspoređivanje zemalja. Ideja za sat potaknuta je željom za upoznavanjem zemalja koje sudjeluju u Erasmus+ projektu OŠ Zmijavci. Radionica je sadržajno bliska učiteljima informatike, engleskog i geografije, ali prisustvovati mogu i svi učitelji koji žele dobiti ideju za suradničko učenje ili projektni rad. Polaznicima će biti prikazan održani sat korak po korak, uključujući i njegovo planiranje te izrađene prezentacije i rezultate provedene evaluacije.

KLJUČNE RIJEČI
suradničko učenje, Office 365, prezentacija, dijeljenje prezentacije, pretraživanje interneta, pravo korištenja,

ISHODI
Polaznik
1. razvija zanimanje za provedbu projektne nastave i uključivanje suradničkog učenja u nastavu
2. upoznaje mogućnosti Office 365 alata
3. poboljšava digitalnu kompetenciju
4. vrednuje prikazani rad i planira vlastite materijale na osnovu prikazanog

PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave i odgajatelji

PREDAVAČ: NIVES BOGDAN, ZDENKA JERKOVIĆ Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
nives.bogdan@gmail.com, zdenka.jerkovic@gmail.com

VRIJEME: 09.00 – 10.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica:4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Sudionici će biti upoznati s aktivnostima izvanmrežnog programiranja koje su provođene tijekom Europskog tjedna programiranja (EU Code Week) te kako se i sami mogu uključiti u ovu društvenu inicijativu. Aktivnostima programiranja bez računala učenici se kroz igru upoznaju s osnovnim načelima programiranja, uče rješavanju problema nizom osnovnih naredbi što će im pomoći u rješavanju problema u svakodnevnom životu. Prikazat će se i primjeri provođenja aktivnosti s učenicima nižih razreda osnovne škole u različitim nastavnim predmetima. U radionici će sudionici provoditi aktivnosti kojima će na zanimljiv način zakoračiti u svijet programiranja te će dobiti ideje kako programiranje implementirati u svoj svakodnevni rad s učenicima.

KLJUČNE RIJEČI
izvanmrežno programiranje, logičko razmišljanje, kritičko razmišljanje, rješavanje problema

ISHODI
Nakon provedene radionice sudionici će:
– znati kako koristiti osnovne naredbe i skupove naredbi u rješavanju problema,
– primijeniti izvanmrežno programiranje u različitim predmetima,
– kreirati aktivnost izvanmrežnog programiranja.

17.03.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, stručni suradnici i predmetni nastavnici zainteresirani za glagoljicu

PREDAVAČ: BLANKA RUNTIĆ, Osnovna škola Kman – Kocunar, Split
blanka.runtic@skole.hr
HTML5 IconVRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split br> Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Posljednjih godina svjedočimo popularizaciji glagoljice u našoj društvenoj zajednici, a posljedično tomu i u odgojno-obrazovnom sustavu. Ta pojava odraz je potrebe za očuvanjem kulturne baštine i nacionalnog identiteta u današnjem dobu globalizacije i interkulturalne komunikacije. Edukacija se sastoji od predavanja i radionice kojima je cilj ojačati stručne kompetencije učitelja i potaknuti odgojno-obrazovne djelatnike na uključivanje glagoljice u kurikulum. Na predavanju će biti izložen kratak kontekstualni okvir potreban za razumijevanje postanka i uloge glagoljice, kao i važnosti promicanja glagoljaške baštine u primarnom obrazovanju. Uz redovitu nastavu glagoljica se može integrirati i u školski kurikulum planiranjem i programiranjem dodatnog rada, izvannastavnih aktivnosti i projekata. Bit će prikazane metode i aktivnosti kojima se učitelji mogu koristiti poučavajući glagoljicu u okviru pojedinih nastavnih cjelina: Uvod u glagoljicu, Vježbe čitanja, Glagoljska kaligrafija, Pisanje brojeva na glagoljici, Igre s glagoljicom i Kreativne radionice. Cjeline su preuzete iz „Glagoljice za osnovce“ (Valec-Rebić, 2013) te su prilagođena učenicima mlađeg školskog uzrasta. U radioničkom obliku rada polaznici će se koristiti glagoljičnom azbukom u čitanju tekstova pisanih kombinirano latinicom i uglatom glagoljicom te u pisanju riječi i brojeva na glagoljici uz pomoć pera i tuša.

KLJUČNE RIJEČI

azbuka, čitanje, igre, kaligrafija, kreativne radionice, kurikulum, uglata glagoljica

ISHODI
Nakon edukacije sudionici će moći:
– opisati postanak i ulogu glagoljice
– objasniti važnost promicanja glagoljaške baštine u primarnom obrazovanju
– razlikovati područja rada u poučavanju glagoljice
– osmisliti i prilagoditi glagoljične aktivnosti u redovitoj nastavi, dodatnom radu,
izvannastavnim aktivnostima i projektima
– rabiti glagoljičnu azbuku u čitanju i pisanju riječi i brojeva

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici

PREDAVAČ: MARIJA JURIŠIĆ ŠARLIJA Zdravstvena škola Split
marija.jurisic-sarlija@skole.hr VRIJEME: 16.45 – 18.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA : obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Liveworksheets omogućuje pretvaranje tradicionalnih ispita znanja izrađenih u datotečnim formatima .doc, .pdf ili .jpg u interaktivne nastavne listiće. Pomoću njih vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje je jednostavnije i brže. Interaktivni listići imaju mogućnost uključivanja zvukova, videozapisa, zadataka povlačenja i puštanja, pridruživanja, zadaci kratkog odgovora i višestrukog izbora te vježbe izgovora za koje je potreban mikrofon. Na početku radionice je planirano kratko predstavljanje alata na primjeru unaprijed izrađenog interaktivnog listića kojem će polaznici pristupiti u ulozi učenika. Tijekom radionice polaznici će se upoznati sa prednostima alata: jednostavnost izrade, štedi vrijeme i papir (budimo ekološki osviješteni), postojanje velike zbirke izrađenih interaktivnih listića. Polaznici će se registrirati u alat, te će vođenom aktivnosti usvojiti izradu interaktivnog nastavnog listića. Voditelj radionice će podijeliti sa polaznicima listić kreiran u Wordu. Sudionici radionice će preuzeti dokument učitati u Liveworksheets i oblikovati različite tipove zadataka. Po završetku radionice polaznici će međusobno razmijeniti izrađene nastavne sadržaje u ulozi nastavnika i učenika. Kroz navedene aktivnosti će se provjeriti ostvarenost ishoda radionice.

KLJUČNE RIJEČI

Liveworksheets, vrednovanje, interaktivni listići

ISHODI
Sudionici će znati:
– napraviti vlastiti račun
– sastaviti interaktivni listić i kreirati tip zadataka u listiću
– podijeliti listić s ostalim polaznicima
– primijeniti gotove listiće iz zbirke interaktivnih listića koje drugi korisnici dijele
– procijeniti u kojoj mjeri i kada koristiti Liveworksheets u svojoj nastavi

PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: učitelji PN i RN, animatori

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT
fzoranic@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 18:30-20:00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Terenska nastava kao metoda učenja prenosi svakodnevni rad iz učionica u okruženje. Ovakav oblik nastave zahtijeva dodatni napor i planiranje, kako bi se osmislile aktivnosti koje će se provoditi prije, za vrijeme i nakon odlaska na lokaciju. Kroz ovu radionicu zajednički ćemo osmisliti integriranu terensku nastavu te pronaći različite vrste aktivnosti i zadataka kojima ćemo obogatiti dosadašnji rad.

KLJUČNE RIJEČI
Terenska nastava, Planiranje, aktivnosti

ISHODI
Sudionici će:
– moći koristiti tablet, pametni telefona na terenskoj nastavi
– upoznati različite aplikacije i web alate za učenje
– upoznati se s različitim aktivnostima i zadacima

18.03.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: TEA RADIĆ, Osnovna škola “Slatine”, Osnovna škola “Srinjine”
tea.radic.s@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Mislim kreativno 1 osvrće se na razliku između konvergentnog i divergentnog mišljenja te uvodi pojam rješavanja zadataka pomoću prototipa – Marshmallow izazov. Radionica Mislim kreativno 2 donosi različite aktivnosti i zadatke za poticanje kreativnog, latentnog i kritičkog mišljenja. Tijekom radionice Mislim kreativno 3 polaznici će sudjelovati u escape the room izazovu nakon kojeg će se i sami okušati u pripremi escape the room zadataka primjenom IKT alata. U radionici Mislim kreativno 4 polaznici će moći prethodno stečena znanja primijeniti u planiranju i razradi zadane projektne aktivnosti.

KLJUČNE RIJEČI

Aktivnosti u razredu, konvergentno mišljenje, divergentno mišljenje, latentno mišljenje, kreativnost, logičko i kritičko zaključivanje, Marshmallow izazov, prototip, problemska nastava, brain gym, escape the room izazov, projektna nastava, suradničko učenje.

ISHODI
Polaznici će:
1. izraditi toranj korištenjem zadanih materijala,
2. primijeniti novostečena znanja i demonstrirati ih ostalim sudionicima,
3. osmisliti i sprovesti escape the room zadatak, 4.
osmisliti i razraditi vlastiti projekt na zadanu temu, 5. surađivati tijekom rješavanja problemskih zadataka.

PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENA NA ISHODIMA UČENJA

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: ELA VEŽA, OŠ Trstenik i MARISTELA RUBIĆ, I. gimnazija Split
ela.veza@skole.hr, maristela.rubic@skole.hr

VRIJEME: 16.45 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split br> Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Vrednovanje je zahtjevan, osjetljiv i odgovoran dio učiteljskog posla. U kurikulumskom krugu na temelju planiranih odgojno-obrazovnih ishoda učitelj istovremeno planira i vrednovanje ostvarenosti ishoda. Za prikupljanje informacija o učenikovu učenju i njegovim postignućima primjenjuju se različiti pristupi vrednovanju koji se međusobno razlikuju s obzirom na svrhu primjene, interpretaciju i korištenje prikupljenih informacija. Za odabrani pristup biramo određenu metodu vrednovanja koja mora obuhvatiti sve učenike u razredu te provjeravati ostvarenost svih dijelova ishoda na razini aktivnosti. Ovom radionicom želimo približiti i pojednostavniti učiteljima proces vrednovanja upotrebom digitalnih alata. Predstavit ćemo mogućnosti i ograničenja aplikacija LearningApps i Edmodo kako bi sudionici, svatko u svom predmetu, mogli zaključiti u kojoj mjeri i za kakve tipove provjere znanja ih mogu iskoristiti.

KLJUČNE RIJEČI

vrednovanje, digitalni alati

ISHODI
Učitelji će:
• upoznati nekoliko digitalnih alata za vrednovanje
• analizirati prednosti i nedostatke upotrebe odabranog digitalnog alata za vrednovanje
• kreirati digitalni sadržaj u odabranom alatu
• svrhovito odabrati i primijeniti prikladan alat za odabrani pristup vrednovanju

25.03.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: oo djelatnici

PREDAVAČ: BRANKA PERIĆ Osnovna škola Gradac
fperic8@gmail.com
VRIJEME: 18.30 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Trenutna situacija na tržištu rada je takva da mnogi poslovi nestaju, mnoga zanimanja su u procesu transformacije te se pojavljuju novi oblici zapošljavanja. Fokus se s dosadašnjih zanimanja premješta na sposobnost rješavanja problema, kooperaciju, osobne interese, a umjesto radnih mjesta, težište se stavlja na projekte uz koje će biti vezani različiti timovi, različite radne situacije i radne pozicije. Promjene u svijetu rada nužno zahtijevaju i promjene u sustavu odgoja i obrazovanja. Kroz predavanje i radionicu nastavnici će steći uvid u trenutno stanje u svijetu rada, kao i ono u budućnosti, te važnost škole u pripremi učenika za svijet rada.
KLJUČNE RIJEČI
svijet rada, karijerno savjetovanje, vještine za budućnost
ISHODI
Nakon edukacije polaznici će moći:
– prepoznati nove oblike zapošljavanja
– usporediti trenutno stanje u svijetu rada s onim u budućnosti
– prepoznati ulogu odgojno-obrazovnog sustava u pripremi učenika za svijet rada sutrašnjice

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici OŠ

PREDAVAČ: GORANA BABIĆ OŠ dr. Franje Tuđmana Brela i OŠ oca Petra Perice Makarska
babic.gorana@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA : obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Obrazovni trendovi su podložni promjenama ukorak s razvojem tehnologije i promjenom načina razmišljanja naših učenika. Obrnuta učionica donosi inovativni pomak učenja u kojem je prisutna aktivnost u kući prije nastave- oblik je kombiniranog učenja u kojem učenici prate nastavne sadržaje na mreži (online), gledajući većinom videopredavanja, i to najčešće kod kuće. Potom u školi međusobno raspravljaju te postavljaju pitanja o onome što su vidjeli.. Obrnuta učionica podrazumijeva drukčije metode i načine rada, odnosno omogućuje učenicima da sami odaberu sadržaje i načine poučavanja te da odrede koliko će im vremena biti potrebno kako bi usvojili određeno gradivo.Na našoj radionici naučit ćete kako poučavati učenika služeći se alatima iz obrnute učionice, razvijati zadatke u učionici kroz rasprave, projekte i kreativne vježbe te procjenjivati napredak učenja učenika. Također želimo potaknuti nastavnike predmetne nastave da u tradicionalnoj učionici uz uobičajene oblike formativnog i sumativnog vrednovanja pokušaju u svoju nastavu uvesti i kvizove i interaktivne alate koji im daju brzu povratnu informaciju o postignućima i time im štedi vrijeme za ispravljanje provjera. Na ovaj način želimo potaknuti nastavnike da češće, a na drugačiji način, vrednuju učenička postignuća ili bilježe njihov napredak. Također će se sudionici upoznati i alatom za izradu digitalnih stripova. Ova radionica ujedno je i diseminacija prve mobilnosti Erasmus KA1 projekta Poboljšajmo naše poučavanje koji OŠ dr.F.Tuđmana provodi od 1.9.2019. do 31.8.2020.

KLJUČNE RIJEČI

digitalni alati, obrnuta učionica, tradicionalna učionica, alati za vrednovanje, učenje kroz igru, podrška učenju, formativno i sumativno vrednovanje, interaktivno učenje i podučavanje, QR kod, digitalni stripovi

ISHODI
Polaznici će:
-prepoznati novu dimenziju i značenje e-učenja, upoznati najnovije digitalne trendove, shvatiti važnost otvorenih obrazovnih resursa (OER) i otvorenog okruženja za obrazovanje u svrhu promicanja univerzalnog pristupa obrazovanju.
– koristiti inovativne, interaktivne i poticajne digitalne nastavne materijale i sadržaje potrebne za primjenu modela obrnute učionice
– prepoznati važnost obrnute učionice kao strukture učenja usmjerene na učenika
– uspješno razviti ključne kompetencije učenika kao što su kreativnost, kritičko razmišljanje, medijska i digitalna pismenost, promicati korištenje IKT-a i aktivnih nastavnih metoda za poboljšanje kvalitete redovnog obrazovanja na svim razinama budući da će znati koristiti prikladan digitalni alat, odabrati izvore informacija, surađivati i raditi na sustavu u online okruženju, uređivati i stvarati svoje digitalne sadržaje, spremiti i organizirati digitalne proizvode u online repozitorij
– revidirati i razvijati osobne i profesionalne kompetencije te biti potaknuti na korištenje suradničkih modela rada
– primijeniti dobru praksu za uključivanje digitalnih tehnologija i IKT–a u poučavanju u nastavi kao podršku učenju i stvaranju

PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola

PREDAVAČI: MIA OŽIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet Split , KRISTIAN NAKIĆ, Mediteranski institut za istraživanje života
mozic@pmfst.hr
HTML5 IconHTML5 IconVRIJEME: 16.45 -20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj ove edukacije je usavršiti i ojačati pedagoške kompetencije kod nastavnika koji bi time usvojili načela funkcioniranja projektne nastave te bi pri tom sâmi bili osposobljeni implementirati takav način poučavanja u svoju nastavu. Edukacijom bismo osnažili kritičko mišljenje i inovativnost, gdje bi težište rada bilo na interdiscipliniranju određenih grana iz znanosti i umjetnosti. Budući da određene discipline u okviru prirodnih znanosti imaju opisane zakone i paradigme na osnovi pravila, aksioma, odnosno postulata koji formalno spadaju u sasvim druge discipline, zapitali smo se treba li uvijek strogo razgraničavati i odvajati pojedine discipline i zaključili da je snaga projektne nastave upravo u interdisciplinarnosti. Promatramo li iz fizikalnog gledišta određenu tvar na njenoj submikroskopskoj razini, izučavajući međuatomne interakcije, energije kemijskih veza među atomima te načine na koji se atomi mogu slagati i rasporediti u prostoru, lako dolazimo do zaključka zašto ta tvar pokazuje na makroskopskoj razini za sebe svojstven spektar kemijskih i bioloških svojstava. U konačnici, takva makroskopska svojstva, kakva vuku svoje korijene iz submikroskopske razine, posljedično služe za uspostavljanje pravila i kriterija u sasvim drugim znanstvenim ili umjetničkim disciplinama. Za ovu smo edukacijsku radionicu odabrali boje, koje ćemo povezati s obrazovnim ishodima iz područja kemije, likovne kulture i povijesti.
KLJUČNE RIJEČI
prirodne znanosti, kemija, fizika, biologija, umjetnost, likovne umjetnosti, vizualne umjetnosti, povijest umjetnosti, slikarstvo, boja, percepcija boje, pigmenti, tehnologija pigmenata, tehnologija proizvodnih procesa
ISHODI

– osmisliti i primijeniti novi pedagoški pristup i metodu poučavanja u vlastitoj pedagoškoj praksi,
– savladati vještinu kreiranja problemske/projekte nastave u korelaciji s drugim predmetima i međupredmetnim očekivanjima,
– razlikovati i primjenjivati formativno i sumativno vrednovanje u projektnoj nastavi,
– osnažiti i ojačati kompetencije nastavnika u provođenju proaktivne nastave koja potiče razvijanje kreativnog i kritičkog mišljenja učenika, te njihove generičke kompetencije

26.03.2020.
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave /br>
PREDAVAČ: NIVES BOGDAN, ZDENKA JERKOVIĆ , Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
nives.bogdan@gmail.com

VRIJEME: 16.45 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA : obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Sudionici će biti upoznati s vizualnim programskim jezicima ScratchJr i Scratch u kojima djeca i učitelji mogu stvarati zanimljive priče, animacije, igre i projekte i integrirati ih u nastavu u svrhu ostvarenja odgojno-obrazovnih ishoda kroz većinu nastavnih predmeta. Edukacija će se provoditi kroz nekoliko koraka:
1. Važnost programiranja u razvoju logičkog razmišljanja
2. Programski jezik ScratchJr – sučelje i osnovne naredbe programskog jezika
3. Programski jezik Scratch – upoznavanje sa sučeljem i osnovnim naredbama programskog jezika kroz predavanje i radionicu u kojoj će sudionici izvršiti registraciju, upoznati osnovne elemente Scratch projekta (likovi, kostimi, pozadina, vrste blokova, programske strukture, multimedijske mogućnosti programa, primena Scratcha u osnovnoj školi)

KLJUČNE RIJEČI

Scratch, programiranje, apstraktno mišljenje, rješavanje problema

ISHODI
Sudionici će znati:
– primijeniti novostečeno znanje u radu s osnovnim elementima programskog jezika Scratch,
– kreirati jednostavniji projekt prema zadanim uputama,
– usporediti i raspravljati o izrađenim projektima.

PODRUČJE: Razvoj poduzetničkih kompetencija

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: RENATA KOLOVRAT, OŠ S.S. Kranjčevića, Lovreć
renatakolovrat1@gmail.com
VRIJEME: 16.45 – 18.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Poticanje darovitosti i fine motorike u likovnom oblikovanju pomoću Yumping clay gline (primjer izrade dječjeg dalmatinskog suvenira).
Glina je od davnina jedno od najpodatnijih sredstava za likovno oblikovanje u kojemu se mogu primijeniti različiti pristupi, tehnike i metode. U novije se vrijeme pojavila tzv. Yumping Clay glina koja je najmekša i najlakša dostupna glina. Njeno je temeljno svojstvo da se lako oblikuje, suši na zraku i ne ostavlja tragove na prstima i podlozi. Zbog navedenih svojstava sve se više koristi u oblikovanju koje zahtjeva preciznost te naglašavanje oblika i detalja. Upotreba Yumping Clay gline u nastavi likovne kulture i izvannastavnim aktivnostima pokazala je kako se njenom upotrebom razvija kreativnost, koncentracija i samopouzdanje, te fina motorika kod djece. U prvom dijelu radionice sudionici će se upoznati s osnovnim tehnikama rada s Yumping Clay glinom, a u drugom dijelu radionice polaznici će samostalno izrađivati dječji suvenir s dalmatinskim motivima.
KLJUČNE RIJEČI
Yumping Clay glina, likovna kreativnost, dječji suvenir
ISHODI
Sudionici će moći:
– opisati, objasniti i primijeniti osnovne tehnike rada s Yumping Clay glinom
– oblikovati glinu prema planiranom predlošku ili samostalnom kreativnom izrazu
– izraditi dječji suvenir
– analizirati i kritički razmatrati ostale mogućnosti primjene i oblikovanja ovog materijala

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

*Polaznici radionice dužni su imati aktivan AAI@EduHr elektronički identitet (e-mail adresa @skole.hr) kako bi mogli pristupiti radionici

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVICA BORIĆ , SSŠ bana Josipa Jelačića Sinj
boric.ivica@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Teslina 2, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Digitalni obrazovni sadržaj je sadržaj namijenjen učenju i poučavanju na uređajima poput računala i pametnog telefona. Učitelji i nastavnici kao korisnici virtualnog identiteta AAI@EduHr (na domeni skole.hr) mogu jednostavno i besplatno izraditi, podijeliti i koristiti digitalne obrazovne sadržaje.
Office365 za škole je usluga koja omogućuje obrazovnim institucijama i njenim zaposlenicima, učiteljima, nastavnicima i učenicima besplatan pristup Office365 alatima sa AAI@EDU korisničkim računom. Unutar Office365 nalaze se aplikacije uz pomoć kojih učitelji i nastavnici stvaraju digitalne obrazovne sadržaje. Na radionici polaznici će naučiti stvarati digitalni sadržaj služeći se aplikacijom Sway. Polazni će se također osposobiti u samostalnom stvaranju online testova uz pomoć aplikacije Forms.

KLJUČNE RIJEČI
digitalni obrazovni sadržaj, AAI@EduHr, vrednovanje, aplikacija Forms, Wordwall, igrifikacija, digitalni predlošci

ISHODI
Sudionici će moći:
Polaznik će samostalno pristupiti alatu Office 365 za škole i aplikacijama Sway i Forms.
Polaznik će izraditi i podijeliti digitalni obrazovni sadržaj koristeći MS Sway.
Polaznik će izraditi i podijeliti online test uz pomoć aplikacije MS Forms.

28.03.2020.
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE

TRAJANJE: 2 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: Koordinatori i članovi projektnih timova

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT
fzoranic@gmail.com

HTML5 IconVRIJEME: 09.00-10:30

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovu radionicu/izlaganje polaznici će se susresti s programom Erasmus+, gdje će, kroz iskustva predavača upoznati ključne pojmove vezane za diseminaciju projekata Erasmus+ i diseminaciju znanja. Iskustva škole baziraju se na 3 Erasmus+ projekta i 34 mobilnosti (15 strukturirani tečajevi i 19 job-shadowing). Kroz primjere projekata škole, polaznici će imati priliku upoznati različite mogućnosti i prilike za širenje stečenih znanja te neke od web alata koje mogu koristiti za vlastite projekte. Sudionici će odabrati jedan od alata, otvoriti korisnički račun te objaviti materijale iz vlastitog projekta, koje će donijeti sa sobom (fotografije, video materijal, linkove i sl.). koje su članovi projektnog tima stekli kroz strukturirane tečajeve i job-shadowing aktivnosti. Radionica uključuje praktičnu aktivnost izrade bookmarkera.

KLJUČNE RIJEČI
Erasmus+, diseminacija, planiranje,

ISHODI

– polaznici će se upoznati s planiranjem diseminacije
– naučiti kako će provoditi i pratiti diseminaciju
– razlikovati diseminaciju informacija i diseminaciju znanja
– kroz primjer prakse predavača upoznati različite oblike diseminacije
– upoznati neke web alate koje se mogu koristiti pri diseminaciji

01.04.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: oo djelatnici

PREDAVAČ: BRANKA PERIĆ Osnovna škola Gradac
fperic8@gmail.com
VRIJEME: 18.30 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: učionica 4

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Trenutna situacija na tržištu rada je takva da mnogi poslovi nestaju, mnoga zanimanja su u procesu transformacije te se pojavljuju novi oblici zapošljavanja. Fokus se s dosadašnjih zanimanja premješta na sposobnost rješavanja problema, kooperaciju, osobne interese, a umjesto radnih mjesta, težište se stavlja na projekte uz koje će biti vezani različiti timovi, različite radne situacije i radne pozicije. Promjene u svijetu rada nužno zahtijevaju i promjene u sustavu odgoja i obrazovanja. Kroz predavanje i radionicu nastavnici će steći uvid u trenutno stanje u svijetu rada, kao i ono u budućnosti, te važnost škole u pripremi učenika za svijet rada.
KLJUČNE RIJEČI
svijet rada, karijerno savjetovanje, vještine za budućnost
ISHODI
Nakon edukacije polaznici će moći:
– prepoznati nove oblike zapošljavanja
– usporediti trenutno stanje u svijetu rada s onim u budućnosti
– prepoznati ulogu odgojno-obrazovnog sustava u pripremi učenika za svijet rada sutrašnjice

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: Predmetni nastavnici OŠ

PREDAVAČ: GORANA BABIĆ OŠ dr. Franje Tuđmana Brela i OŠ oca Petra Perice Makarska
babic.gorana@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45 – 19.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA : obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Obrazovni trendovi su podložni promjenama ukorak s razvojem tehnologije i promjenom načina razmišljanja naših učenika. Obrnuta učionica donosi inovativni pomak učenja u kojem je prisutna aktivnost u kući prije nastave- oblik je kombiniranog učenja u kojem učenici prate nastavne sadržaje na mreži (online), gledajući većinom videopredavanja, i to najčešće kod kuće. Potom u školi međusobno raspravljaju te postavljaju pitanja o onome što su vidjeli.. Obrnuta učionica podrazumijeva drukčije metode i načine rada, odnosno omogućuje učenicima da sami odaberu sadržaje i načine poučavanja te da odrede koliko će im vremena biti potrebno kako bi usvojili određeno gradivo.Na našoj radionici naučit ćete kako poučavati učenika služeći se alatima iz obrnute učionice, razvijati zadatke u učionici kroz rasprave, projekte i kreativne vježbe te procjenjivati napredak učenja učenika. Također želimo potaknuti nastavnike predmetne nastave da u tradicionalnoj učionici uz uobičajene oblike formativnog i sumativnog vrednovanja pokušaju u svoju nastavu uvesti i kvizove i interaktivne alate koji im daju brzu povratnu informaciju o postignućima i time im štedi vrijeme za ispravljanje provjera. Na ovaj način želimo potaknuti nastavnike da češće, a na drugačiji način, vrednuju učenička postignuća ili bilježe njihov napredak. Također će se sudionici upoznati i alatom za izradu digitalnih stripova. Ova radionica ujedno je i diseminacija prve mobilnosti Erasmus KA1 projekta Poboljšajmo naše poučavanje koji OŠ dr.F.Tuđmana provodi od 1.9.2019. do 31.8.2020.

KLJUČNE RIJEČI

digitalni alati, obrnuta učionica, tradicionalna učionica, alati za vrednovanje, učenje kroz igru, podrška učenju, formativno i sumativno vrednovanje, interaktivno učenje i podučavanje, QR kod, digitalni stripovi

ISHODI
Polaznici će:
-prepoznati novu dimenziju i značenje e-učenja, upoznati najnovije digitalne trendove, shvatiti važnost otvorenih obrazovnih resursa (OER) i otvorenog okruženja za obrazovanje u svrhu promicanja univerzalnog pristupa obrazovanju.
– koristiti inovativne, interaktivne i poticajne digitalne nastavne materijale i sadržaje potrebne za primjenu modela obrnute učionice
– prepoznati važnost obrnute učionice kao strukture učenja usmjerene na učenika
– uspješno razviti ključne kompetencije učenika kao što su kreativnost, kritičko razmišljanje, medijska i digitalna pismenost, promicati korištenje IKT-a i aktivnih nastavnih metoda za poboljšanje kvalitete redovnog obrazovanja na svim razinama budući da će znati koristiti prikladan digitalni alat, odabrati izvore informacija, surađivati i raditi na sustavu u online okruženju, uređivati i stvarati svoje digitalne sadržaje, spremiti i organizirati digitalne proizvode u online repozitorij
– revidirati i razvijati osobne i profesionalne kompetencije te biti potaknuti na korištenje suradničkih modela rada
– primijeniti dobru praksu za uključivanje digitalnih tehnologija i IKT–a u poučavanju u nastavi kao podršku učenju i stvaranju

PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: svi učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola

PREDAVAČI: MIA OŽIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet Split , KRISTIAN NAKIĆ, Mediteranski institut za istraživanje života
mozic@pmfst.hr
HTML5 IconHTML5 IconVRIJEME: 16.45 -20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj ove edukacije je usavršiti i ojačati pedagoške kompetencije kod nastavnika koji bi time usvojili načela funkcioniranja projektne nastave te bi pri tom sâmi bili osposobljeni implementirati takav način poučavanja u svoju nastavu. Edukacijom bismo osnažili kritičko mišljenje i inovativnost, gdje bi težište rada bilo na interdiscipliniranju određenih grana iz znanosti i umjetnosti. Budući da određene discipline u okviru prirodnih znanosti imaju opisane zakone i paradigme na osnovi pravila, aksioma, odnosno postulata koji formalno spadaju u sasvim druge discipline, zapitali smo se treba li uvijek strogo razgraničavati i odvajati pojedine discipline i zaključili da je snaga projektne nastave upravo u interdisciplinarnosti. Promatramo li iz fizikalnog gledišta određenu tvar na njenoj submikroskopskoj razini, izučavajući međuatomne interakcije, energije kemijskih veza među atomima te načine na koji se atomi mogu slagati i rasporediti u prostoru, lako dolazimo do zaključka zašto ta tvar pokazuje na makroskopskoj razini za sebe svojstven spektar kemijskih i bioloških svojstava. U konačnici, takva makroskopska svojstva, kakva vuku svoje korijene iz submikroskopske razine, posljedično služe za uspostavljanje pravila i kriterija u sasvim drugim znanstvenim ili umjetničkim disciplinama. Za ovu smo edukacijsku radionicu odabrali boje, koje ćemo povezati s obrazovnim ishodima iz područja kemije, likovne kulture i povijesti.
KLJUČNE RIJEČI
prirodne znanosti, kemija, fizika, biologija, umjetnost, likovne umjetnosti, vizualne umjetnosti, povijest umjetnosti, slikarstvo, boja, percepcija boje, pigmenti, tehnologija pigmenata, tehnologija proizvodnih procesa
ISHODI

– osmisliti i primijeniti novi pedagoški pristup i metodu poučavanja u vlastitoj pedagoškoj praksi,
– savladati vještinu kreiranja problemske/projekte nastave u korelaciji s drugim predmetima i međupredmetnim očekivanjima,
– razlikovati i primjenjivati formativno i sumativno vrednovanje u projektnoj nastavi,
– osnažiti i ojačati kompetencije nastavnika u provođenju proaktivne nastave koja potiče razvijanje kreativnog i kritičkog mišljenja učenika, te njihove generičke kompetencije

02.04.2020.
PODRUČJE: OSTALO

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: TEA RADIĆ, Osnovna škola “Slatine”, Osnovna škola “Srinjine”
tea.radic.s@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Radionice Mislim kreativno osmišljene su kao 4 samostalne radionice u trajanju od 2 školska sata. Unutar svakog blok sata odrađuje se jedna specifična tematika. Polaznici će imati mogućnost aktivnim sudjelovanjem steći nova znanja i vještine. Radionica Mislim kreativno 1 osvrće se na razliku između konvergentnog i divergentnog mišljenja te uvodi pojam rješavanja zadataka pomoću prototipa – Marshmallow izazov. Radionica Mislim kreativno 2 donosi različite aktivnosti i zadatke za poticanje kreativnog, latentnog i kritičkog mišljenja. Tijekom radionice Mislim kreativno 3 polaznici će sudjelovati u escape the room izazovu nakon kojeg će se i sami okušati u pripremi escape the room zadataka primjenom IKT alata. U radionici Mislim kreativno 4 polaznici će moći prethodno stečena znanja primijeniti u planiranju i razradi zadane projektne aktivnosti.

KLJUČNE RIJEČI

Aktivnosti u razredu, konvergentno mišljenje, divergentno mišljenje, latentno mišljenje, kreativnost, logičko i kritičko zaključivanje, Marshmallow izazov, prototip, problemska nastava, brain gym, escape the room izazov, projektna nastava, suradničko učenje.

ISHODI
Polaznici će:
1. izraditi toranj korištenjem zadanih materijala,
2. primijeniti novostečena znanja i demonstrirati ih ostalim sudionicima,
3. osmisliti i sprovesti escape the room zadatak,
4. osmisliti i razraditi vlastiti projekt na zadanu temu,
5. surađivati tijekom rješavanja problemskih zadataka.

PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: MIRJANA GAĆINA BILIN, Zdravstvene škola, Split
mirjana.gacina-bilin@skole.hr

HTML5 IconVRIJEME: 16.45 – 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Ako tražimo alternativu MS PowerPointu u izradi prezentaciju sigurno ćemo se susresti s Prezijem i sve popularnijim Emaze. EMAZE je jednostavan alat koji će i korisnicima koji nisu tehnološki orijentirani omogućiti u vrlo kratkom vremenu napraviti vizualno dojmljivu prezentaciju uz pomoć već pripremljenih predložaka. Sve što nam je potrebno za izradu prezentacija pomoću Emaze je internet i dobra volja  .
Na početku radionice svaki polaznik će otvoriti svoj račun. Na tržištu su ponuđene tri verzije programa, Pro i Business te Free. Prezentacije napravljene preko Free računa su javne i ne mogu se pokrenuti offline.
Nakon otvaranja računa polaznici uz pomoć predavača izrađuju svoj prvi Emaze. Upoznaju se s radnom površinom, kako umetnuti tekst, sliku, audio i video zapis, različite oblike (simbole) i grafikone te kako animirati pojedini sadržaj. Na odabranom predlošku koji već ima svoj font, stil i boje, možemo elemente s kojima nismo zadovoljni i izmijeniti. Naravno, prezentacije koje smo napravili u PowerPointu možemo prebaciti u Emaze i dati im novi izgled. Želimo li već postojeću PowerPoint prezentaciju malo “uljepšati” dovoljno ju je samo umetnuti u Emaze te odabrati odgovarajući predložak. Prezentacije se spremaju u PDF formatu i mogu se isprintati. Emaze se vrlo lako dijeli preko društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Google+ i druge. Nakon radionice polaznici će moći samostalno napraviti prezentaciju koristeći Emaze, a za lakše snalaženje u novoj aplikaciji dobit će i pristup PADLET ploči s radnim materijalima.
KLJUČNE RIJEČI
EMAZE, online, digitalni, interaktivni, sadržaj, prezentacija, jednostavna, internetska, stranica, elektronička, čestitka, igra, vizualna, priča, besplatno, intuitivno. ISHODI
Sudionici će moći:
• kreirati vlastiti račun u EMAZE aplikaciji.
• vidjeti gotove uratke u EMAZE-u primjenjive u svim nastavnim predmetima
• vidjeti gotove uratke stvorene u EMAZU, a primjenjive u svim nastavnim predmetima
• analizirati, usporediti i evaluirati nekoliko gotovih, stvarnih primjera iz prakse
• upoznati sučelje web alata EMAZE
• savladati osnove izrade Emaze prezentacija
• izraditi jednu EMAZE prezentaciju prema uputama predavača na temelju odabranog predloška (dizajna)
• samostalno izrađivati nove Emaze prezentacije prema vlastitim interesima
• odabrati predložak u kojem korisnik može odabrati unaprijed definirane položaje elemenata unutar prezentacije
• prilagoditi odabrani predložak vlastitim potrebama
• ugraditi i oblikovati u EMAZE prezentaciji elemente poput slika, teksta, videozapisa, te drugih interaktivnih elemenata
• animirati ugrađene elemente na slajdovima EMAZE prezentacije
• ugraditi već postojeće MS Powerpoint – prezentacije u web alat Emaze
• objaviti svoje EMAZE prezentacije na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Google+ i druge
• prikazati prezentaciju u online okruženju
• ispisati u PDF formatu
• podijeliti EMAZE sadržaj putem linka za pregledavanje
• ugraditi vlastiti EMAZE sadržaj na zajedničku Padlet ploču
• analizirati i argumentirano ocijeniti radove ostalih polaznika radionice putem Padlet ploče
• upoznati se s osnovnim pravilima izrade prezentacije i prezentacijskim vještinama

04.04.2020.
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE

TRAJANJE: 3 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici i učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: GORANA BABIĆ, OŠ dr. Franje Tuđmana Brela i OŠ oca Petra Perice Makarska
babic.gorana@gmail.com
HTML5 IconVRIJEME: 09.00. – 11.30

MJESTO: Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000, Split

Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se upoznati sa značajkama projektne nastave ili će se podsjetiti na značajke projektne nastave. U radioničkom dijelu kroz grupni rad okušat će se u konkretnom projektu. Također, sudionike ćemo upoznati s primjerima dobre prakse iz naše škole te ih potaknuti na provedbu sličnih u svojim školama ( 2 slikovnice iz OŠ Brela koje su rezultat dvaju jednogodišnjih školskih projekata- 1. Breljanske legende o Pelegrinu i Nevistinoj stini, 2. Iz Brela, e pa šta!- o višnjama koje su othranile generacije Breljana prije pojave turizma i bile simbol mjesta, te treća, digitalna radionica lokalnih legendi koja je rezultat međunarodnog eTwinning projekta Mystery of History in Legends koji je dobio nacionalnu oznaku kvalitete u 2019.godini. Također će sudionici biti upoznati s rezultatima eTwinning projekta Famous people in Europe koji obuhvaća integraciju više nastavnih predmeta- Geografije, Hrv.jezika, Eng.jezika, Povijesti, Likovne kulture, Fizike i SRZ. Taj projekt dobio je i nacionalnu i europsku oznaku kvalitete za 2019.godinu)
KLJUČNE RIJEČI
projektno poučavanje, rješavanje problema, kritičko mišljenje, suradničko-timski rad, integracija, digitalni alati, interdisciplinarnost, kulturna baština
ISHODI

Sudionici će nakon odslušanog predavanja i odrađene radionice:
-osmisliti i napisati kvalitetan plan izvođenja projektnih aktivnosti
-osmisliti i odabrati projektne aktivnosti kao i načine njihove evaluacije te načine mjerenja učinka samoga projekta
– uvrstiti projektne aktivnosti u što veći broj predmeta (RN) te češće primjenjivati projektne aktivnosti u skladu s kurikulumom nastavnog predmeta Hrvatski jezik
– uvrstiti različite oblike diseminacije (širenja projektnih rezultata)u svojoj lokalnoj zajednici i šire
– upoznati popis suradničkih digitalnih alata koji se mogu koristiti u projektnoj nastavi
– vidjeti primjere dobre prakse kako promovirati zavičajnu baštinu kroz ove oblike aktivnosti

PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA

TRAJANJE: 4 ŠKOLSKA SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: MARICA SIČENICA, Srednja škola “Jure Kaštelan” Omiš

marica.sicenica@skole.hr

VRIJEME: 9.00. – 12.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA: Obrazac se automatski zatvara kad broj prijava prijeđe kapacitet učionice

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
U ovoj prezentaciji definirani su ishodi učenja, objašnjena je razlika između ciljeva i ishoda učenja te je pojašnjena važnost ishoda učenja. Opisan je postupak pisanja ishoda učenja temeljen na Bloomovoj taksonomiji te su dane preporuke za pisanje ishoda učenja i provjeru ispravnosti definiranih ishoda.

KLJUČNE RIJEČI

ishodi učenja, Bloomova taksonomija
ISHODI
1. Definirati ishode učenja
2. Objasniti razliku poučavanja temeljenog na sadržajima i poučavanja temeljenog na ishodima učenja
3. Primijeniti Bloomovu taksonomiju za pisanje ishoda učenja
4. Napisati ishode učenja na razini predmeta/nastavne jedinice
5. Odrediti nedostatke koje uzrokuju loše napisani ishodi učenja