Edux – Centar znanja CI SDŽ

E platforma za učenje na daljinu
Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županijeŽelja nam je djeci, polaznicima programa CI SDŽ, pružiti izazov u savladavanju gradiva programa, ponuditi im drukčije sadržaje te izazove koji će im zaokupiti svakodnevicu u sadašnjem okruženju.

Osim sadržaja vezanih za pojedine programe Centara izvrsnosti, na “Eduxu” se nalaze i drugi sadržaji za koje smatramo da su važni za razvoj osobnih potencijala.

Također, polaznicima programa CI SDŽ, uspostavljeni su Web Cafei unutar kojih, slikom i tonom, mogu komunicirati, dijeliti ideje i surađivati.

Platforma je otvorena i svima koji su željni znanja potrebnog za izazove budućnosti!

Kome je platforma namijenjena?

Kako mogu koristiti platformu?


Testni centar CI SDŽ - Provjeri svoje znanje

za učenike i maturante

KGL ispiti engleskog jezika

KGL A2 EXAM
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!
KGL ispiti engleskog jezika

KGL B1 EXAM
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!
KGL ispiti engleskog jezika

KGL B2 EXAM
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!
KGL ispiti engleskog jezika

KGL C1 EXAM
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!
ISPITI DRŽAVNE MATURE

Fizika
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!
ISPITI DRŽAVNE MATURE

Biologija
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!
ISPITI DRŽAVNE MATURE

Kemija
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!
ISPITI DRŽAVNE MATURE

Psihologija
...klikni i provjeri znanje

Ulaz slobodan!

Programi

za polaznike CI SDŽ

Nastavnik za nastavnika

za mentore CI SDŽ, druge nastavnike i odgojno-obrazovne djelatnike