Mother Earth – אמא אדמה

Istraživački program Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Odjela za darovite Ministarstva obrazovanja Države Izrael

Izabrat će se: po 5 školskih timova iz obje države

Sastav tima: Mentor+ 5 učenika 8.razreda u šk.god. 2022./23. Barem jedan učenik u timu mora biti polaznik CI

Način prijave: Tim prijavljuje mentor. Mentor može biti postojeći mentor u CI ili motivirani učitelj u nekoj OŠ s područja SDŽ

Tema: klimatske promjene i njihov utjecaj na društvo. Svaki tim predlaže svoju projektnu temu za istraživanje no mora biti spreman i prilagoditi svoju temu partnerskom timu iz Izraela. Planirani obim radnog opterećenja je cca. 35 sati u školskoj godini. Projekti moraju uključivati istraživački rad i mjerenja te izradu završnog izvješća.

Opis programa
U skladu s ciljevima Centra izvrsnosti i Odjela za darovite Ministarstva obrazovanja Države Izrael za školske godine 2021.-2022. i 2022.-2023., timovi darovitih učenika pod vodstvom mentora sudjelovat će u međunarodnom programu u kojem će učenici iz Hrvatske zajednički provoditi istraživanja sa skupinama učenika iz Izraela, polaznika programa za darovite u Državi Izrael, a na temu klimatskih promjena i njihovog utjecaja na društvo.
Program će pokrivati ​sljedeća ​područja istraživanja: onečišćenje zraka, onečišćenje mora, problem mikroplastike te globalno zagrijavanje. Predloženi projekti trebaju pokrivati barem jedno od ovih područja.

Ovaj program omogućava našim učenicima upoznavanje s učenicima njihove dobi iz druge kulture te usavršavanje engleskog jezika i sticanje iskustva u međunarodnom istraživanju.
Odabrat će se pet grupa učenika pod vodstvom mentora u svakoj zemlji. Hrvatski mentori mogu predstavljati i svoju školu pod uvjetom da je najmanje jedan učenik uključen u predloženi projekt polaznik Centra izvrsnosti SDŽ. Tim može biti sastavljen i isključivo od polaznika Centra pod vodstvom mentora iz Centra izvrsnosti. Jedan tim treba imati minimalno 5 učenika i jednog mentora. Timovi sastavljeni od učenika koji nisu isključivo polaznici Centra moraju imati potporu škole u kojoj je zaposlen mentor koji prijavljuje projekt te moraju biti dio godišnjeg plana i programa škole.

Timovi koje žele sudjelovati u programu predložit će istraživačke teme i dostaviti planove rada prema uputama u nastavku. Programski odbor Centra izvrnosti, zajedno s voditeljem programa CIP, odabrat će pet održivih prijedloga. Mentori odabranih skupina održat će virtualni sastanak sa svojim izraelskim kolegama te će zajedno odabrati konačne teme koje će se istraživati u hrvatsko-izraelskim parovima timova. Parovi će se odabrati ovisno o podudarnosti prijedloga s obje strane.
Zajednički međunarodni program provodit će se u razdoblju od 2022. do 2023. u razdoblju od 6 mjeseci (od rujna/listopada 2022. do ožujka 2023.).
Na kraju procesa, istraživački proizvodi bit će predstavljeni na zajedničkoj virtualnoj konferenciji na kojoj će sudjelovati svi timovi.

Osim virtualne konferencije, najuspješniji hrvatski timovi imat će priliku posjetiti Izrael.

Ciljna skupina
Učenici osmih razreda koji pohađaju centar ili osnovnu školu na području SDŽ te imaju dobar pisani i govorni engleski!

Kriteriji za sudjelovanje u programu
Izrađena je praktična istraživačka ideja na prihvatljivu temu.
Predanost sudjelovanju u cjelokupnom procesu.
Voditelj/mentor sa stručnošću u svom području, koji će voditi učenike u istraživačkom programu i održavati kontinuirani kontakt s partnerskim nastavnicima u Izraelu (na engleskom).

Sredstva i opremu za sudjelovanje u programu (oprema za istraživanje, proračun za putovanja, računalna oprema za online interakciju i slično) osigurat će se u proračunu Centra izvrsnosti. U slučaju sudjelovanja školskih timova, sredstva će se doznačiti na račun škole.

 • Raspored
  31.svibnja 2022. – Zahtjev za prijedloge upućen centrima i osnovnim školama u SDŽ i mentorima u CI SDŽ; razredima za darovite u Izraelu;
 • 21. lipnja 2022. – Rok za dostavu prijedloga timova
  Do 30. lipnja 2022. – Sastanak Komisije za odabir, odabrano 5 prijedloga za rad programa u 2022.-2023., a odgovori su poslani svim kandidatima.
 • Održana informativna Zoom konferencija (datum će biti objavljen naknadno)
 • Rujan 2022. – Prvi virtualni susret hrvatske i izraelske skupine kako bi se međusobno upoznali i razradili detaljni plan provedbe zajedničkog istraživačkog rada.
 • Rujan/listopad 2022. do ožujka 2023. – Provedeni programi obogaćivanja; provedeno istraživanje. U ovom razdoblju će se održavati online sastanci između mentora iz obje zemlje i sastanci učenika radi razmjene informacija, statusa istraživanja i slično.
 • Ožujak 2023. – Virtualna konferencija za predstavljanje istraživačkih projekata, u suradnji s voditeljem predmeta Održivost u Odjelu za znanost izraleskog Ministarstva obrazovanja.
 • Travanj/svibanj 2023. – Hrvatska grupa gostuje u Izraelu. Detaljan raspored će se napraviti naknadno.

Obrazac za registraciju

Photo by Elena Mozhvilo