Programi

Centar izvrsnosti iz informatike provodi sljedeće programe:

Arduino mikrokontroler je malo programabilno računalo koje ima mogućnost povezivanja sa vanjskim fizičkim svijetom. Arduino platforma je otvorenog tipa što se tiče fizičkog i programskog djela te je izrazito modularan i široke primjene. U kombinaciji sa raznim senzorima, motorima i drugim elektroničkim dodacima idelan je za stvaranje raznih automatskih sklopova i robota. Kroz igru, učenici algoritamski i kritički razmišljaju, uče programiranje, postavljaju sebi izazove i kroz praktične primjere razvijaju inovativnost i kreativnost.

• Planirani broj polaznika: 15
• Namijenjeno: učenicima osnovnih škola, 7. – 8. razred

 

O programu:
Arduino mikrokontroler je malo programabilno računalo koje ima mogućnost povezivanja sa vanjskim fizičkim svijetom. Arduino platforma je otvorenog tipa što se tiče fizičkog i programskog djela te je izrazito modularan i široke primjene. U kombinaciji sa raznim senzorima, motorima i drugim elektroničkim dodacima idelan je za stvaranje raznih automatskih sklopova i robota. Kroz igru, učenici algoritamski i kritički razmišljaju, uče programiranje, postavljaju sebi izazove i kroz praktične primjere razvijaju inovativnost i kreativnost.

Datumi izvođenja programa: Datum Tema Predavač
1. 24.10.2020. Osnovni elementi i pojmovi elektrotehnike Žarko Miškić
2. 07.11.2020. Uvod u Arduino Žarko Miškić
3. 21.11.2020. Digitalni ulazi / izlazi Žarko Miškić
4. 05.12.2020. Analogni ulazi / izlazi Žarko Miškić
5. 19.12.2020. Led, tipkalo, zvučnik, potenciometar Srđan Doljanin
6. 16.01.2021. Fotootpornik, Ultrazvučni senzor Srđan Doljanin
7. 30.01.2021. IR senzor, temperaturni senzor Žarko Miškić
8. 13.02.2021. Servo motori Žarko Miškić
9. 27.02.2021. LCD zaslon Srđan Doljanin
10. 13.03.2021. Izrada LCD igrica Srđan Doljanin
11. 27.03.2021. Projektni zadaci Srđan Doljanin
12. 17.04.2021. Projektni zadaci Srđan Doljanin
13. 08.05.2021. Projektni dan CI SDŽ (smotra učeničkih radova)

Žarko Miškić

Srđan Doljanin

 

Ishodi programa
Polaznici će pomoću Arduino platforme i razvojnog sučelja upoznati svijet mikrokontrolera, te samostalno razvijati jednostavne elektroničke sklopove pogonjene Arduinom.

Da li ste ikada dok ste surfali Vašom omiljenom stranicom pitali se kako je nastala? Da li Vas je zanimao način na koji je ta stranica postavljena na internet i kako funkcioniraju gumbi ili bilo koji drugi dio stranice kad ih kliknete. Sve stvari koje koristimo na stranici su zapravo rezultat front-end razvoja, dok je način na koji stranica izgleda zapravo proizvod web dizajnera. Front-end razvoj znači implementacija web dizajna u web stranicu koju će moći pregledavati drugi korisnici. Front-end programeri za svoj rad koriste HTML, CSS i JavaScript jezike koji im služe za kodiranje i modeliranje web stranica. U ovom modulu obraditi ćemo HTML , CSS i JS te ćemo upoznati sa alatima koji su danas najzastupljeniji i prepoznati od strane poslodavca. Cilj ovog modula je da nakon završetka sami možete isprogramirati svoju osobnu stranicu i da se nalazite na pravom putu za budućnost.

• Planirani broj polaznika: prema rezultatima testiranja 12
• Namijenjeno: učenicima osnovnih škola, 7. – 8. razred

Plan programa

uskoro

Ishodi programa
Polaznici će naučiti osnove izrade web stranica koristeći HTML5 i CSS3, primjenjivati navedene tehnologije i izraditi vlastitu web stranicu

Java spada među višenamjenske programske jezike čije su glavne karakteristike prenosivost, objektna orijentacija, pouzdanost – i što je najvažnije za sve polaznike ovog Java programa – jednostavnost. Također, jedna od veoma važnih osobina Jave je i ta što ovaj programski jezik nije striktno vezan za operativni sistem, kao ni za tip aplikacije, tako da je njegov kod moguće primjenjivati i izvršavati na većini uređaja. Kroz ovaj program upoznat ćete se sa osnovama Java programiranja u jednom od danas najtraženijih programskih jezika. Pored toga, možete steći znanja koja će vam predstavljati odličnu podlogu za daljnje usavršavanje i upoznavanje sa objektno orijentiranim programiranjem. Program obuhvaća osnovne komponente, tipove podataka, varijable, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje, osnovno rukovanje datotečnim i tokovima podataka, GUI. Sa svim ovim, ali i mnogim drugim tematikama, upoznat ćete se kroz ovaj progam. Zbog brojnih mogućnosti koje nudi Java, poput programiranja aplikacijskog softvera, izrade aplikacija za sve uređaje na Android platformi ili kreiranja igrica, ovaj jezik postao je najtraženiji na tržištu.

• Planirani broj polaznika: prema rezultatima testiranja -16
• Namijenjeno: učenicima srednjih škola, 1. – 3. razred

O programu:

Java spada među višenamjenske programske jezike čije su glavne karakteristike prenosivost, objektna orijentacija, pouzdanost – i što je najvažnije za sve polaznike ovog Java programa – jednostavnost. Također, jedna od veoma važnih osobina Jave je i ta što ovaj programski jezik nije striktno vezan za operativni sistem, kao ni za tip aplikacije, tako da je njegov kod moguće primjenjivati i izvršavati na većini uređaja. Kroz ovaj program upoznat ćete se sa osnovama Java programiranja u jednom od danas najtraženijih programskih jezika. Pored toga, možete steći znanja koja će vam predstavljati odličnu podlogu za daljnje usavršavanje i upoznavanje sa objektno orijentiranim programiranjem. Program obuhvaća osnovne komponente, tipove podataka, varijable, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje, osnovno rukovanje datotečnim i tokovima podataka, GUI. Sa svim ovim, ali i mnogim drugim tematikama, upoznat ćete se kroz ovaj progam. Zbog brojnih mogućnosti koje nudi Java, poput programiranja aplikacijskog softvera, izrade aplikacija za sve uređaje na Android platformi ili kreiranja igrica, ovaj jezik postao je najtraženiji na tržištu.

Termin Datum

Tema

 

Mentor
1. 24.10.2020. Varijable, operatori, kontrola toka programa Bračko, Ivandić
2. 7.11.2020. Klase i objekti Bračko
3. 21.11.2020. Metode Ivandić
4. 5.12.2020. Ugnježdene klase Bračko
5. 19.12.2020. Sucelja Ivandić
6. 16.1.2021. Nasljedivanje Bračko
7. 30.1.2021. Brojke i Stringovi Ivandić
8. 13.2.2021. Java Generics i Kolekcije Bračko
9. 27.2.2021. Paketi Ivandić
10. 13.3.2021. Swing, Komponente i Layout Bračko
11. 27.3.2021. Event listeners Ivandić
12. 17.4.2021. Projektni zadaci Bračko, Ivandić
13. 8.5.2021. Smotra radova Bračko, Ivandić

Ishodi programa
Polaznici će savladati koncepte objektno orijentiranog programiranja, primjenjivati ih u programskom jeziku Java i izrađivati programe po zadanim i/ili proizvoljnim uvjetima.

Upotreba pametnih telefona sa sve većim ekranima svakodnevno je u porastu. Na tržištu su se kroz duži niz godina etablirala dva operacijska sustava koja pogone takve uređaje. Jedan od njih je iOS pod kontrolom tvrtke Apple, dok je drugi Android, pod kontrolom tvrtke Google. Upravo s Android mobilnim uređajima i njihovim programiranjem ćemo se baviti u ovom programu Centra. Android uređaji imaju oko 85% udjela na tržištu mobilnih uređaja pa je razvoj aplikacija za takve uređaje iznimno popularan. Aplikacije se centralizirano pružaju krajnjim korisnicima putem Play Store-a, odnosno Trgovine Play, a koja omogućava i prodaju samih aplikacija. Android platforma predstavlja značajan izazov za razvojne programere pošto se Android sustav nalazi na širokom spektru uređaja različitih dijagonala ekrana, rezolucija i hardverskih mogućnosti. Ono što ga čini zanimljivim je koncept otvorenog koda, pa je gotovo svatko u mogućnosti prilagoditi funkcionalnost svojim specifičnim potrebama. Što želimo od tebe? Logičko razmišljanje, poznavanje osnovnih koncepata objektno orjentiranog programiranja, entuzijazam u razvoju aplikacija i naravno Android mobilni uređaj na kojem ćeš u konačnici koristiti svoju aplikaciju. Kroz ovaj program ćemo postaviti temelje programiranja Android aplikacija i proći kroz sve korake razvoja i plasmana aplikacija na Play Store, tako da i ti možeš postati član zajednice Android developera na tržištu.

• Planirani broj polaznika: prema rezultatima testiranja -16
• Namijenjeno: učenicima srednjih škola, 1. – 3. razred

O programu:
Upotreba pametnih telefona sa sve većim ekranima svakodnevno je u porastu. Na tržištu su se kroz duži niz godina etablirala dva operacijska sustava koja pogone takve uređaje. Jedan od njih je iOS pod kontrolom tvrtke Apple, dok je drugi Android, pod kontrolom tvrtke Google. Upravo s Android mobilnim uređajima i njihovim programiranjem ćemo se baviti u ovom programu Centra. Android uređaji imaju oko 85% udjela na tržištu mobilnih uređaja pa je razvoj aplikacija za takve uređaje iznimno popularan. Aplikacije se centralizirano pružaju krajnjim korisnicima putem Play Store-a, odnosno Trgovine Play, a koja omogućava i prodaju samih aplikacija.
Android platforma predstavlja značajan izazov za razvojne programere pošto se Android sustav nalazi na širokom spektru uređaja različitih dijagonala ekrana, rezolucija i hardverskih mogućnosti. Ono što ga čini zanimljivim je koncept otvorenog koda, pa je gotovo svatko u mogućnosti prilagoditi funkcionalnost svojim specifičnim potrebama.
Što želimo od tebe? Logičko razmišljanje, poznavanje osnovnih koncepata objektno orjentiranog programiranja, entuzijazam u razvoju aplikacija i naravno Android mobilni uređaj na kojem ćeš u konačnici koristiti svoju aplikaciju.
Kroz ovaj program ćemo postaviti temelje programiranja Android aplikacija i proći kroz sve korake razvoja i plasmana aplikacija na Play Store, tako da i ti možeš postati član zajednice Android developera na tržištu.

uskoro

Ishodi programa
Polaznici će savladati koncepte objektno orijentiranog programiranja, primjenjivati ih na Android operativnom sustavu, te stvarati vlastite aplikacije spremne za objavu na Google Play store-u.

PLC (Programabilni logički kontroler) je digitalno računalo za industrijsku primjenu čiji su hardver i softver posebno prilagođeni da se može lako programirati i ugrađivati u nove i postojeće industrijske sustave. PLC vještine su neophodne za inženjere/tehničare/električare u današnjoj industriji. Bez tih znanja i sposobnosti karijera će im biti vrlo ograničena. U laboratoriju automatike Elektrotehničke škole Split, kroz rad na PLC panelima, učenici će kreirati upravljačke sustave na način da će programirati PLC, koji na osnovu stanja ulaznih uređaja (sklopki, tipkala, temperaturnih i induktivnih senzora), a prema zadanom projektnom zadatku, upravlja izvršnim uređajima (indikatorima, ventilatorima, sirenama, istosmjernim i trofaznim motorima. Za kraj radionice, svaki polaznik će kreirati samostalni upravljački program – od ideje, izrade programa do realizacije.

• Planirani broj polaznika: 12
• Namijenjeno: učenicima srednjih škola, 1. – 3. razred

O programu:
Programabilni logički kontroler je malo digitalno računalo koje se korist u automatizaciji upravljačkih sustava. PLC povezuje različite senzore(temperature, brzine, nivoa tekućine, blizine, brzine vjetra…) koji prate uvjete rada i na osnovu tih podataka, a prema upisanom programu upravlja izvršnim uređajima: motorima, ventilatorima, pumpama, semaforom… Kroz nastavu ćemo naučiti programirati PLC, a nakon toga odmah na panelima u laboratoriju provjerti ispravnost programa uključujući i isključujući DC motore i ventilatore na osnovu pokazivanja senzora, podešavati brzinu vrtnje trofaznog motora, aktivirati i deaktivirati alarmni sustav, pretakati pumpama vodu iz spremnika, automatizirati parkiralište na osnovu trenutnog broja vozila na njemu, otvarati i zatvarati Maslenički most na osnovu izmjerene brzine vjetra i još mnogo toga. S obzirom da je upravljanje korištenjem PLC-a standard automatskih upravljačkih sustava (na brodovima, u industrijskoj automatizaciji, pri upravljanju “pametnom kućom”), poznavanje PLC programiranja je kompetencija vrlo tražena i cijenjena na tržištu rada.

Termin Datum

Tema

 

Mentor
1. 24.10.2020. PLC- namjena, arhitektura, komponente;  Programiranje osnovnih logičkih funkcija Darija-Marija Jelić
2. 7.11.2020.

Tehnike programiranja;

Uvjetno uključenje uređaja, minimizacija

Darija-Marija Jelić
3. 21.11.2020.

Samoodržanje;

Sklopovi i funkcije za pamćenje signala

Darija-Marija Jelić
4. 5.12.2020. ON delay timer –programski zadatci; Programiranje ekrana PLCa (HMI) Sanio Bečić
5. 19.12.2020. Timeri (TONR, TP, TOF) –programski zadatci; Programiranje sustava blokade i zaštite Darija-Marija Jelić
6. 16.1.2021.

Digitalizacija signala; 

Programiranje sustava s funkcijom usporedbe 

Sanio Bečić
7. 30.1.2021.

Funkcije prioriteta (bistabil);

Programiranje rada semafora (astabil)

Miroslav Dujmović
8. 13.2.2021.

Programiranje alarmnih sustava

 

Sanio Bečić
9. 27.2.2021.

Brojila (CTU, CTD, CTUD);

Programiranje sustava s brojilima

Darija-Marija Jelić
10. 13.3.2021.

Slijedni sustavi;

Programiranje signalizacije raskrižja

Darija-Marija Jelić
11. 27.3.2021. Upravljanje trofaznim motorom; Frekventni regulator Sanio Bečić
12. 17.4.2021. Programiranje sustava sa senzorima nivoa; Upravljanje tankovima  Darija-Marija Jelić
13. 8.5.2021.

Projektni dan

 

Darija-Marija Jelić

Ishodi programa
Učenik će upoznati ulogu PLC-a u suvremenim sustavima automatizacije te programirati i realizirati jednostavne sustave upravljanja. Kroz aktivnosti će razvijati logičko razmišljanje i suradničke vještine timskog rada.

Učionice

Predavači

Ime i Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Baza znanja

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

Ovdje možete preuzeti materijale s predavanja održanih u školskoj godini 2017./18