Trajanje radionice: 90 minuta
Maksimalan broj sudionika: 20
Namijenjena: nastavnicima kemije, fizike i biologije u srednjoj školi

 

O voditeljima radionice:

Mr. sc. Olgica Martinis, profesor biologije i kemije, radi 11 godina u Agenciji za odgoj i obrazovanje u Zagrebu na radnom mjestu više savjetnice za kemiju. Tijekom nastavne prakse u osnovnim i srednjim školama te savjetničke u AZOO, potiče konceptualno razumijevanje i interdisciplinarni pristup u poučavanju prirodoslovlja. Potiče timski rad pri rješavanju problema te učenje na temelju empirijskog iskustva.
Gordan Pihač, profesor fizike, radi u Agenciji za odgoj i obrazovanje u Zagrebu kao viši savjetnik za fiziku. U svojoj nastavnoj praksi radio je s darovitim učenicima pripremajući ih za Natjecanje iz fizike na svim razinama. Učenik kojem je bio mentor osvojio je 2. i 3. mjesto na državnoj razini natjecanja.

 

Kratki opis radionice
Cilj radionice jest razraditi odabrani primjer zadatka prema razinama ishoda poučavanja za darovite učenike u nastavi prirodoslovlja. Izvedbom ove radionice želi se prikazati na koji se način jedan zadatak može prilagoditi svakodnevnoj razrednoj situaciji u redovitoj nastavi kemije i/ili fizike te pri izvedbi dodatne nastave navedenih predmeta.
Prikazani će primjer poslužiti sudionicima radionice za razradu drugih i sličnih zadataka.
Tijekom izvedbe radionice, sudionici će moći raspraviti o pripremama za nastavu s darovitim učenicima s posebnim naglaskom na složenost postavljenih ishoda poučavanja te oblika provjere istih. U završnici radionice, sudionici će imati priliku raspravljati o primjerima vrednovanja praktičnoga rada te potrebi daljnjeg usavršavanja vezano za specifične potrebe rada s darovitim učenicima.

PRIJAVA (od četvrtka u 17h)-samo za sudionike konferencije