Konferencija 2018-nastavak

Split, 1.- 3. ožujka 2018. godine nastavak

ODGOJNO-OBRAZOVNA PODRŠKA DAROVITOJ DJECI I UČENICIMA

Mihael Kozina

Cilj predavanja je izložiti neke od mogućih oblika odgojno-obrazovne podrške darovitoj djeci i učenicima. Želimo istaknuti važnost cjelovitog pogleda na darovito dijete što uključuje brigu o socijalnim, emocionalnim i kognitivnim osobinama djeteta i okruženju u kojem dijete odrasta. Darovita djeca i učenici imaju posebne potrebe. Naša odgovornost jest pomoći im očuvati i razviti ljubav i motivaciju prema učenju i održati njihovu prirodnu znatiželju. Istraživanja sve više potvrđuju važnost nekognitivnih čimbenika za realizaciju darovitosti, pri čemu se posebno ističe presudna uloga bliže okoline. Upravo je u vrijeme djetinjstva i adolescencije dječji vrtić i škola, osim obitelji, dominantno okružje u kojemu djeca i učenici žive i djeluju. Stoga je potrebno omogućiti darovitoj djeci i učenicima da u tome okružju, bogatom poticajima i različitim mogućnostima, optimalno se koriste svojim sposobnostima i razvijaju ih. Ponekad kognitivni razvoj darovitih uvelike nadmašuje socio-emocionalni razvoj. U takvim slučajevima često problem predstavlja okolina koja očekuje mnogo zrelije ponašanje od te djece. Kako bi im omogućili adekvatnu podršku potrebno je educirati obrazovne djelatnike i roditelje o specifičnim potrebama darovitih i potrebnim oblicima podrške. Neujednačenost je definirajući element darovitih i kod nekih učenika nalazi se u podlozi drukčijeg socijalnog iskustva. Zadatak stručnjaka je da budu svjesni moguće razvojne neujednačenosti i da ne predviđaju emocionalne i socijalne probleme kod darovitih, nego da iskoriste svoje razumijevanje kada se određeni problemi pojave i ponude potrebnu podršku....

ISKUSTVA U RADU S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJEM VRTIĆU CVIT MEDITERANA

Mirjana Bakotić Helena Mirić, Jelena Birsa, Ranka Mustić, Nives Urlić, Sandra Špralja, Željana Vivodinac

Dječji vrtić Cvit Mediterana, Tršćanska 29, Split

PRIKAZ SLUČAJA – DJEČAK DAROVIT NA PODRUČJU MATEMATIČKIH KOMPETENCIJA

Tamara Hubeny-Lučev

Cilj i namjera cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava je zadovoljiti raznovrsne potrebe i interese djece i njihovih roditelja. U ranoj i predškolskoj dobi se zalažemo za stvaranje poticajnog okruženja u kome će sva, pa tako i potencijalno darovita djeca biti podržana u izražavanju individualnih interesa i razvoju svojih potencijala.

DAROVITOST U ŠKOLI – UVOD U ZNANOST

Tomislav Goldin - Osnovna škola Remete, Zagreb

U posljednje vrijeme prepoznato je koliko je važno poticati svoje potencijalno darovite učenike. Popularizacija potrebe dovela je do sve većeg broja edukacija i konferencija na ovu temu. Izostaje jasna i propisana struktura rada, podrška kroz financije i pravilnike. U toj situaciji svaki entuzijast radi na svoj način. Iako je to odlično i potrebno, nedostatak smjera ili sadržaja često učini svoje pa škole odustaju od dodatnih programa. Ovo izlaganje ima namjeru prikazati kako izgleda identifikacija i podrška potencijalno darovitoj djeci u OŠ Remete, prvenstveno kroz radionice od 3. do 7. razreda. Radionice su odlična prilika da se djeca druže sebi sličnima, ali i prilika da krenu u svijet znanosti ranije no što obrazovni sustav to trenutno nudi. Osim dodatnog sadržaja radionice imaju cilj podizanja samopouzdanja, kreativnosti, prezentacijskih vještina i društvene odgovornosti. Uključenost u podršku od strane što većeg broja djelatnika od ključne je važnosti za razvoj i manifestiranje njihovog potencijala. Predavanje bi istaknulo i nekoliko problema koje susrećemo u radu s darovitim učenicima. Postoji ideja kako bi osnovne i srednje škole mogle uskladiti svoju podršku darovitima kroz razmjene iskustva, posjete, predavanja jedni drugima i pisanog mišljenja na kraju osnovne škole kao smjernica za nastavak. Od iznimne važnosti ističe se i pronalazak mentora za svakog učenika. U tom pogledu osim srednjih škola, važnost bi dobili fakulteti i njihovo studenti kao mentori. Razvijanje mreže podrške, ali suradnje na vertikalnoj razini bio bi odličan smjer za svakog darovitog pojedinca.

JA RASTEM PROGRAM

Marija Pribić - Osnovna škola Hugo Kon

Cilj ovog izlaganja je predstaviti primjer rada s darovitim osnovnoškolcima u sklopu projekta „Ja raSTEM“. „Ja raSTEM“ je višegodišnji interdiciplinarni STEM program inovativnog poučavanja za darovite osnovnoškolce koji obuhvaća predmete matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, geografiju, informatiku i tehničku kulturu. Program „Ja raSTEM“ jedan je od 4 školska projekta u Hrvatskoj koji su odabrani na natječaju: „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ od 26. listopada 2016. godine Ministarstva znanosti i obrazovanja financiranoga sredstvima Europske unije. Nositelj programa je OŠ Hugo Kon iz Zagreba s 4 škole partnera: OŠ Mladost (Osijek), OŠ Antuna Mihanovića (Klanjec), OŠ Posavski Bregi i OŠ S. S. Kranjčevića (Senj). Uz osnovne škole partneri u programu su Institut Ruđer Bošković, Filozofski fakultet u Zagrebu, Udruga za darovitost „Dar” i zagrebačka Gornjogradska gimnazija koji imaju ulogu mentora učiteljima iz osnovnih škola u izradi i provedbi „Ja raSTEM“ programa.

IDENTIFIKACIJA I RAD S DAROVITIM UČENICIMA U OŠ BARTULA KAŠIĆA ZADAR

Vera Šušić - OŠ Bartula Kašića, Zadar

Identifikacija darovitih učenika u OŠ Bartula Kašića Zadar provodi se već trideset godina. Što se tiče instrumentarija, načini identifikacije su se mijenjali obzirom da u Republici Hrvatskoj ne postoji jednoobrazni način identifikacije potencijalno darovitih učenika. Prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika „darovitost je spoj triju osnovnih skupina, osobina: natprosječnih općih ili specifičnih sposobnosti, motivacije i visokog stupnja kreativnosti.“