Društvena odgovornost i dobro se dobrim vraća – viziri za zdravstvene djelatnike
1 travnja, 2020
Online testni centar CI SDŽ
22 travnja, 2020

Kutak za roditelje

21/04/20

Dragi roditelji (potencijalno) darovite djece i mladih!

U ovim neobičnim okolnostima, možda ste pronašli onaj svima potreban višak vremena i odlučili ga potrošiti na proučavanje stranica CI SDŽ. Dobro nam došli!

Nećemo pisati o najnovijim statistikama oboljelih ni o načinima zaštite od virusa. Nećemo pisati ni savjete kako izdržati u zatvorenom prostoru s ukućanima. Nećemo vam čak ni davati ideje kako se kreativno zabaviti s djecom u ovoj situaciji.

Iskoristit ćemo ovaj prostor i dati vam uvid u literaturu o darovitima u sažetoj verziji.

Otkud ideja? Proveli smo anketu među roditeljima polaznika CI SDŽ i njih 54%, odnosno 234 roditelja naših polaznika (uglavnom majki :D) dalo nam je svoje mišljenje o zadovoljstvu radom i organizacijom CI SDŽ te iznijelo svoje stavove o tome trebaju li im aktivnosti za roditelje u CI SDŽ. Prikupljeni podaci iznimno su zanimljivi i korisni te se ovim putem zahvaljujemo svim roditeljima koji su popunili anketu. Sažeti izvještaj o prikupljenim podacima moći ćete pročitati u nastavku ovog bloga (Rekli ste nam o CI SDŽ…).

Jedna od poteškoća koju roditelji navode je i nedostatak stručne literature o darovitima, nedostatak znanja o tome kako motivirati svoje dijete i omogućiti mu da razvije svoju darovitost. Trenutno nismo u mogućnosti organizirati radionice, predavanja ni druženja, što su sve izvrsni prijedlozi naših roditelja, ali vam možemo osigurati malo zanimljivog materijala za čitanje. O tome će više biti riječi u sljedećim nastavcima.

Ps. Ukoliko vas neka tema posebno zanima ili želite dati komentar, slobodno šaljite svoje ideje na info@ci-sdz.hr (naslov maila Kutak za roditelje).

Rekli ste nam o CI SDŽ

Sigurno vas zanima što smo zaključili iz upitnika koji ste onako temeljito popunili! Kako je navedeno u uvodu, preko 50% roditelja naših polaznika popunilo je upitnik koji smo vam poslali po djeci. Hvala vam još jednom na trudu i vremenu koji ste uložili!

Analiza prikupljenih podataka pokazala je da je velika većina roditelja naših polaznika zadovoljna organizacijom rada, ponuđenim aktivnostima za polaznike i mentorima. Podijeljeni su u stavovima o aktivnostima za roditelje- dio roditelja polaznika rado bi sudjelovao u aktivnostima, a dio roditelja nema vremena ili misli da im takve aktivnosti nisu potrebne. Komentari roditelja bili su vrlo korisni, maštoviti i inspirativni, pa smo ih odlučili podijeliti s vama…

ZAŠTO SMO UOPĆE POSLALI UPITNIK RODITELJIMA?

CI SDŽ je ustanova kojoj je cilj pružanje potpore identifikaciji, praćenju i cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika u našoj županiji. Kako je obiteljsko okruženje jedan od bitnih čimbenika u cjelovitom razvoju darovitog djeteta, jedan od ciljeva Centra izvrsnosti je i pružanje potpore roditeljima i skrbnicima naših polaznika.

Željeli smo prikupiti podatke o zadovoljstvu roditelja radom Centra izvrsnosti SDŽ, kao i o stavovima, očekivanjima i potrebama roditelja polaznika vezanim uz razvoj potencijala njihovog djeteta, a u kojima im CI SDŽ na bilo koji način može pružiti podršku. Cilj ovog istraživanja je bio i prikupiti prijedloge roditelja za unaprjeđenje rada CI SDŽ.

 Roditelji su za svaku tvrdnju u upitniku trebali procijeniti u kojoj mjeri se slažu s navedenim (od 2- u potpunosti se ne slažem do 5- u potpunosti se slažem). Također, mogli su izraziti svoje mišljenje u komentarima, odnosno opisnim odgovorom na tri otvorena pitanja.

ŠTO SMO ZAKLJUČILI O ZADOVOLJSTVU RADOM  I ORGANIZACIJOM CISDŽ

            Iz prikupljenih odgovora i komentara roditelja polaznika CI SDŽ, može se zaključiti da je većina roditelja naših polaznika koji su ispunili upitnik zadovoljna radom i organizacijom CI SDŽ, a njihovi prijedlozi za unaprjeđenje rada slični su prijedlozima samih polaznika i njihovih mentora (prema evaluacijama polaznika i mentora iz prethodnih godina). Od 146 komentara roditelja, 77 ili gotovo 50% su pohvale, a ostali su uglavnom prijedlozi za unaprjeđenje. Iznimno mali broj komentara roditelja mogao bi se interpretirati kao negativna kritika.

            Roditelji u visokim postotcima procjenjuju svoje i zadovoljstvo svoje djece pohađanjem CI SDŽ, zadovoljni su mentorima kao i organizacijskim dijelom rada (trajanje programa i nastave, testiranje za upis i sl.), a velik broj njih misli da bi trebalo biti još više aktivnosti u CI SDŽ za polaznike.

U radu s polaznicima CI SDŽ posebno mi se sviđa…

Na ovo otvoreno pitanje odgovorilo je 66 roditelja. Odgovori se po svom sadržajugrupiraju u četiri tematske cjeline:

 1. Organizacija i način rada  (30 komentara)

Roditelji pohvaljuju način rada u CI SDŽ s organizacijske strane (trajanje, dostupnost materijala, marende, prijevoz, vrste zadataka, učenje kroz igru, laboratoriji, praktična nastava, istraživački rad, oprema, pokloni, općenito organizacija rada).

 • Mentori (22 komentara)

U komentarima, roditelji ističu entuzijazam i rad mentora; raznolikost, kvalitetu, požrtvovnost, predanost i stručnost mentora, koji sve lijepo objasne polaznicima i izvrsno surađuju s njima. Posebno se ističe pristup mentora djeci – potiču ih na logičko zaključivanje, kreativnost, potiču im interes i motivaciju te im pomažu.

 • Zadovoljstvo polaznika (18 komentara)

Roditeljima se u CI SDŽ posebno sviđa to što su im djeca zadovoljna pohađanjem programa- ističu da iz komentara i reakcija djece vide da su veseli, sretni i zadovoljni nakon nastave („Što moje dijete nakon Centra izlazi s osmijehom na licu“). Pohvaljuju i to što im se djeca imaju priliku družiti se s drugom djecom sličnih sposobnosti („Što su svi ravnopravni“, „Međusobno se podržavaju“, „Stječu nove prijatelje“).

 • Rad s darovitima (10 komentara)

Unutar ove teme ističu se komentari roditelja kako im je drago da se netko konačno bavi darovitom djecom i mladima, omogućujući im nastavu i način rada drugačiji nego u redovnoj nastavi („Sviđa mi se sama ideja da se napokon daje pažnja darovitoj djeci, a ne da su uvijek u fokusu oni koji ne mogu pratiti program.“; „Što se napokon počelo ulagati u darovitu djecu“).

U radu s polaznicima CI SDŽ ne sviđa mi se…

28 roditelja unijelo je komentar na ovom pitanju, pri čemu je dio komentara (5) roditelja taj da nemaju komentara i da im se sviđa način rada („Do sada nije bilo loših dojmova.“) ili su u biti pozitivni („Što su svi programi u isto vrijeme – volio bi pohađati još dva.“). Komentar koji se ističe odnosi se na to što roditelji nemaju povratnu informaciju o radu i napretku djece (5).  

Vaši prijedlozi za daljnji rad s polaznicima…

Prijedloge za daljnji rad s polaznicima iznijelo je 52 roditelja. Iako su dosta šaroliki,

moguće ih je donekle sumirati:

 1. Način rada s polaznicima (16 komentara)

Roditelji predlažu program za vrijeme praznika, ljetni/zimski kamp, nastavu izvan učionice, učenje kroz igru, praktičnu nastavu, posjete tvrtkama, mentorski rad, grupni rad, kvizove, natjecanja, profesionalno usmjeravanje, obogaćivanje nastave da bude kreativnija, izazovnija, povezanija sa stvarnim životom i sl. Također, predlažu da nastava bude više individualizirana, da se „osigura slobodan razvoj, omogući sloboda samostalnog mišljenja te podupire mašta.“

 • Trajanje programa (9 komentara)

Što se tiče trajanja programa (12 subota po četiri sata) dio roditelja predlaže više subota i veći broj sati nastave, a manji dio skraćivanje trajanja nastave, pri čemu su to uglavnom roditelji mlađih polaznika (do 7. razreda).

 • Zahtjevnost gradiva (7 komentara)

Roditelji predlažu više domaćeg za rad kod kuće, više zadataka i zahtjevnije projekte te provjeravanje stečenog znanja. Dio roditelja ide u suprotnom smjeru – manje domaćih radova i više pažnje objašnjavanju zadataka.

 • Pozitivni komentari (6 komentara)

Kao i kod prethodnih otvorenih pitanja, dio roditelja navodi da im se sve sviđa te da nemaju prijedloga  za rad s polaznicima („Jako smo zadovoljni! Samo tako nastavite.“; „Kao roditelji zahvalni smo što postoji ovakav Centar u kojem naše dijete ima priliku zadovoljiti veće potrebe no što su u školi ponuđene. Mislimo da je organizacija izvrsna kao i ponuda hranom i pićem.“)

 • Pripreme za natjecanja (4 komentara)

Iako se u svim programima i materijalima CI SDŽ ističe da koncept rada nije zamišljen kao priprema za natjecanja, dio roditelja polaznika CI matematike predlaže obrađivanje više zadataka koji se pojavljuju na natjecanjima.

 • Uključenost roditelja (4 komentara)

Ovi komentari odnose se na povratnu informaciju o napretku djeteta, koja se navodi i pod točkom što mi se u radu CI SDŽ ne sviđa. Dio roditelja predlaže barem jedan roditeljski sastanak.

ŠTO RODITELJI KAŽU O AKTIVNOSTIMA ZA RODITELJE?

Odgovori i komentari roditelja polaznika CI SDŽ o aktivnostima za roditelje uglavnom su podijeljeni. Dio roditelja procjenjuje da su aktivnosti za roditelje potrebne i da bi dolazili na njih ukoliko bi bile organizirane, a iz njihovih komentara se mogu izvući izvrsni prijedlozi aktivnosti, kao i brojne pohvale na račun rada CI SDŽ.  Dio roditelja se ne slaže s potrebom uvođenja aktivnosti za roditelje i nisu zainteresirani, no to uglavnom objašnjavaju svojom preopterećenošću i nedostatkom vremena, a manji dio procjenjuje da im takve aktivnosti nisu potrebne.

            Ono što je važno je da dosta roditelja polaznika procjenjuje da redovni školski sustav ne pruža dovoljnu podršku razvoju darovitih učenika kao ni njihovim roditeljima te je otprilike polovini roditelja ponekad teško i zahtjevno kao roditeljima darovite djece, pri čemu nekima od njih nedostaje znanja, a određenom broju i financijskih sredstava.

Mislim da bi bilo jako dobro da CI SDŽ za roditelje darovite djece organizira…

Na ovo otvoreno pitanje roditelji su dali ukupno 93 komentara. Prijedlozi aktivnosti za 

roditelje grupiraju se u nekoliko tema:

 1. Radionice, edukacije, predavanja i savjetovanje (66 komentara)

Roditelji predlažu organiziranje edukacija i savjetovanja za roditelje (najčešći predloženi oblik rada su radionice i predavanja), a izdvajaju se dvije teme: Kako usmjeriti i odgajati darovito dijete da ostvari svoje potencijale i Kako usmjeriti darovito dijete u daljnjem školovanju (upisi u srednju školu i na fakultete).

 • Druženja i razmjena iskustava (15 komentara)

Prijedlozi koji se odnose na razmjenu iskustava roditelja najčešće se odnose na izlete i druženja roditelja polaznika kako bi imali priliku podijeliti dojmove, savjete i iskustva u odgoju darovite djece jedni s drugima. Također predlažu zajedničke aktivnosti djece i roditelja, poput izleta, radionica i sl. 

 •  Roditeljski sastanci (12 komentara)

Roditelji također predlažu neki oblik upoznavanja roditelja s mentorima i programom CI SDŽ, odnosno roditeljske sastanke, najčešće jedan u polugodištu, kako bi ih se informiralo o napretku i potrebama njihovog djeteta.

Ukoliko je vaše mišljenje da vam nisu potrebne aktivnosti za roditelje, navedite razlog/e:

Na ovo pitanje opisni odgovor dao je 51 roditelj, pri čemu 32 roditelja navode da nemaju vremena  za aktivnosti u CI SDŽ za roditelje (nemaju slobodnog vremena, preopterećeni su poslom i obvezama). Dio roditelja smatra da aktivnosti u CI SDŽ trebaju biti usmjerene samo na polaznike, a ne na roditelje (15 komentara), pri čemu je objašnjenje od toga da vjeruju mentorima do toga da „ne trebaju upute za upotrebu za vlastitu djecu“. 

Ukoliko imate bilo kakav prijedlog, kritiku, dopunu i/ili komentar na cjelokupni upitnik i/ili rad CI SDŽ, a nije sadržano u ranijem dijelu, molimo vas, unesite ih (ga) ovdje…

U ovom otvorenom pitanju, komentar je dalo 32 roditelja polaznika. Komentar koji se ističe je nezadovoljstvo roditelja što se pohađanje CI SDŽ ne boduje pri upisu u srednju školu (7 komentara). Izdvajaju se pozitivni komentari roditelja o CI SDŽ:

„Sve pohvale! Dijete mi je oduševljeno radom CI i radom mentora. Molim vas sve nemojte odustati od ovog odličnog programa!“

„I vama hvala na trudu za našu djecu!“

„Koristim priliku pohvaliti organizaciju provođenja programa! Uistinu ste vodili računa o svakom detalju: od prijevoza autobusom s popisom stanica, brojem mobitela vozača do ruksaka, bilježnica… Osobito je dobro bio organiziran prvi dan s obzirom na broj djece i roditelja… Svaka vam čast!“

„Vrlo smo zahvalni profesorici matematike iz OŠ koja je motivirala naše dijete i usmjerila ga na CIM i svim sudionicima CI SDŽ jer mislimo da obrazovni sustav upravo tako treba funkcionirati: prepoznati talent, poticati ga i usmjeravati – omogućiti mu da se razvija do maksimuma. Zahvalni smo na prekrasnim poklonima koji su vrijedni i korisni..“

„Kvalitetno organizirano i osmišljeno, nastavite tako, pozdrav!!!“

„Sve dok moje dijete s radošću odlazi na CI i vraća se zadovoljan, ni ja nemam primjedbi. Zato sve pohvale, samo nastavite ovako! Svaka čast što od nas i djece stalno tražite povratnu informaciju. Svaka čast i za mantile koje ste im podijelili na CIP-u, detalj koji čini razliku.“

„Hvala vam što ulažete u našu djecu!“

„Pohvaljujem učitelje koji žele raditi s darovitom djecom.“

„Podržavamo i pohvaljujemo inicijativu da se obrazovni sustav konačno bavi i potencijalno darovitom djecom. Hvala vam!“

„Predlažemo preslikavanje načina rada CI – razmišljanje, kreativnost, praktičan rad na redovnu nastavu, umjesto dosadašnjeg “bubanja” činjenica. Sva djeca su sposobna za takav način rada.“

„Hvala što postojite.“

ZAKLJUČNO O UPITNIKU…

Povratne informacije roditelja polaznika predstavljaju važan izvor informacija koji je

nužan kako bi evaluacija rada CI SDŽ bila cjelokupna, s obzirom da se provodi evaluacija od strane polaznika i njihovih mentora. Iako roditelji polaznika stvaraju dojmove „iz druge ruke“, preko svoje djece, to ne umanjuje njihov značaj. Osim toga, kako bi CI SDŽ mogao planirati aktivnosti usmjerene roditeljima potencijalno darovite djece, kao i u svemu što se u CI SDŽ provodi, prvi korak za izradu akcijskog plana je utvrđivanje potreba ciljane populacije (u ovom slučaju roditelja naših polaznika).

Saznajte više