Plan rada

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

5. razred – A grupa

5. razred – A grupa
Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Adela Buljac
7.11.2020. Prirodni brojevi i njihova svojstva I. Filka Babić
Prebrojavanje u skupu N I. Jelena Crnjac
21.11.2020. Prirodni brojevi i njihova svojstva II. Filka Babić
Prebrojavanje u skupu N II. Jelena Crnjac
5.12.2020. Zadaci izazova I. Katica Govorko
Problemski zadaci I. Adela Buljac
19.12.2020. Zadaci izazova II. Katica Govorko
Problemski zadaci II. Adela Buljac
16.1.2021. Logičko-kombinatorni zadaci I. Martina Galić
Magični kvadrati Miranda Jovanović
30.1.2021. Logičko-kombinatorni zadaci  II. Martina Galić
Vedska matematika Marija Čondić
13.2.2021. Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike I. Anisija Žižić
Klokan zadaci I. Sanda Grubišić
27.2.2021. Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Anisija Žižić
Klokan zadaci II. Sanda Grubišić
13.3.2021. Skupovi i operacije sa skupovima I. Marica Brzica
Djeljivost prirodnih brojeva I. Sanja Nizić
27.3.2021. Skupovi i operacije sa skupovima II. Marica Brzica
Djeljivost prirodnih brojeva II. Sanja Nizić
17.4.2021. Matematička rekreacija – izrada zadataka Ela Veža
8.5.2021. Projektni dan

 


Ishodi programa:

5. razred – B grupa

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Marica Brzica
7.11.2020. Prebrojavanje u skupu N I. Jelena Crnjac
Prirodni brojevi i njihova svojstva I. Filka Babić
21.11.2020. Prebrojavanje u skupu N II. Jelena Crnjac
Prirodni brojevi i njihova svojstva II. Filka Babić
5.12.2020. Problemski zadaci I. Adela Buljac
Zadaci izazova I. Katica Govorko
19.12.2020. Problemski zadaci II. Adela Buljac
Zadaci izazova II. Katica Govorko
16.1.2021. Magični kvadrati Miranda Jovanović
Logičko-kombinatorni zadaci I. Martina Galić
30.1.2021. Vedska matematika Marija Čondić
Logičko-kombinatorni zadaci  II. Martina Galić
13.2.2021. Klokan zadaci I. Sanda Grubišić
Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike I. Anisija Žižić
27.2.2021. Klokan zadaci II. Sanda Grubišić
Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Anisija Žižić
13.3.2021. Djeljivost prirodnih brojeva I. Sanja Nizić
Skupovi i operacije sa skupovima I. Marica Brzica
27.3.2021. Djeljivost prirodnih brojeva II. Sanja Nizić
Skupovi i operacije sa skupovima II. Marica Brzica
17.4.2021. Matematička rekreacija – izrada zadataka Ksenija Gabričevi

 

8.5.2021. Projektni dan

Učenici će moći:

1. Vješto računati u skupu prirodnih brojeva

2. Primjenjivati osnove teorije brojeva u problemskim zadatcima

3. Zaključivati nepotpunom indukcijom s malim brojem koraka

4. Povezivati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima.

5. Imati razvijen pozitivan odnos prema matematici, vlastitom razvoju i napretku.

6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

6. razred – A grupa

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Miranda Jovanović
7.11.2020. Djeljivost u skupu N Katica Govorko
Dirichletovo pravilo Nelica Mitov
21.11.2020. Cijeli i racionalni brojevi I. Sanda Grubišić
Problemski zadaci I. Anela Prkić
5.12.2020. Cijeli i racionalni brojevi II. Sanda Grubišić
Problemski zadaci II. Anela Prkić
19.12.2020. Mentalna aritmetika – strategije Josipa Jurić
Problemski zadaci koji uključuju formulu v=s/t Mirela Novak
16.1.2020. Logičko-kombinatorni zadaci I. Ivona Šitin
Trokut I. Marica Brzica
30.1.2021. Logičko-kombinatorni zadaci II. Ivona Šitin
Trokut II. Marica Brzica
13.2.2021. Osnovne geometrijske konstrukcije I. Maja Čović Bajramagić
Zadaci izazova I. Adela Buljac
27.2.2021. Četiri karakteristične točke trokuta II. Maja Čović Bajramagić
Zadaci izazova II. Adela Buljac
13.3.2021. Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+  I. Suzi Radović
Četiri karakteristične točke trokuta I. Irena Bego
27.3.2021. Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+  II. Suzi Radović
Četiri karakteristične točke trokuta II. Irena Bego
17.4.2021. Matematička rekreacija – izrada zadataka Adela Buljac
8.5.2021. Projektni dan


6. razred – B grupa

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Anita Luketin
7.11.2020. Dirichletovo pravilo Nelica Mitov
Djeljivost u skupu N Katica Govorko
21.11.2020. Problemski zadaci I. Anela Prkić
Cijeli i racionalni brojevi I. Sanda Grubišić
5.12.2020. Problemski zadaci II. Anela Prkić
Cijeli i racionalni brojevi II. Sanda Grubišić
19.12.2020. Problemski zadaci koji uključuju formulu v=s/t Mirela Novak
Mentalna aritmetika – strategije Josipa Jurić
16.1.2021. Trokut I. Marica Brzica
Logičko-kombinatorni zadaci I. Ivona Šitin
30.1.2021. Trokut II. Marica Brzica
Logičko-kombinatorni zadaci II. Ivona Šitin
13.2.2021. Zadaci izazova I. Adela Buljac
Osnovne geometrijske konstrukcije I. Maja Čović Bajramagić
27.2.2021. Zadaci izazova II. Adela Buljac
Četiri karakteristične točke trokuta II. Maja Čović Bajramagić
13.3.2021. Četiri karakteristične točke trokuta I. Irena Bego
Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+  I. Suzi Radović
27.3.2021. Četiri karakteristične točke trokuta II. Irena Bego
Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+  II. Suzi Radović
17.4.2021. Matematika oko nas Ivana Marija Pavković
8.5.2021. Projektni dan

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Računati u skupu racionalnih brojeva.
2. Prepoznati, imenovati, izgraditi i klasificirati ravninske geometrijske oblike te istražiti, uočiti i precizno opisati njihova geometrijska svojstva.
3. Modelirati jednostavni problemski zadatak, riješiti ga te protumačiti i vrjednovati rješenje i postupak.
4. Provoditi jednostavnije matematičke dokaze teorema.
5. Imati razvijeniju sposobnost apstraktnog mišljenja i logičkog rasuđivanja.
6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

7. razred – A grupa

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logično-kombinatorni zadatci Jelena Crnjac
07.11.2020. Racionalni brojevi i njihova svojstva I. Blaženka Kunac
Problemski i dokazni zadatci I. Drago Govorko
21.11.2020. Racionalni brojevi i njihova svojstva II. Blaženka Kunac
Problemski i dokazni zadatci II. Drago Govorko
5.12.2020. Trokut I. Martina Galić
Matematika oko nas I. Irena Mišurac
19.12.2020. Trokut II. Martina Galić
Matematika oko nas II. Irena Mišurac
16.1.2020. Dirichletov princip Nelica Mitov
Vjerojatnost Mirjana Strukan
30.1.2021. Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverokut I. Pero Mihaljević
Zadatci izazova I. Drago Govorko
13.2.2021. Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverkut II. Pero Mihaljević
Zadatci izazova II. Drago Govorko
27.2.2021. Vedska matematika Ivana Čerina
Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Irena Bego
13.3.2021. Geometrijske konstrukcije I. Marko Višić
Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta I. Josipa Jurić
27.3.2021. Geometrijske konstrukcije II. Marko Višić
Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta II. Josipa Jurić
17.4.2021. Matematička rekreacija – izrada zadataka Branka Gotovac
8.5.2021. Projektni dan

7. razred – B grupa

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logično-kombinatorni zadatci Mirjana Strukan
7.11.2020. Problemski i dokazni zadatci I. Drago Govorko
Racionalni brojevi i njihova svojstva I. Blaženka Kunac
21.11.2020. Problemski i dokazni zadatci II. Drago Govorko
Racionalni brojevi i njihova svojstva II. Blaženka Kunac
5.12.2020. Matematika oko nas I. Irena Mišurac
Trokut I. Martina Galić
19.12.2020. Matematika oko nas II. Irena Mišurac
Trokut II. Martina Galić
16.1.2021. Vjerojatnost Mirjana Strukan
Dirichletov princip Nelica Mitov
30.1.2021. Zadatci izazova I. Drago Govorko
Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverokut I. Pero Mihaljević
13.2.2021. Zadatci izazova II. Drago Govorko
Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverkut II. Pero Mihaljević
27.2.2021. Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Irena Bego
Vedska matematika Ivana Čerina
13.3.2021. Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta I. Josipa Jurić
Geometrijske konstrukcije I. Marko Višić
27.3.2021. Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta II. Josipa Jurić
Geometrijske konstrukcije II. Marko Višić
17.4.2021. Matematička rekreacija – izrada zadataka Irena Mišurac
8.5.2021. Projektni dan

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Razlikovati razmjerne i obrnuto razmjerne veličine i samostalno ih primjenjivati u problemskim zadacima.
2. Primjenjivati osnovne odnose i zakonitosti u svezi s ravninskim geometrijskim oblicima, uključujući sukladnost i sličnost trokuta.
3. Prikupiti, klasificirati i organizirati podatke te ih na prikladan način, pomoću računala i bez njega, prikazati sustavnom listom, tablicom, tablicom frekvencija, linijskim, stupčastim i kružnim dijagramom, grafikonom i grafom. Pročitati, tumačiti i analizirati podatke prikazane na različite načine.
4. Dokazati jednostavnije teoreme i primijeniti ih na dokaznim zadacima.
5. Modelirati jednostavniji problemski zadatak, riješiti ga te protumačiti i vrednovati rješenje i postupak.
6. Pratiti i stvarati kraće nizove matematičkih argumenata, zaključivati nepotpunom indukcijom i neformalnom dedukcijom te primjenjivati analogiju, generalizaciju i specijalizaciju u jednostavnim situacijama.
7. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

8. razred – A grupa

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logično-kombinatorni zadatci Anela Prkić
7.11.2020. Trokut I. Mirjana Kovačević Bašić
Problemski zadatci I. Ivana – Marija Pavković
21.11.2020. Trokut II. Mirjana Kovačević Bašić
Problemski zadatci II. Ivana – Marija Pavković
5.12.2020. Diofantske jednadžbe I. Drago Govorko
Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti I. Sanja Nizić
19.12.2020. Diofantske jednadžbe II. Drago Govorko
Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti II. Sanja Nizić
16.1.2020. Dirichletov princip Ivana Čerina
Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Katica Govorko
30.1.2020.  Realni brojevi I. Blaženka Kunac
Buffonova igla – eksperiment I. Ante Toni Vrdoljak
13.2.2020. Realni brojevi II. Blaženka Kunac
Buffonova igla – eksperiment II. Ante Toni Vrdoljak
27.2.2021. Matematičke priče I. Blaženka Kunac
Četverokut I. Gabrijela Šitum
13.3.2021. Matematičke priče II. Blaženka Kunac
Četverokut II. Gabrijela Šitum
27.3.2021. Matematička rekreacija – izrada zadataka Mirjana Kovačević Bašić
Zadatci izazova Katica Govorko
17.4.2021. Matematika i glazba Siniša Hrga

 

08.5.2021. Projektni dan

8. razred – B grupa

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Otvaranje
Logično-kombinatorni zadatci Marija Čondić
7.11.2020. Problemski zadatci I. Ivana – Marija Pavković
Trokut I. Mirjana Kovačević Bašić
21.11.2020. Problemski zadatci II. Ivana – Marija Pavković
Trokut II. Mirjana Kovačević Bašić
5.12.2020. Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti I. Sanja Nizić
Diofantske jednadžbe I. Drago Govorko
19.12.2020. Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti II. Sanja Nizić
Diofantske jednadžbe II. Drago Govorko
16.1.2021. Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Katica Govorko
Dirichletov princip Ivana Čerina
30.1.2021. Buffonova igla – eksperiment I. Ante Toni Vrdoljak
 Realni brojevi I. Blaženka Kunac
13.2.2021. Buffonova igla – eksperiment II. Ante Toni Vrdoljak
Realni brojevi II. Blaženka Kunac
27.2.2021. Četverokut I. Gabrijela Šitum
Matematičke priče I. Blaženka Kunac
13.3.2021. Četverokut II. Gabrijela Šitum
Matematičke priče II. Blaženka Kunac
27.3.2021. Zadatci izazova Katica Govorko
Matematička rekreacija – izrada zadataka Mirjana Kovačević Bašić
17.4.2021. Kriptografija Ivona Šitin
8.5.2021. Projektni dan

 

 

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Računati s potencijama i jednostavnim algebarskim izrazima.
2. Primijeniti Pitagorin poučak i druge osnovne formule u mjerljivim obilježjima jednostavnih likova i tijela.
3. Prepoznati diofantsku jednadžbu i znati odrediti njezino opće rješenje.
4. Primijeniti znanje o realnim brojevima u modeliranju jednostavnih matematičkih problema i problema u svakodnevnomu životu.
5. Učinkovito rabiti tehnologiju za prikupljanje, organiziranje, prikazivanje, predstavljanje i razmjenu podataka i informacija u svrhu rješavanja problema i modeliranja.
6. Spoznati da su logičko zaključivanje i matematički dokaz temelji cjeloživotnog učenja u području prirodoslovlja.
7. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

1. razred

 

Datum Naziv teme Mentor  
24.10.2020. Logičke društvene igre – 2 sata Tanja Vojković
7.11.2020. Matematički dokaz Nives Baranović
21.11.2020. Djeljivost Marija Bliznac
5.12.2020. Logičko-kombinatorni zadaci Marija Čondić
19.12.2020. Sukladnost i sličnost. Metoda površine. Pero Mihaljević
16.1.2021. Kružnica i krug Mirjana Gaćina Bilin
30.1.2021. Jednadžbe, nejednadžbe i sustavi jednadžbi Lada Tudor Jakić
13.2.2021. Obodni i središnji kut. Tetivni četverokut Mirjana Gaćina Bilin
27.2.2021. Teorija grafova Suzana Antunović
13.3.2021. Četiri karakteristične točke trokuta Nives Baranović
27.3.2021. Izračun plaće Ivona Šitin
17.4.2021. Matematika kroz didaktičke alate Nives Baranović  
8.5.2021. Projektni dan    


Učenici će moći:
Ishodi programa:

1. Vješto računati u skupu prirodnih brojeva.
2. Primjenjivati osnove teorije brojeva u problemskim zadacima.
3. Zaključivati nepotpunom indukcijom s malim brojem koraka.
4. Povezivati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima.
5. Imati razvijen pozitivan odnos prema matematici, vlastitom razvoju i napretku.
6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.


O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

2. razred 

 

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Logičke društvene igre- 2 sata Aljoša Šubašić
7.11.2020. Sudoku i logički zadaci Siniša Hrga
21.11.2020. Kompleksni brojevi Anastazija Pažanin
5.12.2020. Funkcije Lada Tudor Jakić
19.12.2020. Polinomi Jelena Pleština
16.1.2021. Matematička indukcija Ante Toni Vrdoljak
30.1.2021. Kombinatorika Snježana Braić
13.2.2021. Kvadratna funkcija Marija Vrdoljak
27.2.2021. Neki teoremi o kružnici Zoran Topić
13.3.2021. Financijska matematika u teoriji i praksi Mirjana Strukan
27.3.2021. Umjestnost dokaza Milica Klaričić Bakula
17.4.2021. Fraktali Ante Toni Vrdoljak
8.5.2021. Projektni dan

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Prepoznati i razlikovati korektno od nekorektnog matematičkog izražavanja u formuliranju definicija i teorema.
2. Izvoditi korektne zaključke iz pretpostavki te provoditi strogi matematički dokaz korektnih tvrdnji.
3. Rješavati jednostavne i složene zadatke iz područja kompleksnih brojeva.
4. Zaključivati i prepoznavati koja preslikavanja su funkcije te koristiti svojstva funkcija u rješavanju problema iz analize.
5. Primjenjivati odnose i zakonitosti u vezi s ravninskim geometrijskim oblicima, poput obodnog i središnjeg kuta te ih koristiti pri rješavanju složenijih problema iz planimetrije.
6. Provoditi dokaze tvrdnji o grafovima koristeći osnovne i naprednije koncepte teorije grafova.
7. Rješavati složenije probleme iz područja polinoma.

3. razred 

 

Datum Naziv teme Mentor
24.10.2020. Logičke društvene igre – 2 sata Josipa Jurić
7.11.2020. Eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske funkcije. Jednadžbe i nejednadžbe Sanda Ilić
21.11.2020. Primjena trigonometrije u planimetriji i stereometriji Mia Milun
5.12.2020. Vektori Tea Martinić Bilać
19.12.2020. Kompleksne mreže Suzana Antunović
16.1.2021. Matematičke igre Željka Zorić
30.1.2021. Matematički modeli širenja i suzbijanja epidemije Andrijana Ćurković
13.2.2021. Kombinatorika Snježana Braić
27.2.2021. Analitička geometrija Tea Martinić Bilać
13.3.2021. Matematička rekreacija – izrada zadataka Siniša Hrga
27.03.2021. Fraktali Marija Vrdoljak
17.4.2021. Kriptografija Marija Bliznac Trebješanin
8.5.2021. Projektni dan

Ishodi programa:

1. Prepoznati i razlikovati korektno od nekorektnog matematičkog izražavanja u formuliranju definicija i teorema.

2. Izvoditi korektne zaključke iz pretpostavki te provoditi strogi matematički dokaz korektnih tvrdnji.
3. Rješavati jednostavne i složene zadatke iz područja kompleksnih brojeva.
4. Zaključivati i prepoznavati koja preslikavanja su funkcije te koristiti svojstva funkcija u rješavanju problema iz analize.
5. Primjenjivati odnose i zakonitosti u vezi s ravninskim geometrijskim oblicima, poput obodnog i središnjeg kuta te ih koristiti pri rješavanju složenijih problema iz planimetrije.
6. Provoditi dokaze tvrdnji o grafovima koristeći osnovne i naprednije koncepte teorije grafova.
7. Rješavati složenije probleme iz područja polinoma.

Predavači

Tanja Vojković
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Nastavni materijali

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje   3. srednje    4. srednje

Ovdje ćete moći preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje 

 

Evidencije dolazaka

CIM nastava 2019./20 Evidencija prisustva 

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje   3 srednje

 

Evidencije dolazaka

CIM nastava 2018./19 Evidencija prisustva 

Evaluacija programa – polaznici 2018/19.

Zadaci za samovrednovanje 2018./19.:

Dragi polaznici Centra izvrsnosti iz matematike,

Nakon što ste proučili sav nastavni materijal možete se okušati u rješavanju zadataka koje su za vas pripremili mentori koji su s vama obradili određenu temu. Zadaci nisu obvezni, ali njihovim rješavanjem možete provjeriti u kojoj mjeri ste savladali obrađene sadržaje.

Zadaci za učenike osnovnih škola nalaze se u mapi Samovrednovanje OŠ, a za učenike srednjih škola u mapi Samovrednovanje SŠ.