Plan rada

 

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

5. razred – A grupa
12.10. Otvaranje Logičko-kombinatorni zadaci Adela Buljac
26.10. Prirodni brojevi i njihova svojstva I. Filka Babić
Prebrojavanje u skupu N I. Drago Gašpar
16.11. Prirodni brojevi i njihova svojstva II. Filka Babić
Prebrojavanje u skupu N II. Drago Gašpar
30.11. Zadaci izazova I. Katica Govorko
Problemski zadaci I. Adela Buljac
14.12. Zadaci izazova II. Katica Govorko
Problemski zadaci II. Adela Buljac
18. 1. Logičko-kombinatorni zadaci I. Martina Galić
Djeljivost prirodnih brojeva I. Sanja Nizić
1. 2. Logičko-kombinatorni zadaci II. Martina Galić
Djeljivost prirodnih brojeva II. Sanja Nizić
15. 2. Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Marko Višić
Klokan zadaci I. Ante Toni Vrdoljak
29. 2. Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Marko Višić
Klokan zadaci II. Ante Toni Vrdoljak
14. 3. Skupovi i operacije sa skupovima I. Marica Brzica
Skupovi točaka u ravnini. Kut I. Filka Babić
28. 3. Skupovi i operacije sa skupovima II. Marica Brzica
Skupovi točaka u ravnini. Kut II. Filka Babić
4. 4. Projektni dan I. Ela Veža
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Ela Veža

5. razred – B grupa
12.10. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Ela Veža
26.10. Prebrojavanje u skupu N I. Drago Gašpar
Prirodni brojevi i njihova svojstva I. Filka Babić
16.11. Prebrojavanje u skupu N II. Drago Gašpar
Prirodni brojevi i njihova svojstva II. Filka Babić
30.11. Problemski zadaci I. Adela Buljac
Zadaci izazova I. Katica Govorko
14.12. Problemski zadaci II. Adela Buljac
Zadaci izazova II. Katica Govorko
18. 1. Djeljivost prirodnih brojeva I. Sanja Nizić
Logičko-kombinatorni zadaci I. Martina Galić
1. 2. Djeljivost prirodnih brojeva II. Sanja Nizić
Logičko-kombinatorni zadaci II. Martina Galić
15. 2. Klokan zadaci I. Ante Toni Vrdoljak
Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Marko Višić
29. 2. Klokan zadaci II. Ante Toni Vrdoljak
Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Marko Višić
14. 3. Skupovi točaka u ravnini. Kut I. Filka Babić
Skupovi i operacije sa skupovima I. Marica Brzica
28. 3. Skupovi točaka u ravnini. Kut II. Filka Babić
Skupovi i operacije sa skupovima II. Marica Brzica
4. 4. Projektni dan I. Josipa Jurić, Martina Galić
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Josipa Jurić, Martina Galić

5. razred – C grupa
12.10. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Gabrijela Šitum
26.10. Prirodni brojevi i njihova svojstva I. Katarina Sablić
Prebrojavanje u skupu N I. Ante Toni Vrdoljak
16.11. Prirodni brojevi i njihova svojstva II. Katarina Sablić
Prebrojavanje u skupu N II. Ante Toni Vrdoljak
30.11. Zadaci izazova I. Desa Roguljić
Problemski zadaci I. Blaženka Kunac
14.12. Zadaci izazova II. Desa Roguljić
Problemski zadaci II. Blaženka Kunac
18. 1. Logičko-kombinatorni zadaci I. Božena Smodlaka
Djeljivost prirodnih brojeva I. Katarina Sablić
1. 2. Logičko-kombinatorni zadaci II. Božena Smodlaka
Djeljivost prirodnih brojeva II. Katarina Sablić
15. 2. Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Anisija Žižić
Klokan zadaci I. Andrea Jurasović
29. 2. Brojevni sustavi kroz povijest i njihove karakteristike II. Anisija Žižić
Klokan zadaci II. Andrea Jurasović
14. 3. Skupovi i operacije sa skupovima I. Martina Galić
Skupovi točaka u ravnini. Kut I. Miranda Jovanović
28. 3. Skupovi i operacije sa skupovima II. Martina Galić
Skupovi točaka u ravnini. Kut II. Miranda Jovanović
4. 4. Projektni dan I. Tomislav Sorić, Adela Buljac
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Tomislav Sorić, Adela Buljac

 

Ishodi programa:

Učenici će moći:

1. Vješto računati u skupu prirodnih brojeva.
2. Primjenjivati osnove teorije brojeva u problemskim zadacima.
3. Zaključivati nepotpunom indukcijom s malim brojem koraka.
4. Povezivati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima.
5. Imati razvijen pozitivan odnos prema matematici, vlastitom razvoju i napretku.
6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

6. razred – A grupa
12.10. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Siniša Hrga
26.10. Djeljivost u skupu N Katica Govorko
Dirichletovo pravilo Nelica Mitov
16.11. Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+ I. Suzi Radović
Problemski zadaci I. Anela Prkić
30.11. Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+ II. Suzi Radović
Problemski zadaci II. Anela Prkić
14.12. Matematičke rekonstrukcije Anita Luketin
Problemski zadaci koji uključuju formulu v=s/t Mirela Novak
18. 1. Logičko-kombinatorni zadaci I. Tanja Katunatić Tutman
Zadaci izazova I. Adela Buljac
1. 2. Logičko-kombinatorni zadaci II. Tanja Katunatić Tutman
Zadaci izazova II. Adela Buljac
15. 2. Trokut I. Ivana Tokić
Cijeli i racionalni brojevi I. Sanda Grubišić
29. 2. Trokut II. Ivana Tokić
Cijeli i racionalni brojevi II. Sanda Grubišić
14. 3. Osnovne geometrijske konstrukcije I. Irena Bego
Četiri karakteristične točke trokuta I. Ana Ostojić
28. 3. Osnovne geometrijske konstrukcije II. Irena Bego
Četiri karakteristične točke trokuta II. Ana Ostojić
4. 4. Projektni dan I. Irena Bego, Miranda Jovanović
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Irena Bego, Miranda Jovanović

6. razred – B grupa
12.10. Otvaranje
Logičko-kombinatorni zadaci Danijel Zubčević
26.10. Dirichletovo pravilo Nelica Mitov
Djeljivost u skupu N Katica Govorko
16.11. Problemski zadaci I. Anela Prkić
Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+ I. Suzi Radović
30.11. Problemski zadaci II. Anela Prkić
Zadaci s računskim operacijama u skupu Q+ II. Suzi Radović
14.12. Problemski zadaci koji uključuju formulu v=s/t Mirela Novak
Matematičke rekonstrukcije Anita Luketin
18. 1. Zadaci izazova I. Adela Buljac
Logičko-kombinatorni zadaci I. Tanja Katunatić Tutman
1. 2. Zadaci izazova II. Adela Buljac
Logičko-kombinatorni zadaci II. Tanja Katunatić Tutman
15. 2. Cijeli i racionalni brojevi I. Sanda Grubišić
Trokut I. Ivana Tokić
29. 2. Cijeli i racionalni brojevi II. Sanda Grubišić
Trokut II. Ivana Tokić
14. 3. Četiri karakteristične točke trokuta I. Ana Ostojić
Osnovne geometrijske konstrukcije I. Irena Bego
28. 3. Četiri karakteristične točke trokuta II. Ana Ostojić
Osnovne geometrijske konstrukcije II. Irena Bego
4. 4. Projektni dan I. Mirela Novak, Ivona Šitin
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Mirela Novak, Ivona Šitin

 

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Računati u skupu racionalnih brojeva.
2. Prepoznati, imenovati, izgraditi i klasificirati ravninske geometrijske oblike te istražiti, uočiti i precizno opisati njihova geometrijska svojstva.
3. Modelirati jednostavni problemski zadatak, riješiti ga te protumačiti i vrjednovati rješenje i postupak.
4. Provoditi jednostavnije matematičke dokaze teorema.
5. Imati razvijeniju sposobnost apstraktnog mišljenja i logičkog rasuđivanja.
6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

7. razred – A grupa
12.10. Otvaranje
Logično-kombinatorni zadatci Ivana Tokić
26.10. Racionalni brojevi i njihova svojstva I. Blaženka Kunac
Problemski i dokazni zadatci I. Drago Govorko
16.11. Racionalni brojevi i njihova svojstva II. Blaženka Kunac
Problemski i dokazni zadatci II. Drago Govorko
30.11. Trokut I. Ivana Tokić
Diofantske jednadžbe I. Ksenija Gabričević
14.12. Trokut II. Ivana Tokić
Diofantske jednadžbe II. Ksenija Gabričević
18. 1. Dirichletov princip Suzi Radović
Vjerojatnost Josipa Jurić
1. 2. Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverokut I. Pero Mihaljević
Zadatci izazova I. Drago Govorko
15. 2. Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverkut II. Pero Mihaljevićv Zadatci izazova II. Drago Govorko
29. 2. Koordinatna metoda Desa Roguljić
Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Irena Bego
14. 3. Geometrijske konstrukcije I. Vedrana Propadalo
Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta I. Nives Baranović
28. 3. Geometrijske konstrukcije II. Vedrana Propadalo
Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta II. Nives Baranović
4. 4. Projektni dan I. Mirjana Kovačević Bašić, Marica Brzica
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Mirjana Kovačević Bašić, Marica Brzica

7. razred – B grupa
12.10. Otvaranje
Logično-kombinatorni zadatci Suzi Radović
26.10. Problemski i dokazni zadatci I. Drago Govorko
Racionalni brojevi i njihova svojstva I. Blaženka Kunac
16.11. Problemski i dokazni zadatci II. Drago Govorko
Racionalni brojevi i njihova svojstva II. Blaženka Kunac
30.11. Diofantske jednadžbe I. Ksenija Gabričević
Trokut I. Ivana Tokić
14.12. Diofantske jednadžbe II. Ksenija Gabričević
Trokut II. Ivana Tokić
18. 1. Vjerojatnost Josipa Jurić
Dirichletov princip Suzi Radović
1. 2. Zadatci izazova I. Drago Govorko
Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverokut I. Pero Mihaljević
15. 2. Zadatci izazova II. Drago Govorko
Četverokut. Tetivni i tangencijalni četverkut II. Pero Mihaljević
29. 2. Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Irena Bego
Koordinatna metoda Desa Roguljić
14. 3. Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta I. Nives Baranović
Geometrijske konstrukcije I. Vedrana Propadalo
28. 3. Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta II. Nives Baranović
Geometrijske konstrukcije II. Vedrana Propadalo
4. 4. Projektni dan I. Katarina Sablić, Ana Ostojić
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Katarina Sablić, Ana Ostojić

 

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Razlikovati razmjerne i obrnuto razmjerne veličine i samostalno ih primjenjivati u problemskim zadacima.
2. Primjenjivati osnovne odnose i zakonitosti u svezi s ravninskim geometrijskim oblicima, uključujući sukladnost i sličnost trokuta.
3. Prikupiti, klasificirati i organizirati podatke te ih na prikladan način, pomoću računala i bez njega, prikazati sustavnom listom, tablicom, tablicom frekvencija, linijskim, stupčastim i kružnim dijagramom, grafikonom i grafom. Pročitati, tumačiti i analizirati podatke prikazane na različite načine.
4. Dokazati jednostavnije teoreme i primijeniti ih na dokaznim zadacima.
5. Modelirati jednostavniji problemski zadatak, riješiti ga te protumačiti i vrednovati rješenje i postupak.
6. Pratiti i stvarati kraće nizove matematičkih argumenata, zaključivati nepotpunom indukcijom i neformalnom dedukcijom te primjenjivati analogiju, generalizaciju i specijalizaciju u jednostavnim situacijama.
7. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

8. razred – A grupa
12.10. Otvaranje
Logično-kombinatorni zadatci Ivona Šitin
26.10. Trokut I. Mirjana Kovačević Bašić
Problemski zadatci I. Anisija Žižić
16.11. Trokut II. Mirjana Kovačević Bašić
Problemski zadatci II. Anisija Žižić
30.11. Diofantske jednadžbe I. Drago Govorko
Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti I. Sanja Nizić
14.12. Diofantske jednadžbe II. Drago Govorko
Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti II. Sanja Nizić
18. 1. Dirichletov princip Nelica Mitov
Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Katica Govorko
1. 2. Pitagorin i Euklidov poučak I. Vedrana Propadalo
Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz. I. Nives Baranović
15. 2. Pitagorin i Euklidov poučak II. Vedrana Propadalo
Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz. II. Nives Baranović
29. 2. Realni brojevi I. Blaženka Kunac
Četverokut I. Gabrijela Šitum
14. 3. Realni brojevi II. Blaženka Kunac
Četverokut II. Gabrijela Šitum
28. 3. Matematička rekreacija Siniša Hrga
Zadatci izazova Katica Govorko
4. 4. Projektni dan I. Anela Prkić, Ksenija Gabričević
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Anela Prkić, Ksenija Gabričević

8. razred – B grupa
12.10. Otvaranje Logično-kombinatorni zadatci Miranda Jovanović
26.10. Problemski zadatci I. Anisija Žižić
Trokut I. Mirjana Kovačević Bašić
16.11. Problemski zadatci II. Anisija Žižić
Trokut II. Mirjana Kovačević Bašić
30.11. Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti I. Sanja Nizić
Diofantske jednadžbe I. Drago Govorko
14.12. Diofantske jednadžbe II. Sanja Nizić
Kružnica i krug. Pravilni mnogokuti II. Drago Govorko
18. 1. Problemski zadatci koji uključuju formulu v=s/t Katica Govorko
Dirichletov princip Nelica Mitov
1. 2. Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz. I. Nives Baranović
Pitagorin i Euklidov poučak I. Vedrana Propadalo
15. 2. Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz. II. Nives Baranović
Pitagorin i Euklidov poučak II. Vedrana Propadalo
29. 2. Četverokut I. Gabrijela Šitum
Realni brojevi I. Blaženka Kunac
14. 3. Četverokut II. Gabrijela Šitum
Realni brojevi II. Blaženka Kunac
28. 3. Zadatci izazova Katica Govorko
Matematička rekreacija Siniša Hrga
4. 4. Projektni dan I. Siniša Hrga
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Siniša Hrga

 

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Računati s potencijama i jednostavnim algebarskim izrazima.
2. Primijeniti Pitagorin poučak i druge osnovne formule u mjerljivim obilježjima jednostavnih likova i tijela.
3. Prepoznati diofantsku jednadžbu i znati odrediti njezino opće rješenje.
4. Primijeniti znanje o realnim brojevima u modeliranju jednostavnih matematičkih problema i problema u svakodnevnomu životu.
5. Učinkovito rabiti tehnologiju za prikupljanje, organiziranje, prikazivanje, predstavljanje i razmjenu podataka i informacija u svrhu rješavanja problema i modeliranja.
6. Spoznati da su logičko zaključivanje i matematički dokaz temelji cjeloživotnog učenja u području prirodoslovlja.
7. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

1. razred
12.10. Otvaranje
Logičke društvene igre Mia Milun
26.10. Matematički dokaz Nives Baranović
16.11. Djeljivost Marija Bliznac
30.11. Logičko-kombinatorni zadaci Ivana Milanović
14.12. Sukladnost i sličnost. Metoda površine Nives Baranović
18. 1. Kružnica i krug Pero Mihaljević
1. 2. Jednadžbe, nejednadžbe i sustavi jednadžbi Ivana Milanović
15. 2. Obodni i središnji kut. Tetivni četverokut Željka Zorić
29. 2. Kompleksne mreže Suzana Antunović
14. 3. Četiri karakteristične točke trokuta Sanda Ilić
28. 3. Nejednakosti Mia Milun
4. 4. Projektni dan I. Suzana Antunović, Kristina Marušić
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Suzana Antunović, Kristina Marušić

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Vješto računati u skupu prirodnih brojeva.
2. Primjenjivati osnove teorije brojeva u problemskim zadacima.
3. Zaključivati nepotpunom indukcijom s malim brojem koraka.
4. Povezivati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima.
5. Imati razvijen pozitivan odnos prema matematici, vlastitom razvoju i napretku.
6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

2. razred – A grupa
12.10. Otvaranje
Logičke društvene igre Aljoša Šubašić
26.10. Sudoku Siniša Hrga
16.11. Kompleksni brojevi Anastazija Pažanin
30.11. Neki teoremi o kružnici Pero Mihaljević
14.12. Kvadratna funkcija Marija Vrdoljak
18. 1. Kombinatorika Snježana Braić
1. 2. Matematika u računarstvu Milica Klaričić Bakula
15. 2. Kombinatorna geometrija Tonći Crmarić
29. 2. Logički zadaci Siniša Hrga
14. 3. Financijska matematika u teoriji i praksi Branka Marasović
28. 3. Vektori Tea Martinić Bilać
4. 4. Projektni dan I. Snježana Braić, Aljoša Šubašić
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Snježana Braić, Aljoša Šubašić

2. razred – B grupa
12.10. Otvaranje
Logičke društvene igre Tanja Vojković
26.10. Kompleksni brojevi Mia Milun
16.11. Sudoku Siniša Hrga
30.11. Neki teoremi o kružnici Josipa Jurić
14.12. Kvadratna funkcija Sanda Ilić
18. 1. Matematika u računarstvu Milica Klaričić Bakula
1. 2. Kombinatorika Snježana Braić
15. 2. Logički zadaci Siniša Hrga
29. 2. Financijska matematika u teoriji i praksi Branka Marasović
14. 3. Vektori Tea Martinić Bilać
28. 3. Matematička indukcija Ante Toni Vrdoljak
4. 4. Projektni dan I. Ante Toni Vrdoljak, Marija Vrdoljak
25. 4. Projektni dan II. – prezentacija Ante Toni Vrdoljak, Marija Vrdoljak

 

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Prepoznati i razlikovati korektno od nekorektnog matematičkog izražavanja u formuliranju definicija i teorema.
2. Izvoditi korektne zaključke iz pretpostavki te provoditi strogi matematički dokaz korektnih tvrdnji.
3. Rješavati jednostavne i složene zadatke iz područja kompleksnih brojeva.
4. Zaključivati i prepoznavati koja preslikavanja su funkcije te koristiti svojstva funkcija u rješavanju problema iz analize.
5. Primjenjivati odnose i zakonitosti u vezi s ravninskim geometrijskim oblicima, poput obodnog i središnjeg kuta te ih koristiti pri rješavanju složenijih problema iz planimetrije.
6. Provoditi dokaze tvrdnji o grafovima koristeći osnovne i naprednije koncepte teorije grafova.
7. Rješavati složenije probleme iz područja polinoma.

Predavači

 

Tanja Vojković
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Nastavni materijali

 

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje   3. srednje    4. srednje

Ovdje ćete moći preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje 

 

Evidencije dolazaka

CIM nastava 2019./20 Evidencija prisustva 

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje   3 srednje

 

Evidencije dolazaka

CIM nastava 2018./19 Evidencija prisustva 

Evaluacija programa – polaznici 2018/19.

Zadaci za samovrednovanje 2018./19.:

Dragi polaznici Centra izvrsnosti iz matematike,

Nakon što ste proučili sav nastavni materijal možete se okušati u rješavanju zadataka koje su za vas pripremili mentori koji su s vama obradili određenu temu. Zadaci nisu obvezni, ali njihovim rješavanjem možete provjeriti u kojoj mjeri ste savladali obrađene sadržaje.

Zadaci za učenike osnovnih škola nalaze se u mapi Samovrednovanje OŠ, a za učenike srednjih škola u mapi Samovrednovanje SŠ.