Plan rada

1. 25.11. Otvaranje Centra
2. 2.12. Prirodni brojevi i njihova svojstva
3. 9.12. Prebrojavanje u skupu N
4. 20.1. Djeljivosti u skupu N
5. 27.1. Brojevni sustavi i njihove karakteristike
6. 3.2. Logičko-kombinatorni zadaci 1. dio
7. 10.2. Skupovi točaka u ravnini
8. 17.2. Preslikavanja ravnine
9. 24.2. Kut
10. 3.3. Problemski zadaci
11. 10.3. Klokan zadaci
12. 17.3. Zadaci izazova
13. 24.3. Logičko-kombinatorni zadaci 2. dio
14. 14.4. Skupovi i operacije sa skupovima
15. 21.4. Matematička rekreacija
1. 25.11. Otvaranje Centra
2 .2.12. Logičko-kombinatorni zadaci 1. dio
3. 9.12. Djeljivosti u skupu N
Vedska matematika
4. 20.1. Zadaci s računskim operacijama u Q+
5. 27.1. Trokut
6. 3.2. Problemski zadaci
7. 10.2. Osnovne geometrijske konstrukcije
8. 17.2. Četiri karakteristične točke trokuta
9. 24.2. Matematičke rekonstrukcije.
"Problemski zadaci koji uključuju formulu v = s / t."
10. 3.3. Cijeli i racionalni brojevi
11. 10.3. Klokan zadaci
12. 17.3. Zadaci izazova
13. 24.3. Logičko-kombinatorni zadaci 2. dio
14. 14.4. Dirichletovo pravilo
Tangram matematika
15. 21.4. Matematičke rekreacija
1. 25.11. Otvaranje Centra
2. 2.12. Logičko-kombinatorni zadaci
Racionalni brojevi i njihova svojstva
3. 9.12. Problemski zadaci
4. 20.1. Diofantske jednadžbe
5. 27.1. Problemski zadaci koji uključuju formulu v = s / t.
6. 3.2. Trokut
7. 10.2. Četverokut
8. 17.2. Tetivni i tangencijalni četverokut
9. 24.2. Zadaci izazova
10. 3.3. Talesov teorem o proporcionalnim dužinama. Sličnost trokuta.
11. 10.3. Klokan zadaci
12. 17.3. Vjerojatnost
Dirichletovo pravilo
13. 24.3. Geometrijske konstrukcije
14. 14.4. Koordinatna metoda
15. 21.4. Matematičke rekreacija
1. 25.11. Otvaranje Centra
2. 2.12. Logičko-kombinatorni zadaci
3. 9.12. Diofantske jednadžbe
4. 20.1. Problemski zadaci
5. 27.1. Pitagorin poučak i njegov obrat
6. 3.2. Realni brojevi i njihova svojstva
7. 10.2. Trokut
8. 17.2. Krug i kružnica
9. 24.2. Mnogokuti
10. 3.3. Klokan zadaci
11. 10.3. Zadaci izazova
12. 17.3. Četverokut
13. 24.3. Dirichletovo pravilo
"Problemski zadaci koji uključuju formulu v = s / t."
14. 14.4. Pojam . Aksiom. Teorem. Dokaz
15. 21.4. Matematičke rekreacija
1. 25.11. Otvaranje Centra
2. 2.12. Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz
3. 9.12. Djeljivost 1. dio
4. 20.1. Algebarski izrazi, računanje suma, apsolutna vrijednost
5. 27.1. Sukladnost i sličnost, metoda površine
6. 3.2. Četiri karakteristične točke trokuta
7. 10.2. Jednadžbe, nejednadžbe i sustavi jednadžbi
8. 17.2. Diofantske jednadžbe
9. 24.2. Dirichletov princip
10. 3.3. Logičko-kombinatorni zadaci
11. 10.3. Odabrane teme iz planimetrije
12. 17.3. Obodni i središnji kut, tetivni četverokut
13. 24.3. Nejednakosti
14. 14.4. Djeljivost 2. dio
15. 21.4. Matematička indukcija
1. 25.11. Otvaranje Centra
2. 2.12. Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz
3. 9.12. Kompleksni brojevi
4. 20.1. Matematička indukcija
5. 27.1. Neki teoremi o kružnici
6. 3.2. Dirichletov princip
7. 10.2. Obodni i središnji kut, tetivni četverokut
8. 17.2. Osnovne nejednakosti o sredinama
9. 24.2. Funkcije
10. 3.3. Kvadratna funkcija
11. 10.3. Logičko-kombinatorni zadaci
12. 17.3. Karakteristične točke trokuta 2. dio
13. 24.3. Teorija grafova
14. 14.4. Polinomi
15. 21.4. Iracionalne (ne)jednadžbe
1. 25.11. Otvaranje Centra
2. 2.12. Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz
3. 9.12. Nejednakosti
4. 20.1. Djeljivost 3. dio
5. 27.1. Odabrane teme iz planimetrije
6. 3.2. Eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske funkcije. Jednadžbe i nejednadžbe
7. 10.2. Odabrane teme iz stereometrije
8. 17.2. Diofantske jednadžbe
9. 24.2. Primjena trigonometrije u planimetriji
10. 3.3. Kombinatorika
11. 10.3. Invarijante, monovarijante i princip ekstremnosti
12. 17.3. Teorija grafova
13. 24.3. Vektori
14. 14.4. Konike
15. 21.4. Oplošja i volumeni rotacijskih tijela
1. 25.11. Otvaranje Centra
2. 2.12. Definicija. Aksiom. Teorem. Dokaz
3. 9.12. Kombinatorika
4. 20.1. Nizovi i redovi
5. 27.1. Vjerojatnost
6. 3.2. Odabrane teme iz planimetrije
7. 10.2. Nejednakosti
8. 17.2. Odabrane teme iz stereometrije
9. 24.2. Djeljivost 4. dio
10. 3.3. Funkcijske jednadžbe
11. 10.3. Financijska matematika
12. 17.3. Teoremi o kolinearnosti i kopunktualnosti 
13. 24.3. Teorija grafova
14. 14.4. Teorija igara
15. 21.4. Kriptografija

Predavači

Upoznajte predavače

Ime Prezime


Ime Prezime


Ime Prezime


Ime Prezime


Zadaci za samovrednovanje:

Dragi polaznici Centra izvrsnosti iz matematike,

Nakon što ste proučili sav nastavni materijal možete se okušati u rješavanju zadataka koje su za vas pripremili mentori koji su s vama obradili određenu temu. Zadaci nisu obvezni, ali njihovim rješavanjem možete provjeriti u kojoj mjeri ste savladali obrađene sadržaje.

Zadaci za učenike osnovnih škola nalaze se u mapi Samovrednovanje OŠ, a za učenike srednjih škola u mapi Samovrednovanje SŠ.