Raspored učionica

III. gimnazija Split, Matice hrvatske 11, 21000 Split

Početak nastave: 9.00

Završetak nastave: 12.30

Osnovna škola: Srednja škola:
5. razred  – grupa A; grupa B; grupa C 1.razred SŠ
6. razred  – grupa A; grupa B 2.razred SŠ
7. razred  – grupa A; grupa B 3.razred SŠ
8. razred – grupa A; grupa B 4.razred SŠ

Plan rada

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

Učenici će moći:

1. Vješto računati u skupu prirodnih brojeva

2. Primjenjivati osnove teorije brojeva u problemskim zadatcima

3. Zaključivati nepotpunom indukcijom s malim brojem koraka

4. Povezivati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima.

5. Imati razvijen pozitivan odnos prema matematici, vlastitom razvoju i napretku.

6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Računati u skupu racionalnih brojeva.
2. Prepoznati, imenovati, izgraditi i klasificirati ravninske geometrijske oblike te istražiti, uočiti i precizno opisati njihova geometrijska svojstva.
3. Modelirati jednostavni problemski zadatak, riješiti ga te protumačiti i vrjednovati rješenje i postupak.
4. Provoditi jednostavnije matematičke dokaze teorema.
5. Imati razvijeniju sposobnost apstraktnog mišljenja i logičkog rasuđivanja.
6. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

 

Ishodi programa:
1. Razlikovati razmjerne i obrnuto razmjerne veličine i samostalno ih primjenjivati u problemskim zadacima.

2. Primjenjivati osnovne odnose i zakonitosti u svezi s ravninskim geometrijskim oblicima, uključujući sukladnost i sličnost trokuta.
3. Prikupiti, klasificirati i organizirati podatke te ih na prikladan način, pomoću računala i bez njega, prikazati sustavnom listom, tablicom, tablicom frekvencija, linijskim, stupčastim i kružnim dijagramom, grafikonom i grafom. Pročitati, tumačiti i analizirati podatke prikazane na različite načine.
4. Dokazati jednostavnije teoreme i primijeniti ih na dokaznim zadacima.
5. Modelirati jednostavniji problemski zadatak, riješiti ga te protumačiti i vrednovati rješenje i postupak.
6. Pratiti i stvarati kraće nizove matematičkih argumenata, zaključivati nepotpunom indukcijom i neformalnom dedukcijom te primjenjivati analogiju, generalizaciju i specijalizaciju u jednostavnim situacijama.
7. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

Ishodi programa:

Učenici će moći:
1. Računati s potencijama i jednostavnim algebarskim izrazima.
2. Primijeniti Pitagorin poučak i druge osnovne formule u mjerljivim obilježjima jednostavnih likova i tijela.
3. Prepoznati diofantsku jednadžbu i znati odrediti njezino opće rješenje.
4. Primijeniti znanje o realnim brojevima u modeliranju jednostavnih matematičkih problema i problema u svakodnevnomu životu.
5. Učinkovito rabiti tehnologiju za prikupljanje, organiziranje, prikazivanje, predstavljanje i razmjenu podataka i informacija u svrhu rješavanja problema i modeliranja.
6. Spoznati da su logičko zaključivanje i matematički dokaz temelji cjeloživotnog učenja u području prirodoslovlja.
7. Upotrebljavati standardni matematički jezik i zapis.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

O programu:

Aktivnim radom u Centru izvrsnosti iz matematike učenici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u prirodoslovlju. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.

Predavači

Tanja Vojković
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Nastavni materijali

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje   3. srednje    4. srednje

Ovdje ćete moći preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje 

 

Evidencije dolazaka

CIM nastava 2019./20 Evidencija prisustva 

Ovdje možete preuzeti sažetke predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

 

Osnovna škola

5. razred   6. razred   7. razred   8. razred

 

Srednja škola

1. srednje   2. srednje   3 srednje

 

Evidencije dolazaka

CIM nastava 2018./19 Evidencija prisustva 

Evaluacija programa – polaznici 2018/19.

Zadaci za samovrednovanje 2018./19.:

Dragi polaznici Centra izvrsnosti iz matematike,

Nakon što ste proučili sav nastavni materijal možete se okušati u rješavanju zadataka koje su za vas pripremili mentori koji su s vama obradili određenu temu. Zadaci nisu obvezni, ali njihovim rješavanjem možete provjeriti u kojoj mjeri ste savladali obrađene sadržaje.

Zadaci za učenike osnovnih škola nalaze se u mapi Samovrednovanje OŠ, a za učenike srednjih škola u mapi Samovrednovanje SŠ.