Izjava o misiji

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ima za cilj svojim djelovanjem poticati izvrsnost učenika i izvrsnost samog sustava.

 

Vizija

Ostvarenje punog potencijala svakog izvrsnog i darovitog učenika u SDŽ i RH

Vizija ustanove jest nametnuti se kao središnja odgojno-obrazovna institucija te kao mjesto susreta i koordinacije najrazličitijih odgojno-obrazovnih, kulturnih i socijalnih inicijativa. Ostvarenje vizije moguće je samo uz ukupno podizanje odgojno-obrazovnog standarda i uključivanjem svih dionika  u ostvarivanju ove ambicije. Podrška radu s izvrsnima i potencijalno darovitima mora biti jedan od temelja unaprjeđenja obrazovnog sustava.

 

Vrijednosti do kojih držimo:

  •  naša primarna odgovornost je poboljšanje kvalitete obrazovanja
  • dosljedno pokazivanje predanosti izvrsnosti najbolji je način za postići izvrsnost
  • cijeli sustav može imati koristi od poticanja izvrsnosti i darovitosti
  • učenje je cjeloživotni proces
  • međusobno povjerenje, briga i poštovanje su od ključne važnosti za učenje
  • učinkovito poučavanje povećava kvalitetu obrazovanja
  • kvalitetni sadržaji poboljšavaju okruženje za učenje
  • škola, obitelj i zajednica su partneri
  • učinkovito slušanje i otvorena, dvosmjerna komunikacija ključni su za naš uspjeh