Model praćenja darovite djece u SDŽ-u cjeloviti je i promišljeni model kojem je cilj sustavna briga o odgojno-obrazovnim potrebama darovite djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Model je razvijan u suradnji s Odjelom za darovite pri izraelskom Ministarstvu obrazovanja, a kao premisu pretpostavlja uspostavu sustava ranog otkrivanja darovitosti kroz suradnju sa svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava u SDŽ-u.
Model postavlja učenika u centar sustava koji ima za cilj stvoriti pretpostavke za njegov cjeloviti razvoj, kako u okviru vlastite nadarenosti, tako i cjelokupnog psihosocijalnog razvoja potencijalno darovitog učenika. Model stvara pretpostavke stvaranjem temelja kako u centrima izvrsnosti, tako i u drugim temeljima razvoja – školi, obitelji i društvu.

 

Potencijalno daroviti učenik

Da bi se darovitost mogla iskazati u izrazito natprosječnom postignuću u aktivnostima kojima se pojedinac bavi, on mora imati određeni potencijal koji će mu omogućiti da se neke njegove sposobnosti razviju do tog stupnja. Ta se mogućnost naziva potencijalna darovitost. Osnovu potencijalne darovitosti čini niz naslijeđenih predispozicija koje omogućuju da se neka sposobnost iskaže više ili bolje nego kod većine drugih. Hoće li se to dogoditi ili ne, ovisi o brojnim okolinskim faktorima kojima će dijete biti izloženo i koje će oblikovati njegovo specifično iskustvo i njegovu ličnost (Cvetković-Lay, 1998)
Znanstvenici su istražujući pokazatelje darovitosti i aspekte koji omogućuju da se ona iskaže, došli do „troprstenaste koncepcije darovitosti” (Renzulli i Reis, 1985). Renzulli u ovom modelu razmatra tri čimbenika važna za razvoj darovitog ponašanja: natprosječne sposobnosti, kreativnost i predanost zadatku. Mjesto njihova međusobnog preklapanja i prožimanja tvori prostor u kojem se iskazuje darovitost u specifičnim područjima aktivnosti.

 

Unutar gore navedenih iznadprosječnih sposobnosti Renzulli pravi razliku između općih sposobnosti (poput obrade informacija) i specifičnih sposobnosti (kao što je sposobnost stjecanja znanja). Preko kreativnosti Renzulli podrazumijeva fluidnost, fleksibilnost i originalnost misli, otvorenost prema iskustvu, osjetljivost na stimulacije i spremnost na rizik.
Pod predanim radom shvaća motivaciju pretvorenu u akciju (kao što su ustrajnost, izdržljivost, naporan rad, ali i samopouzdanje, perceptivnost i posebna fascinacija predmetom). Renzulli tvrdi da bez predanosti zadatku veći uspjeh jednostavno nije moguć. Samo ako karakteristike iz svih triju prstenova djeluju zajedno, može se vidjeti veliko postignuće ili darovito ponašanje.
Važno je prepoznati kako je darovitost znatno širi pojam od natprosječnih intelektualnih sposobnosti te kako obuhvaća kvalitetu mišljenja i pamćenja, socijalnu prilagodljivost, umjetničku osjetljivost i kreativnost te tjelesnu spretnost. Iako među talentiranom i darovitom djecom i učenicima postoje znatne razlike, opisuje ih se kao one koji imaju veće spoznajne mogućnosti, razvijenu sposobnost bržega razumijevanja složenih ideja i pojmova, uče brže i s dubljim razumijevanjem od svojih vršnjaka, pokazuju veliku znatiželju za određeno područje, stvaralačke mogućnosti, domišljatost i sposobnost stvaranja velikoga broja ideja te sposobnost sagledavanja s različitih motrišta. Oni učenici koji pokazuju posebne sposobnosti i interese za pojedina nastavna područja i u njima dugotrajno imaju odlične rezultate, smatraju se darovitima u specifičnim školskim sposobnostima. Postizanje takve uspješnosti omogućuje im vrlo razvijena sposobnost shvaćanja, dobra memorija, brzo usvajanje znanja i vještina, entuzijazam za sadržaje koje ih osobno zanimaju te ogromna količina informacija s područja vlastitih interesa.
Centar izvrsnosti SDŽ-a darovitost promatra kroz Renzulijev model triju prstenova. Da bi se govorilo o darovitosti, nužno je postojanje svih triju faktora. Da bi pojedinac imao visoku razinu postignuća, jednako su važne sposobnosti, motivacija i kreativnost. Unatoč postojanju visokih sposobnosti, ukoliko pojedinac nije motiviran na daljnje ravijanje tih sposobnosti ili ako ne može izraziti svoju kreativnost, njegova se potencijalna darovitost vjerojatno neće iskazati.
Aktivnosti Centra izvrsnosti bit će usmjerene stvaranju pretpostavki za otkrivanje dvaju prstenova iz Renzulijevog modela te davanje snažne podrške prstenu „predanosti“.

Škola i/ili Centar izvrsnosti

Model praćenja darovite djece u SDŽ-u snažno zagovara važnost matičnih škola u razvoju potencijalno darovitih učenika. Rad s darovitim učenicima krajnje je odgovoran posao u kojem učitelj svojim djelovanjem sprječava nastanak brojnih teškoća i neuspjeha na kognitivnom, emocionalnom i socijalnom planu koje djeca mogu doživjeti ako ih se u nastavi ne uključuje na adekvatan način i ako se njihove iznadprosječne sposobnosti ignoriraju.

Ciljevi Centra izvrsnosti jesu stvarati snažne timove za podršku darovitima unutar svake osnovne i srednje škole u SDŽ-u te stvoriti jedan mali centar izvrsnosti u svakoj školi.

Po takvom bi modelu Centar izvrsnosti kao ustanova davao podršku školama u razvoju kvalitetnih programa dodatne nastave za potencijalno darovite, davao bi podršku u obrazovanju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s potencijalno darovitima, pomagao u identifikaciji te u drugom koraku davao podršku školama domaćinima Centara izvrsnosti u stvaranju tzv. PULL OUT centara. „PULL OUT“ centar je u tom modelu izdvojena lokacija na kojoj se odvija specifičan program za darovite. Osim škola domaćina pojedinih centara izvrsnosti,  cilj je opremiti jednu školu koja nije u uporabi- koja je smještena u prirodnom i zdravom okolišu za posebne zimske i ljetne jednodnevne i višednevne programe.

Područje djelovanja Centra izvrsnosti:

Obitelj i društvo

Model koji zagovara Centar izvrsnosti stvarat će pretpostavke za pomaganje potencijalno darovitima kako u obitelji,  tako i u cjelokupnom društvu i to pomoću  info-kampanja, promicanja izvrsnosti, stvaranja više mogućnosti za darovite te putem  programa nagrađivanja izvrsnosti i darovitosti. Time će obitelj i društvo postati aktivni zagovaratelji prednosti „predanog rada“ te će sve veći broj potencijalno darovitih ostvarivati svoj puni potencijal.

Centar izvrsnosti pružat će stručnu pomoć, voditi istraživačku i obrazovnu djelatnost na području darovi­tosti i kreativnosti, povezati pravna tijela i zaposlene u obrazovanju, znanosti i gospodarstvu, a sve s ciljem pružanja odgovarajuće obrazovne podrške darovitoj djeci/učenicima. Centar će pružati podršku roditeljima darovite djece te će roditelje informirati i savjetovati o osobinama i potrebama darovite djece.