';
Preloader logo

Etui

Spli’ski đir

Centar za odgoj i obrazovanje ,,Juraj Bonači’’, Split

Učenička zadruga “Spli`ski đir“ osnovana je 2005. godine i primljena u redovno članstvo Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva.

Cilj učeničke zadruge je uključivanje učenika i korisnika Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“, Split u maksimalni radni angažman, poštujući njihove individualne radne sposobnosti i njihove želje. Predispozicije učenika nastojimo oblikovati u radne vještine, navike i znanja nužna u daljnjem školovanju kao i svakodnevnom životu.

Višegodišnjim radom stvorena je prepoznatljivost štandova i uradaka, a to je ono čemu se teži u učeničkom zadrugarstvu – stvaranje branda svake zadruge.
Naši zadrugari su djeca, mladež i odrasle osobe s posebnim potrebama koji tijekom svojih radno-okupacijskih aktivnosti izrađuju ukrasne i uporabne predmete s motivima karakterističnim za naše podneblje te tim putem razvijaju kulturu rada, stvaralački odnos prema radu, kreativnost, potiče se tolerancija i suradnja te promiču opće društvene vrijednosti.
Rad unutar zadruge baziran je na poticanju pozitivnih impulsa i usmjerenja za sadašnje i buduće osmišljavanje kvalitetnijeg i kreativnijeg djelovanja u odgojno- obrazovnom radu s djecom s posebnim potrebama.

Tako prekrasne slike na drvu s motivom dalmatinskih kućica, tiramola, duge, mora, brodica i mornara krase mnoge vitrine i govore o opće ljudskim vrijednostima, pričaju priču o svom zavičaju.
Proces proizvodnje sastoji se od ručne izrade proizvoda od strane korisnika, a cilj je razvijati motoričke sposobnosti korisnika i poticati ih na umjetničko stvaralaštvo unikatnih proizvoda s motivima dalmatinskog podneblja. Kontinuirani naglasak je na kvaliteti proizvoda koja se želi postići kako bi konkurirali na tržištu.

Šifra: LUD00320