Poziv edukatorima- “Nastavnik za nastavnika”

Nastavak rada u Centru izvrsnosti SDŽ
28 studenoga, 2019
Poziv izlagačima na međunarodnoj konferenciji CI SDŽ
15 siječnja, 2020

Poziv edukatorima- “Nastavnik za nastavnika”

Želja nam je, u drugom polugodištu ove školske godine, nastaviti s programom edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika naziva ,,Nastavnik za nastavnika” u sklopu Centra izvrsnosti SDŽ.
Ovim pozivom želja nam je detektirati i potaknuti nastavnike (učitelje i profesore) i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje, svoja znanja prenijeti ostalim kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica.

Predviđena područja edukacije koja bi se organizirala u drugom dijelu ove školske godine su:
 izrada kurikuluma temeljena na ishodima učenja,
 upotreba informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu,
 mentorski rad,
 aktivne i inkluzivne metode učenja,
 projektno poučavanje,
 identifikacija darovite djece,
 priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje,
 razvoj poduzetničkih kompetencija,
 neko drugo, a po prijedlogu edukatora.

Za prijavu potencijalnih edukatora, kreiran je upitnik dostupan putem
poveznice (https://forms.gle/4Vjwgx7YC3ZCvNSK6).

Rok za popunjavanje upitnika je 8. siječnja 2020. godine.

Obveza edukatora, osim održavanja edukacije u predviđenom terminu, je i ustupanje korištenih materijala (ppt prezentacija predavanja/radionice i sl.) za objavu na stranicama CI SDŽ kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima u budućnosti. Po završenom predavanju/radionici, CI SDŽ će provesti evaluaciju kod sudionika. Naknada iznosi 180 kn (bruto2) po školskom satu za održanu edukaciju.

U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici SDŽ, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima.
Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava.

S nadom u uspješan nastavak suradnje i prepoznavanje ove inicijative,
Srdačan pozdrav!