Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 602-01/21-01/06

Ur.broj: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

Osnovne i srednje škole SDŽ

ravnatelj/ica

 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:

– MATEMATIKE

– NOVIH TEHNOLOGIJA i INFORMATIKE

– PRIRODOSLOVLJA

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika. U programima CI SDŽ okupljeni su visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, a kako bi ciljevi programa bili ostvareni potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2021./22. provodit će se izvanškolski programi:

 1. Centra izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split,
 2. Centra izvrsnosti novih tehnologija i informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split,
 3. Centra izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split.

 

Rad s polaznicima u programima CI SDŽ planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno objavljenom Kalendaru rada za školsku godinu 2021./22. https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2021/08/Kalendar-CI-SDZ%CC%8C-2021_2022.pdf. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice u nastavku.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji:

 • Imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
 • U prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.
 • Imaju iskustvo u radu s potencijalno darovitom i visokomotiviranom djecom i mladima.

 

2. Opis zaduženja mentora

Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu/projekt koji će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Pripremiti materijale za polaznike (prezentaciju, radne listiće, zadatke za rad na nastavi i/ili kod kuće i slično).
 • Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema materijalima CI SDŽ.
 • Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

 

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:

 • Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika.
 • Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ.

 

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi:

 • Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2).
 • CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2021./22. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.
 • Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ – tri boda).
 • Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).
 • Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

 

4. Način prijave

Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:

 

Prilikom prijave na poveznicama možete vidjeti uvjete prijave za pojedini program.

Rok za prijavu kandidata istječe u petak 10. rujna 2021. godine u 23:59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.

 

5. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora

temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava, nakon čega će biti održan sastanak mentora sa voditeljima pojedinog programa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

S poštovanjem!

                                                                                                                                      Ravnatelj

                                                      Ivica Zelić, prof.

Javni poziv – tekst   

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

Klasa: 602-01/21-01/10

Ur. broj: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Ravnateljima osnovnih škola

u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

 

POZIV – „Identifikacija darovitih učenika u području matematike- T42022“ – uključivanje osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u projekt CI SDŽ, traži se

  

Poštovane ravnateljice,

Poštovani ravnatelji!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (CI SDŽ) u školskoj godini 2021./22. provodi projekt „Identifikacija  darovitih učenika u području matematike“. Projekt se provodi u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), a cilj nam je identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike u našoj županiji, odnosno olakšavanje procesa uočavanja i identifikacije potencijalno darovitih učenika korištenjem baterije testova razvijene u suradnji s NCVVO-om.

Projekt je prvi put proveden prošle školske godine, a plan je da se ovo testiranje provodi svake godine kako bismo imali sustavnu identifikaciju učenika u našoj županiji.

Provedbom ovog projekta u svojim školama ispunjavate nekoliko vlastitih ciljeva:

 • testirate učenike svoje škole u matematičkoj darovitosti (po završetku testiranja dobit ćete povratnu informaciju o potencijalno darovitim učenicima u području matematike u vašoj školi),
 • uključujete se u suradnju s CI SDŽ,
 • testirate učenike svoje škole za primanje u CI SDŽ u školskoj godini 2022./2023., u program CI matematike
 • podržavate razvoj sustava podrške cjelovitom razvoju potencijalno darovite djece i mladih

U sklopu ovoga projekta u veljači/ožujku 2022. godine provest će se primjena instrumenata u svim zainteresiranim školama u našoj županiji. Ovim putem Vas pozivamo da se i ove školske godine uključite u ovaj projekt. Primijenit će se dva osnovna tipa instrumenata: upitnici za učenike, učitelje i roditelje te test matematičkog rezoniranja, kreativnosti i znanja za učenike.

CI SDŽ organizira provedbu testiranja na županijskoj razini: od pripreme testiranja, umnožavanja i distribucije materijala, do unosa i obrade prikupljenih podataka.

Testiranje će se provesti u matičnim školama, u veljači 2022. godine. Ovisno o vašem rasporedu, moći ćete odabrati datum testiranja koji vam najviše odgovara. U testiranje će biti uključeni svi prijavljeni učenici četvrtih razreda vaše škole.

Zadaci škole vezani za testiranje su:

 • imenovanje školskog koordinatora,
 • prijava škole putem poveznice: https://forms.gle/5yGYQW3wmgW3K1jW6
 • za provedbu testiranja potrebno je osigurati četiri školska sata, a testiranje provode odgojno-obrazovni djelatnici iz vaše škole

 

Sve materijale potrebne za provedbu testiranja dostavit ćemo na adresu škole te preuzeti po završetku testiranja. Sažeti hodogram aktivnosti prikazan je u popratnoj tablici.

Kao prvi korak, molimo Vas, imenujte školskog koordinatora koji će koordinirati provedbu testiranja u vašoj školi. Školski koordinator je dužan popuniti prijavu putem poveznice do 10. rujna 2021. godine kao potvrdu sudjelovanja škole u provedbi projekta.

Školski koordinator dobit će potvrdu CI SDŽ o svojim aktivnostima, koja se boduje sukladno Pravilniku o napredovanju. Poželjno bi bilo da školski koordinator bude stručni suradnik škole ili predsjednik Tima za darovite. Sve daljnje informacije i upute pravovremeno ćemo dostaviti školskom koordinatoru.

Svi podatci prikupljeni tijekom provedbe testiranja u vašoj školi bit će u potpunosti povjerljivi, a rezultati korišteni isključivo za identifikaciju potencijalno darovitih učenika te u znanstveno-istraživačke svrhe. CI SDŽ će svakoj školi dostaviti pojedinačne rezultate za njezine učenike.

S obzirom na to da su se prošle godine pozivu odazvale sve osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije, očekujemo vašu prijavu i ove godine. U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se javite na info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892.

 

S poštovanjem,

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodogram aktivnosti u projektu

 

DATUM AKTIVNOSTI
do 10. rujna 2021.

Imenovanje školskih koordinatora

Školski koordinator popunjava prijavu putem poveznice  

listopad 2021. Sastanak sa školskim koordinatorima na kojem će dobiti detaljne upute o organizaciji prijave učenika za testiranje
studeni 2021.

Prikupljanje privola roditelja za sudjelovanje učenika u testiranju

(informiranje roditelja i učenika, prijava učenika i prikupljanje privola)

ožujak 2022.

Provedba testiranja u školama

 

svibanj 2021. Rezultati testiranja dostavljaju se roditeljima, ispitnim koordinatorima i ravnateljima škola

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Poziv – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/21-01/11

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za sudjelovanje u programu Centar izvrsnosti multimedije i jezika za šk.god. 2021./22.

 

Program Centra izvrsnosti multimedije i jezika (CIMAJ) namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji imaju interes za jezično izražavanje, pisanje, novinarstvo, fotografiju, film, web dizajn i montažu. Osnovna ideja programa je umrežavanje ovakvih učenika na razini škole, ali i grada i županije, pri čemu bi učenici bilježili vijesti iz svojih škola i prezentirali ih kroz članke, video uratke, društvene mreže i sl., putem medija osmišljenog samo za njih. Kroz ovaj program s njima bi radili zainteresirani školski mentori u manjim grupama usmjeravajući njihove potencijale u stvaranje kreativnih, inovativnih i korisnih produkata.

U školama naše županije svakodnevno se događa nebrojeno zanimljivih stvari – naši učenici i odgojno-obrazovni djelatnici ostvaruju obrazovne, sportske, umjetničke, znanstvene i ostale uspjehe, provode male i velike projekte, volontiraju, grade, stvaraju, istražuju… Kroz ovaj program, osim razvoja životno važnih kompetencija naše djece i mladih, želja nam je potaknuti ih da svoje postignuća podijele međusobno, ali i sa širom javnosti na županijskoj razini.

Jedan od ciljeva ovog programa je uspostava modela izvješćivanja šire javnosti o postignućima škola, aktivnostima CI SDŽ i pozitivnim pričama lokalne zajednice putem kojeg će sudionici projekta  CIMAJ-a moći objavljivati svoje uratke, razmjenjivati ideje i iskustva i komunicirati sa drugim učenicima, na materinjem i na jezicima koje uče u školi i izvan škole.

U školskoj godini 2021./22. planiran je odabir do 20 projekata osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, koji bi se kroz trajanje ovogodišnjeg programa iskristalizirali u jedinstven i strukturiran program prijenosa informacija iz škola SDŽ na županijskoj razini. Cjelokupni program završio bi prezentacijom provedenih školskih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima u različitim kategorijama, kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ početkom lipnja 2022. godine.

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje školskih projekata koji omogućuju prijenos vijesti iz škola i lokalne zajednice s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu CIMAJ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno-obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2022. godine. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. Planirani okvirni proračun natječaja: 100.000,00 kuna.

CI SDŽ će koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Predloženi projekt nosi jedan koordinator i tim učenika, a u njega se mogu uključiti i drugi djelatnici škole (kao mentori u pojedinom području).
 • Projekti trebaju za cilj imati izvještavanje o aktualnim i zanimljivim događanjima na razini škole, ali i na razini lokalne zajednice.
 • Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja multimedije i jezika: pisanje, film, web-dizajn, odnosno na uspostavu i/ili unaprjeđenje prenošenja vijesti iz škole/lokalne zajednice u širu javnost na bilo koji način koji kreativni tim učenika i mentora zamisli.
 • Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira događanja u školi i/ili na lokalnoj razini ( kratki film o nekom događaju u školi, uspostavom školskih novina, radija, web-stranice, profila škole na društvenim mrežama…), a koji će se prezentirati putem digitalnih kanala CI SDŽ, kao i na učeničkoj konferenciji.3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/BpJXeqhovy84C73t8

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

3. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

4. Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje projektima koji će biti kreativni, obogatiti život škole i/ili lokalne zajednice i koji će osigurati prijenos informacija iz škole do što veće publike.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade tema, interdisciplinarnost, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora.

 • Razvoj kompetencija (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: jezičnih, istraživačkih, komunikacijskih i informatičkih kompetencija, kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Kratko opišite konačni rezultat projekta. Boduje se originalnost, kompleksnost i održivost rezultata projekta. Opišite na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju.

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u programu CIMAJ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike i učenike.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/21-01/09

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ za šk.god.2021./22.

 

Program „Čuvari baštine“ namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.

Cilj programa „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike potiče se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje čime se želi utjecati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.

U školskoj godini 2021./22. planiran je odabir do 50 projekata iz osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Cjelokupni program „Čuvari baštine“ završio bi prezentacijom provedenih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ krajem svibnja 2022. godini.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje projekata škola na području SDŽ kroz sufinanciranje projekata promocije lokalne baštine s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2022. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. Planirani okvirni proračun natječaja: 250.000,00 kuna.

CI SDŽ ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Predloženi projekt mora biti u okviru ovogodišnje teme, a tema za školsku godinu 2021./22. je

Naše užance”, a odnosi se na nematerijalnu kulturnu baštinu (razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva što se prenose predajom ili na drugi način, a osobito: jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta, folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote, tradicijska umijeća i obrti).

 1. Projekti trebaju za cilj imati promociju lokalne baštine logično poveziv sa školom koja provodi projekt.
 2. Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta – npr. kratki film o lokalitetu, promo-knjižica lokaliteta, izložba slika, predstavljanje modela/maketa i drugo, a koji će se prezentirati na učeničkoj konferenciji u svibnju/lipnju 2022. godine.

 

3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/2g6NgJXWpo7fwLjY8

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

4. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

5. Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje turistički i kulturno zanemarenoj nematerijalnoj kulturnoj baštini, nepoznatoj široj javnosti, a koja predstavlja kulturnu vrijednost određenog kraja.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.

 • Prezentacija aktivnosti (10 bodova)

Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, izrađenih modela lokaliteta, zbornika radova, interaktivnih mapa i slično.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl. Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

 

KLASA: 602-01/21-01/08

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za financiranje programa ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u

odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ

 

Projekt „Dalmatinski suvenir“ dio je aktivnosti programa Centra izvrsnosti poduzetništva (u daljnjem tekstu CIPO), kojem je cilj poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Projekt se odvija u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga, a cilj mu je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo izrade cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Otkupljeni proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 15. ožujka 2022. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.
 • Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna.
 • Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.

3. Način prijave

Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/GdujmHVKJ39SRWj99

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

4. Odabir

Odabir između pristiglih prijava vrši Stručno povjerenstvo programa CIPO. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.

 • Kriteriji bodovanja su sljedeći:
  • Profil prijavitelja (5 bodova)

Kratki opis učeničke zadruge (djelatnost kojom se bavi, broj i struktura uključenih djelatnika i učenika, kratak povijesni pregled poslovanja, plan poslovnih aktivnosti u šk. god. 2021./22.). Opisati  trenutno i potencijalno tržište zadruge: udio, geografsku pokrivenost proizvodima/uslugama, segmentaciju potražnje, trenutne i potencijalne klijente i predviđeni obujam prodaje prema grupama proizvoda.

 • Opis proizvoda (5 bodova)

Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr

 • Plan aktivnosti (5 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Prikažite aktualni financijski kapacitet zadruge i operativno iskustvo u području na kojem je planirano ulaganje i Vaše ciljeve. Opišite planirate li i kako nakon realizacije predloženih aktivnosti povećanje obujma prodaje proizvoda i/ili usluga, u kojem postotku i na kojem tržištu (domaćem ili inozemnom). Objasnite razloge iz kojih su aktivnosti korisne za vaše ciljeve u budućnosti.

 • Poticanje poduzetništva (5 bodova)

Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces.

 • Dodatni bodovi (po jedan bod za svaki kriterij):
  • Sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“ u prethodnim godinama
  • Novi proizvod za tu učeničku zadrugu
  • Prototip dostupan na uvid do 17. rujna 2021.
  • Suradnja s lokalnom zajednicom
  • Suradnja s drugim školama/učeničkim zadrugama

 

Odluka o učeničkim zadrugama odabranim za sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“

donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva CIPO-a.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste voditelje učeničkih zadruga i druge zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji!

 

 

 

                                                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                                          Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-11/21-01/07

Ur.broj: 2181/267-21-01-02

Split, 18. ožujka 2021.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA

U PROJEKTU IDENTIFIKACIJA  DAROVITIH UČENIKA U PODRUČJU MATEMATIKE

 

Poštovani,

CI SDŽ u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) provodi projekt „Identifikacija  darovitih učenika u području matematike“. Cilj projekta je identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike u našoj županiji korištenjem testova razvijenih u suradnji s NCVVO-om.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti učenici četvrtih razreda osnovnih škola sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

 1. Opis zaduženja škola

Škole koje žele sudjelovati u programu dužne su:

 • Imenovati školskog koordinatora, po mogućnosti stručnog suradnika psihologa (nije uvjet)
 • Organizacija komunikacije između školskog koordinatora i/ili učitelja/ica razredne nastave i roditelja učenika, s ciljem dobivanja suglasnosti roditelja
 • Za provedbu testiranja potrebno je osigurati četiri školska sata, a testiranje provode dva nastavnika po razredu.

 

 

 

 1. Koristi od sudjelovanja u projektu

Sudjelovanje u ovom projektu ima brojne koristi za uključene škole, njene djelatnike te naravno, roditelje i učenike.

 • Škole koje sudjeluju u projektu imat će priliku unaprijediti svoj rad u području pružanja potpore darovitim učenicima te u području prevencije rizičnih ponašanja, poticati razvoj svojih djelatnika, kao i osigurati adekvatnu potporu cjelovitom razvoju svojih učenika.
 • Svi podatci prikupljeni tijekom provedbe testiranja bit će u potpunosti povjerljivi, a rezultati korišteni isključivo za identifikaciju potencijalno darovitih učenika te u znanstveno-istraživačke svrhe. CI SDŽ će svakoj školi dostaviti podatke o potencijalno darovitim učenicima u području matematike.
 • Učenici koji će biti uključeni u projekt imat će priliku ostvariti svoje potencijale i raditi na razvoju svojih kompetencija, kao i samopoštovanja, motivacije i pozitivne slike o sebi.

 

 1. Način prijave

Škola prijavljuje učenike za sudjelovanje u projektu putem aplikacije https://mia.ci-sdz.hr/

 

Rok za prijavu učenika istječe u petak, 02. travnja 2021. u 23:59, kada će poveznica za prijavu biti zatvorene.

 

 1. Odabir učenika za sudjelovanje u projektu

Svi učenici četvrtih razreda osnovnih škola s potpisanom privolom roditelja/staratelja biti će prihvaćeni kao sudionici projekta

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892 te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

Veselimo se budućoj suradnji,

s poštovanjem

 

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-11/21-01/07

Ur.broj: 2181/267-21-01-01

Split, 16. ožujka 2021.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠKOLA

ZA SUDJELOVANJE U PILOT PROJEKTU

„PROGRAM ZA RAD S TEŽE UOČLJIVIM POTENCIJALNO DAROVITIM UČENICIMA“

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitim učenicima. U populaciji darovitih učenika posebnu skupinu predstavljaju učenici koji imaju emocionalne poteškoće, probleme u ponašanju, nemotivirani su, dolaze iz disfunkcionalnih obitelji i/ili imaju lošiji školski uspjeh, zbog čega ih s jedne strane nastavnici ne prepoznaju kao potencijalno darovite, a s druge strane su u riziku za razvoj društveno neprihvatljivih oblika ponašanja. Stoga smo u CI SDŽ pokrenuli pilot projekt „Program za rad s teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima“ kako bismo potaknuli pružanje potpore cjelovitom razvoju i ove skupine darovitih učenika, s ciljem razvoja njihovih potencijala, kao i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja.

Program uključuje:

– edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima

– identifikaciju potencijalno darovitih učenika iz rizične skupine učenika

– odgojno-obrazovnu i socio-emocionalnu podršku učenicima koji se uključe u program kroz individualni i grupni rad.

 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima u okviru ovog projekta cjelovita je, strukturirana i na primjerima temeljena, a cilj edukacije je osiguravanje kompetencija za rad s darovitim učenicima, ali i izrada potrebne dokumentacije školama kako bi implementacija rada s darovitima bila sustavna, utemeljena i kvalitetno isplanirana. Za sudionike ovog projekta CI SDŽ osigurava financijska sredstva za provedbu edukacije, što je jedinstvena prilika za besplatno stručno usavršavanje djelatnicima prijavljenih škola.

 

Prijava škola za sudjelovanje u ovom projektu CI SDŽ obavlja se grupno na način da svaka škola imenuje koordinatora projekta, koji obavlja prijavu pet djelatnika unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti škole koje imaju pet djelatnika motiviranih i spremnih za stjecanje novih znanja i vještina kao i primjenu naučenog u rad s potencijalno darovitim učenicima, s naglaskom na teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima.

 

2. Opis zaduženja škola

Škole koje žele sudjelovati u programu dužne su:

 • Imenovati koordinatora i prijaviti pet djelatnika, od kojih je barem jedan član stručne službe škole, po mogućnosti stručni suradnik psiholog.
 • Osigurati uključenim djelatnicima potporu u provedbi programa i uključiti aktivnosti iz projekta u zaduženja djelatnika.
 • Predati izvješće CI SDŽ o provedbi aktivnosti u projektu u lipnju 2022. godine.

 

Odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u programu obavezni su:

 • Sudjelovati u edukaciji za rad s darovitim učenicima u organizaciji CI SDŽ i Lige za prevenciju ovisnosti (LZPO).

Edukacija za rad s darovitim učenicima u organizaciji CI SDŽ uključuje 120 sati (40 teorijske i 80 praktične), a provodila bi se od travnja do lipnja 2021. godine. Po završenoj edukaciji uključene škole imale bi izrađenu potrebnu dokumentaciju za rad s darovitim učenicima te osposobljen Tim za darovite koji bi stečena znanja i vještine mogao implementirati u rad škole.

Edukacija u organizaciji LZPO odnosi se na pružanje socio-emocionalne podrške rizičnim učenicima i uključuje 40 sati (16 sati teorijske i 24 sata praktične nastave). Po završenoj edukaciji, koja bi se provodila u rujnu 2021., škole bi imale izrađen plan i materijale za pružanje socio-emocionalne podrške rizičnim potencijalno darovitim učenicima, kao i djelatnike osposobljene za provedbu.

 • Provesti identifikaciju teže uočljivih potencijalno darovitih učenika (rujan, 2021.)
 • Osmisliti, provesti i vrednovati odgojno-obrazovnu i socio-emocionalnu podršku teže uočljivim darovitim učenicima koji će temeljem identifikacije biti uključeni u projekt (tijekom školske godine 2021./22).

 

3. Koristi od sudjelovanja u projektu

     Sudjelovanje u ovom projektu ima brojne koristi za uključene škole, njene djelatnike te naravno, roditelje i učenike.

 • Škole koje sudjeluju u projektu imat će priliku unaprijediti svoj rad u području pružanja potpore darovitim učenicima te u području prevencije rizičnih ponašanja, poticati razvoj svojih djelatnika, kao i osigurati adekvatnu potporu cjelovitom razvoju svojih učenika.
 • Odgojno-obrazovni djelatnici imat će osiguranu kvalitetnu edukaciju koju će financirati CI SDŽ, a koja je primjenjiva u njihovom svakodnevnom radu i osigurava bodove za napredovanje u zvanju kao i priliku za osobni rast i razvoj.
 • Učenici koji će biti uključeni u projekt imat će priliku ostvariti svoje potencijale i raditi na razvoju svojih kompetencija, kao i samopoštovanja, motivacije i pozitivne slike o sebi.

 

4. Način prijave

Škola prijavljuje djelatnike za sudjelovanje u projektu putem poveznice https://forms.gle/2Rqux83QSsvf4qBe9

Rok za prijavu škola istječe u petak, 30. ožujka 2021. u 23:59, kada će poveznica za prijavu biti zatvorene.

 

5. Odabir škola za sudjelovanje u projektu

Stručno povjerenstvo vrši odabir škola temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Planirani broj škola koje mogu sudjelovati u pilot projektu je najviše pet, a ovisno o interesu i rezultatima pilot projekta dodatno ćemo razvijati predloženi program.

Obavijest od odabranim školama bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892 te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

Veselimo se budućoj suradnji,

s poštovanjem

 

                         Ivica Zelić, prof.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/21-01/02

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

SPLIT, 22. veljače 2021.

 

Na temelju odredbi članaka 12., 13. i 14. Statuta Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 22.2.2021. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ASISTENT/ICA STRUČNOG SURADNIKA/SURADNICE PSIHOLOGA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme, 1 godina (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22.2.2021.  Natječaj vrijedi do: 1.3.2021.

 

OPIS POSLA:

 • Izrada i provedba evaluacije programa te mjera za unaprjeđenje
 • Uspostava i provedba testiranja u svrhu identifikacije potencijalno darovitih učenika
 • Analiza podataka prikupljenih aktivnostima CI SDŽ (testiranja, evaluacije) i izrada izvješća
 • Organizacija konferencija i edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika
 • Profesionalno usmjeravanje učenika
 • Podrška roditeljima/starateljima potencijalno darovitih učenika
 • Stručna podrška Timovima za darovite u osnovnim i srednjim školama
 • Organizacija edukacija, radionica, tribina i okruglih stolova iz polja psihologije
 • Izrada edukativnih i promidžbenih materijala
 • Sudjelovanje u provedbi projekata vanjskih izvora financiranja

 

UVJETI :

– završen diplomski studij psihologije

– završen modul nastavničkih kompetencija

 

PREDNOST:

 • digitalne vještine (MS programi, Google alati i programi za statističku obradu podataka)
 • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • iskustvo u vođenju radionica
 • iskustvo u organizaciji konferencija

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ASISTENT/ICA STRUČNOG SURADNIKA/ SURADNICE PSIHOLOGA “ .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. veljače 2021., a ističe zaključno s danom 1. ožujka 2021.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/21-01/01

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

SPLIT, 22. veljače 2021.

 

 

Na temelju odredbi članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 22.2.2021. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ANDRAGOŠKI DJELATNIK/DJELATNICA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, zamjena do povratka djelatnice s pododiljnog dopusta (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22.2.2021.  Natječaj vrijedi do: 1.3.2021.

 

OPIS POSLA:

– organizacija i vođenje različitih odgojno-obrazovnih procesa i programa obrazovanja odraslih,

– briga o osobnom i stručnom razvoju zaposlenih,

– izrada planova poslovanja,

– upravljanje poslovima međunarodne suradnje,

– upravljanje i sudjelovanje u projektima financiranih iz vanjskih izvora financiranja.

 

 

UVJETI :

– VSŠ, završen studij međunarodnog poslovanja

– aktivno korištenje engleskog jezika

– iskustvo u provedbi EU projekata

 

 

PREDNOST:

– informatička pismenost (aktivno korištenje Google alata, sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

– radno iskustvo u organizaciji poslovanja

– vozačka dozvola – B kategorija

 

 

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 7. Dokaz o poznavanju i korištenju engleskog jezika
 8. Dokaz iskustva sudjelovanja u pripremi i provedbi EU projekata

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ANDRAGOŠKI DJELATNIK/CA “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 22. veljače 2021., a ističe zaključno s danom 1. ožujka 2021.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

Klasa: 602-11/21-01/02

Ur.Broj: 2181/267-21-01-01

Split, 18. siječnja 2021.

Predmet: Poziv – program edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika ,,Nastavnik za nastavnika” u sklopu Centra

izvrsnosti SDŽ

Poštovani,

Kao i do sada, u drugom polugodištu ove školske godine, u skladu s epidemiološkom situacijom, nastavljamo s programom edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika ,,Nastavnik za nastavnika”.

Ovim pozivom želja nam je detektirati i potaknuti nastavnike (učitelje i profesore) i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje, svoja znanja prenijeti ostalim

kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica.

Edukacije su besplatne za odgojno-obrazovne djelatnike, a kako smo vidjeli prošlih godina, ovakav način razmjene znanja, vještina i primjera dobre prakse nalazi na jako pozitivnu reakciju sudionika i edukatora.

Predviđena područja edukacije koja bi se organizirala ove školske godine su:

1. određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

2. IKT u učenju i poučavanju

3. integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces (aktivne metode učenja i poučavanja, mentorski rad, projektna nastava…)

4. rad s darovitim učenicima

5. razvoj poduzetničkih kompetencija

6. ostalo, a po prijedlogu edukatora

Za prijavu potencijalnih edukatora, kreiran je upitnik dostupan na poveznici:

https://forms.gle/8nscheczxaWSXvX19

 

Rok za popunjavanje upitnika, odnosno prijave je 26. siječnja 2021. godine.

Završetkom roka prijave potencijalnih edukatora, Središnje povjerenstvo Centra izvrsnosti SDŽ, izvršit će odabir te u dogovoru s edukatorima objaviti program ovogodišnjih edukacija putem poveznice: https://cisdz.hr/edukacije/.

1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za prenošenje znanja/iskustva drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

1.1. Prednost pri odabiru imaju kandidati koji su već surađivali u provedbi aktivnosti i programa CI SDŽ.

2. Opis zaduženja mentora

Edukatori u programu Nastavnik za nastavnika obavezni su:

2.1. Pripremiti i održati edukaciju u predviđenom terminu uživo ili u online okruženju.

2.2. Ustupiti korištene materijale (ppt prezentacije predavanja/radionice) za objavu na stranicama CI SDŽ kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

2.3. Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika CI SDŽ za edukatore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

3.1. Edukatori u programu CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2) po školskom satu za održanu edukaciju.

3.2. Sudjelovanjem u aktivnostima u programima CI SDŽ edukatori/sudionici ostvaruju i dodatne bodove za napredovanje u zvanju.

4. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Ovaj program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir edukatora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest o odabranim edukatorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava.

U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici SDŽ, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

Ravnatelj CI SDŽ

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/08

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 10. rujna 2020.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 8. rujna 2020. donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA

za prijavu za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“

 

Projekt „Čuvari baštine“ namijenjen je potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.

Cilj projekta „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike poticalo bi se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje te na taj način utjecati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.

U školskoj godini 2020./21. planiran je odabir 20 projekata iz osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Cjelokupni projekt „Čuvari baštine“ završio bi prezentacijom provedenih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ krajem svibnja 2021.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje programa škola na području SDŽ kroz sufinanciranje projekata promocije lokalne baštine s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na javni poziv za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2021.

Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.) Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta.

Planirani okvirni proračun poziva: 100.000,00 kuna.

CI SDŽ ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Tema za školsku godinu 2020./21. je Skrivena blaga mista moga, a odnosi se na nepokretnu materijalnu baštinu. Nepokretnom-materijalnom baštinom smatraju se pojedinačne građevine, kulturno – povijesne cjeline i kulturni krajolici. Projekti kojima je cilj promocija baštine koja ne spada u ovaj opis neće se uzimati u razmatranje.
 • Projekti trebaju za cilj imati promociju lokalne baštine logično poveziv sa školom koja provodi projekt.
 • Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta- npr. kratki film o lokalitetu, promo-knjižica lokaliteta, izložba slika, predstavljanje modela/maketa i drugo, a koji će se prezentirati na učeničkoj konferenciji.

 

3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici https://forms.gle/BNQYrsfLAtLuVRSQ6 .

 

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 30. listopada 2020.

 

4. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje turistički i kulturno zanemarenim lokalitetima koji su nepoznati široj javnosti, a predstavljaju kulturnu vrijednost određenog kraja.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (maksimalno 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.

 • Prezentacija aktivnosti (10 bodova)

Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, izrađenih modela lokaliteta, zbornika radova, interaktivnih mapa i slično.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl. Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 Ravnatelj:

Ivica Zelić, prof.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/07

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 10. rujna 2020.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 8. rujna 2020. donosi odluku o raspisivanju

 

JAVNOG POZIVA

za financiranje projekta ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u

odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ

 

Projekt „Dalmatinski suvenir“ dio je aktivnosti programa Centra izvrsnosti poduzetništva (u daljnjem tekstu CIPO), kojem je cilj poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Projekt se odvija u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga, a cilj mu je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo izrade cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Otkupljeni proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na javni poziv za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 15. ožujka 2021. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.
 • Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna.
 • Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.

 

 

3. Način prijave

Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici https://forms.gle/EKM7iRDgczcMymkG6 .

Rok za dostavu ponuda po ovom pozivu je 30. listopada 2020.

 

4. Odabir

Odabir između pristiglih prijava vrši Stručno povjerenstvo programa CIPO. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.

 

 • Kriteriji bodovanja su sljedeći:
  • Profil prijavitelja (5 bodova)

Kratki opis učeničke zadruge (djelatnost kojom se bavi, broj i struktura uključenih djelatnika i učenika, kratak povijesni pregled poslovanja, plan poslovnih aktivnosti u šk. god. 2020./21.). Opisati  trenutno i potencijalno tržište zadruge: udio, geografsku pokrivenost proizvodima/uslugama, segmentaciju potražnje, trenutne i potencijalne klijente i predviđeni obujam prodaje prema grupama proizvoda.

 • Opis proizvoda (5 bodova)

Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr

 • Plan aktivnosti (5 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (maksimalno 6 mj.). Prikažite aktualni financijski kapacitet zadruge i operativno iskustvo u području na kojem je planirano ulaganje i Vaše ciljeve. Opišite planirate li i kako nakon realizacije predloženih aktivnosti povećanje obujma prodaje proizvoda i/ili usluga, u kojem postotku i na kojem tržištu (domaćem ili inozemnom). Objasnite razloge iz kojih su aktivnosti korisne za vaše ciljeve u budućnosti.

 • Poticanje poduzetništva (5 bodova)

Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces.

 

 • Dodatni bodovi (po jedan bod za svaki kriterij):
  • Sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ u šk. god. 2019./20.
  • Novi proizvod za tu učeničku zadrugu
  • Prototip dostupan na uvid do 30.10.2020.
  • Suradnja s lokalnom zajednicom
  • Suradnja s drugim školama/učeničkim zadrugama

 

Odluka o učeničkim zadrugama odabranim za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“

donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva CIPO-a.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste voditelje učeničkih zadruga i druge zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 

 

Ravnatelj:

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-01/20-01/06

Ur.broj: 2181/267-20-01-01

Split, 1. rujna 2020.

Osnovne i srednje škole SDŽ

 • ravnatelj/ica

 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNIKA

ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:

– MATEMATIKE

– INFORMATIKE

– NOVIH TEHNOLOGIJA

– PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitim učenicima. U programima CI SDŽ okupljeni su potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, a kako bi ciljevi programa bili ostvareni potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2020./21. provodit će se programi:

 1. Centra izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split,
 2. Centra izvrsnosti informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 1. Centra izvrsnosti novih tehnologija, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 2. Centra izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split

 

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno objavljenom Kalendaru rada za školsku godinu 2020./21. Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji imaju iskustvo u radu s darovitom djecom i mladima, bilo kao mentori CI SDŽ, bilo u radu u matičnim školama.
 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji u prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.

 

 1. Opis zaduženja mentora

Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu koju će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.
 • Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

 

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:

 • Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika
 • Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ

 

 1. Naknada za rad

     Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

3.1. Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2).

3.2. CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2020./21. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.

3.3. Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ -tri boda).

3.4. Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).

3.5. Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

 

 

 

 

 

 1. Način prijave

Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:

 

Prilikom prijave na poveznicama možete vidjeti uvjete i zahtjeve prijave za pojedini program.

Rok za prijavu kandidata istječe u petak 18. rujna 2020. godine u 23,59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.

 

 

 1. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora

temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

s poštovanjem

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/05

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 1. rujna 2020.

 

 1. Osnovnim školama kojima je osnivač SDŽ
 2. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split
 3. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Makarska
 4. Srednjim školama
 5. Odgojno-obrazovnim ustanovama drugih osnivača
 • svima

n/p ravnatelja

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA

POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI:

 

MATEMATIKE

INFORMATIKE

NOVIH TEHNOLOGIJA

PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) provodi javni poziv za stjecanje statusa polaznika u programima CI SDŽ čime omogućava potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u aktivnostima unutar programa CI, koji su sljedeći:

 1. Centar izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split
 2. Centar izvrsnosti informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 3. Centar izvrsnosti novih tehnologija, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 4. Centar izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split, Split

 

U rad programa pojedinih CI uključuju se potencijalno daroviti učenici odabrani putem testiranja (temeljem postignutog rezultata) te putem direktnog upisa (temeljem praćenja i vrednovanja postignuća polaznika upisanih u prethodnim godinama).

 

Ovim javnim pozivom pozivamo sve škole da na testiranje za stjecanje statusa polaznika programa CI SDŽ prijave svoje učenike zaineresirane za sudjelovanje u programima.

 

 

 

 1. Opći i specifični uvjeti prijave

Pozivamo škole da sve učenike koji su zainteresirani za stjecanje novih znanja kroz rad s najboljim mentorima, sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i gostujućim predavačima prijave na ovaj Javni poziv kako bi kroz postupak testiranja stekli status polaznika u jednom od centara izvrsnosti.

 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti matematike mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu od 5. (petog) do 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.
 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programima Centra izvrsnosti informatike i novih tehnologija mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.
 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti prirodoslovlja mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 4. (četvrtog) razreda srednje škole.

 

 1. Postupak prijave
 2. Predlažemo školama formiranje Tima za darovite, stručnog tima za praćenje potencijalno darovitih učenika koji bi vodio brigu o potencijalno darovitim učenicima te imao uvid u napredak učenika tijekom cijele školske godine (detalji o uspostavi Tima, njegovoj strukturi i zadaćama možete pronaći na www.ci-sdz.hr/dokumenti ).

 

 1. Nakon što ravnatelji oforme školski Tim za darovite te imenuju odgovornu osobu koja će biti zadužena za praćenje učenika i sudjelovanje u postupku prijava potencijalno darovitih učenika za CI SDŽ, trebaju informirati svoje učenike i njihove roditelje/staratelje o mogućnostima, sustavu i načinu rada CI SDŽ, kao i potaknuti ih da se svi potencijalno daroviti učenici prijave na Javni poziv (Javnom pozivu prilažemo prezentaciju o aktivnostima i programima CI SDŽ u šk.god. 2020./21 – možete je objaviti na službenim stranicama škole i/ili prezentirati na satovima razredne zajednice, roditeljskim sastancima i učiteljskim/nastavničkim vijećima).

 

 1. Prijave polaznika za sudjelovanje u programima CI SDŽ vršit će se elektroničkim putem, putem aplikacije MIA. Predsjednici Timova za darovite u matičnim školama elektroničkim putem (detaljne upute o korištenju aplikacije možete pronaći na poveznici: https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-korištenje-aplikacije-MIA-Tim-za-darovite.pdf) vrše unos svih podataka i obavljaju prijavu za sve kandidate.

 

 1. Nakon izvršene prijave škole, roditeljima prijavljenih učenika na e-mail adresu koja je navedena u prijavi dolazi poveznica, korisničko ime i lozinka. Roditelji učenika dužni su potpisati privolu u elektroničkom obliku te provjeriti i upisati podatke o djetetu koji su dostupni u aplikaciji (roditeljima će putem aplikacije biti dostavljene detaljne upute za korištenje aplikacije te šifra i lozinka za pristupanje aplikaciji). Upute o korištenju aplikacije za roditelje/staratelje možete pronaći na poveznici: https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-korištenje-aplikacije-MIA-Roditelji_staratelji.pdf

 

 1. Prijava je dovršena kada su roditelji potpisali privolu, čime se status učenika u aplikaciji mijenja u PRIHVAĆENO, što matična škola može provjeriti putem aplikacije.

 

Rok za prijavu kandidata istječe u petak, 18. rujna 2020. godine u 23,59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

III. Odabir programa

Učenik može pristupiti testiranju u više centara, ali prilikom prijave bira prioritetno područje u koje želi biti upisan. 

Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme, prema prioritetu odabira centra prilikom prijava, bit će raspoređeni u izabrani Centar izvrsnosti.

 

 1. Raspored testiranja

Testiranja učenika koji žele steći status polaznika obavit će se po sljedećem rasporedu:

 1. Centar izvrsnosti informatike: 26. rujna 2020., Elektrotehnička škola-Split, Teslina 2, Split
 2. Centar izvrsnosti novih tehnologija: 26. rujna 2020., Elektrotehnička škola-Split, Teslina 2, Split
 3. Centar izvrsnosti matematike: 3. listopada 2020., III. gimnazija, Matice hrvatske 11, Split
 4. Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 3. listopada 2020., Prirodoslovna škola, Matice hrvatske 11, Split

 

O točnom vremenu i načinu održavanja testiranja bit će pravodobno obaviješteni svi prijavljeni kandidati (učenici i mentori) objavom na sljedećim web stranicama:

– Centar izvrsnosti SDŽ: https://ci-sdz.hr/

– III. gimnazija: http://www.trema.hr/

– Elektrotehnička škola – Split: http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/

– Prirodoslovna škola Split: http://prirodoslovna.trema.hr/

– Splitsko-dalmatinska županija: http://www.dalmacija.hr/

 

Testiranje će biti provedeno u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i mjerama koje će biti na snazi u trenutku provođenja testiranja!!!

 

 1. Rezultati odabira polaznika

Odluka o sastavu, organizaciji i broju polaznika u grupama za rad u programima CI SDŽ bit će donesena nakon završetka odabira polaznika, a prema broju polaznika, mentora, mogućnostima radnih mjesta i uvjetima rada za svaki centar posebno.

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata. Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i Centar izvrsnosti SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika programa.

 

Pozivam ravnatelje da s ovim materijalom upoznaju voditelje predmetnih stručnih vijeća, nastavnike pripadajućih predmeta, učenike i roditelje kroz javnu objavu ovog dopisa (web stranica i oglasna ploča škole), prezentaciju dostavljenih materijala te osobne razgovore. Molim vas, potaknite potencijalno darovite učenike na prijavu na ovaj poziv i osigurajte u svojim školama sve uvjete za njihovu prijavu na testiranje.

Veselimo se budućoj suradnji!

 

S poštovanjem,

Ivica Zelić, ravnatelj

 

 

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/20-01/01

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

SPLIT, 14. kolovoza 2020.

 

Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 12., 13. i 14. Statuta Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ESF2014.-2020. UP.03.3.1.04.0017 ,,Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije”, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 14.8.2020. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK/ICA U PROVEDBI PROJEKTA ,,Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo SDŽ”

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno nepuno radno vrijeme, do završetka projektom predviđenih aktivnosti, ali ne dalje od 29.12.2023. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 30 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 14.08.2020. Natječaj vrijedi do: 21.08.2020.

OPIS POSLA:

– planiranje i koordinacija provedbe projekta i pojedinih aktivnosti na razini poslodavca,

– praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima na razini poslodavca,

– sudjelovanje u strukturiranju suradnje projektnih partnera,

– sudjelovanje u radu koordinacijskih tijela,

– sudjelovanje u izradi normativnih akata RCK-a, pripremi i provedbi edukacije o izradi projektnih prijedloga za vanjsko financiranje,

– sudjelovanje u radu radnih skupina za analizu potreba tržišta rada, izradu standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma te na razvoju i provedbi programa Inovacijskog centra,

– sudjelovanje u radu na izradi komunikacijske strategije, organizacije i provedbe kampanja

– te drugi poslovi po nalogu poslodavca.

UVJETI :

– VŠS, STEM područje

– razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

– iskustvo u provedbi programa financiranih iz javnih potreba

– radno iskustvo u odgojno-obrazovnom području

– informatička pismenost

 

PREDNOST:

– radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

– vozačka dozvola B kategorije

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

6. Dokaz iskustva u upravljanju/sudjelovanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto STRUČNI SURADNIK/ICA U PROVEDBI PROJEKTA “.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. kolovoza 2020., a ističe zaključno s danom 21. kolovoz 2020.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-03

SPLIT, 18. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ravnatelj javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.05.2019. donosi odluku o raspisivanju

 

JAVNOG POZIVA

za financiranje programa Zadruga koje djeluju na području SDŽ

 

Cilj poziva je sufinanciranje programa Zadruga koje djeluju na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do 20.000,00 kuna po zadruzi.

 

Proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 01.03.2020. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

 

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

Prodajna vrijednost pojedinog suvenira prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna. Suveniri moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.

 

Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) a trajnost im ne smije biti manja od 6 mjeseci od dana dostave naručitelju.

– rok za dostavu ponuda po ovom pozivu: 31. listopada

 

Način prijave:

• ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici- PRIJAVA

Petak, 18. listopada 2019. godine.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-01

SPLIT, 14. listopada 2019.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO ANDRAGOŠKI DJELATNIK/DJELATNICA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, do 31.10.2022. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.10.2019. Natječaj vrijedi do: 22.10.2019.

 

 

OPIS POSLA:

– organizacija i vođenje različitih odgojno-obrazovnih procesa i programa

obrazovanja odraslih,

– briga o osobnom i stručnom razvoju zaposlenih,

– izrada obrazovnih planova,

– upravljanje projektima financiranih iz vanjskih izvora financiranja.

UVJETI :

– VSS, društveno-humanističko područje, nastavnički smjerovi

– razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

– iskustvo u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

– iskustvo sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

– radno iskustvo u školskoj ustanovi

– minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

– informatička pismenost

PREDNOST:

– radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

– vozačka dozvola – B kategorija

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

7. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

8. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

9. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ANDRAGOŠKI DJELATNIK/CA “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2019., a ističe zaključno s danom 22. listopada 2019.

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-02

SPLIT, 14. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, do 31.10.2022. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.10.2019. Natječaj vrijedi do: 22.10.2019.

 

 

OPIS POSLA:

– Profesionalno usmjeravanje učenika

– Psihološko savjetovanje učenika (individualna i grupna savjetovanja)

– Podrška roditeljima/starateljima potencijalno darovitih učenika

– Stručna podrška timovima za darovite u osnovnim i srednjim školama

– Uspostava i provedba testiranja u svrhu identifikacije potencijalno darovitih učenika

– Organizacija edukacija, radionica, tribina i okruglih stolova iz polja psihologije

– Izrada edukativnih materijala i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja

– Izrada i provedba evaluacije programa te mjera za unaprjeđenje

– Izrada i upravljanje projektima vanjskih izvora financiranja

UVJETI :

– završen diplomski studij psihologije /mag. psihologije (VSS)

– napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– minimalno 5 godina radnog staža u odgovarajućoj struci,

– posjedovanje osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti

– informatička pismenost

PREDNOST:

– radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

– radno iskustvo u nastavi na studiju psihologije ili autor ili koautor objavljenog znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti, polje psihologije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

7. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

8. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

9. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2019., a ističe zaključno s danom 22. listopada 2019.

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.