Raspored učionica

Elektrotehnička škola Split, Teslina 2, 21000 Split

Početak nastave: 9.15

Završetak nastave: 12.45

Datumi 8.10.22. 22.10.22. 5.11.22. 26.11.22. 3.12.22. 17.12.22.
14.1.23. 28.1.23. 4.2.23. 18.2.23. 4.3.23. 18.3.23. 1.4.23.

Plan rada

O programu:

Program CI novih tehnologija i informatike namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u području novih tehnologija, prvenstveno robotike te informatike. Nastava je usmjerena na razvijanje kognitivnih sposobnosti i socio-emocionalnih vještina, s naglaskom razvoja potencijala svakog polaznika. Cilj programa CI novih tehnologija i informatike je omogućiti visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima iskustvo učenja uz uvažavanje njihovih ideja, inicijative i potrebe za samostalnosti radom u manjim grupama te razvijanje logičko-kombinatoričkog, kritičkog i kreativnog mišljenja kao i motivacije za daljnji rad i razvoj svojih sposobnosti i interesa.

 

Ishodi programa:

Učenici će moći:

 1. Objasniti osnovne pojmove u području robotike.
 2. Sastaviti robotske komponente u cjelinu, testirati rad robota i evaluirati gotovi proizvod.
 3. Upoznati se s programiranjem izvan propisanog gradiva.
 4. Uvidjeti važnost poznavanja programiranja u suvremenom društvu.
 5. Razvijati logičko i kritičko razmišljanje te entuzijazam u razvoju aplikacija.
 6. Primijeniti sve korake u razvoju upravljačkih programa, od ideje do realizacije.
 7. Razvijati logičko i kritičko mišljenje te socijalne i komunikacijske vještine.
 8. Razvijati vještine surađivanja i komuniciranja s drugima.
 9. Ojačati samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi.
 10. Razvijati vještine evaluacije i samoevaluacije te (samo)prezentacije.

Voditelji i koordinatori

 • Igor Radanović – voditelj Centra izvrsnosti informatike
 • Toni Jagnjić – voditelj Centra izvrsnosti novih tehnologija