Programi

Centar izvrsnosti iz novih tehnologija organizira projekt koji će se realizirati kroz praktičan rad u području:

Robotike

CAD/CAM-a

(computer-aided design and computer-aided manufacturing)

Brzina rasta ljudskog znanja je u eksponencijalnom porastu. Tome je pridonio razvoj tehnologije i dostupnost podataka. Zato će svi polaznici CINT-a

DOBITI KREATIVNE IZAZOVE PREMA SVOM UZRASTU I PREDZNANJU

Planirani broj polaznika: -24 učenika iz osnovnih škola, 7. i 8. razred -16 učenika iz srednjih škola, 1. – 4. razreda

Robotika

U SVIJETU ROBOTIKE IZRADI I TI SVOG ROBOTA

Robotika pripada području tehnike koja objedinjuje : mehaniku, fiziku, matematiku, automatsko upravljanje, elektroniku, računalstvo, kibernetiku. Međutim, u robotici se integrira znanje i iz drugih područja, kao što su logika, psihologija, etika, pravo, dizajn…..
Prema definiciji uglednog svjetskog znanstvenika iz područja robotike sa FSB-a Prof. Jerbića:

„Robot je informatički stroj koji ima fizičku stranu, odnosno robot je fizičko proširenje računalne tehnologije koji pretvara informaciju u rad neposredno utječući na nas i našu okolinu.“

Roboti imaju fizičku dimenziju. Oni nisu u virtualnom, nego realnom svijetu. Pomoću robota čovjek može ostvariti zadaće koje sam nije sposoban obaviti. Učenici će u robotici razvijati maštu i inovativnost kroz:

• osmišljavanje zadaća koje robot može obaviti
• sastavljanje i primjenu mehaničkih dijelova, elektronike, senzora
• programiranje rada robota
• povezivanje svih robotskih sustava u funkcionalnu cjelinu
• igru, učenje i rad

CAD / CAM

DIZAJNIRAJ I IZRADI DJELOVE ROBOTA UZ POMOĆ CAD/CAM PROGRAMA, 3D PRINTERA I CNC STROJEVA

CAD / CAM (računalno potpomognuto oblikovanje i računalno potpomognuta proizvodnja) odnosi se na računalne softvere koji se koriste za projektiranje i proizvodnju proizvoda.

Svi proizvodni procesi danas mogu biti podržani CAD/CAM sustavima . Time se znatno skraćuje vrijeme izrade nekog proizvoda od prototipa do konačnog. Na primjer, za automobilsku industriju to znači da je skratila vrijeme izbacivanja nove serije automobila sa više od godinu dana na svega par mjeseci. Također, zahtjevi za izradu složenih oblika proizvoda danas se mogu ispuniti uporabom CAD/CAM programa.
Računala danas predstavljaju osnovu svih inženjerskih projekata.

Učenici će koristeći CAD/CAM programe razvijati maštu i inovativnost kroz

• Dizajniranje dijelova robota- 3D modeliranje
• Simuliranje rada mehaničkih sklopova robota
• Izradu programa za upravljanje obradom na CNC strojevima i 3D printeru
• Izradu mehaničkih dijelova robota na CNC strojevima i 3D printeru
• igru, učenje i rad

Plan rada

Elektrotehnička škola – Split – Ul. Nikole Tesle 2 

Učionica 21 (glavna zgrada)

O programu:

Osnovni cilj programa je omogućiti polaznicima izradu robota kroz razvijanje kreativnosti uz usvajanje osnovnih znanja i vještina iz područja robotike i CAD/CAM tehnologija.

24.10.2020. Uvod u robotiku

07.11.2020. Osnove strujnih krugova

 21.11.2020. Upravljanje radom elektromotora uz svjetlosnu indikaciju

 05.12.2020. Osnove mehaničkih konstrukcija

 19.12.2020. Konstruiranje ručno upravljivih kolica

 16.01.2021. Uvod u programiranje

 30.01.2021. Simulacije u programiranju

 13.2.2021. Izrada jednostavnih sklopova interakcije s okolinom

 27.02.2021. Mobilna robotika – izrada robotskih kolica

13.03.2021. Mobilna robotika – izrada robotskih kolica

 17.4.2021. Izrada složenih konstrukcija

 8.5.2021. Smotra-Projektni dan

Ishod programa:

Polaznik će tijekom programa osmisliti, dizajnirati i izraditi osobnog robota.

Elektrotehnička škola – Split – Ul. Nikole Tesle 2 

Učionica 10 (glavna zgrada)

O programu:

Osnovni cilj programa je omogućiti polazniku stjecanje vještine učenja i rješavanja problema istraživanjem i korištenjem različitih izvora podataka (Internet, literatura…..) uz suradnički i timski radi u realizaciji konkretnog zadatka izrade robota specijalne namjene.

24.10.2020. Uvod u robotiku; Uvod u CAD/CAM tehnologiju

 08.11.2020. Definiranje funkcionalnih zadaća robota; Dizajniranje mehaničkih modela potrebnih za rad robota

22.11.2020. Sastavljanje mehaničkih modela potrebnih za rad robota, Programiranje rada robota;

05.12.2020. Programiranje rada robota; Simulacija rada kinematskih komponenti robota

19.12.2020. Način rada i primjena senzora za rješavanje radnih zadataka robota; Izrada programa za upravljanje CNC strojeva pri izradi dijelova za robote (CAD/CAM)

16.01.2021. Način rada i primjena senzora za rješavanje radnih zadataka robota; Izrada programa za upravljanje CNC strojeva pri izradi dijelova za robote (CAD/CAM)

30.01.2021. Sastavljanje robotskih komponenti u cjelinu; Izrada mehaničkih komponenti robota

13.02.2021. Sastavljanje robotskih komponenti u cjelinu; Izrada mehaničkih komponenti robota

27.02.2021. Sastavljanje robotskih komponenti u cjelinu; Izrada mehaničkih komponenti robota

13.03.2021. Povezivanje robotskih sustava u cjelinu; Izrada mehaničkih komponenti robota na 3D printeru

27.03.2021. Povezivanje robotskih sustava u cjelinu; Izrada mehaničkih komponenti robota na 3D printeru

17.04.2021. Testiranje rada robota i uklanjanje možebitnih grešaka; Primjena CAD/CAM programa za mehaničke sklopove

08.05.2021. Smotra-Projektni dan

Ishod programa:

Polaznik će tijekom programa osmisliti, dizajnirati i izraditi robota specijalne namjene.

Elektrotehnička škola – Split – Ul. Nikole Tesle 2 

Učionica 16 (glavna zgrada)

O programu:

Osnovni cilj programa je omogućiti polazniku stjecanje vještine učenja i rješavanja problema istraživanjem i korištenjem različitih izvora podataka (Internet, literatura…..) uz suradnički i timski radi u realizaciji konkretnog zadatka izrade robota specijalne namjene.

24.10.2020. Uvod u naprednu robotiku

 07.11.2020. Osnove 3D modeliranje

 21.11.2020. 3D modeliranje robotskih komponenti u program Fusion 360

 05.12.2020. 3D modeliranje i ispis robotskih komponenti

 19.12.2020. 3D modeliranje i ispis robotskih komponenti

 16.01.2021. Sastavljanje robotskih komponenti u cjelinu

 30.01.2021. Sastavljanje robotskih komponenti u cjelinu

13.02.2021. Primjena senzora za rješavanje radnih zadataka robota;

 27.02.2021. Programiranje robota za Robo rescue / Robo soccer

13.03.2021. Programiranje robota za Robo rescue / Robo soccer

17.04.2021. Funkcionalna primjena izrađenih robota

 08.05.2021. Projektni dan

 

Ishod programa:

Polaznik će tijekom programa osmisliti, dizajnirati i izraditi robota specijalne namjene.

Predavači

Ime i Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Baza znanja

Ovdje možete preuzeti sažetke s predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

Osnovne i srednje škole

RobotikaCAD/CAM

Evidencija dolazak

CINT nastava 2019./20. Evidencije prisustva

Ovdje možete preuzeti sažetke s predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.

Osnovne i srednje škole

RobotikaCAD/CAMEvidencija dolazak

CINT nastava 2019./20. Evidencije prisustva

Ovdje možete preuzeti sažetke s predavanja održanih u školskoj godini 2017./18.

Osnovne i srednje škole

RobotikaCAD/CAM