';

OMIŠKA ŠKOLA BUDUĆNOSTI Učenici, škola i poznata omiška udruga od Smarta rade električni automobil!