Online testni centar CI SDŽ

Kutak za roditelje
21 travnja, 2020
Predrasude o darovitima
30 travnja, 2020

Online testni centar CI SDŽ

Pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije u izvedbi CI SDŽ pripremljen je Online testni centar CI SDŽ.

Nije lako učenicima svladavati zahtjevno gradivo ni klasičnim metodama učenja, a posebno danas, učenjem na daljinu. U posebno nepovoljan položaj ova je situacija stavila naše maturante, a ovo je naš mali prilog kako bismo im olakšali pripremu za najbitnije ispite. Online testni centar CI SDŽ uspostavljen je putem e platforme za učenje na daljinu EDUX. Na EDUX-u su dostupne digitalizirane verzije prošlogodišnjih ispita iz hrvatskog i engleskog jezika te matematike, osnovna i viša razina.

EDUX je platforma za učenje na daljinu koju je Centar izvrsnosti uspostavio kako ne bi ovisio o komercijalnim rješenjima koja pružaju samo djelomične odgovore na zahtjevne izazove koji su pred nama. U srcu joj je moodle platforma otvorenog koda koju smo prilagodili našim potrebama i dobili izvrstan alat za učenje na daljinu koji može pružiti izvrsne rezultate u nastavi na daljinu. U sebi ima integriran Big Blue Button sustav za online konferencije koji nam omogućava rad uživo s polaznicima.

Platformi mogu pristupiti svi zainteresirani (onim sadržajima koji nisu namjenjeni isključivo za polaznike Centra), a više informacija o sadržaju provjerite na https://ci-sdz.hr/edux/

Od ovog trenutka, za vaše/naše maturante, pripremljeni su prošlogodišnji ispiti državne mature u online okruženju. Nakon registracije (upute u prilogu), moguće je pristupiti provjeri. Po završenom i predanom ispitu, odmah izlazi rezultat kao i pripadajuća ocjena…