Poduzetničke kompetencije dio su ključnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje u strategiji obrazovanja Europske Unije. Centar izvrsnosti poduzetništva ove će kompetencije razvijati kroz niz aktivnosti od kojih je jedna od najvažnijih jačanje kapaciteta učeničkih zadruga koje djeluju na području županije.

Plan aktivnosti u sferi poduzetništva, za ovu školsku godinu, podijelili smo u tri grupe:

Aktivnosti usmjerene nastavnicima

Kako bi unaprijedili rad sa darovitim i svim ostalim učenicima i razvijali njihovu inovativnost, kreativnosti i poduzetništvo, nastavnici, a prvenstveno voditelji UZ, kao i nastavnici koji sudjeluju u radu UZ, ali i svi ostali zainteresirani nastavnici i stručni suradnici, moći će se educirati kroz predavanja i radionice, kroz nekoliko predviđenih modula.
1. modul – vanjski stručnjaci (poduzetnici, ekonomisti) – teme – poduzetništvo, projektni plan, realizacija od ideje do gotovog proizvoda, ekonomska i financijska pismenost
2. modul – voditelji zadruga za voditelje zadruga- razmjena iskustava i primjera dobre prakse
3. modul – voditelji zadruga za nastavnike – kako osnovati UZ, kako prenijeti znanje o poduzetništvu na učenike (metodički i pedagoški principi)
4. modul – daroviti u poduzetništvu – načini rada s darovitim učenicima u UZ, kako razvijati njihove potencijale

Repozitorij materijala

Cilj aktivnosti je razvoj potencijala voditelja UZ, nastavnika i darovitih učenika kroz pripremu interdisciplinarnih tema za predavanja i radionice iz područja poduzetništva, koje bi onda mogli koristiti u svojim školama, ali i u drugim školama (kao gosti), za realizaciju međupredmetne teme poduzetništvo, ali i za razvoj darovitih učenika, koji bi, držeći predavanja i radionice uz pomoć mentora, mogli razvijati kako svoje poduzetničke tako i ostale kompetencije te tako raditi na svom cjelovitom razvoju (komunikacijske, prezentacijske, socijalne vještine).

“Dalmatinski suvenir”

Poticanje rada postojećih učeničkih zadruga

CI SDŽ provest će Javni poziv za sufinanciranje programa Zadruga koje djeluju na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do 20.000,00 kuna po zadruzi za školsku godinu 2021./22. Proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

Odluka o odabiru – Dalmatinski suvenir 21-22

Katalog proizvoda šk. 19./20. otkupljenih u projektu „Dalmatinski suvenir“ … klikni na sliku za vidjeti katalog proizvoda!