Raspored učionica

Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000 Split

Početak nastave: 9.00

Završetak nastave: 12.30

Osnovna škola: Srednja škola:
1.grupa 3.grupa
2.grupa 4.grupa

Programi

Centar izvrsnosti prirodoslovlja provodi sljedeće programe:

PLAN RADA CENTRA IZVRSNOSTI PRIRODOSLOVLJA 2021./2022.
RB DATUM TEMA GRUPA RAZRED NOSITELJ PROJEKTA ASISTENTI
1. 9.10.2021. Život biljke GRUPA 1 7. Mirko Ruščić
Drvokod GRUPA 2 8. Ivana Lipovac
Adrijana Poljak
Analiza tla GRUPA 3 1. Nives Vladislavić
GRUPA 4 2. i 3.
Zeleni balkoni Branimir Čorić
2. 23.10.2021. Tajni život biljaka GRUPA 1 7. Ivana Restović Danijela Brkić, Bruna Radić
Lidija Brkan, Judita Ozretić
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? GRUPA 2 8. Marin Vojković
Krešimir Ruić
Paula Brčić
Istraživanje života GRUPA 3 1. Ivana Carev
Katarina Jovanović
Anja Golemac
GRUPA 4
Važnost kiselog katalizatora u reakciji Fischerove esterifikacije 2. i 3. Renata Odžak
3. 6.11.2021. Gdje se skrio klorofil? GRUPA 1 7. Tamara Banović
Ivana Zemunik
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? GRUPA 2 8 Marin Vojković
Krešimir Ruić
Paula Brčić
Istraživanje života GRUPA 3 1. Ivana Carev
Katarina Jovanović
Anja Golemac
GRUPA 4
Svi dalmatinski vonji 2. i 3. Olivera Poilteo Petra Brzović
4. 20.11.2021. Promjene razine mora, uzroci i posljedice GRUPA 1 7. Marijana Gudić
Marijana Bandić Buljan
Istraživanje života GRUPA 2 8. Ivana Carev
Katarina Jovanović
Anja Golemac
Šećer – neprijatelj iz sjene GRUPA 3 1. Boško Ivković
Doris Crnčević
GRUPA 4
Kemija današnjice i budućnosti 2. i 3. Zvonimir Jurun Zrinka Miljak
5. 4.12.2021. Svemir GRUPA 1 7. Ivica Puljak
Istraživanje života GRUPA 2 8. Ivana Carev
Katarina Jovanović
Anja Golemac
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? GRUPA 3 1. Marin Vojković
Krešimir Ruić
Paula Brčić
GRUPA 4
Priče koje pričaju kosturi 2. i 3. Željana Bašić Ivana Kružić
6. 18.12.2021. Mjerač ljubavi – koliko si strastven/na? GRUPA 1 7. Ivana Marić Zerdun
Mia Ožić
Gordana Cecić- Sule
Specifični toplinski kapacitet mora GRUPA 2 8. Nela Dželalija
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? GRUPA 3 1. Marin Vojković
Krešimir Ruić
Paula Brčić
GRUPA 4
Priče koje pričaju kosturi 2. i 3. Željana Bašić Ivana Kružić
7. 15.1.2022. Određivanje koncentracije klorida u morskoj vodi GRUPA 1 7. Marina Luetić
Priče koje pričaju kosturi GRUPA 2 8. Željana Bašić
Ivana Kružić
Šećer na kraju GRUPA 3 1. Vesna Dobronić
Ojdana Barčot
GRUPA 4
Ruzinavi brod 2. i 3. Ljilja Miščević
8. 29.1.2022. Vitruvijev čovjek i zašto mašemo kad balansiramo GRUPA 1 7. Danijel Beserminji
Priče koje pričaju kosturi GRUPA 2 8. Željana Bašić
Ivana Kružić
Šećer na kraju GRUPA 3 1. Vesna Dobronić
Ojdana Barčot
GRUPA 4
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? 2. i 3. Marin Vojković Krešimir Ruić
Paula Brčić
9. 12.2.2022. Biološki aktivni spojevi iz agro-prehrambenih nusproizvoda GRUPA 1 7. Danijela Skroza
Vida Šimat
Kako fizika pomaže tumačiti prošlost? GRUPA 2 8. Martina Požar
Neuroznanost i  što fizika ima s tim? GRUPA 3 1. Bernarda Lovrinčević
GRUPA 4
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? 2. i 3. Marin Vojković Krešimir Ruić
Paula Brčić
10. 5.3.2022. Biološki aktivni spojevi iz agro-prehrambenih nusproizvoda GRUPA 1 7. Danijela Skroza
Vida Šimat
Pčela i pčelarstvo GRUPA 2 8. Bože Kokan
Tonći Mladinić
Analitičke metode za detekciju nametnika Anisakisspp. U ribi GRUPA 3 1. Vida Šimat
Danijela Skroza
GRUPA 4
Neuroznanost i  što fizika ima s tim? 2. i 3. Bernarda Lovrinčević
11. 19.3.2022. Fiziologija organskih sustava GRUPA 1 7. Mila Bulić
Dragana Mamić
De gustibus et de coloribus non disputandum ili se možda ipak raspravlja? GRUPA 2 8. Mirella Žanetić
Mia Ožić
Analitičke metode za detekciju nametnika Anisakisspp. U ribi GRUPA 3 1. Vida Šimat
Danijela Skroza
GRUPA 4
Što je entropija 2. i 3. Larisa Zoranić
12. 2.4.2022. Je li tko vidio G-dur? GRUPA 1 7. Mia Ožić
Tonka Juranović Matulić
Svemir GRUPA 2 8. Ivica Puljak
Površinska napetost vode GRUPA 3 1. Marija Gaurina
Ivan Vulić
Zvuk i akustika klasičnih glazbala – trombon GRUPA 4 2. i 3. Mirko Marušić
13. 9.4.2022. Smotra

Učionice

Predavači

Ime i Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Baza znanja

Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.