Programi

Centar izvrsnosti iz informatike provodi sljedeće programe:

Prirodoslovlje uvodi u svijet istraživanja povećanjem prirodne radoznalosti i želje za učenjem i otkrivanjem svijeta oko sebe. Cilj programa je popularizirati i približiti prirodne znanosti učenicima viših razreda osnovne škole, naučiti ih osnovne prirodne zakonitosti, potaknuti ih u kritičkom razmišljanju te objasniti ulogu čovjeka u očuvanju ekosustava i važnosti okoliša. Djeca koja se u najranijoj dobi “zaljube” u znanost i istraživanje često svoje daljnje školovanje nastavljaju u području prirodnih ili tehničkih znanosti. Najmlađi polaznici Centra izvrsnosti će kroz eksperimentalni rad spoznavati pojave iz svoje bliske okoline i procese u vlastitom tijelu.

• Planirani broj polaznika: 47
• Namijenjeno: učenicima osnovnih škola, 7. – 8. razred

 • O programu:
  • Prirodoslovlje uvodi u svijet istraživanja povećanjem prirodne radoznalosti i želje za učenjem i otkrivanjem svijeta oko sebe. Cilj programa je popularizirati i približiti prirodne znanosti učenicima viših razreda osnovne škole, naučiti ih osnovne prirodne zakonitosti, potaknuti ih u kritičkom razmišljanju te objasniti ulogu čovjeka u očuvanju ekosustava i važnosti okoliša. Djeca koja se u najranijoj dobi “zaljube” u znanost i istraživanje često svoje daljnje školovanje nastavljaju u području prirodnih ili tehničkih znanosti. Najmlađi polaznici Centra izvrsnosti će kroz eksperimentalni rad spoznavati pojave iz svoje bliske okoline i procese u vlastitom tijelu.
 • 12.10.2019.
  • 9.00 – 12.30 OTVORENJA CIP-a
 • 26.10.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Istraživanje invazivnosti vrste pajasen Ailanthus altissima (Mill.) Swingle na floru Marjana- Mirko Ruščić
 • 26.10.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Osmoza i difuzija- Mila Bulić
 • 16.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Istraživanje invazivnosti vrste pajasen Ailanthus altissima (Mill.) Swingle na floru Marjana- Mirko Ruščić
 • 16.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Osmoza i difuzija- Mila Bulić
 • 30.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Osmoza i difuzija- Mila Bulić
 • 30.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Istraživanje invazivnosti vrste pajasen Ailanthus altissima (Mill.) Swingle na floru Marjana- Mirko Ruščić
 • 14.12.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Osmoza i difuzija- Mila Bulić
 • 14.12.2019.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Istraživanje invazivnosti vrste pajasen Ailanthus altissima (Mill.) Swingle na floru Marjana- Mirko Ruščić
 • 18.01.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Utječe li vrsta tla na električnu vodljivost vodovodne vode?-Tamara Banović
 • 18.01.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Nastanak zbirke kukaca-Bože Kokan
 • 01.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Nevidljivi neprijatelji-Doris Crnčević
 • 01.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Nastanak zbirke kukaca-Bože Kokan
 • 15.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Nevidljivi neprijatelji-Doris Crnčević
 • 15.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Nastanak zbirke kukaca-Bože Kokan
 • 29.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Dobivanje soli- Helena Oštrić
 • 29.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Utječe li vrsta tla na električnu vodljivost vodovodne vode?-Tamara Banović
 • 14.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Nastanak zbirke kukaca-Bože Kokan
 • 14.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Nevidljivi neprijatelji-Doris Crnčević
 • 28.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Nastanak zbirke kukaca-Bože Kokan
 • 28.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Nevidljivi neprijatelji-Doris Crnčević
 • 04.04.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 1 Nastanak zbirke kukaca-Bože Kokan
 • 04.04.2020.
  • 9.00 – 12.30 GRUPA 2 Dobivanje soli- Helena Oštrić
 • 25.04.2020.
  • 9.00 – 12.30 SMOTRA (PROJEKTNI DAN CI SDŽ)
 • Ishodi programa:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu

Odabirom strategije aktivnog učenja potiče se uključivanje učenika u proučavanje svijeta oko nas. Prirodoznanstveni pristup pridonosi razvoju vještina i stavova primjenjivih u cjeloživotnom učenju na temelju kritičkog promišljanja, iznošenju argumenata, razvijanje suradnje i odgovornosti. ” PRIRODO(S)LOVCI ” čine skup aktivnosti kojima je cilj omogućiti teorijski i istraživački rad kako bi učenici upoznali različite prirodoslovne teme prisutne u nama i oko nas. Cilj je kroz razne eksperimente pokazati koliko prirodne znanosti mogu biti jednostavne, zabavne i poučne te postaviti učenicima niz istraživačkih pitanja i na praktične načine učenike poučavati o znanstvenoj metodi. Tijekom 12 tjedana učenici će proučavati građu tvari koje nas okružuju, eksperimentalno proučavati i potvrđivati zakonitosti.

• Planirani broj polaznika: 25
• Namijenjeno: učenicima srednjih škola, 1. – 2. razred

 • O programu:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu.
 • 26.10.2019.
  • 9.00 – 12.30 Razgovor s vodom- Ivana Restović
 • 16.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 Razgovor s vodom- Ivana Restović
 • 30.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 Utječe li vrsta tla na električnu vodljivost vodovodne vode?-Tamara Banović
 • 15.12.2019.
  • 9.00 – 12.30 Revolucija Galileievih satelita-Marija Gaurina
 • 18.01.2020.
  • 9.00 – 12.30 Osmoza i difuzija- Mila Bulić
 • 01.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 Osmoza i difuzija- Mila Bulić
 • 15.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 Istraživanje djelovanja eteričnih ulja iz različitih biljaka na klijanje pšenice-Mirko Ruščić
 • 29.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 Istraživanje djelovanja eteričnih ulja iz različitih biljaka na klijanje pšenice-Mirko Ruščić
 • 14.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 Biootpad – da ili ne?-Nives Vladislavić
 • 28.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 Biootpad – da ili ne?-Nives Vladislavić
 • 04.04.2020.
  • 9.00 – 12.30 Biootpad – da ili ne?-Nives Vladislavić
 • 25.04.2020.
  • 9.00 – 12.30 SMOTRA (PROJEKTNI DAN CI SDŽ)
 • Ishodi programa:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu

Kroz aktivnosti programa učenici viših razreda srednje škole će prolaziti usvajajući činjenice, koncepte i postupke kroz teorijsku i eksperimentalnu praksu, pri čemu će naglasak biti stavljen na samostalnost učenika i originalnost u rješavanju problema. U tu svrhu učenicima će se omogućiti i primjena računalnih aplikacija za učenje i ponavljanje gradiva. Održavanje svih aktivnosti upotpunit će terenska nastava i odlazak na visokoškolske ustanove te će se na taj način budućim mladim znanstvenicima približiti sustav visokog školstva i popularizirati znanost i motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja. Cilj programa je potaknuti kritičko razmišljanje kod darovite djece. Inovativno i kreativno rješavanje problema razvijaju odgovornost koja potiče solidarno promišljanje i djelovanje važno za osobnu dobrobit i dobrobit zajednice.

• Planirani broj polaznika: prema rezultatima testiranja 24
• Namijenjeno: učenicima srednjih škola, 3. – 4. razred

 • O programu:
  • Kroz aktivnosti programa učenici viših razreda srednje škole će prolaziti usvajajući činjenice, koncepte i postupke kroz teorijsku i eksperimentalnu praksu, pri čemu će naglasak biti stavljen na samostalnost učenika i originalnost u rješavanju problema. U tu svrhu učenicima će se omogućiti i primjena računalnih aplikacija za učenje i ponavljanje gradiva. Održavanje svih aktivnosti upotpunit će terenska nastava i odlazak na visokoškolske ustanove te će se na taj način budućim mladim znanstvenicima približiti sustav visokog školstva i popularizirati znanost i motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja. Cilj programa je potaknuti kritičko razmišljanje kod darovite djece. Inovativno i kreativno rješavanje problema razvijaju odgovornost koja potiče solidarno promišljanje i djelovanje važno za osobnu dobrobit i dobrobit zajednice.
 • 26.10.2019.
  • 9.00 – 12.30 B – kao biokemija-Ivana Carev
 • 16.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 Kapilarnost-Larisa Zoranić
 • 30.11.2019.
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski?-Nives Kević
 • 14.12.2019.
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski?-Nives Kević
 • 18.01.2020.
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski?-Nives Kević
 • 01.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 Svemirski glasnici-Nikola Godinović
 • 15.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 Gustoća-Mirko Marušić
 • 29.02.2020.
  • 9.00 – 12.30 Gustoća-Mirko Marušić
 • 14.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 Potraga za Higgsovim bozonom-Toni Šćulac
 • 28.03.2020.
  • 9.00 – 12.30 Potraga za Higgsovim bozonom-Toni Šćulac
 • 04.04.2020.
  • 9.00 – 12.30 Potraga za Higgsovim bozonom-Toni Šćulac
 • 25.04.2020.
  • 9.00 – 12.30 SMOTRA (PROJEKTNI DAN CI SDŽ)
 • Ishodi programa:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu

Učionice

Predavači

Ime i Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Baza znanja

Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.