Programi

Centar izvrsnosti prirodoslovlja provodi sljedeće programe:

Prirodoslovlje uvodi u svijet istraživanja povećanjem prirodne radoznalosti i želje za učenjem i otkrivanjem svijeta oko sebe. Cilj programa je popularizirati i približiti prirodne znanosti učenicima viših razreda osnovne škole, naučiti ih osnovne prirodne zakonitosti, potaknuti ih u kritičkom razmišljanju te objasniti ulogu čovjeka u očuvanju ekosustava i važnosti okoliša. Djeca koja se u najranijoj dobi “zaljube” u znanost i istraživanje često svoje daljnje školovanje nastavljaju u području prirodnih ili tehničkih znanosti. Najmlađi polaznici Centra izvrsnosti će kroz eksperimentalni rad spoznavati pojave iz svoje bliske okoline i procese u vlastitom tijelu.

• Planirani broj polaznika: 23
• Namijenjeno: učenicima osnovnih škola, 7. – 8. razred

 • O programu:
  • Prirodoslovlje uvodi u svijet istraživanja povećanjem prirodne radoznalosti i želje za učenjem i otkrivanjem svijeta oko sebe. Cilj programa je popularizirati i približiti prirodne znanosti učenicima viših razreda osnovne škole, naučiti ih osnovne prirodne zakonitosti, potaknuti ih u kritičkom razmišljanju te objasniti ulogu čovjeka u očuvanju ekosustava i važnosti okoliša. Djeca koja se u najranijoj dobi “zaljube” u znanost i istraživanje često svoje daljnje školovanje nastavljaju u području prirodnih ili tehničkih znanosti. Najmlađi polaznici Centra izvrsnosti će kroz eksperimentalni rad spoznavati pojave iz svoje bliske okoline i procese u vlastitom tijelu.
 • GRUPA 1
 • 24.10.2020.
  • 9.00 – 12.30 Voda i živi svijet-Ivana Restović
 • 07.11.2020.
  • 9.00 – 12.30 Voda i živi svijet-Ivana Restović
 • 21.11.2020.
  • 9.00 – 12.30 Voda i živi svijet-Ivana Restović
 • 05.12.2020.
  • 9.00 – 12.30 Relativne i apsolutne veličine-određivanje gustoće tvari -Helena Oštrić
 • 19.12.2020.
  • 9.00 – 12.30 Voda ima neobična svojstva- Tamara Banović
 • 16.01.2021.
  • 9.00 – 12.30 Mali zeleni, gdje ste? -Ivana Lipovac
 • 30.01.2021.
  • 9.00 – 12.30 Mali zeleni, gdje ste? -Ivana Lipovac
 • 13.02.2021.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira-Ivica Puljak
 • 27.02.2021.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira-Ivica Puljak
 • 13.03.2021.
  • 9.00 – 12.30 Prilagodbe živih bića na promjene okoliša-Mila Bulić
 • 27.03.2021.
  • 9.00 – 12.30 Kako stvari lete-gustoća zraka-Marija Gaurina
 • 17.04.2021.
  • 9.00 – 12.30 Hotel za kukce-Vesna Dobronić
 • 08.05.2021.
  • 9.00 – 12.30 SMOTRA
 • Ishodi programa:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu

Odabirom strategije aktivnog učenja potiče se uključivanje učenika u proučavanje svijeta oko nas. Prirodoznanstveni pristup pridonosi razvoju vještina i stavova primjenjivih u cjeloživotnom učenju na temelju kritičkog promišljanja, iznošenju argumenata, razvijanje suradnje i odgovornosti. ” PRIRODO(S)LOVCI ” čine skup aktivnosti kojima je cilj omogućiti teorijski i istraživački rad kako bi učenici upoznali različite prirodoslovne teme prisutne u nama i oko nas. Cilj je kroz razne eksperimente pokazati koliko prirodne znanosti mogu biti jednostavne, zabavne i poučne te postaviti učenicima niz istraživačkih pitanja i na praktične načine učenike poučavati o znanstvenoj metodi. Tijekom 12 tjedana učenici će proučavati građu tvari koje nas okružuju, eksperimentalno proučavati i potvrđivati zakonitosti.

• Planirani broj polaznika: 25
• Namijenjeno: učenicima srednjih škola, 1. – 2. razred

 • O programu:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu.
  • GRUPE 2 i 3
 • 24.10.2020.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira PRIRODOSLOVCI 1-Ivica Puljak
  • 9.00 – 12.30 Sve boje jednog lista PRIRODOSLOVCI 2-Tamara Banović
 • 07.11.2020.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira PRIRODOSLOVCI 1-Ivica Puljak
  • 9.00 – 12.30 Sve boje jednog lista PRIRODOSLOVCI 2-Tamara Banović
 • 21.11.2020.
  • 9.00 – 12.30 Od zbirke do kukca PRIRODOSLOVCI 1-Vesna Dobronić
  • 9.00 – 12.30 Sve boje jednog lista PRIRODOSLOVCI 2-Tamara Banović
 • 05.12.2020.
  • 9.00 – 12.30 Od zbirke do kukca PRIRODOSLOVCI 1-Vesna Dobronić
  • 9.00 – 12.30 Veliki svijet malih tvari PRIRODOSLOVCI 2-Anita Racetin
 • 19.12.2020.
  • 9.00 – 12.30 Od zbirke do kukca PRIRODOSLOVCI 1-Vesna Dobronić
  • 9.00 – 12.30 Vitaminko PRIRODOSLOVCI 2-Adrijana Poljak
 • 16.01.2021.
  • 9.00 – 12.30 Veliki svijet malih tvari PRIRODOSLOVCI 1-Anita Racetin
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski? PRIRODOSLOVCI 2-Nives Kević
 • 30.01.2021.
  • 9.00 – 12.30 Veliki svijet malih tvari PRIRODOSLOVCI 1-Anita Racetin
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski? PRIRODOSLOVCI 2-Nives Kević
 • 13.02.2021.
  • 9.00 – 12.30 Vitaminko PRIRODOSLOVCI 1-Adrijana Poljak
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski? PRIRODOSLOVCI 2-Nives Kević
 • 27.02.2021.
  • 9.00 – 12.30 Sve boje jednog lista PRIRODOSLOVCI 1-Nives Vladislavić
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski? PRIRODOSLOVCI 2-Nives Kević
 • 13.03.2021.
  • 9.00 – 12.30 Biootpad PRIRODOSLOVCI 1-Vesna Dobrović
  • 9.00 – 12.30 Sve boje jednog listaPRIRODOSLOVCI 2-Tamara Banović
 • 27.03.2021.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira PRIRODOSLOVCI 1-Ivica Puljak
  • 9.00 – 12.30 Biootpad PRIRODOSLOVCI 2-Nives Vladislavić
 • 17.04.2021.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira PRIRODOSLOVCI 1-Ivica Puljak
  • 9.00 – 12.30 Biootpad PRIRODOSLOVCI 2-Nives Vladislavić
 • 08.05.2021.
  • 9.00 – 12.30 SMOTRA
 • Ishodi programa:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu

Kroz aktivnosti programa učenici viših razreda srednje škole će prolaziti usvajajući činjenice, koncepte i postupke kroz teorijsku i eksperimentalnu praksu, pri čemu će naglasak biti stavljen na samostalnost učenika i originalnost u rješavanju problema. U tu svrhu učenicima će se omogućiti i primjena računalnih aplikacija za učenje i ponavljanje gradiva. Održavanje svih aktivnosti upotpunit će terenska nastava i odlazak na visokoškolske ustanove te će se na taj način budućim mladim znanstvenicima približiti sustav visokog školstva i popularizirati znanost i motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja. Cilj programa je potaknuti kritičko razmišljanje kod darovite djece. Inovativno i kreativno rješavanje problema razvijaju odgovornost koja potiče solidarno promišljanje i djelovanje važno za osobnu dobrobit i dobrobit zajednice.

• Planirani broj polaznika: prema rezultatima testiranja 24
• Namijenjeno: učenicima srednjih škola, 3. – 4. razred

 • O programu:
  • Kroz aktivnosti programa učenici viših razreda srednje škole će prolaziti usvajajući činjenice, koncepte i postupke kroz teorijsku i eksperimentalnu praksu, pri čemu će naglasak biti stavljen na samostalnost učenika i originalnost u rješavanju problema. U tu svrhu učenicima će se omogućiti i primjena računalnih aplikacija za učenje i ponavljanje gradiva. Održavanje svih aktivnosti upotpunit će terenska nastava i odlazak na visokoškolske ustanove te će se na taj način budućim mladim znanstvenicima približiti sustav visokog školstva i popularizirati znanost i motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja. Cilj programa je potaknuti kritičko razmišljanje kod darovite djece. Inovativno i kreativno rješavanje problema razvijaju odgovornost koja potiče solidarno promišljanje i djelovanje važno za osobnu dobrobit i dobrobit zajednice.
 • GRUPA 4
 • 24.10.2020.
  • 9.00 – 12.30 Spektroskopija- kako komuniciramo s atomima i molekulama?-Martina Požar
 • 07.11.2020.
  • 9.00 – 12.30 Spektroskopija- kako komuniciramo s atomima i molekulama?-Martina Požar
 • 21.11.2020.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira- Ivica Puljak
 • 05.12.2020.
  • 9.00 – 12.30 Postanak i evolucija svemira- Ivica Puljak
 • 19.12.2020.
  • 9.00 – 12.30 Interferencija svjetlosti i njena primjena u znanstvenim eksperimentima- Nikola Godinović
 • 16.01.2021.
  • 9.00 – 12.30 Kemija i elektromagnetski val -Ante Škobalj
 • 30.01.2021.
  • 9.00 – 12.30 Kemija i elektromagnetski val -Ante Škobalj
 • 13.02.2021.
  • 9.00 – 12.30 Disipativni sustavi-sustavi daleko od ravnoteže-Larisa Zoranić
 • 27.02.2021.
  • 9.00 – 12.30 Zeleni balkon-Mirko Ruščić
 • 13.03.2021.
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski?-Nives Kević
 • 27.03.2021.
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski?-Nives Kević
 • 17.04.2021.
  • 9.00 – 12.30 Kako otkriti bolest imunohistokemijski?-Nives Kević
 • 08.05.2021.
  • 9.00 – 12.30 SMOTRA
 • Ishodi programa:
  • uočiti varijable pri proučavanju dane prirodne pojave te istražiti njihovu međuovisnost; primijeniti odgovarajuće metode u istraživanjima (od dizajna eksperimenta, preko njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenje zaključaka); koristiti odgovarajuću opremu i uređaje u laboratorijima biologije, fizike i kemije te sažeti, objasniti i prezentirati rezultate istraživanja (projekata); analizirati temeljne sile i gibanja u prirodi, izvore, pretvorbe i prijenos energije, istražiti svojstva i strukturu tvari te promjene tvari; usporediti životni ciklus, evolucijski razvoj, građu tijela, ulogu organa, građu žive stanice, važnost gena i njihovu ulogu u nasljeđivanju i interakcije s okolinom; sve stečene spoznaje primjenjivati u svakodnevnom životu

Učionice

Predavači

Ime i Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime

Baza znanja

Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.

Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.