Raspored učionica

Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000 Split

Početak nastave: 9.00

Završetak nastave: 12.30

RB DATUM TEMA GRUPA RAZRED NOSITELJ PROJEKTA ASISTENTI
1. 7.10.2023. Otkrij čari kemije GRUPA 1 7. Marija Pustak, Nives Vladislavić
Kriptografija u prirodoslovlju GRUPA 2 8. Iliana Gudelj
Zeleni izumi GRUPA 3 1.A Branimir Čorić
Svijet oko nas- život GRUPA 4 1.B Mirko Ruščić
Fizikalne osnove ljudskog glasa GRUPA 5 2. 3. 4. Mirko Marušić
2. 21.10.2023. Prvi pokus prirodo(s)lovaca juniora GRUPA 1 7. Željka Friganović, Ana Odžak Marija Pustak
Volim more GRUPA 2 8. Ines Paviškov Ivana Lipovac
Istraživanje života GRUPA 3 1.A Ivana Carev Anja Golemac
Dragica Marinčić
Svijet oko nas- život GRUPA 4 1.B Mirko Ruščić
Tijelo- jedinstvena cjelina GRUPA 5 2. 3. 4. Mila Bulić Dragana Mamić
3. 11.11.2023. Fizika i život u moru GRUPA 1 7. Jadranka Šepić Marko Mlinar
Volim more GRUPA 2 8. Ines Paviškov Ivana Lipovac
Istraživanje života GRUPA 3 1.A Ivana Carev Anja Golemac
Dragica Marinčić
Mirisne vodice- svi mirisi Mediterana u jednoj kapljici GRUPA 4 1.B Olivera Politeo Petra Brzović
Blueprint GRUPA 5 2. 3. 4. Renata Odžak Kristian Nakić
4. 25.11.2023. Prirodna kozmetika GRUPA 1 7. Tamara Banović Ivana Zemunik
Napravi ,,goluba” pomoću genske šifre GRUPA 2 8. Marijana Gudić
Mirisne vodice- svi mirisi Mediterana u jednoj kapljici GRUPA 3 1.A Olivera Politeo Petra Brzović
Tijelo- jedinstvena cjelina GRUPA 4 1.B Mila Bulić Dragana Mamić
Vodeni šetači i površinska napetost GRUPA 5 2. 3. 4. Larisa Zoranić studenti Biofizike
5. 2.12.2023. Mala škola o mesu GRUPA 1 7. Josipa Caktaš Marijana Vuković
Noćna avantura od optičkih čuda preko tajni svjetlosti do laserske pustolovine GRUPA 2 8. Ivana Marić Zerdun Mia Ćuk Vuco
Gospodari otpadom kao profesionalac GRUPA 3 1.A Zvonimir Jukić Ivona Jukić
Istraživanje života GRUPA 4 1.B Ivana Carev Anja Golemac
Dragica Marinčić
Kromatografija- slatki zločini GRUPA 5 2. 3. 4. Franko Burčul Ana Vučak
6. 16.12.2023. Oceanska pismenost- sve ono što bi trebali znati o moru GRUPA 1 7. Daria Ezgeta Balić
Početnica elektrokemije GRUPA 2 8. Helena Oštrić Luka Sumić
I gledam more gdje se meni penje GRUPA 3 1.A Vesna Dobronić Ivana Lipovac
Istraživanje života GRUPA 4 1.B Ivana Carev Anja Golemac
Dragica Marinčić
Ohladi me, zar ne vidiš da… GRUPA 5 2. 3. 4. Daria Maljković Snježana Topić
Sanja Vrgoč
7. 13.1.2023. Karakterizacija tla na području porječja rijeke Cetine GRUPA 1 7. Ivica Štrbac Tamara Banović
Ivana Zemunik
Kemija nutrijenata- točka na i zdravog života GRUPA 2 8. Katarina Jovanović Mirna Pleština
I gledam more gdje se meni penje GRUPA 3 1.A Vesna Dobronić Ivana Lipovac
Koliko ,,trošim” planeta Zemlje? GRUPA 4 1.B Ivona Nuić izv.prof.dr.sc. Ivana Smoljko
Povijest oblika zemlje GRUPA 5 2. 3. 4. Marin Vojković
8. 27.1.2023. Učenje za održivo djelovanje GRUPA 1 7. Marijana Bandić Buljan Marijana Gudić
Kemija nutrijenata- točka na i zdravog života GRUPA 2 8. Katarina Jovanović Mirna Pleština
Endokrinološke bolesti mladih koje moramo prepoznati GRUPA 3 1.A Klara Rezić
Fiziologija ljudskog tijela GRUPA 4 1.B Ivan Šimunović
Kojeg je oblika Zemlja? GRUPA 5 2. 3. 4. Krešimir Ruić Ivan Mardešić
9. 10.2.2023. U ritmu čestice GRUPA 1 7. Bože Kokan Ivana Bilić
Fizika i život u moru GRUPA 2 8. Jadranka Šepić Marko Mlinar
Fizika u medicini- ultrazvuk GRUPA 3 1.A Martina Požar doc.dr.sc. Višnja Kokić Maleš, dr. med.
dr.sc. Tanja Miličević Milardović, dr. med.
Lipidi- važni i snažni GRUPA 4 1.B Ojdana Barčot Vesna Dobronić
Primjena nanočestica srebra u svakodnevnom životu GRUPA 5 2. 3. 4. Damir Barbir
10. 2.3.2023. Flores vita GRUPA 1 7. Smoljo psih, Ivana Peraga Marija Pustak
Tko sam ja? GRUPA 2 8. Andrijana Poljak Ivana Lipovac
Put svile GRUPA 3 1.A Ljilja Miščević
Koraci bez otiska GRUPA 4 1.B Marijana Vuković Dragana Mamić
Pogled u kvantni svijet GRUPA 5 2. 3. 4. Bernarda Lovrinčević
11. 16.3.2023. Perlice za piće GRUPA 1 7. Marijana Gudić Marijana Bandić Buljan
Tko sam ja? GRUPA 2 8. Andrijana Poljak Ivana Lipovac
Svijet oko nas- život GRUPA 3 1.A Mirko Ruščić
Ohladi me, zar ne vidiš da… GRUPA 4 1.B Daria Maljković Snježana Topić
Sanja Vrgoč
Sinteza izopentil-acetata (miris banane) GRUPA 5 2. 3. 4. Marina Zekić Tijana Stanić
12. 23.3.2023. Istraživački pristup atmosferi GRUPA 1 7. Ivica Štrbac Marijana Bandić Buljan
Prirodna kozmetika GRUPA 2 8. Tamara Banović Marijana Bandić Buljan
Svijet oko nas- život GRUPA 3 1.A Mirko Ruščić
Put svile GRUPA 4 1.B Ljilja Miščević
Inverzija saharoze GRUPA 5 2. 3. 4. Vesna Sokol doc.dr.sc. Boris-Marko Kukovec

Voditelji i koordinatori

  • Marija Pustakvoditeljica Centra izvrsnosti prirodoslovlja
  • Maja Kraljkoordinatorica za srednje škole u Centru izvrsnosti prirodoslovlja