play video image

 

Projekt „Identifikacija darovitih učenika u području matematike“ provodi se u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), a cilj nam je identifikacija potencijalno darovitih i visokomotiviranih učenika u području matematike u našoj županiji, odnosno olakšavanje procesa uočavanja i identifikacije potencijalno darovitih učenika korištenjem baterije testova razvijene u suradnji sa NCVVO-om. Po završetku projekta imat ćemo cjelovitu sliku aktivnosti, potreba i potencijala škola u našoj županiji, a vezano za identifikaciju, praćenje i pružanje potpore razvoju potencijalno darovitih učenika.

 

Ciljevi projekta za škole u SDŽ su:

 

  • testirati učenike u matematičkoj darovitosti (po završetku testiranja dobit će povratnu informaciju o potencijalno darovitim učenicima u području matematike u školi),
  • uključiti se u suradnju s CI SDŽ,
  • testirati učenike škole za primanje u CI SDŽ u školskoj godini 2021./2022., u program CI matematike.

U sklopu ovoga projekta u svibnju 2021. godine provest će se primjena instrumenata u svim školama u našoj županiji. Primijenit će se dva osnovna tipa instrumenata: upitnici za učenike, učitelje i roditelje te test matematičkog rezoniranja, kreativnosti i znanja za učenike.

CI SDŽ organizira provedbu testiranja na županijskoj razini: od pripreme testiranja, umnožavanja i distribucije materijala, do unosa i obrade prikupljenih podataka.

Testiranje će se provesti u  školama, sredinom svibnja. Ovisno o rasporedu, moći će se odabrati datum testiranja koji školi najviše odgovara. U testiranje su uključeni svi učenici četvrtih razreda škola. Zadaci škole vezani za testiranje su:

 

  • imenovanje školskog koordinatora,
  • organizacija roditeljskih sastanaka učenika četvrtih razreda s ciljem prikupljanja suglasnosti za sudjelovanje u testiranju,
  • za provedbu testiranja potrebno je osigurati četiri školska sata, a testiranje provode dva nastavnika po razredu.

Sve materijale potrebne za provedbu testiranja dostavit ćemo na adresu škole te preuzeti po završetku testiranja.

Svi podatci prikupljeni tijekom provedbe testiranja bit će u potpunosti povjerljivi, a rezultati korišteni isključivo za identifikaciju potencijalno darovitih učenika te u znanstveno-istraživačke svrhe. CI SDŽ će svakoj školi dostaviti pojedinačne rezultate za njezine učenike.

Dokumenti za provedbu

  1. MIA – upute za davanje privole

Svrha testiranja je identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike u našoj županiji korištenjem testova razvijenih u suradnji s NCVVO-om.

Prikupljeni podaci koristit će svima uključenima u projekt:

UČENICI i njihovi roditelji će dobiti podatak o potencijalnoj darovitosti u području matematike. U testiranju se ne koriste klasični zadaci iz matematike, već zadaci koji omogućuju uočavanje potencijala učenika, njihove matematičke kreativnosti i načina rješavanja problema, pri čemu ponekad zaključak o potencijalnoj darovitosti iznenadi i samog učenika i njegovog nastavnika, jer učenik inače nije zainteresiran, motiviran ili aktivan na nastavi matematike (a ima potencijala koji ostaju neuočeni zbog osobina ličnosti ili nekih drugih razloga). Rano uočavanje potencijalne darovitosti omogućuje i pravovremeno pružanje podrške cjelokupnom razvoju darovitog djeteta, zbog čega su prednosti ovog testiranja za svakog učenika nemjerljive. Identifikacijom potencijalno darovite djece obuhvaćaju se i oni učenici koji nisu iznimno daroviti u području, već imaju POTENCIJALA za razvoj i rast, što smatramo jako važnim za istaknuti. Testiranjem u ovoj dobi skreće se pozornost na identificirane učenike i potiče se njihova okolina na djelovanje koje će omogućiti rast potencijala.

NASTAVNICI će dobiti povratnu informaciju o potencijalno darovitim učenicima u području matematike u svojim razredima. Iako su procjene nastavnika o mogućnostima njihovih učenika često poprilično precizne, ponekad rezultati standardiziranih testova iznenade i same nastavnike, kako u već navedenom smislu (da nisu uočili darovito dijete), tako i u smislu da ponekad precjenjuju potencijale učenika koji su vrijedni, odgovorni i aktivni. Stoga je sudjelovanje u ovom projektu za nastavnike dobra povratna informacija, s jedne strane o njihovim učenicima, a s druge strane o njihovom radu, vrednovanju i procjenama koje donose. Kako nastavnički poziv uključuje cjeloživotno obrazovanje, ovaj projekt može biti izvrsna prilika nastavnicima u osvježavanju i proširenju znanja u području identifikacije i rada s darovitima, kroz samo sudjelovanje u pripremi i provedbi projekta te kroz razmjenu iskustava s kolegama.

ŠKOLE sudjelovanjem u ovom projektu potiču svoje djelatnike na promjenu stava i ponašanja prema potencijalno darovitima čime oni postaju svjesni da je darovitim učenicima potrebna posebna briga, potpora i drugačiji načini rada. Svjesni smo da je identifikacija samo prvi korak u razvoju potencijala darovitih u našem društvu. Sljedeći korak je najvažniji u cijelom procesu- pronaći način da se ti potencijali i ostvare, a velik dio tereta tog ostvarenja leži upravo na leđima škola u kojima djeca i mladi provode velik dio svog vremena. Uključivanjem u ovaj projekt škole jasno pokazuju da su svjesne potencijala u svojim klupama i da su spremne na promjene. Također, sudjelovanjem u ovom projektu testiraju učenike svoje škole za primanje u programe CI SDŽ u školskoj godini 2021./2022. (u program CI matematike) te se uključuju u suradnju s CI SDŽ, koji pruža podršku svima uključenim u razvoj potencijalno darovite djece i mladih.

SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA od samih početaka pruža potporu radu CI SDŽ. Identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike na županijskoj razini smješta SDŽ u predvodnike u procesu identifikacije darovitosti u Hrvatskoj. Realizacijom ovog projekta SDŽ će postati prva županija koja je primijenila iste instrumente na svim učenicima četvrtih razreda na svom području, a radi se o 4533 učenika u prostorno najrazgranatijoj županiji u Hrvatskoj. Prikupljeni podaci omogućit će analizu stanja u županiji – broj potencijalno darovitih učenika, ograničenja i potencijali u školama i sl. te razradu plana daljnjih aktivnosti kako bi se, osim ujednačenih kriterija testiranja, mogao omogućiti i ujednačeni razvoj potencijala (od potencijala učenika do potencijala škola) u županiji.

CI SDŽ kao organizator testiranja ovim projektom razvija suradnju sa školama, nastavnicima, roditeljima te djecom i mladima, a sve u svrhu ostvarenja svoje vizije: „Ostvarenje punog potencijala svakog izvrsnog i darovitog učenika“.

 

Naravno, tijekom cijelog trajanja projekta bit ćemo dostupni za odgovaranje na pitanja (info@ci-sdz.hr ili 091 583 0892).

Za komunikacija i upravljanje ovim projektom, CI SDŽ koristi platformu EDUX, a kojoj školski koordinatori mogu pristupiti ovdje