Projekti su prilike za učenje!

Zanimljivo je kako je CI SDŽ kao ustanova nastao kao dio provedbe jednog županijskog ESF projekta. Rekli bismo da je to odredilo i naše buduće usmjerenje prema projektnom razmišljanju kao osnovi kvalitetne organizacije. Jedna od odrednica našeg budućeg djelovanja, kako je usvojeno i u Strateškom planu razvoja ustanove, je poboljšanje međunarodne suradnje kroz sudjelovanje u ERASMUS projektima kao i poboljšanje potencijala ustanove kroz projekte finacirane iz nacionalnih zaklada i europskih fondova, naročito Europskog Socijalnog Fonda (ESF).

Projekti u provedbi
Innovative digital approaches in learning environment in European schools

Erasmus +KA220-SCH-DE4E4397 / 2021. – 2023.

Projekt “Innovative digital approaches in learning environment in European schools” postavljen je kako bi se učenicima i uključenim nastavnicima ponudio novi način razumijevanja tehnologije i načina njezine upotrebe u nastavi. Digitalna tehnologija je dio života mnogih djece, okružena su tehnologijom u obliku pametnih telefona, tableta, internetskih aplikacija, video igrica, video zabave, web stranica, pa čak i robota. Učenici moraju shvatiti da ono što se događa kada koriste tehnologiju nije magija, a također mogu kreirati programe koji mogu biti korisni.

VIŠE O PROJEKTU:

TWINSPACE

FACEBOOK

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije

ESF UP.03.3.1.04.0017/ 2020. – 2023.

Projekt je usmjeren ka unapređenju kadrovskih i programskih uvjeta u RCK-u Obrtnoj tehničkoj školi, čime će se unaprijediti mogućnost učenja temeljenog na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva. Navedeno će rezultirati unapređenjem kompetencija učenika i polaznika obrazovanja odraslih te ih uskladiti s potrebama tržišta rada.

VIŠE O PROJEKTU:

info

Biološka, kronološka i relativna dob u funkciji uspostave Hrvatskog nacionalnog sustava detekcije i razvoja sportskih talenata

HRZZ  IP-2020-02-3366 (BKRD – 2020-2025) 

Identifikacija talenata u sportu pretpostavlja prepoznavanje darovitih s ciljem maksimalnog ostvarenja njihovih potencijala, pri čemu se često zanemaruje biološka i relativna dob. Ciljevi projekta su: 1) Ojačati hrvatski potencijal razvoja sportskih talenata povezivanjem: nacionalnih saveza, trenera i znanstvenih institucija, 2) Istražiti povezanost biološke i relativne dobi sa postignutim rezultatima, 3) Generirati nova znanja u području biološke dobi i kontraktilnih svojstava skeletnih mišića, 4) Ojačati svijest o važnosti biološke dobi u procesu razvoja sportskih talenata. Na uzorku (n=>480) sportaša registriranih pri nacionalnim savezima (n=5), prikupit će se podaci o: spolu, kronološkoj/biološkoj/relativnoj dobi, postignutim rezultatima, zdravstvenom i reprezentativnom statusu. Relativna dob će se temeljiti na datumima rođenja. Procjena biološke dobi provest će se: a) metodom procjene somatske zrelosti, b) analizom glikozilacije IgG-a koja se mijenja s dobi i c) metodom procjene koštane zrelosti snimanjem šake ispitanika. Kontraktibilna svojstva skeletnih mišića analizirat će se primjenom neinvazivne TMG metode. Istražit će se upotrebna vrijednost primijenjenih metoda na uzorku ispitanika podijeljenih na tri subuzorka: a) usporen , b) normalan i c) ubrzan razvoj. Primjenom HI kvadrat testa ispitat će se značajnost razlika u proporcijama zastupljenosti uspješnih, odnosno neuspješnih sportaša. Doprinos prediktora uspješnosti u pojedinom sportu ispitivat će se primjenom naprednih regresijskih modela. Realizacija projektnih aktivnosti rezultirat će: a) provjerom postojanja RAE efekta, b) provjerom upotrebne vrijednosti primijenjenih metoda procjene biološke dobi i kontraktilnih svojstava skeletnih mišića. Za očekivati je da primjena rezultata u praksi doprinese smanjenju pogrešaka u selekciji, smanjenju odustajanja od sporta i uspostavi nacionalnog sport talent sustava.

VIŠE O PROJEKTU:

info