Razvojni plan Centra izvrsnosti

 


Razvojni plan Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije izrađuje se kao strateški dokument ustanove, a u svrhu doprinosa cjelovitom razvoju obrazovnog sustava u segmentu rada s izvrsnima i darovitima kako u SDŽ-u, tako i na području RH.

Svrha donošenja Razvojnog plana jest analizirati ostvareno u prethodnom razdoblju te predvidjeti i uvoditi promjene u budućem razdoblju. Polazi se od dosadašnjeg razvoja i osvrta na cjelokupno stanje i utjecaj CI SDŽ na razvoj sustava podrške izvrsnim i darovitim učenicima na području Splitsko-dalmatinske županije. Temeljem te početne analize i tada postavljenih ciljeva, analizira se planirano, ostvareno i prostor za napredak. 

Kontinuirani rast i razvoj sustava uključuje rast i razvoj CI SDŽ kao ustanove, pa se sve navedeno smješta u kontekst promjena potrebnih za daljnji razvoj cjelovitog sustava podrške izvrsnim i darovitim učenicima.

Stoga, vežite se, polijećemo…

Svi ste pozvani na ovaj let!


Zašto promišljati i planirati?

CI SDŽ je svoje dosadašnje djelovanje temeljio na planu nastalom prije samog osnivanja ustanove. Izrada tog plana bila je potpomognuta aktivnostima projekta „Podrška osnivanju i radu centara izvrsnosti u SDŽ-u“ financiranog iz fonda ESF-a. Navedeni projekt kreiran je u suradnji djelatnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport i vanjskih stručnjaka. S obzirom da je svaki projekt unaprijed definirani ciklus, već pri osmišljavanju projekta koje se odvijao dok je prvi centar izvrsnosti bio u povojima, izrađen je i Strateški plan poticanja izvrsnosti (https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2021/09/dokument-4-STRATES%CC%8CKI-PLAN-CI-SDZ%CC%8C-2.pdf).  Taj je plan napravljen za razdoblje 2019. do 2024. i imao je samo jedan zadani Opći cilj – Stvoriti preduvjete razvoja sustava rada s izvrsnim i potencijalno darovitim učenicima. Iako razdoblje provedbe tog plana nije dovršeno, a analizom postojećeg Strateškog plana utvrđeno je kako su ostvareni pa čak i premašeni svi postavljeni ciljevi tog plana pa je stoga potrebno strateški promišljati sljedeće razdoblje.

Izrada Razvojnog plana unaprijed je definirani ciklus s jasno određenim ulogama, rokovima te načinom uključivanja unutarnjih resursa, vanjskih stručnjaka te šire javnosti. Na svojoj 19. sjednici održanoj dana 8. veljače 2022. godine, Upravno vijeće je donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Razvojnog plana CI SDŽ za razdoblje 2022. – 2027. godine. Sukladno navedenome, izrađen je Plan izrade Razvojnog plana te je započeta izrada.

Kako se uključiti?

U svrhu transparentnosti te uključivanja izvrsne i potencijalno darovite djece i mladih, odgojno-obrazovnih djelatnika, donosioca odluka te šire javnosti, izrađena je i ova  podstranica na službenoj stranici https://ci-sdz.hr/ . Na ovaj se način svi zainteresirani mogu aktivno uključiti u svaki korak procesa izrade Razvojnog plana i svojim iskustvom, znanjem i vizijom  doprinijeti stvaranju agilnog sustava podrške cjelovitom razvoju izvrsne i darovite djece i mladih. Svoje prijedloge možete dati popunjavanjem upitnika ili sudjelovanjem u predviđenim javnim savjetovanjima.

Za sve ostalo, naša mail adresa je info@ci-sdz.hr

Analiza stanja

Trenutno u izradi

Upitnik za škole (programi, timovi za darovite, edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika) – u pripremi

SWOT i druge analize

Trenutno u izradi

Javno svajetovanje (svibanj 2022.)

Vizija / misija

Trenutno u izradi

Upitnik za zainteresiranu javnost (dopunite i usavršite viziju i misiju) – lipanj 2022.

Ciljevi

Opći ciljevi:

  1. Razvijati sustav cjelovite podrške izvrsnim i potencijalno darovitim učenicima
  2. Jačati kapacitete ustanove

Javno savjetovanje (srpanj 2022. godine)

Mjere i aktivnosti

Trenutno u izradi

Upitnik za zainteresiranu javnost (predložite aktivnosti koje smatrate bitnima u razvoju cjelovitog sustava podrške) – kolovoz 2022.

Radna verzija

Trenutno u izradi

Javno savjetovanje (rujan 2022. godine)

Javno predstavljanje

Trenutno u izradi

Studeni 2022. godine – svi ste pozvani!

Vremenska crta izrade Razvojnog plana 2022.-2027. CI SDŽ


 

Centar izvrsnosti

Analiza stanja


 

Travanj 2022

SWOT i druge analize

 


Svibanj 2022

Vizija / misija


Lipanj 2022

Ciljevi


Srpanj 2022

Mjere i aktivnosti


Kolovoz 2022

Radna verzija


Rujan 2022

Javno predstavljanje


Studeni 2022

Repozitorij


 

Sve dokumente o planu razvoja Centra izvrsnosti možete pronaći ovdje.

  1. Dopis ravnateljima