Rezultati testiranja CII&CINT – 29.9.2018.

Raspored po učionicama i raspored prijevoza-testiranje CII&CINT-29.9.2018.
rujan 28, 2018
Najava testiranja CIM&CIP – 6.10.2018. godine
listopad 1, 2018

Rezultati testiranja CII&CINT – 29.9.2018.

Nakon provedenog testiranja 29.9.2018. za Centar izvrsnosti informatike i Centar izvrsnosti novih tehnologija, donosimo vam pregled ostvarenih rezultata kandidata.

Centar izvrsnosti informatike:

1. Arduino programiranje – rezultati testiranja

2. WEB programiranje – rezultati testiranja

3. Android programiranje – rezultati testiranja

4. Java programiranje – rezultati testiranja

5. PLC programiranje – rezultati testiranja

 

Centar izvrsnosti novih tehnologija:

1. Osnovne i srednje škole – rezultati testiranja 

 

Napomena:
U prilozima su prikazani rezultati testiranja kandidata temeljem ostvarenih bodova.
Konačna lista primljenih kandidata objavit će se po završetku testiranja za prijem u Centar izvrsnosti matematike i prirodoslovlja (testiranje 6.10.2018.), a najkasnije do 12.10.2018.godine.