SPREMNI NA NOVE IZAZOVE?

Svjesni ste učenika u vašoj školi koji žele i mogu više,

ali nemate ideju od kuda početi raditi s njima?

 

Možda vas muče neka od sljedećih pitanja:

 • Kako utvrditi jesu li moji učenici daroviti ili ne?
 • Što sa učenicima koji su daroviti, ali su nemotivirani i ne surađuju?
 • Kako pomoći darovitim učenicima u ostvarivanju njihovih potencijala?
 • Koji su oblici podrške koje kao učitelj, nastavnik, stručni suradnik ili ravnatelj mogu ili moram pružiti?
 • Kako se provodi obogaćivanje sadržaja i/ili individualizacija programa za darovite učenike?

Na ova i brojna druga pitanja, nedoumice i izazove u radu s potencijalno darovitom djecom i mladima nudimo odgovore kroz

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA

Važeći zakoni i pravilnici definiraju darovite učenike kao djecu s posebnim potrebama i nalažu školama sustavnu brigu o njihovom cjelovitom razvoju. U praksi je ta briga međutim sporadična, nesustavna i ovisna o entuzijazmu pojedinih odgojno-obrazovnih djelatnika. Odgojno-obrazovni djelatnici kao jedan od problema u radu s darovitima navode nedostatak znanja i vještina, odnosno izražavaju potrebu za edukacijama u ovom području (Vojnović, 2005., Nikčević-Milković, Jerković i Rukavina, 2016.). S druge strane, odgojno-obrazovni djelatnici educirani u ovom području pružaju bolju skrb darovitim učenicima (Vojnović, 2005.).

Ovaj program usavršavanja nužan je korak u uspostavi sustava podrške darovitim učenicima u našim školama. Cilj nam je kroz sveobuhvatno stručno usavršavanje, koje je konkretno i bazirano na praktičnom iskustvu, pružiti nužnu podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima u razvoju kompetencija potrebnih za sustavan rad s darovitim učenicima kao i u uspostavi i promicanju rada s darovitima u Hrvatskoj.

Program usavršavanja s jedne strane omogućava učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji rade u odgojno-obrazovnim ustanovama ostvarivanje potrebe za usvajanjem i usavršavanjem znanja, vještina i sposobnosti u radu s posebnim dijelom učeničke populacije: darovitom djecom i mladima.

S druge strane, program istovremeno osigurava svim odgojno-obrazovnim djelatnicima praktičnu edukaciju koja će im omogućiti provođenje stručnih poslova u području identifikacije sukladno svojoj struci i ulozi u Timu za darovite, pružanje adekvatne odgojno-obrazovne i socio-emocionalne podrške darovitim učenicima, kao i njihovo praćenje i vrednovanje.

U ovaj Program usavršavanja može se upisati osoba koja ima:

 1. završen studij nastavničkog smjera
 2. navršenih 22 godine života

Program je namijenjen ravnateljima, stručnim suradnicima, učiteljima i nastavnicima koji rade u osnovnoj i srednjoj školi.

Završetkom programa usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima, polaznici će steći kompetencije za samostalno obavljanje stručnih poslova uočavanja i/ili utvrđivanja darovitosti, pružanja podrške razvoju darovitih učenika te praćenja i vrednovanja darovitih učenika, odnosno, polaznici će steći:

 1. Znanja o osnovnim pojmovima i modelima koji se koriste u području darovitosti, kao i znanja o zakonima i pravilnicima koji definiraju načine pružanja potpore darovitim učenicima u školskom sustavu RH.
 2. Znanja i vještine potrebne za uspješno uočavanje i utvrđivanje darovitosti, odnosno identifikaciju darovitih učenika.
 3. Vještine izrade individualiziranih programa/kurikuluma i kreiranja nastavnih sadržaja prilagođenih potrebama pojedinog darovitog učenika.
 4. Znanja o mogućim načinima odgojno-obrazovne potpore darovitim učenicima, kao i vještinu kritičkog odabira prikladnog načina podrške pojedinim darovitim učenicima.
 5. Znanja o mogućim i primjerenim načinima pružanja socio-emocionalne potpore darovitim učenicima i njihovim roditeljima.
 6. Znanja i vještine o načinima vrednovanja i praćenja napretka darovitih učenika.
 7. Znanja i vještine uspostave sustava potpore darovitim učenicima na razini škole.
 8. Komunikacijske, suradničke i metodičke vještine.
 9. Pozitivne stavove prema odgoju i obrazovanju darovitih učenika unutar i izvan redovnog školskog sustava.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za rad s darovitim učenicima.

Agencija za odgoj i obrazovanje – pozitivno stručno mišljenje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – suglasnost na izvođenje programa

Program usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima u ukupnom trajanju od 150 sati izvodit će se kombiniranom teorijskom i praktičnom nastavom.

 

Teorijski dio nastave (u trajanju od 90 sati) izvodit će se u online okruženju pomoću Edux (Moodle) sustava učenja na daljinu. Teorijska nastava se provodi putem skupnih i individualnih konzultacija u online okruženju na hrvatskom jeziku.

 

Skupne konzultacije čine 2/3 ukupnog broja sati (60 sati) za teorijsku nastavu pojedine cjeline utvrđene u programu. Taj oblik nastave se provodi u online okruženju na način da su materijali (video i klasične prezentacije) koji su potrebni za savladavanje gradiva postavljeni preko Edux (Moodle)  sustava, uz radionice i razmjenu iskustava polaznika, što će se provoditi u online okruženju. Preostalu 1/3 sati (30 sati) čine individualne konzultacije za svakog polaznika, u online okruženju, ovisno o tehničkim mogućnostima Ustanove i polaznika.

 

Vježbe i praktična nastava se izvode u ukupnom trajanju od 60 sati, samostalno u svom radnom okruženju ili u online okruženju. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor koji im je dostupan za individualne konzultacije pri provođenju vježbi.

 

Nastava se provodi u skupinama koje se formiraju ovisno o strukturi polaznika: osnovna/ srednja škola, učitelji/nastavnici/stručni suradnici i ovisno o strukturi grupe naglasak u nastavi stavlja se na njihovu ulogu u radu s darovitima, iako svi polaznici u svakoj skupini uvijek prolaze cjeloviti program sa svim njegovim sadržajima.

 

Ovako koncipirana nastava omogućuje polaznicima usvajanje teorijskih znanja, ali i njihovu primjenu uz vodstvo mentora, pri čemu je cilj da svaki polaznik po završetku programa ima znanja, materijale i dokumente potrebne za uspostavu sustavnog rada s darovitima u svojoj ustanovi (npr. osnovan Tim za darovite, izrađen Pravilnik o radu s darovitima, razrađenu metodologiju identifikacije i odabrane instrumente za njenu provedbu, izrađen individualizirani program na odabranom primjeru i slično). Zbog ovakvog koncepta nastave, a kako bi polaznici izvukli maksimum iz ovog programa usavršavanja, preporuka je upis više djelatnika iz iste ustanove na program usavršavanja, u svrhu osnivanja Tima za darovite i edukacije pojedinaca uključenih u njegov rad.

 

Svi materijali s edukacije bit će u cjelovitom obliku dostupni polaznicima.

Uloga škole u pružanju potpore darovitima
Darovitost- osnovni pojmovi i modeli darovitosti
Identifikacija darovitih učenika
Načini i oblici rada s darovitim učenicima
Izrada individualiziranog programa/kurikuluma
Praćenje i vrednovanje darovitih učenika
Image icon
Ana Majić
CI SDŽ
Image icon
Đurđica Kaurloto Martinić
AZOO
Image icon
Janja Škoda
Vanjski suradnik
Image icon
Mihael Kozina
Vanjski suradnik

A ŠTO NAKON ZAVRŠENOG PROGRAMA?

Nismo tu za jedan dan…

…nastavljamo surađivati, podrška smo vam u izgradnji cjelokupnog sustava,

ali i vaših mikro-sustava na razini pojedine ustanove…

Zajedno odgovaramo na izazove koje rad s darovitima donosi…

…jer samo svi zajedno možemo razviti sustav podrške razvoju potencijalno darovite djece i mladih na razini RH!