SPREMNI NA NOVE IZAZOVE?

Projektni pristup vam se čini interesantan, ali vam je potrebna podrška?

Imate ideju, ali je ne znate uobličiti u projektni prijedlog?

Za ove, ali i druge izazove, smo spremni…budite i VI…upišite

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Cilj programa je podići kapacitet polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije (Europski strukturni i investicijski fondovi i programi Unije) te naučiti polaznike kako samostalno pripremiti i provesti projektni prijedlog.

U sklopu aktivnosti Centra izvrsnosti SDŽ provedena je anketa među nastavnicima uključenima u izradu projekata financiranih iz fondova EU koja je pokazala da je preko 60% njih zainteresirano za ovu vrstu programa.

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.).

Međutim, naša je želja raditi ciljane programe i dati podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima i osobama koje će se posvetiti projektima čiji su nositelji odgojno-obrazovne institucije kao i sportski klubovi.

  1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata.

Ukupno 160 sati, a sastoji se od skupnih i individualnih konzultacija te vježbi. Program je koncipiran na primjerima dobre prakse i studijama slučaja. Materijali s predavanja dostupni, a podrška provedbe je online okruženje – Edux platforma.

EU fondovi i programi
Projektno planiranje
Izrada projektne prijave
Upravljanje provedbom projekata EU
Evaluacija i izvještavanje na projektu

Cijena programa iznosi 8.700,00 kuna (za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova (OS i SŠ) s područja SDŽ, uz suglasnost Upravnog vijeća CI SDŽ, formirana je cijena u iznosu od 6.000,00 kuna – popust 31%).

 

Pregled ostalih mogućnosti:

Cijena programa 8.700,00 kn
Cijena programa:  odgojno-obrazovni djelatnici (OŠ i SŠ) SDŽ – popust 31% 6.000,00 kn
Cijena programa:  odgojno-obrazovni djelatnici (OŠ i SŠ) SDŽ  (2. polaznik iz iste ustanove) – popust 48 % 5.400,00 kn
Cijena programa: odgojno-obrazovni djelatnici (OŠ i SŠ) SDŽ (3. polaznik iz iste ustanove) – popust 66,5 % 3.000,00 kn

S polaznicima se zaključuje ugovor o školovanju, a moguće je plaćanje u 3 mjesečna obroka.

Image icon
Ranko Milić
CEDRA
Image icon
Marin Urlić
CEDRA
Image icon
Dragan Šupe
PITAGORA
Image icon
Anita Šolman Janđel
Educational Projects
Image icon
Ivica Zelić
CI SDŽ
Image icon
Dražen Čular
HIKS
O predavaču

A ŠTO NAKON ZAVRŠENOG PROGRAMA?

Nismo tu za jedan dan…

…nastavljamo surađivati, podrška smo vam u razradi vaših projektnih ideja, izradi projekata, ali i pomoć prilikom vođenja ugovorenih projekata…

…jer, stvaramo mrežu zadovoljnih korisnika naših edukacija!