SPREMNI NA NOVE IZAZOVE?

Projektni pristup vam se čini interesantan, ali vam je potrebna podrška?

Imate ideju, ali je ne znate uobličiti u projektni prijedlog?

Za ove, ali i druge izazove, smo spremni…budite i VI…upišite

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Cilj programa je podići kapacitet polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije (Europski strukturni i investicijski fondovi i programi Unije) te naučiti polaznike kako samostalno pripremiti i provesti projektni prijedlog.

U sklopu aktivnosti Centra izvrsnosti SDŽ provedena je anketa među nastavnicima uključenima u izradu projekata financiranih iz fondova EU koja je pokazala da je preko 60% njih zainteresirano za ovu vrstu programa.

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.).

Međutim, naša je želja raditi ciljane programe i dati podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima i osobama koje će se posvetiti projektima čiji su nositelji odgojno-obrazovne institucije kao i sportski klubovi.

  1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata.

Ukupno 160 sati, a sastoji se od skupnih i individualnih konzultacija te vježbi. Program je koncipiran na primjerima dobre prakse i studijama slučaja. Materijali s predavanja dostupni, a podrška provedbe je online okruženje – Edux platforma.

EU fondovi i programi
Projektno planiranje
Izrada projektne prijave
Upravljanje provedbom projekata EU
Evaluacija i izvještavanje na projektu

Cijena programa iznosi 8.700,00 kuna (za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova (OS i SŠ) s područja SDŽ, uz suglasnost Upravnog vijeća CI SDŽ, formirana je cijena u iznosu od 6.000,00 kuna – popust 31%).

 

Pregled ostalih mogućnosti:

Cijena programa 8.700,00 kn
Cijena programa:  odgojno-obrazovni djelatnici (OŠ i SŠ) SDŽ – popust 31% 6.000,00 kn
Cijena programa:  odgojno-obrazovni djelatnici (OŠ i SŠ) SDŽ  (2. polaznik iz iste ustanove) – popust 48 % 5.400,00 kn
Cijena programa: odgojno-obrazovni djelatnici (OŠ i SŠ) SDŽ (3. polaznik iz iste ustanove) – popust 66,5 % 3.000,00 kn

S polaznicima se zaključuje ugovor o školovanju, a moguće je plaćanje u 3 mjesečna obroka.

Image icon
Ranko Milić
CEDRA
Image icon
Marin Urlić
CEDRA
Image icon
Dragan Šupe
PITAGORA
Image icon
Natalija Palčić
IV.gimnazija Split/ KLIPER -ustanova za obrazovanje kadrova u pomorstvu
Image icon
Ivica Zelić
CI SDŽ
Image icon
Dražen Čular
HIKS
O predavaču

A ŠTO NAKON ZAVRŠENOG PROGRAMA?

Nismo tu za jedan dan…

…nastavljamo surađivati, podrška smo vam u razradi vaših projektnih ideja, izradi projekata, ali i pomoć prilikom vođenja ugovorenih projekata…

…jer, stvaramo mrežu zadovoljnih korisnika naših edukacija!