Shematski prikaz hijerarhijske strukture Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

 

Središnje povjerenstvo CI SDŽ:

 1. Tomislav Donlić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, predsjednik
 2. Vlade Matas, predstojnik Agencije za odgoj i obrazovanje Podružnica Split, zamjenik predsjednika
 3. Ivica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinske županije”, koordinator Povjerenstva
 4. Ilija Krišto, voditelj Odsjeka za prosvjetu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, član
 5. Petar Škovrlj, viSi savjetnik za EU fondove Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, član
 6. Vesna Plenča, dipl.ing.str., Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split, voditelj Centra izvsnosti novih tehnologija, član
 7. Igor Radanović, ravnatelj Elektrotehničke škole, Split, voditelj Centra izvrsnosti iz informatike. član
 8. Marija Pustak, Prirodoslovna škola Split, voditeljica Centra izvrsnosti prirodoslovlja, član
Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI iz matematike (CIM) – 2018.:

 1. Ivica Zelić, voditelj Centra izvrsnosti iz matematike, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, predsjednik,
 2. Mia Milun, III. gimnazija Split – predstavnik škole domaćina, član
 3. Suzi Radović, Osnovna škola „Sućidar”, Split, član, koordinator za osnovne škole CIM-a, član
 4. Dajna Posinković, Prirodoslovna škola Split, koordinator za srednje škole CIM-a, član
 5. Antonela Czwyk Marić, viša savjetnica za matematiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, član
 6. dr.sc. Tanja Vojković, predstavnik Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, član
 7. Adela Buljac, učitelj savjetnik, član
 8. Drago Govorko, učitelj savjetnik, član
Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI iz informatike (CII) – 2018.:

 1. Igor Radanović, Elektrotehnička škola Split, Split, voditelj Centra izvrsnosti iz informatike, predsjednik
 2. Ante Vlah, Elektrotehnička škola Split, Split, predstavnik škole domaćina, član
 3. Ivica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji”, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, član
 4. Damir Brčić, Splitsko-dalmatinska županija pomočnik pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove, član
 5. Mate Dorvak, Osnovna škola ,,Vjekoslava Paraća” Solin, član
 6. Ana Oreb, III. gimnazija Split, član
 7. Jozo Pivac, Osnovna škola ,,Strožanac” Podstrana, član
 8. Darija-Marija Jelić, Elektrotehnička škola Split, član
 Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI novih tehnologija (CINT) – 2018.:

 1. Vesna Plenča, dipl.ing.str., Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split, voditeljica Centra izvrsnosti iz novih tehnologija, predsjednica
 2. Žarko Zečević, dipl.ing.str.,Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split, predstavnik škole domaćina, član
 3. Ivica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji”, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, član
 4. Damir Brčić, Splitsko-dalmatinska županija pomočnik pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove, član
 5. dr.sc. Željan Lozina, predstavnik Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, član
 6. Zoran Vukić, Osnovna škola ,,Kneza Trpimira” Kaštel Gomilica, član
 7. Toni Jagnjić, Zajednica tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Split, član
 Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI prirodoslovlja (CIP) – 2018.:

 1. Marija Pustak, Prirodoslovna škola Split, voditeljica Centra izvrsnosti prirodoslovlja, predsjednica
 2. Dajna Posinković, Prirodoslovna škola Split, predstavnik škole domaćina, član
 3. Ivica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji”, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, član
 4. Majana Engelbreht, viša savjetnica za biologiju i kemiju u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, član
 5. dr.sc. Mirko Ruščić, predstavnik Prirodoslovno-matematički fakultet, član
 6. dr.sc. Nives Vladislavić, predstavnica Kemijsko-tehnološki fakulteta, član
 7. Iva Petričević, OŠ Kman Kocunar, predstavnik mentora za OŠ, član
 8. Mirjana Župa, Prirodoslovna škola Split, predstavnik mentora za SŠ, član
 9. Fanica Barbaroša, Prirodoslovna škola Split, član
 10. Mijo Dropuljić, OŠ „Strožanac, član
Odluka o imenovanju