Shematski prikaz hijerarhijske strukture Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Središnje povjerenstvo CI SDŽ:

1. Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, Predsjednik

2. Vlade Matas, predstojnik Agencije za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, zamjenik predsjednika

3. Ivica Zelić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koordinator Povjerenstva

4. Ilija Krišto, voditelj Odsjeka za prosvjetu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, član

5. Petar Škovrlj, viši savjetnik za EU fondove Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, član

6. Toni Jagnjić, ing.zračn.prom., Zajednica tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, voditelj Centra izvrsnosti novih tehnologija, član

7. Igora Radanović, ravnatelj Elektrotehničke škole, Split, voditelj Centra izvrsnosti informatike, član

8. Marija Pustak, ravnateljica Prirodoslovne škola Split, voditeljica Centra izvrsnosti prirodoslovlja, član

9. dr.sc. Tanja Vojković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split, voditeljica Centra izvrsnosti matematike, član

Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI iz matematike (CIM) – 2019.:

1. dr.sc. Tanja Vojković, predstavnik Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, voditeljica Centra izvrsnosti matematike, predsjednica

2. Ivica Zelić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ

3. Mia Milun, III. gimnazija Split, predstavnik škole domaćina, član

4. Suzi Radović, Osnovna škola „Sućidar”, Split, član, koordinator za osnovne škole CIM-a, član

5. Dajna Posinković, Prirodoslovna škola Split, koordinator za srednje škole, član

6. Antonela Czwyk Marić, viša savjetnica za matematiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje –Podružnica Split, član

7. Adela Buljac, učitelj savjetnik, član

8. Drago Govorko, učitelj savjetnik, član

Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI iz informatike (CII) – 2019.:

1. Igor Radanović, Elektrotehnička škola Split, voditelj Centra izvrsnosti informatike, predsjednik

2. Ante Vlah, Elektrotehnička škola Split, Split, predstavnik škole domaćina, član

3. Ivica Zelić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, član

4. Damir Brčić, Splitsko-dalmatinska županija pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove, član

5. Mate Dorvak, Osnovna škola ,,Vjekoslava Paraća” Solin, član

6. Ana Oreb, III. gimnazija Split, član

7. Jozo Pivac, Osnovna škola ,,Strožanac” Podstrana, član

8. Darija-Marija Jelić, Elektrotehnička škola Split, član

 Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI novih tehnologija (CINT) – 2019.:

1. Toni Jagnjić, ing.zrač.prom., Zajednica tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Split, voditelj Centra izvrsnosti novih tehnologija, predsjednik

2. Igor Radanović, ravnatelj Elektrotehničke škole, predstavnik škole domaćina

3. Ivica Zelić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koordinator Središnjeg povjerenstva Centara izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

4. Damir Brčić, Splitsko-dalmatinska županija, pomoćnik pročelnika

5. dr.sc. Željan Lozina, predstavnik Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, član

6. Zoran Vukić, Osnovna škola „Kneza Trpimira“, Kaštel Gomilica, član

 Odluka o imenovanju

Stručno povjerenstvo CI prirodoslovlja (CIP) – 2019.:

1. Marija Pustak, ravnateljica Prirodoslovne škola Split, voditeljica Centra izvrsnosti prirodoslovlja, predsjednica

2. Dajna Posinković, Prirodoslovna škola Split, predstavnik škole domaćina, član

3. Ivica Zelić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, član

4. Majana Engelbreht, viša savjetnica za biologiju i kemiju u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, član

5. dr.sc. Mirko Ruščić, predstavnik Prirodoslovno-matematički fakultet, član

6. dr.sc. Mirko Marušić, pedstavnik Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, član

7. dr.sc. Nives Vladislavić, predstavnica Kemijsko-tehnološki fakulteta, član

8. Iva Petričević, OŠ Kman Kocunar, predstavnik mentora za OŠ, član

9. Mirjana Župa, Prirodoslovna škola Split, predstavnik mentora za SŠ, član

10. Fanica Barbaroša, Prirodoslovna škola Split, član

11. Mijo Dropuljić, OŠ „Strožanac, član

Odluka o imenovanju