Shematski prikaz hijerarhijske strukture Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

 

Središnje povjerenstvo CI SDŽ:

  1. Tomislav Donlić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, predsjednik
  2. Vlade Matas, predstojnik Agencije za odgoj i obrazovanje Podružnica Split, zamjenik predsjednika
  3. Ivica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu Centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinske županije”, koordinator Povjerenstva
  4. Ilija Krišto, voditelj Odsjeka za prosvjetu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, član
  5. Petar Skovrlj, viSi savjetnik za EU fondove Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, član
  6. Nives Baranović, viši predavač na Filozofskom fakultetu u Splitu, voditelj Centra izvrsnosti iz matematike, član
  7. Vesna Plenča, dipl.ing.str., Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split, voditelj Centra izvsnosti novih tehnologija, član
  8. Igor Radanović, ravnatelj Elektrotehničke Skole, Split, voditelj Centra izvrsnosti iz informatike. član

 

 

Stručno povjerenstvo CI iz matematike (CIM):

  1. Nives Baranović, viši predavač na Filozofskom fakultetu u Splitu, voditeljica Centra izvrsnosti iz matematike, predsjednica
  2. Deana Bokšić, III. gimnazija Split – predstavnik škole domaćina, član
  3. lvica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu Centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji”, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, član
  4. Suzi Radović, Osnovna škola ,,Sućidar”, Split, koordinator za osnovne škole CIM-a, član
  5. Sanja Lehman, IV. gimnazija ,,Marko Marulić”, Split, koordinator za srednje škole, član
  6. Antonela Czwyk Marić, viša savjetnica za matematiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split, član 
  7. Tanja Vojković, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, član
  8. Adela Buljac, Osnovna škola ,,Mejaši”, Split, član
  9. Dajna Posinković, Prirodoslovna tehnička škola Split, član

 

Stručno povjerenstvo CI iz informatike (CII):

  1. Igor Radanović, Elektrotehnidka Skola Split, Split, voditelj Centra izvrsnosti iz informatike, predsjednik
  2. Sanio Bečić, Elektrotehnidka Skola Split, Split, predstavnik škole domaćina, član
  3. Ivica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu Centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji”, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, član
  4. Damir Brčić, Splitsko-dalmatinska županija pomočnik pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove, član
  5. Eugen Ban, Agencija za odgoj i obrazovanje, podružnica Rijeka, viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku, član
  6. Mate Dorvak, Osnovna škola ,,Vjekoslava Paraća” Solin, član
  7. Ana Oreb, III. gimnazija Split, član
  8. Jozo Pivac, Osnovna škola ,,Strožanac” Podstrana, član

 

Stručno povjerenstvo CI novih tehnologija (CINT):

  1. Vesna Plenča, dipl.ing.str., Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split,voditeljica Centra izvrsnosti iz novih tehnologija, predsjednica
  2. Žarko Zečević, dipl.ing.str.,Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split,predstavnik škole domaćina, član
  3. Ivica Zelić, voditelj projekta,, Podrška osnivanju i radu Centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji”, koordinator Središnjeg povjerenstva CI SDŽ, član
  4. Damir Brčić, Splitsko-dalmatinska županija pomočnik pročelnika Upravnog odjela za zajedničke poslove, član
  5. Eugen Ban, Agencija za odgoj i obrazovanje, podružnica Rijeka, viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku, član
  6. Zoran Vukić, Osnovna škola ,,Kneza Trpimira” Kaštel Gomilica, član
  7. Toni Jagnjić, Zajednica tehničke kulture Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Split, član