Svrha uspostave programa je širenje aktivnosti CI SDŽ na novo područje, razvoj palete usluga CI SDŽ i stvaranje visokovrijednih programa. Osim toga, CI SDŽ će uvođenjem ovog programa pružiti potporu visokomotiviranoj i potencijalno darovitoj djeci i mladima u još jednom interdisciplinarnom području. Program usmjeren na uočavanje i rješavanje problema, istraživački i praktični rad, pruža djeci i mladima priliku za samostalnost, ali i suradnju pri razmatranju životno važnih izazova, čime oni usvajaju ne samo brojne kompetencije potrebne za cjeloživotni razvoj i učenje, nego i vrijednosti i stavove važne za društvo u cjelini te im se razvija kreativnost i inovativnost. Osvješćivanjem važnosti djelovanja po pitanju zaštite okoliša, održivog razvoja, zaštite okoliša i ekologije danas, stvaramo aktivne građane spremne djelovati za zajednicu sutra.

Bazična ideja programa RAST sadržana je u njegovom nazivu:

R – razluči

A – analiziraj

S – smisli

T – testiraj

Učenici koji će se prijaviti za sudjelovanje u ovom programu trebali bi pokazivati interes za biologiju, kemiju, fiziku, ali i ekologiju, zaštitu okoliša, klimatske promjene, održivi razvoj, uz malo poduzetničkog duha, informatičke pismenosti, želje za znanstveno-istraživačkim radom, kreativnosti i inovativnosti. Mentor bi ih trebao okupiti s ciljem uočavanja određenog problema ili izazova u njihovoj bližoj okolini/zajednici, bilo da se radi o neprihvatljivom odlagalištu otpada, neuređenom dječjem igralištu, loše iskorištenom prostoru (oko škole, u kvartu, mjestu..) i potaknuti ih na pronalazak rješenja za stvarni problem u njihovoj okolini. Kroz RAST korake učenici bi trebali:

Rrazlučiti što je problem kojim se u projektu žele baviti

Aanalizirati što se može učiniti, pronaći primjere rješenja sličnog problema, utvrditi koje je rješenje primjenjivo na problem koji su identificirali, istražiti tko im pri tome može pomoći, tko ih može financirati, kome se mogu obratiti…

Ssmisliti projekt rješenja problema koji su odabrali – kroz koji vremenski period, tko, na koji način.. će sudjelovati u njihovom projektu

Tprovesti u djelo svoj plan, odnosno testirati svoje ideje u stvarnom svijetu i pokušati riješiti postavljeni problem izradom modela.

Kroz program RAST, učenike bi potaknuli na aktivno sudjelovanje u svojim zajednicama prepoznavanjem realnih problema i izazova svoje okoline, ali i promišljaju o mogućim rješenjima te realizaciji istih.