Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

Klasa: 602-01/21-01/12

Ur.Broj: 2181/267-21-01-01

Split, 21. rujna 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 21. rujna 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika za šk.god. 2021./22.

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, nastavnik i edukator koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika, a u sklopu svojih aktivnosti osigurava i podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima koji s tim učenicima svakodnevno rade. S tim ciljem, svake godine organiziramo ciklus edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike svih profila u sklopu programa Nastavnik za nastavnika.

Ovim natječajem pozivamo sve nastavnike i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje svoja znanja prenijeti ostalim kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica, prijavite se za sudjelovanje u ovogodišnjem programu Nastavnik za nastavnika. Na ovakav način prenose se primjeri dobre prakse, znanja i vještine koji su direktno primjenjivi u učionici.

Edukacije su besplatne za sve odgojno-obrazovne djelatnike, a kako smo vidjeli prošlih godina, ovakav način razmjene znanja, vještina i primjera dobre prakse izaziva jako pozitivnu reakciju kako sudionika tako i edukatora.

Predviđena područja edukacije koja bi se organizirala ove školske godine su:

 1. Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja
 2. IKT u učenju i poučavanju
 3. Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces (aktivne metode učenja i poučavanja, mentorski rad, projektna nastava…)
 4. Rad s darovitim učenicima
 5. Razvoj poduzetničkih kompetencija
 6. Socio-emocionalna podrška u odgojno-obrazovnom sustavu (podrška, otpornost, samopoštovanje, slika o sebi, vještine upravljanja vremenom i slični konstrukti, vezano bilo za učenike, bilo za odgojno-obrazovne djelatnike)
 7. ostalo, a po prijedlogu edukatora

 

Završetkom roka prijave potencijalnih edukatora, Stručno povjerenstvo Centra izvrsnosti SDŽ, izvršit će odabir te u dogovoru s edukatorima objaviti program ovogodišnjih edukacija putem linka: https://ci-sdz.hr/edukacije/ . Edukacije će se provoditi u periodu od prosinca do travnja 2022. godine, a ovisno o epidemiološkoj situaciji, moguće opcije su u klasičnim učionicama ili u on-line okruženju.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na Natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za prenošenje znanja/iskustva drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Prijava na natječaj vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca dostupnog na

https://forms.gle/naj3ygPDRcFMxTLe9, a prijave su otvorene do 5.10.2021. (23.59) nakon čega će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

2. Opis zaduženja edukatora

Edukatori u programu Nastavnik za nastavnika obavezni su:

 • Pripremiti i održati edukaciju (predavanje, radionica ili kombinirano predavanje i

radionica) u predviđenom terminu uživo ili u online okruženju (ovisno o epidemiološkoj situaciji).

 • Ustupiti korištene materijale (ppt prezentacije predavanja/radionice) za objavu na

stranicama CI SDŽ kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.
 • Tjedan dana prije održavanja edukacije dostaviti materijale za objavu u priručniku Znanje

se množi dijeljenjem (vol 2.) putem kojeg ćemo edukacije održane u programu Nastavnik za nastavnika učiniti dostupnima široj javnosti (materijali za priručnik uključuju: kratak stručni životopis, 5-10 stranica teksta o temi edukacije, ppt predavanja, dodatne korištene materijale i popis literature za daljnje bavljenje temom).

 

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika CI SDŽ za edukatore donosi financijske, ali i brojne  druge koristi.

3.1. Edukatori u programu CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2) po školskom satu za održanu edukaciju.

3.2. Sudjelovanjem u aktivnostima u programima CI SDŽ edukatori/sudionici ostvaruju i dodatne   bodove za napredovanje u zvanju (npr. bodovi za objavu materijala u priručniku i/ili na našim službenim stranicama).

 

4. Odabir edukatora za rad u programima CI SDŽ

Ovaj program CISDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir edukatora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Obavijest o odabranim edukatorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

 

Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava. U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici SDŽ, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti CI SDŽ:

našim službenim stranicama www.ci-sdz.hr

te na Facebooku ((https://www.facebook.com/cisdz.hr),

Instagramu (https://www.instagram.com/centar_izvrsnosti_sdz/)

YouTube-u  (https://www.youtube.com/channel/UCNllcpaomfZlipYgeiaT7Gg

 

Veselimo se budućoj suradnji!

S poštovanjem,

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 602-01/21-01/06

Ur.broj: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

Osnovne i srednje škole SDŽ

ravnatelj/ica

 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:

– MATEMATIKE

– NOVIH TEHNOLOGIJA i INFORMATIKE

– PRIRODOSLOVLJA

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika. U programima CI SDŽ okupljeni su visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, a kako bi ciljevi programa bili ostvareni potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2021./22. provodit će se izvanškolski programi:

 1. Centra izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split,
 2. Centra izvrsnosti novih tehnologija i informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split,
 3. Centra izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split.

 

Rad s polaznicima u programima CI SDŽ planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno objavljenom Kalendaru rada za školsku godinu 2021./22. https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2021/08/Kalendar-CI-SDZ%CC%8C-2021_2022.pdf. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice u nastavku.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji:

 • Imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
 • U prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.
 • Imaju iskustvo u radu s potencijalno darovitom i visokomotiviranom djecom i mladima.

 

2. Opis zaduženja mentora

Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu/projekt koji će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Pripremiti materijale za polaznike (prezentaciju, radne listiće, zadatke za rad na nastavi i/ili kod kuće i slično).
 • Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema materijalima CI SDŽ.
 • Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

 

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:

 • Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika.
 • Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ.

 

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi:

 • Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2).
 • CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2021./22. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.
 • Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ – tri boda).
 • Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).
 • Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

 

4. Način prijave

Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:

 

Prilikom prijave na poveznicama možete vidjeti uvjete prijave za pojedini program.

Rok za prijavu kandidata istječe u petak 10. rujna 2021. godine u 23:59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.

 

5. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora

temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava, nakon čega će biti održan sastanak mentora sa voditeljima pojedinog programa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

S poštovanjem!

                                                                                                                                      Ravnatelj

                                                      Ivica Zelić, prof.

Javni poziv – tekst   

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

Klasa: 602-01/21-01/10

Ur. broj: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Ravnateljima osnovnih škola

u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

 

POZIV – „Identifikacija darovitih učenika u području matematike- T42022“ – uključivanje osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u projekt CI SDŽ, traži se

  

Poštovane ravnateljice,

Poštovani ravnatelji!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (CI SDŽ) u školskoj godini 2021./22. provodi projekt „Identifikacija  darovitih učenika u području matematike“. Projekt se provodi u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), a cilj nam je identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike u našoj županiji, odnosno olakšavanje procesa uočavanja i identifikacije potencijalno darovitih učenika korištenjem baterije testova razvijene u suradnji s NCVVO-om.

Projekt je prvi put proveden prošle školske godine, a plan je da se ovo testiranje provodi svake godine kako bismo imali sustavnu identifikaciju učenika u našoj županiji.

Provedbom ovog projekta u svojim školama ispunjavate nekoliko vlastitih ciljeva:

 • testirate učenike svoje škole u matematičkoj darovitosti (po završetku testiranja dobit ćete povratnu informaciju o potencijalno darovitim učenicima u području matematike u vašoj školi),
 • uključujete se u suradnju s CI SDŽ,
 • testirate učenike svoje škole za primanje u CI SDŽ u školskoj godini 2022./2023., u program CI matematike
 • podržavate razvoj sustava podrške cjelovitom razvoju potencijalno darovite djece i mladih

U sklopu ovoga projekta u veljači/ožujku 2022. godine provest će se primjena instrumenata u svim zainteresiranim školama u našoj županiji. Ovim putem Vas pozivamo da se i ove školske godine uključite u ovaj projekt. Primijenit će se dva osnovna tipa instrumenata: upitnici za učenike, učitelje i roditelje te test matematičkog rezoniranja, kreativnosti i znanja za učenike.

CI SDŽ organizira provedbu testiranja na županijskoj razini: od pripreme testiranja, umnožavanja i distribucije materijala, do unosa i obrade prikupljenih podataka.

Testiranje će se provesti u matičnim školama, u veljači 2022. godine. Ovisno o vašem rasporedu, moći ćete odabrati datum testiranja koji vam najviše odgovara. U testiranje će biti uključeni svi prijavljeni učenici četvrtih razreda vaše škole.

Zadaci škole vezani za testiranje su:

 • imenovanje školskog koordinatora,
 • prijava škole putem poveznice: https://forms.gle/5yGYQW3wmgW3K1jW6
 • za provedbu testiranja potrebno je osigurati četiri školska sata, a testiranje provode odgojno-obrazovni djelatnici iz vaše škole

 

Sve materijale potrebne za provedbu testiranja dostavit ćemo na adresu škole te preuzeti po završetku testiranja. Sažeti hodogram aktivnosti prikazan je u popratnoj tablici.

Kao prvi korak, molimo Vas, imenujte školskog koordinatora koji će koordinirati provedbu testiranja u vašoj školi. Školski koordinator je dužan popuniti prijavu putem poveznice do 10. rujna 2021. godine kao potvrdu sudjelovanja škole u provedbi projekta.

Školski koordinator dobit će potvrdu CI SDŽ o svojim aktivnostima, koja se boduje sukladno Pravilniku o napredovanju. Poželjno bi bilo da školski koordinator bude stručni suradnik škole ili predsjednik Tima za darovite. Sve daljnje informacije i upute pravovremeno ćemo dostaviti školskom koordinatoru.

Svi podatci prikupljeni tijekom provedbe testiranja u vašoj školi bit će u potpunosti povjerljivi, a rezultati korišteni isključivo za identifikaciju potencijalno darovitih učenika te u znanstveno-istraživačke svrhe. CI SDŽ će svakoj školi dostaviti pojedinačne rezultate za njezine učenike.

S obzirom na to da su se prošle godine pozivu odazvale sve osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije, očekujemo vašu prijavu i ove godine. U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se javite na info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892.

 

S poštovanjem,

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodogram aktivnosti u projektu

 

DATUM AKTIVNOSTI
do 10. rujna 2021.

Imenovanje školskih koordinatora

Školski koordinator popunjava prijavu putem poveznice  

listopad 2021. Sastanak sa školskim koordinatorima na kojem će dobiti detaljne upute o organizaciji prijave učenika za testiranje
studeni 2021.

Prikupljanje privola roditelja za sudjelovanje učenika u testiranju

(informiranje roditelja i učenika, prijava učenika i prikupljanje privola)

ožujak 2022.

Provedba testiranja u školama

 

svibanj 2021. Rezultati testiranja dostavljaju se roditeljima, ispitnim koordinatorima i ravnateljima škola

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Poziv – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/21-01/11

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za sudjelovanje u programu Centar izvrsnosti multimedije i jezika za šk.god. 2021./22.

 

Program Centra izvrsnosti multimedije i jezika (CIMAJ) namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji imaju interes za jezično izražavanje, pisanje, novinarstvo, fotografiju, film, web dizajn i montažu. Osnovna ideja programa je umrežavanje ovakvih učenika na razini škole, ali i grada i županije, pri čemu bi učenici bilježili vijesti iz svojih škola i prezentirali ih kroz članke, video uratke, društvene mreže i sl., putem medija osmišljenog samo za njih. Kroz ovaj program s njima bi radili zainteresirani školski mentori u manjim grupama usmjeravajući njihove potencijale u stvaranje kreativnih, inovativnih i korisnih produkata.

U školama naše županije svakodnevno se događa nebrojeno zanimljivih stvari – naši učenici i odgojno-obrazovni djelatnici ostvaruju obrazovne, sportske, umjetničke, znanstvene i ostale uspjehe, provode male i velike projekte, volontiraju, grade, stvaraju, istražuju… Kroz ovaj program, osim razvoja životno važnih kompetencija naše djece i mladih, želja nam je potaknuti ih da svoje postignuća podijele međusobno, ali i sa širom javnosti na županijskoj razini.

Jedan od ciljeva ovog programa je uspostava modela izvješćivanja šire javnosti o postignućima škola, aktivnostima CI SDŽ i pozitivnim pričama lokalne zajednice putem kojeg će sudionici projekta  CIMAJ-a moći objavljivati svoje uratke, razmjenjivati ideje i iskustva i komunicirati sa drugim učenicima, na materinjem i na jezicima koje uče u školi i izvan škole.

U školskoj godini 2021./22. planiran je odabir do 20 projekata osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, koji bi se kroz trajanje ovogodišnjeg programa iskristalizirali u jedinstven i strukturiran program prijenosa informacija iz škola SDŽ na županijskoj razini. Cjelokupni program završio bi prezentacijom provedenih školskih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima u različitim kategorijama, kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ početkom lipnja 2022. godine.

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje školskih projekata koji omogućuju prijenos vijesti iz škola i lokalne zajednice s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu CIMAJ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno-obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2022. godine. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. Planirani okvirni proračun natječaja: 100.000,00 kuna.

CI SDŽ će koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Predloženi projekt nosi jedan koordinator i tim učenika, a u njega se mogu uključiti i drugi djelatnici škole (kao mentori u pojedinom području).
 • Projekti trebaju za cilj imati izvještavanje o aktualnim i zanimljivim događanjima na razini škole, ali i na razini lokalne zajednice.
 • Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja multimedije i jezika: pisanje, film, web-dizajn, odnosno na uspostavu i/ili unaprjeđenje prenošenja vijesti iz škole/lokalne zajednice u širu javnost na bilo koji način koji kreativni tim učenika i mentora zamisli.
 • Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira događanja u školi i/ili na lokalnoj razini ( kratki film o nekom događaju u školi, uspostavom školskih novina, radija, web-stranice, profila škole na društvenim mrežama…), a koji će se prezentirati putem digitalnih kanala CI SDŽ, kao i na učeničkoj konferenciji.3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/BpJXeqhovy84C73t8

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

3. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

4. Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje projektima koji će biti kreativni, obogatiti život škole i/ili lokalne zajednice i koji će osigurati prijenos informacija iz škole do što veće publike.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade tema, interdisciplinarnost, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora.

 • Razvoj kompetencija (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: jezičnih, istraživačkih, komunikacijskih i informatičkih kompetencija, kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Kratko opišite konačni rezultat projekta. Boduje se originalnost, kompleksnost i održivost rezultata projekta. Opišite na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju.

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u programu CIMAJ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike i učenike.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/21-01/09

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ za šk.god.2021./22.

 

Program „Čuvari baštine“ namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.

Cilj programa „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike potiče se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje čime se želi utjecati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.

U školskoj godini 2021./22. planiran je odabir do 50 projekata iz osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Cjelokupni program „Čuvari baštine“ završio bi prezentacijom provedenih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ krajem svibnja 2022. godini.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje projekata škola na području SDŽ kroz sufinanciranje projekata promocije lokalne baštine s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2022. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. Planirani okvirni proračun natječaja: 250.000,00 kuna.

CI SDŽ ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Predloženi projekt mora biti u okviru ovogodišnje teme, a tema za školsku godinu 2021./22. je

Naše užance”, a odnosi se na nematerijalnu kulturnu baštinu (razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva što se prenose predajom ili na drugi način, a osobito: jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta, folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote, tradicijska umijeća i obrti).

 1. Projekti trebaju za cilj imati promociju lokalne baštine logično poveziv sa školom koja provodi projekt.
 2. Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta – npr. kratki film o lokalitetu, promo-knjižica lokaliteta, izložba slika, predstavljanje modela/maketa i drugo, a koji će se prezentirati na učeničkoj konferenciji u svibnju/lipnju 2022. godine.

 

3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/2g6NgJXWpo7fwLjY8

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

4. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

5. Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje turistički i kulturno zanemarenoj nematerijalnoj kulturnoj baštini, nepoznatoj široj javnosti, a koja predstavlja kulturnu vrijednost određenog kraja.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.

 • Prezentacija aktivnosti (10 bodova)

Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, izrađenih modela lokaliteta, zbornika radova, interaktivnih mapa i slično.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl. Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

 

KLASA: 602-01/21-01/08

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za financiranje programa ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u

odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ

 

Projekt „Dalmatinski suvenir“ dio je aktivnosti programa Centra izvrsnosti poduzetništva (u daljnjem tekstu CIPO), kojem je cilj poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Projekt se odvija u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga, a cilj mu je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo izrade cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Otkupljeni proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 15. ožujka 2022. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.
 • Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna.
 • Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.

3. Način prijave

Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/GdujmHVKJ39SRWj99

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

4. Odabir

Odabir između pristiglih prijava vrši Stručno povjerenstvo programa CIPO. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.

 • Kriteriji bodovanja su sljedeći:
  • Profil prijavitelja (5 bodova)

Kratki opis učeničke zadruge (djelatnost kojom se bavi, broj i struktura uključenih djelatnika i učenika, kratak povijesni pregled poslovanja, plan poslovnih aktivnosti u šk. god. 2021./22.). Opisati  trenutno i potencijalno tržište zadruge: udio, geografsku pokrivenost proizvodima/uslugama, segmentaciju potražnje, trenutne i potencijalne klijente i predviđeni obujam prodaje prema grupama proizvoda.

 • Opis proizvoda (5 bodova)

Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr

 • Plan aktivnosti (5 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Prikažite aktualni financijski kapacitet zadruge i operativno iskustvo u području na kojem je planirano ulaganje i Vaše ciljeve. Opišite planirate li i kako nakon realizacije predloženih aktivnosti povećanje obujma prodaje proizvoda i/ili usluga, u kojem postotku i na kojem tržištu (domaćem ili inozemnom). Objasnite razloge iz kojih su aktivnosti korisne za vaše ciljeve u budućnosti.

 • Poticanje poduzetništva (5 bodova)

Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces.

 • Dodatni bodovi (po jedan bod za svaki kriterij):
  • Sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“ u prethodnim godinama
  • Novi proizvod za tu učeničku zadrugu
  • Prototip dostupan na uvid do 17. rujna 2021.
  • Suradnja s lokalnom zajednicom
  • Suradnja s drugim školama/učeničkim zadrugama

 

Odluka o učeničkim zadrugama odabranim za sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“

donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva CIPO-a.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste voditelje učeničkih zadruga i druge zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji!

 

 

 

                                                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                                          Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst